8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 45 142 1 971 4 012 2 530 1 868 2 100 1 358 1 268 1 174 1 269 1 472 1 286 1 543 1 773 2 705 3 648 4 229 3 630 3 408 2 719 1 000 179
II. Novotvary 114 240 264 413 472 401 583 777 1 170 1 725 2 990 5 442 6 638 7 310 8 613 14 069 18 841 18 662 12 663 7 609 4 275 1 199 124
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12 608 110 279 281 189 186 93 132 137 216 327 351 406 544 911 1 307 1 787 1 684 1 653 1 396 539 80
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 45 474 987 3 861 2 133 1 401 1 178 729 838 882 1 059 1 379 1 576 1 986 2 209 3 185 4 183 4 590 4 107 3 928 3 419 1 559 285
V. Poruchy duševní a poruchy chování 27 275 64 327 633 1 229 2 367 1 606 1 697 1 816 2 078 2 354 1 936 1 977 1 703 1 489 1 357 1 193 1 081 1 049 891 371 57
VI. Nemoci nervové soustavy 46 668 328 965 1 233 1 301 1 369 994 1 270 1 656 2 311 3 122 3 118 3 484 3 588 4 396 4 752 4 645 3 385 2 553 1 661 491 46
VII. Nemoci oka a očních adnex 15 513 118 459 500 222 182 181 156 185 296 456 547 713 1 002 1 590 2 185 2 453 1 976 1 306 781 190 15
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 13 226 268 970 946 340 253 195 273 347 580 789 715 876 952 1 181 1 334 1 300 883 622 320 70 12
IX. Nemoci oběhové soustavy 219 629 74 176 557 768 933 690 1 083 1 731 3 145 5 144 6 434 9 571 13 114 21 961 31 886 35 987 31 183 26 903 19 554 7 495 1 240
X. Nemoci dýchací soustavy 113 175 6 432 17 303 8 590 2 260 2 409 1 739 1 822 1 963 2 443 2 674 2 431 2 976 3 951 6 891 9 622 10 562 9 224 8 512 7 286 3 397 688
XI. Nemoci trávicí soustavy 161 475 1 168 2 526 4 079 4 161 4 831 4 203 5 142 6 200 8 204 10 358 9 546 10 797 11 228 14 835 17 003 16 430 12 261 9 285 6 387 2 462 369
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 20 933 456 915 698 664 1 093 887 986 848 998 1 090 978 1 155 1 276 1 693 1 848 1 717 1 324 1 075 825 333 74
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 116 016 49 483 686 1 515 2 891 1 928 2 411 3 042 5 014 7 992 8 381 10 626 11 517 12 629 14 113 13 588 9 640 5 699 2 961 753 98
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 143 773 1 286 1 815 1 865 1 581 3 476 3 988 5 855 6 523 7 917 11 054 10 790 10 845 9 473 12 243 15 185 14 368 10 191 7 386 5 445 2 121 366
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 133 661 0 0 0 46 4 293 17 890 38 878 42 040 23 164 6 862 460 21 1 0 0 0 0 0 0 0 6
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 12 073 12 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6 072 990 1 212 1 933 415 233 105 101 121 125 145 115 122 109 109 90 66 38 22 5 3 13
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 65 039 2 357 3 404 2 491 4 017 4 447 1 550 1 503 1 656 1 957 2 406 2 248 2 538 2 951 4 287 5 737 6 330 5 316 4 756 3 494 1 381 213
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 143 944 1 799 5 668 6 000 6 934 6 649 5 931 6 099 6 018 7 223 8 740 7 032 7 645 7 579 9 243 10 242 10 213 9 108 8 920 8 323 3 851 727
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 240 950 86 359 1 375 1 667 1 763 2 468 6 506 14 505 20 197 17 864 11 304 5 892 6 535 7 741 11 505 13 860 13 850 9 143 5 166 2 541 634 75
XXII. Kódy pro speciální účely 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 696 888 117 153 46 163 37 294 31 075 41 941 51 350 85 189 98 261 88 853 83 110 70 474 81 126 89 324 124 922 157 194 161 970 126 838 99 852 72 283 27 849 4 667
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 464 0 0 0 0 3 6 15 13 21 13 17 19 18 25 42 52 61 62 70 25 2
nemocných (LDN) II. Novotvary 1 928 0 0 0 0 0 0 0 2 4 13 11 50 106 203 256 381 315 288 220 71 8
