8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 317 104 285 196 130 126 60 52 52 58 48 49 56 113 115 162 182 157 178 137 49 8
II. Novotvary 6 519 12 17 10 19 26 51 57 94 144 289 350 421 586 806 1 096 1 010 696 470 282 79 4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 611 11 13 13 11 7 4 10 6 6 7 10 16 21 41 60 84 76 90 79 38 8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 112 20 90 57 57 55 24 41 36 50 67 64 78 129 173 261 233 207 197 184 82 7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 720 8 30 38 46 110 90 89 136 136 132 117 142 133 89 83 95 86 66 64 28 2
VI. Nemoci nervové soustavy 2 796 14 60 75 83 116 57 84 106 133 185 149 188 219 277 306 278 193 151 83 36 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 566 3 26 21 21 12 5 13 5 11 17 14 37 35 61 76 78 74 35 16 4 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 568 18 40 32 10 12 10 9 19 26 28 37 47 32 65 62 43 28 22 20 8 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 10 907 4 15 39 40 67 42 69 87 151 248 337 492 720 1 058 1 619 1 699 1 377 1 378 1 004 408 53
X. Nemoci dýchací soustavy 5 167 242 850 480 110 98 78 76 73 104 121 118 116 184 307 447 454 430 395 314 145 25
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 954 68 129 220 193 199 201 275 263 400 491 462 487 608 757 843 800 566 496 363 118 15
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 802 14 46 31 37 47 30 27 40 34 34 34 37 44 68 74 53 66 53 24 9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 156 1 26 40 74 168 100 109 147 251 408 341 485 495 623 654 500 368 214 112 36 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 478 65 120 81 80 204 211 298 336 423 516 485 528 476 690 863 738 482 423 335 108 16
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 6 417 0 0 0 0 215 911 1 873 1 951 1 140 307 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 571 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 467 107 91 98 46 21 16 7 11 6 11 11 7 9 9 8 5 3 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 070 99 181 126 187 195 52 82 60 101 92 95 123 136 201 246 302 267 235 203 76 11
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7 590 98 328 280 304 346 336 280 291 387 472 374 375 414 490 546 553 443 535 463 233 42
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 12 409 4 149 59 61 47 126 306 653 906 825 537 316 360 533 653 927 825 555 361 168 36 6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 85 197 5 608 2 406 1 898 1 495 2 150 2 584 4 104 4 619 4 386 4 010 3 381 3 997 4 887 6 483 8 333 7 932 6 074 5 300 3 851 1 493 206
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 4 7 1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 3 14 18 28 24 27 25 5 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 10 12 11 14 24 10 7 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 98 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 5 10 19 25 16 13 3
VI. Nemoci nervové soustavy 136 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 4 3 8 14 17 21 29 18 14 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 11 25 59 103 95 142 148 82 15
X. Nemoci dýchací soustavy 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 5 2 6 16 11 5 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 5 3 4 7 13 22 9 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 47 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 3 3 7 8 10 6 5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 498 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 9 36 43 48 56 80 66 80 51 18 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 7 10 15 14 4 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 6 7 6 17 8 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 573 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 1 4 13 24 39 50 70 138 134 84 10
