8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 323 97 224 216 123 165 131 107 84 113 91 92 94 171 216 281 286 232 328 187 78 7
II. Novotvary 7 643 37 20 17 30 56 66 105 137 220 346 389 476 611 988 1 331 1 112 773 580 280 68 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 719 10 25 16 13 15 7 5 10 9 24 12 27 31 53 77 97 89 98 72 29 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 341 74 230 161 95 96 96 95 75 81 121 85 132 199 237 331 329 280 313 217 82 12
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 705 10 14 22 70 176 119 122 90 122 136 118 124 102 96 97 81 65 73 46 21 1
VI. Nemoci nervové soustavy 3 106 22 29 72 83 85 77 79 92 160 210 191 221 234 292 357 262 244 230 118 45 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 610 6 31 35 11 11 5 8 14 5 13 25 33 36 59 87 63 56 71 35 5 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 877 16 108 83 26 18 7 10 22 26 39 45 54 65 71 99 80 49 34 22 3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 15 526 0 16 43 54 83 59 84 113 211 356 457 664 1 041 1 621 2 320 2 494 2 193 1 979 1 218 464 56
X. Nemoci dýchací soustavy 7 628 327 1 245 646 163 172 141 142 142 190 190 167 207 345 484 660 622 595 575 431 155 29
XI. Nemoci trávicí soustavy 10 810 91 172 210 230 254 248 317 374 585 615 632 720 785 1 054 1 268 1 073 864 739 402 154 23
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 182 19 62 53 25 52 56 53 61 59 63 52 64 83 83 107 92 67 73 40 17 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 987 8 48 71 133 225 152 155 261 381 522 552 711 917 924 951 770 592 359 213 39 3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9 557 67 154 160 84 231 299 391 473 524 648 624 669 729 856 1 093 899 669 528 306 137 16
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 8 605 0 0 0 2 301 1 198 2 521 2 701 1 441 417 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 254 1 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 426 69 65 133 13 17 7 9 17 13 11 15 11 12 14 5 9 5 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 699 147 229 172 261 334 169 154 150 180 238 239 236 292 470 509 562 472 434 304 133 14
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11 545 139 482 449 550 636 607 605 535 664 694 601 607 659 698 690 674 692 686 587 252 38
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 17 455 5 263 43 54 82 151 564 1 359 2 030 1 633 895 420 429 588 829 1 006 964 625 372 124 21 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 118 998 7 656 3 197 2 613 2 048 3 078 4 008 6 321 7 381 6 617 5 629 4 738 5 481 6 900 9 045 11 269 10 469 8 562 7 473 4 602 1 703 208
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 33 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 4 0 3 4 5 5 3 3 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 15 19 14 20 22 10 5 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2 2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 11 12 17 13 7 7 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 4 7 5 6 7 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 86 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 3 2 8 10 14 14 17 6 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 18 18 42 49 102 74 24 2
X. Nemoci dýchací soustavy 381 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 9 15 37 52 51 62 49 51 36 9 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 43 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 6 7 4 12 6 3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 2 3 3 4 2 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 322 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 5 7 20 18 41 31 58 66 46 16 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 6 6 14 11 5 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 72 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 5 5 7 16 11 19 3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 246 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 1 2 4 13 24 42 60 63 24 5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 782 0 0 0 0 0 1 8 5 11 18 16 24 80 100 188 247 258 384 282 145 15