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 7 5 18 40 24 16 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 237 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 10 19 36 71 115 181 197 224 228 124 21
V. Poruchy duševní a poruchy chování 875 0 0 0 0 0 1 1 1 7 7 8 13 36 47 61 82 145 164 191 96 15
VI. Nemoci nervové soustavy 1 611 0 0 0 0 1 6 2 9 22 27 40 47 75 106 190 229 285 275 221 72 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 2 4 4 3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 34 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 1 2 6 3 9 4 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 7 869 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 37 60 159 347 625 950 1 253 1 641 1 695 920 171
X. Nemoci dýchací soustavy 3 066 0 59 51 22 1 3 7 7 15 19 42 64 136 275 440 448 420 463 388 168 38
XI. Nemoci trávicí soustavy 837 0 0 0 0 0 0 1 0 7 14 16 20 50 70 84 101 111 136 165 54 8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 345 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 11 24 23 34 50 47 61 49 24 8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 912 0 0 0 0 0 2 5 17 21 80 80 162 254 414 634 843 850 777 545 197 31
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 821 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 7 16 34 80 89 135 194 186 64 9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 949 0 0 0 0 0 1 1 2 3 8 10 18 14 34 63 116 144 204 206 105 20
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4 554 0 0 0 0 0 8 11 8 19 40 39 54 106 197 317 497 621 947 1 082 505 103
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 609 0 0 0 0 1 2 5 1 6 13 18 39 68 126 205 236 248 261 257 102 21
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 31 256 0 59 51 22 6 30 49 67 135 253 338 585 1 106 1 981 3 158 4 268 4 855 5 750 5 535 2 547 461
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 3 1 1
II. Novotvary 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 3 2 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 2 3 3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 21 521 0 9 223 652 893 1 336 1 656 1 863 2 133 2 016 1 708 1 759 1 565 1 378 1 055 955 748 702 554 262 54
VI. Nemoci nervové soustavy 1 114 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 9 11 15 49 84 162 202 280 231 56 9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 10 11 15 16 26 16 3
X. Nemoci dýchací soustavy 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 3 2 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 2 1 1 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 208 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 4 11 17 17 17 45 25 31 26 5 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 4 3 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 2 3 4 0 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 9 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 23 062 0 9 223 653 893 1 336 1 657 1 867 2 137 2 027 1 725 1 786 1 600 1 452 1 175 1 189 1 002 1 049 859 351 72
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 50 0 0 0 0 1 0 3 2 3 5 2 4 2 2 6 4 3 4 5 3 1
II. Novotvary 2 962 0 0 1 2 0 2 2 3 18 29 42 86 157 298 493 554 465 406 290 96 18
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 23 0 1 3 1 0 0 0 0 2 1 0 2 1 1 0 2 2 4 3 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 315 0 0 50 158 35 0 0 1 1 0 0 2 3 10 7 4 11 12 11 9 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 189 0 2 3 3 2 4 6 3 8 12 13 9 14 7 20 11 8 22 22 16 4
VI. Nemoci nervové soustavy 1 469 0 38 32 49 22 29 36 29 37 83 79 91 128 140 162 162 129 99 65 48 11