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 97 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 3 4 11 11 21 16 17 7 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 664 0 0 0 0 0 3 0 4 10 14 21 66 91 160 236 338 373 549 500 265 34
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 130 0 0 0 0 5 14 17 17 12 25 9 13 13 2 2 1 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 130 0 0 0 0 5 14 17 17 12 25 9 13 13 2 2 1 0 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
II. Novotvary 263 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 2 9 22 25 44 38 34 41 27 11 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 1 11 5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 168 0 0 0 0 0 0 0 3 5 7 13 14 16 23 21 26 18 16 5 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 98 0 8 79 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 230 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 4 18 27 35 27 29 34 30 14 5
X. Nemoci dýchací soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 321 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 10 18 28 30 47 49 58 51 21 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 118 0 0 0 0 0 1 0 3 1 8 4 4 4 9 15 15 16 19 13 6 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 362 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 21 22 48 79 78 54 37 14 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 600 0 8 79 11 0 1 0 8 15 25 37 70 110 162 244 239 216 202 124 42 7
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 338 104 285 196 130 126 60 52 52 58 48 49 56 114 117 164 183 159 182 145 50 8
péče celkem II. Novotvary 6 936 12 17 10 19 26 51 57 95 149 294 354 436 611 845 1 158 1 076 754 538 334 95 5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 620 11 13 13 11 7 4 10 6 6 7 10 16 21 41 60 85 77 92 82 40 8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 212 20 90 57 57 55 24 41 36 50 67 64 83 132 183 275 244 221 222 194 89 8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 973 8 30 38 46 115 104 106 153 149 157 126 155 149 94 90 109 110 92 91 46 5
VI. Nemoci nervové soustavy 3 100 14 60 75 83 116 57 84 110 141 194 164 206 238 308 341 321 232 196 106 51 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 667 3 34 100 32 12 5 13 5 11 17 14 37 35 61 77 78 75 35 17 4 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 573 18 40 32 10 12 10 9 19 26 28 37 47 32 65 62 44 29 24 20 9 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 11 827 4 15 39 40 67 42 69 87 154 249 345 501 749 1 110 1 713 1 829 1 501 1 554 1 182 504 73
X. Nemoci dýchací soustavy 5 229 242 850 480 110 98 78 76 73 104 121 118 116 187 318 453 457 436 411 325 150 26
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 022 68 129 220 193 199 201 275 263 400 491 464 488 609 762 846 804 573 509 385 127 16
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 852 14 46 31 37 47 32 27 40 34 34 34 38 46 71 77 61 75 64 30 14 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 975 1 26 40 74 168 100 109 148 254 420 360 539 566 701 757 629 492 345 184 58 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 536 65 120 81 80 204 211 298 336 423 517 485 528 476 690 868 745 492 438 350 112 17
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 6 417 0 0 0 0 215 911 1 873 1 951 1 140 307 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 571 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 467 107 91 98 46 21 16 7 11 6 11 11 7 9 9 8 5 3 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 127 99 181 126 187 195 52 82 60 101 92 95 123 138 204 249 308 275 242 221 84 13
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8 281 98 328 280 304 346 338 280 295 391 481 379 383 431 523 600 618 529 692 610 323 52
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 12 868 4 149 59 61 47 126 306 653 908 826 539 321 385 558 705 1 017 914 630 414 199 44 7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 89 591 5 608 2 414 1 977 1 506 2 155 2 602 4 121 4 648 4 423 4 074 3 448 4 146 5 101 6 807 8 815 8 510 6 663 6 051 4 475 1 800 247