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 626 0 0 0 0 0 1 11 11 26 37 43 62 172 234 376 480 550 769 576 250 28
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 030 0 0 14 57 85 49 61 64 135 86 106 92 77 60 56 40 26 16 4 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 0 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 039 0 0 14 57 85 49 61 64 135 86 106 92 77 61 59 42 28 16 5 2 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 186 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 8 9 13 39 31 27 20 19 12 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
VI. Nemoci nervové soustavy 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 1 5 0 3 6 4 4 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 3 7 3 3
X. Nemoci dýchací soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 264 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 12 9 15 18 43 40 34 32 28 19 4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 356 97 224 216 123 165 131 108 84 116 92 92 95 175 216 284 290 237 333 190 81 7
péče celkem II. Novotvary 7 940 37 20 17 30 56 66 105 139 221 349 392 485 624 1 016 1 389 1 157 820 622 309 85 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 728 10 25 16 13 15 7 5 10 9 24 12 28 31 54 77 97 92 100 74 29 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 421 74 230 161 95 96 96 95 75 81 121 86 133 203 240 342 341 297 328 225 89 13
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 776 10 14 36 127 261 168 183 154 257 223 226 216 180 158 157 128 96 95 57 28 2
VI. Nemoci nervové soustavy 3 234 22 29 72 83 85 77 79 92 163 216 202 225 241 301 373 284 264 251 125 47 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 612 6 31 35 11 11 5 8 14 5 13 25 33 36 59 87 63 57 71 36 5 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 879 16 108 83 26 18 7 10 22 26 39 45 54 65 71 100 80 49 34 23 3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 15 898 0 16 43 54 83 59 84 113 211 356 457 672 1 053 1 642 2 339 2 537 2 244 2 084 1 299 491 61
X. Nemoci dýchací soustavy 8 013 327 1 245 646 163 172 141 142 145 194 192 176 222 383 536 711 684 644 627 467 166 30
XI. Nemoci trávicí soustavy 10 854 91 172 210 230 254 248 317 375 585 615 632 720 788 1 055 1 274 1 081 868 751 408 157 23
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 205 19 62 53 25 52 56 53 61 59 64 54 64 83 86 109 95 70 78 43 18 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 311 8 48 71 133 225 152 155 263 384 529 557 718 937 942 992 802 651 425 259 55 5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9 611 67 154 160 84 231 299 391 473 524 648 625 669 730 860 1 097 905 675 542 317 142 18
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 8 605 0 0 0 2 301 1 198 2 521 2 701 1 441 417 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 254 1 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 426 69 65 133 13 17 7 9 17 13 11 15 11 12 14 5 9 5 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 774 147 229 172 261 334 169 155 150 181 240 240 236 294 476 514 569 488 446 323 136 14
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11 792 139 482 449 550 636 607 606 535 665 697 605 608 661 702 703 698 734 746 650 276 43
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 19 238 5 263 43 54 82 151 565 1 367 2 035 1 644 913 436 453 668 930 1 194 1 211 883 756 406 166 18