VII. Nemoci oka a očních adnex 92 0 7 74 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 750 0 0 0 0 1 2 1 13 17 35 43 63 133 183 222 290 275 182 164 95 31
X. Nemoci dýchací soustavy 1 567 2 183 398 310 39 1 2 5 10 10 16 21 48 70 92 105 87 90 53 18 7
XI. Nemoci trávicí soustavy 138 0 0 1 1 0 2 6 9 8 10 10 11 7 18 16 10 8 8 8 5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 31 0 4 8 2 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 0 1 4 1 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 204 0 2 11 17 13 15 23 51 87 167 221 333 423 480 650 697 540 314 136 21 3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 108 0 0 0 2 3 1 1 1 6 15 11 4 5 8 11 8 7 9 10 5 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 28 1 8 12 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 383 0 15 6 1 0 2 3 1 6 5 11 16 14 45 42 64 48 44 34 22 4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 080 0 0 2 1 5 12 19 23 21 37 39 50 56 84 112 159 162 154 111 32 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 395 0 1 0 0 7 19 50 103 133 116 69 136 232 421 633 638 492 244 88 12 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 17 785 3 261 602 560 129 91 152 244 357 525 556 831 1 226 1 769 2 467 2 711 2 237 1 593 1 004 383 84
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 45 666 1 971 4 012 2 530 1 868 2 104 1 364 1 286 1 189 1 293 1 490 1 305 1 567 1 793 2 732 3 697 4 286 3 694 3 476 2 797 1 029 183
péče celkem II. Novotvary 119 141 264 413 473 403 583 779 1 172 1 730 3 012 5 484 6 691 7 446 8 876 14 571 19 590 19 600 13 444 8 306 4 787 1 367 150
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12 760 110 280 284 190 186 93 132 137 218 328 352 409 549 919 1 314 1 795 1 706 1 698 1 423 555 82
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 47 040 987 3 861 2 183 1 559 1 213 729 838 887 1 064 1 382 1 587 2 007 2 248 3 266 4 305 4 776 4 319 4 166 3 661 1 695 307
V. Poruchy duševní a poruchy chování 49 860 64 338 859 1 884 3 262 2 947 3 360 3 683 4 226 4 389 3 665 3 758 3 318 2 921 2 493 2 241 1 982 1 937 1 658 745 130
VI. Nemoci nervové soustavy 50 862 328 1 003 1 265 1 350 1 392 1 029 1 308 1 696 2 372 3 234 3 246 3 633 3 806 4 691 5 188 5 198 4 001 3 207 2 178 667 70
VII. Nemoci oka a očních adnex 15 623 118 466 574 233 182 181 156 185 296 456 548 713 1 002 1 590 2 188 2 454 1 978 1 310 785 193 15
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 13 262 268 970 947 340 253 195 274 347 580 790 716 877 956 1 182 1 336 1 307 886 631 324 71 12
IX. Nemoci oběhové soustavy 229 351 74 176 557 768 934 692 1 084 1 745 3 164 5 187 6 514 9 697 13 408 22 492 32 743 37 238 32 726 28 742 21 439 8 526 1 445
X. Nemoci dýchací soustavy 117 823 6 434 17 545 9 039 2 592 2 449 1 743 1 831 1 975 2 468 2 703 2 489 3 061 4 135 7 238 10 156 11 117 9 731 9 067 7 730 3 585 735
XI. Nemoci trávicí soustavy 162 462 1 168 2 526 4 080 4 162 4 831 4 205 5 149 6 209 8 219 10 382 9 573 10 828 11 285 14 924 17 104 16 545 12 382 9 430 6 561 2 522 377
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 21 310 456 919 706 666 1 094 888 986 849 1 001 1 094 984 1 167 1 302 1 718 1 883 1 769 1 371 1 137 878 359 83
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 125 340 49 485 697 1 532 2 904 1 945 2 439 3 111 5 124 8 245 8 686 11 132 12 211 13 540 15 414 15 173 11 055 6 821 3 668 976 133
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 144 707 1 286 1 815 1 865 1 583 3 479 3 990 5 856 6 525 7 924 11 072 10 802 10 856 9 494 12 285 15 278 14 465 10 333 7 590 5 643 2 190 376
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 133 662 0 0 0 46 4 293 17 890 38 879 42 040 23 164 6 862 460 21 1 0 0 0 0 0 0 0 6