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 420,4 1 866,5 1 300,8 642,1 502 502,6 197 150,5 147,4 136,8 104,9 134,4 159,4 338,9 293,3 421,4 635,6 867,7 1 351,9 1 682,8 1 794,2 1 946,5
II. Novotvary 1 182,7 215,4 77,6 32,8 73,4 103,7 167,4 164,9 266,5 339,8 631,8 959,8 1 198,4 1 757,2 2 055,3 2 851,0 3 527,0 3 846,6 3 569,5 3 463,9 2 892,7 973,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 110,9 197,4 59,3 42,6 42,5 27,9 13,1 28,9 17 14,2 15,3 27,4 45,5 63 104,6 156,1 293,3 420 683,5 970,4 1 391,4 1 946,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 383,2 358,9 410,8 186,7 220,1 219,4 78,8 118,6 102,1 118 146,5 175,5 222 386,8 441,2 678,9 813,7 1 144,0 1 496,2 2 260,2 3 002,6 1 703,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 312,1 143,6 136,9 124,5 177,6 438,7 295,5 257,5 385,5 320,9 288,6 320,8 404,2 398,8 227 215,9 331,8 475,3 501,3 786,1 1 025,3 486,6
VI. Nemoci nervové soustavy 507,3 251,3 273,9 245,7 320,5 462,7 187,1 243,1 300,5 313,8 404,5 408,6 535,1 656,7 706,4 796 970,8 1 066,7 1 146,8 1 019,5 1 318,2 729,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 102,7 53,8 118,7 68,8 81,1 47,9 16,4 37,6 14,2 26 37,2 38,4 105,3 105 155,6 197,7 272,4 409 265,8 196,5 146,5 486,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 103,1 323 182,6 104,8 38,6 47,9 32,8 26 53,9 61,3 61,2 101,5 133,8 96 165,8 161,3 150,2 154,7 167,1 245,7 292,9 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 978,9 71,8 68,5 127,8 154,5 267,2 137,9 199,7 246,6 356,3 542,2 924,1 1 400,5 2 159,1 2 697,9 4 211,5 5 933,1 7 610,3 10 465,6 12 332,6 14 939,6 12 895,4
X. Nemoci dýchací soustavy 937,4 4 343,1 3 879,7 1 572,4 424,7 390,9 256,1 219,9 206,9 245,4 264,5 323,6 330,2 551,8 782,9 1 162,8 1 585,4 2 376,5 2 999,9 3 857,0 5 309,4 6 082,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 443,1 1 220,4 588,8 720,7 745,2 793,7 659,9 795,7 745,6 943,8 1 073,5 1 266,9 1 386,2 1 823,2 1 930,4 2 192,9 2 793,7 3 128,1 3 767,0 4 458,9 4 320,8 3 649,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 145,5 251,3 210 101,5 142,9 187,5 98,5 78,1 113,4 80,2 74,3 93,2 105,3 131,9 173,4 192,5 185,1 364,8 402,5 294,8 329,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 935,5 17,9 118,7 131 285,7 670,1 328,3 315,4 416,7 592,2 892 935,1 1 380,5 1 484,3 1 588,7 1 701,3 1 746,1 2 033,8 1 625,3 1 375,8 1 318,2 973,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 356,7 1 166,5 547,7 265,3 308,9 813,7 692,8 862,3 952,5 998 1 128,1 1 330,0 1 502,9 1 427,4 1 759,5 2 244,9 2 577,2 2 663,9 3 212,6 4 115,0 3 954,6 3 892,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 164,2 0 0 0 0 857,5 2 991,1 5 419,6 5 530,8 2 689,7 671,2 49,4 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 103,6 10 247,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 84,7 1 920,3 415,4 321 177,6 83,8 52,5 20,3 31,2 14,2 24 30,2 19,9 27 23 20,8 17,5 16,6 7,6 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 557 1 776,7 826,1 412,7 722,1 777,8 170,7 237,3 170,1 238,3 201,1 260,5 350,1 407,8 512,6 639,9 1 054,6 1 475,6 1 784,8 2 493,6 2 782,9 2 676,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 377,1 1 758,8 1 497,1 917,2 1 173,8 1 380,0 1 103,2 810,2 824,9 913,1 1 031,9 1 025,6 1 067,4 1 241,5 1 249,5 1 420,3 1 931,1 2 448,3 4 063,2 5 687,3 8 531,7 10 219,0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 251,4 74 461,6 269,3 199,8 181,5 502,6 1 004,7 1 889,5 2 568,4 1 946,5 1 174,0 866,5 1 024,7 1 598,3 1 665,2 2 411,4 2 881,0 3 067,3 2 741,7 2 063,6 1 318,2 1 459,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15 457,3 100 646,1 10 981,8 6 217,4 5 772,6 8 575,3 8 484,1 11 875,0 13 094,3 10 348,2 8 766,9 9 271,4 11 377,4 14 654,6 16 531,9 21 676,8 27 699,4 33 569,1 40 252,1 47 303,8 54 668,6 50 121,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5,1 5,2 0 11,1 30,4 86 36,6 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 27,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 5,5 17,1 9 35,7 46,8 97,8 132,6 205,1 307,1 183,1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 5,5 15,2 36,9 73,2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,2 9 25,5 31,2 38,4 77,4 182,3 122,8 256,3 243,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 17,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 9 7,7 13 34,9 105 189,9 196,5 476 729,9