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 123 927 7 656 3 197 2 627 2 105 3 163 4 058 6 393 7 458 6 779 5 759 4 899 5 644 7 164 9 358 11 747 11 031 9 174 8 290 5 211 1 974 240
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 520,6 1 459,1 856,6 608,7 406,5 577,2 372,4 260,8 200,4 225,1 173,1 217,8 224,7 416,7 476,9 657,1 923,7 1 157,2 2 236,2 2 257,9 2 825,1 1 666,7
II. Novotvary 1 197,4 556,6 76,5 47,9 99,1 195,9 187,6 256 326,9 438,2 658,2 921,1 1 138,0 1 488,9 2 181,6 3 112,3 3 591,5 3 855,7 3 954,2 3 380,8 2 462,9 238,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 112,6 150,4 95,6 45,1 43 52,5 19,9 12,2 23,9 17,9 45,7 28,4 64,6 75,5 117 180 313,3 443,9 668,1 869,4 1 050,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 523,4 1 113,1 879,6 453,7 313,9 335,8 272,9 231,6 178,9 161,3 230,2 201,3 315,6 484,9 523,3 774 1 062,6 1 396,6 2 133,9 2 620,1 2 969,9 2 857,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 267,1 150,4 53,5 62 231,3 615,7 338,3 297,4 214,7 243 258,7 279,4 296,5 248,6 212 226,8 261,6 324,2 497,7 555,4 760,6 238,1
VI. Nemoci nervové soustavy 486,6 330,9 110,9 202,9 274,3 297,4 218,9 192,6 219,5 318,7 399,5 452,2 528,4 570,2 644,8 834,8 846,2 1 217,1 1 568,0 1 424,8 1 629,8 714,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 95,6 90,3 118,6 98,6 36,4 38,5 14,2 19,5 33,4 10 24,7 59,2 78,9 87,7 130,3 203,4 203,5 279,3 484 422,6 181,1 238,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 137,4 240,7 413 233,9 85,9 63 19,9 24,4 52,5 51,8 74,2 106,5 129,1 158,4 156,8 231,5 258,4 244,4 231,8 265,6 108,7 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 432,4 0 61,2 121,2 178,5 290,4 167,7 204,8 269,6 420,2 677,2 1 082,1 1 587,5 2 536,7 3 579,3 5 424,9 8 055,0 10 938,7 13 492,0 14 706,6 16 805,5 13 333,3
X. Nemoci dýchací soustavy 1 195,0 4 918,8 4 761,2 1 820,4 538,7 601,7 400,9 346,2 338,8 378,4 361,4 395,4 494,9 840,7 1 068,7 1 543,3 2 008,9 2 967,9 3 920,1 5 204,1 5 613,9 6 904,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 693,5 1 368,8 657,8 591,8 760,1 888,6 705,1 772,8 892,3 1 165,1 1 169,9 1 496,4 1 721,4 1 912,9 2 327,3 2 965,0 3 465,5 4 309,7 5 038,2 4 853,9 5 577,7 5 476,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 185,2 285,8 237,1 149,4 82,6 181,9 159,2 129,2 145,5 117,5 119,8 123,1 153 202,3 183,3 250,2 297,1 334,2 497,7 483 615,7 238,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 251,3 120,3 183,6 200,1 439,5 787,1 432,1 377,9 622,7 758,8 993 1 307,0 1 699,9 2 234,6 2 040,3 2 223,7 2 486,9 2 952,9 2 447,5 2 571,8 1 412,5 714,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 497,2 1 007,8 588,9 450,9 277,6 808,1 850,1 953,2 1 128,5 1 043,6 1 232,7 1 477,5 1 599,4 1 776,4 1 890,1 2 555,8 2 903,6 3 337,0 3 599,7 3 694,8 4 962,0 3 809,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 348,1 0 0 0 6,6 1 053,0 3 405,9 6 145,8 6 444,3 2 869,9 793,3 52,1 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 196,5 18 862,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 66,7 1 037,9 248,6 374,8 43 59,5 19,9 21,9 40,6 25,9 20,9 35,5 26,3 29,2 30,9 11,7 29,1 24,9 6,8 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 892,8 2 211,2 875,8 484,7 862,5 1 168,4 480,5 375,4 357,9 358,5 452,8 565,9 564,2 711,6 1 037,8 1 190,2 1 815,1 2 354,3 2 958,8 3 670,6 4 817,1 3 333,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 808,7 2 090,9 1 843,3 1 265,3 1 817,6 2 224,9 1 725,7 1 474,9 1 276,5 1 322,4 1 320,2 1 423,0 1 451,2 1 605,9 1 541,2 1 613,4 2 176,9 3 451,7 4 676,8 7 087,7 9 127,1 9 047,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 734,6 79 166,7 164,4 152,2 271 528,2 1 603,5 3 313,0 4 843,4 3 252,3 1 702,6 994,5 1 025,7 1 432,9 1 830,5 2 352,3 3 113,5 3 117,5 2 536,1 1 497,2 760,6 714,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 18 642,8 115 162,5 12 226,1 7 363,3 6 768,0 10 767,9 11 394,8 15 409,6 17 610,3 13 178,4 10 708,2 11 218,4 13 104,0 16 814,1 19 972,2 26 350,4 33 812,4 42 707,5 50 947,6 55 566,3 61 680,6 49 523,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,2 0 0 0 0 0 0 2,4 0 6 1,9 0 2,4 9,7 0 7 12,9 24,9 34,1 36,2 108,7 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 17,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,4 9,7 33,1 44,4 45,2 99,8 150 120,7 181,1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,2 0 0 15 13,6 24,1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,4 9,7 6,6 25,7 38,8 84,8 88,6 84,5 253,5 238,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 2,4 4,4 9,4 22,6 24,9 40,9 84,5 108,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7,6 7,1 7,2 4,9 17,7 23,4 45,2 69,8 115,9 72,4 72,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 12,1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 12,1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 54,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,1 29,2 39,7 42,1 135,7 244,4 695,4 893,5 869,3 476,2
X. Nemoci dýchací soustavy 59,7 0 0 0 0 0 0 0 7,2 8 3,8 21,3 35,9 90,2 114,8 119,3 200,2 244,4 347,7 434,7 326 238,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 6,7 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 7,3 2,2 14 22,6 20 81,8 72,4 108,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 4,7 0 0 6,6 4,7 9,7 15 27,3 24,1 36,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 50,4 0 0 0 0 0 0 0 4,8 6 13,3 11,8 16,7 48,7 39,7 95,9 100,1 289,3 450 555,4 579,5 476,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 8,8 9,4 19,4 29,9 95,4 132,8 181,1 476,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11,3 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2 1,9 2,4 0 4,9 11 11,7 22,6 79,8 75 229,4 108,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 38,5 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2 5,7 7,1 2,4 4,9 8,8 30,4 77,5 209,5 409,1 760,7 869,3 1 190,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 279,2 0 0 0 0 0 2,8 19,5 11,9 21,9 34,2 37,9 57,4 194,9 220,8 439,6 797,8 1 286,9 2 617,9 3 405,0 5 251,7 3 571,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 568,1 0 0 0 0 0 2,8 26,8 26,2 51,8 70,4 101,8 148,2 419,1 516,7 879,2 1 550,3 2 743,4 5 242,7 6 954,8 9 054,7 6 666,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 161,4 0 0 39,5 188,4 297,4 139,3 148,7 152,7 268,9 163,6 251 220 187,6 132,5 130,9 129,2 129,7 109,1 48,3 72,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 7 6,5 10 0 12,1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 162,8 0 0 39,5 188,4 297,4 139,3 148,7 152,7 268,9 163,6 251 220 187,6 134,7 138 135,7 139,7 109,1 60,4 72,4 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 29,1 0 0 0 0 0 0 0 4,8 2 5,7 4,7 19,1 21,9 28,7 91,2 100,1 134,7 136,4 229,4 434,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,6 12,1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,4 238,1
VI. Nemoci nervové soustavy 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 18,9 2,4 12,2 0 7 19,4 20 27,3 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6 2,3 3,2 10 20,5 84,5 108,7 714,3
X. Nemoci dýchací soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 6,8 0 72,4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 12,1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 5 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 2,2 0 0 0 6,8 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 41,4 0 0 0 0 0 0 0 4,8 2 13,3 28,4 21,5 36,6 39,7 100,5 129,2 169,6 218,2 338,1 688,2 952,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 525,8 1 459,1 856,6 608,7 406,5 577,2 372,4 263,3 200,4 231 175 217,8 227,1 426,4 476,9 664,1 936,6 1 182,2 2 270,2 2 294,1 2 933,7 1 666,7