VI. Nemoci nervové soustavy 24,7 0 0 0 0 0 0 0 2,8 7,1 4,4 5,5 11,4 9 20,4 36,4 59,4 116,1 220,2 221,1 512,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 5,5 0 12,3 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 5,5 15,2 0 36,6 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 125,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,7 14,2 33 63,8 153,5 359,7 525 1 078,5 1 818,0 3 002,6 3 649,6
X. Nemoci dýchací soustavy 10,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 28,1 13 7 33,2 121,5 135,1 183,1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 12,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 2,8 3 12,8 7,8 14 38,7 98,7 270,2 329,5 243,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,5 0 0 0 0 0 6,6 0 0 0 0 0 2,8 6 7,7 7,8 24,4 44,2 75,9 73,7 183,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 90,4 0 0 0 0 0 0 0 2,8 4,7 17,5 24,7 102,5 128,9 122,4 145,7 279,4 364,8 607,6 626,5 659,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 13 24,4 55,3 113,9 172 146,5 243,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7,7 7,8 21 38,7 45,6 208,8 292,9 486,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 104 0 0 0 0 0 3,3 0 2,8 7,1 2,2 2,7 11,4 39 61,2 101,5 174,6 386,9 1 048,1 1 646,0 3 075,8 2 433,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 17,6 0 0 0 0 0 0 0 2,8 2,4 0 0 11,4 9 10,2 28,6 38,4 116,1 121,5 208,8 256,3 243,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 483,3 0 0 0 0 0 9,8 0 11,3 23,6 30,6 57,6 187,9 272,9 408 613,9 1 180,3 2 061,5 4 169,5 6 141,8 9 703,4 8 272,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 23,6 0 0 0 0 19,9 46 49,2 48,2 28,3 54,7 24,7 37 39 5,1 5,2 3,5 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 23,6 0 0 0 0 19,9 46 49,2 48,2 28,3 54,7 24,7 37 39 5,1 5,2 3,5 0 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 12,3 0 0
II. Novotvary 47,7 0 0 0 0 0 0 0 2,8 11,8 6,6 5,5 25,6 66 63,8 114,5 132,7 187,9 311,4 331,7 402,8 243,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 7,6 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5 27,6 7,6 135,1 183,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 30,5 0 0 0 0 0 0 0 8,5 11,8 15,3 35,6 39,9 48 58,7 54,6 90,8 99,5 121,5 61,4 36,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 17,8 0 36,5 258,8 42,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 41,7 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 2,2 8,2 11,4 54 68,9 91 94,3 160,3 258,2 368,5 512,6 1 216,5
X. Nemoci dýchací soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3,5 0 0 0 0 243,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 5,5 7,6 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 58,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 8,7 27,4 51,2 84 76,5 122,3 171,1 320,5 387,3 258 146,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,3 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 7,6 12,3 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 21,4 0 0 0 0 0 3,3 0 8,5 2,4 17,5 11 11,4 12 23 39 52,4 88,4 144,3 159,7 219,7 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 65,7 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 4,4 13,7 59,8 66 122,4 205,5 272,4 298,4 281 172 36,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 290,3 0 36,5 258,8 42,5 0 3,3 0 22,7 35,4 54,7 101,5 199,3 329,9 413,1 634,7 834,6 1 193,8 1 534,1 1 523,2 1 537,9 1 703,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 424,2 1 866,5 1 300,8 642,1 502 502,6 197 150,5 147,4 136,8 104,9 134,4 159,4 341,8 298,4 426,6 639,1 878,7 1 382,2 1 781,1 1 830,8 1 946,5