péče celkem II. Novotvary 1 243,9 556,6 76,5 47,9 99,1 195,9 187,6 256 331,6 440,1 663,9 928,2 1 159,5 1 520,6 2 243,4 3 247,9 3 736,8 4 090,2 4 240,5 3 731,0 3 078,6 238,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 114,1 150,4 95,6 45,1 43 52,5 19,9 12,2 23,9 17,9 45,7 28,4 66,9 75,5 119,2 180 313,3 458,9 681,8 893,5 1 050,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 535,9 1 113,1 879,6 453,7 313,9 335,8 272,9 231,6 178,9 161,3 230,2 203,6 318 494,7 529,9 799,7 1 101,4 1 481,4 2 236,2 2 716,7 3 223,5 3 095,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 434,9 150,4 53,5 101,4 419,7 913,1 477,6 446,1 367,4 511,8 424,2 535,1 516,4 438,6 348,9 367,1 413,4 478,9 647,7 688,2 1 014,1 476,2
VI. Nemoci nervové soustavy 506,7 330,9 110,9 202,9 274,3 297,4 218,9 192,6 219,5 324,6 410,9 478,3 537,9 587,3 664,6 872,2 917,3 1 316,8 1 711,2 1 509,3 1 702,3 714,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 95,9 90,3 118,6 98,6 36,4 38,5 14,2 19,5 33,4 10 24,7 59,2 78,9 87,7 130,3 203,4 203,5 284,3 484 434,7 181,1 238,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 137,7 240,7 413 233,9 85,9 63 19,9 24,4 52,5 51,8 74,2 106,5 129,1 158,4 156,8 233,8 258,4 244,4 231,8 277,7 108,7 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 490,7 0 61,2 121,2 178,5 290,4 167,7 204,8 269,6 420,2 677,2 1 082,1 1 606,6 2 566,0 3 625,7 5 469,3 8 193,9 11 193,1 14 207,8 15 684,6 17 783,4 14 523,8
X. Nemoci dýchací soustavy 1 255,4 4 918,8 4 761,2 1 820,4 538,7 601,7 400,9 346,2 346 386,4 365,2 416,7 530,8 933,3 1 183,5 1 662,5 2 209,2 3 212,3 4 274,6 5 638,7 6 012,3 7 142,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 700,4 1 368,8 657,8 591,8 760,1 888,6 705,1 772,8 894,7 1 165,1 1 169,9 1 496,4 1 721,4 1 920,2 2 329,5 2 979,0 3 491,4 4 329,6 5 120,0 4 926,3 5 686,3 5 476,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 188,8 285,8 237,1 149,4 82,6 181,9 159,2 129,2 145,5 117,5 121,7 127,9 153 202,3 189,9 254,9 306,8 349,2 531,8 519,2 651,9 238,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 302,0 120,3 183,6 200,1 439,5 787,1 432,1 377,9 627,5 764,8 1 006,3 1 318,8 1 716,6 2 283,3 2 080,0 2 319,6 2 590,3 3 247,2 2 897,5 3 127,3 1 992,0 1 190,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 505,7 1 007,8 588,9 450,9 277,6 808,1 850,1 953,2 1 128,5 1 043,6 1 232,7 1 479,9 1 599,4 1 778,9 1 899,0 2 565,1 2 922,9 3 366,9 3 695,1 3 827,6 5 143,1 4 285,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 348,1 0 0 0 6,6 1 053,0 3 405,9 6 145,8 6 444,3 2 869,9 793,3 52,1 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 196,5 18 862,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 66,7 1 037,9 248,6 374,8 43 59,5 19,9 21,9 40,6 25,9 20,9 35,5 26,3 29,2 30,9 11,7 29,1 24,9 6,8 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 904,6 2 211,2 875,8 484,7 862,5 1 168,4 480,5 377,9 357,9 360,5 456,6 568,3 564,2 716,4 1 051,1 1 201,9 1 837,7 2 434,2 3 040,6 3 900,0 4 925,8 3 333,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 847,4 2 090,9 1 843,3 1 265,3 1 817,6 2 224,9 1 725,7 1 477,3 1 276,5 1 324,4 1 325,9 1 432,5 1 453,6 1 610,7 1 550,1 1 643,8 2 254,4 3 661,2 5 085,9 7 848,3 9 996,4 10 238,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 013,9 79 166,7 164,4 152,2 271 528,2 1 606,3 3 332,5 4 855,3 3 274,2 1 736,8 1 032,3 1 083,0 1 627,8 2 053,5 2 791,9 3 911,2 4 404,4 5 154,1 4 902,2 6 012,3 4 285,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 19 415,0 115 162,5 12 226,1 7 402,7 6 956,4 11 065,2 11 536,9 15 585,1 17 794,0 13 501,0 10 955,5 11 599,7 13 493,7 17 457,4 20 663,3 27 468,1 35 627,5 45 760,2 56 517,6 62 919,6 71 495,8 57 142,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)