péče celkem II. Novotvary 1 258,4 215,4 77,6 32,8 73,4 103,7 167,4 164,9 269,3 351,5 642,8 970,7 1 241,1 1 832,2 2 154,8 3 012,3 3 757,5 4 167,1 4 086,0 4 102,7 3 478,6 1 216,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 112,5 197,4 59,3 42,6 42,5 27,9 13,1 28,9 17 14,2 15,3 27,4 45,5 63 104,6 156,1 296,8 425,6 698,7 1 007,2 1 464,7 1 946,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 401,3 358,9 410,8 186,7 220,1 219,4 78,8 118,6 102,1 118 146,5 175,5 236,3 395,8 466,7 715,4 852,1 1 221,4 1 686,0 2 383,0 3 258,9 1 946,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 358 143,6 136,9 124,5 177,6 458,7 341,5 306,7 433,7 351,5 343,2 345,5 441,2 446,8 239,7 234,1 380,6 607,9 698,7 1 117,8 1 684,4 1 216,5
VI. Nemoci nervové soustavy 562,4 251,3 273,9 245,7 320,5 462,7 187,1 243,1 311,8 332,7 424,1 449,7 586,4 713,7 785,4 887,1 1 121,0 1 282,2 1 488,6 1 302,1 1 867,4 729,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 121 53,8 155,2 327,6 123,6 47,9 16,4 37,6 14,2 26 37,2 38,4 105,3 105 155,6 200,3 272,4 414,5 265,8 208,8 146,5 486,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 104 323 182,6 104,8 38,6 47,9 32,8 26 53,9 61,3 61,2 101,5 133,8 96 165,8 161,3 153,7 160,3 182,3 245,7 329,5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 145,8 71,8 68,5 127,8 154,5 267,2 137,9 199,7 246,6 363,3 544,4 946,1 1 426,1 2 246,0 2 830,5 4 456,1 6 387,1 8 295,6 11 802,2 14 519,1 18 454,8 17 761,6
X. Nemoci dýchací soustavy 948,7 4 343,1 3 879,7 1 572,4 424,7 390,9 256,1 219,9 206,9 245,4 264,5 323,6 330,2 560,8 810,9 1 178,4 1 595,9 2 409,6 3 121,4 3 992,1 5 492,5 6 326,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 455,4 1 220,4 588,8 720,7 745,2 793,7 659,9 795,7 745,6 943,8 1 073,5 1 272,4 1 389,1 1 826,2 1 943,1 2 200,7 2 807,7 3 166,8 3 865,7 4 729,1 4 650,3 3 892,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 154,6 251,3 210 101,5 142,9 187,5 105,1 78,1 113,4 80,2 74,3 93,2 108,2 137,9 181,1 200,3 213 414,5 486,1 368,5 512,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 084,0 17,9 118,7 131 285,7 670,1 328,3 315,4 419,6 599,3 918,2 987,2 1 534,3 1 697,3 1 787,6 1 969,2 2 196,5 2 719,1 2 620,2 2 260,2 2 123,8 973,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 367,3 1 166,5 547,7 265,3 308,9 813,7 692,8 862,3 952,5 998 1 130,3 1 330,0 1 502,9 1 427,4 1 759,5 2 257,9 2 601,6 2 719,1 3 326,5 4 299,2 4 101,1 4 136,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 164,2 0 0 0 0 857,5 2 991,1 5 419,6 5 530,8 2 689,7 671,2 49,4 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 103,6 10 247,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 84,7 1 920,3 415,4 321 177,6 83,8 52,5 20,3 31,2 14,2 24 30,2 19,9 27 23 20,8 17,5 16,6 7,6 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 567,3 1 776,7 826,1 412,7 722,1 777,8 170,7 237,3 170,1 238,3 201,1 260,5 350,1 413,8 520,2 647,7 1 075,6 1 519,8 1 837,9 2 714,7 3 075,8 3 163,0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 502,4 1 758,8 1 497,1 917,2 1 173,8 1 380,0 1 109,8 810,2 836,3 922,5 1 051,6 1 039,3 1 090,2 1 292,4 1 333,7 1 560,8 2 158,1 2 923,6 5 255,6 7 492,9 11 827,2 12 652,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 334,6 74 461,6 269,3 199,8 181,5 502,6 1 004,7 1 889,5 2 574,1 1 948,8 1 178,4 880,2 1 095,9 1 673,3 1 797,8 2 645,5 3 191,8 3 481,8 3 144,2 2 444,4 1 611,1 1 703,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 254,5 100 646,1 11 018,3 6 476,2 5 815,1 8 595,2 8 543,2 11 924,2 13 176,5 10 435,5 8 906,9 9 455,1 11 801,5 15 296,3 17 358,2 22 930,6 29 717,8 36 824,4 45 955,8 54 968,7 65 909,9 60 097,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)