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 12 073 12 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6 102 991 1 220 1 945 417 233 106 101 121 125 145 115 124 110 110 90 68 38 22 5 3 13
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 66 388 2 357 3 419 2 497 4 018 4 447 1 553 1 507 1 659 1 966 2 419 2 269 2 572 2 979 4 366 5 843 6 512 5 509 5 009 3 738 1 511 238
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 149 594 1 799 5 668 6 002 6 935 6 654 5 951 6 129 6 049 7 263 8 817 7 111 7 749 7 742 9 526 10 673 10 869 9 893 10 024 9 520 4 388 832
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 245 963 86 359 1 376 1 667 1 764 2 476 6 527 14 560 20 302 18 003 11 436 5 980 6 711 8 041 12 053 14 698 14 725 9 883 5 671 2 886 748 97
XXII. Kódy pro speciální účely 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 768 991 117 156 46 492 38 170 32 310 42 969 52 807 87 047 100 439 91 482 85 915 73 093 84 328 93 256 130 124 163 994 170 138 134 932 108 244 79 681 31 130 5 284
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 426,3 1 738,4 902,7 429,5 365 456,3 251,9 186,1 161,5 152,4 159,3 177 221,4 284 383,7 530,4 767,6 1 039,6 1 495,4 1 938,7 2 023,2 2 095,0
II. Novotvary 1 078,8 232,8 92,9 80,1 78,3 126,7 144,1 171,8 237,3 359,2 588,9 913,7 1 048,8 1 379,8 1 995,7 2 739,6 3 387,1 3 626,6 3 338,7 3 048,2 2 425,8 1 451,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 119,1 97 62,8 47,7 36,9 40,4 17,2 19,4 18,8 25,9 35,4 48,3 58,2 87,1 129,2 190 324,3 482,3 725,3 995,4 1 090,5 936,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 429,4 870,5 868,8 362,1 273,7 256 135,2 123 121,3 127,2 149,2 216,9 284,9 353,9 451,8 608,2 833,1 1 176,2 1 723,5 2 437,8 3 154,1 3 335,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 257,6 56,4 73,6 107,5 240,1 514,3 297,9 249,1 249,8 249,6 254,7 266,5 283,6 272,8 211,2 197,3 216,5 309,6 460,3 635,3 750,6 667,1
VI. Nemoci nervové soustavy 440,7 289,3 217,1 209,3 254,2 297,5 184,4 186,4 227,8 277,6 337,9 429,2 499,8 574,8 623,6 691 843,1 969,4 1 120,2 1 184,3 993,4 538,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 146,5 104,1 103,3 84,9 43,4 39,5 33,6 22,9 25,4 35,6 49,3 75,3 102,3 160,5 225,5 317,7 445,2 565,9 573 556,9 384,4 175,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 124,9 236,4 218,3 160,6 66,4 55 36,2 40,1 47,7 69,7 85,4 98,4 125,7 152,5 167,5 194 235,9 252,9 272,9 228,2 141,6 140,4
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 074,0 65,3 39,6 94,6 150 202,7 128 159 238,1 377,8 556,7 885,6 1 373,2 2 100,8 3 115,1 4 636,4 6 531,6 8 930,5 11 804,5 13 942,3 15 163,8 14 513,1
X. Nemoci dýchací soustavy 1 068,7 5 673,0 3 893,4 1 458,3 441,5 523,4 322,5 267,5 270 293,5 289,4 334,6 427 632,9 977,5 1 399,1 1 917,0 2 641,7 3 734,9 5 195,0 6 872,8 8 052,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 524,9 1 030,2 568,4 692,5 813 1 049,7 779,5 754,9 852,8 985,5 1 120,9 1 313,9 1 549,0 1 798,7 2 104,3 2 472,3 2 982,0 3 511,4 4 074,1 4 554,0 4 981,1 4 318,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 197,7 402,2 205,9 118,5 129,7 237,5 164,5 144,7 116,6 119,9 118 134,6 165,7 204,4 240,1 268,7 311,6 379,2 471,7 588,2 673,7 866,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 095,6 43,2 108,7 116,5 296 628,2 357,6 353,9 418,4 602,3 864,9 1 153,6 1 524,5 1 845,0 1 791,4 2 052,1 2 466,2 2 760,8 2 500,6 2 111,2 1 523,5 1 147,0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 357,7 1 134,2 408,4 316,6 308,9 755,3 739,6 859,5 897,3 951 1 196,3 1 485,2 1 555,9 1 517,5 1 736,6 2 208,0 2 607,8 2 918,6 3 240,8 3 882,4 4 291,2 4 283,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 262,2 0 0 0 9 932,8 3 318,0 5 707,4 5 782,9 2 782,5 742,6 63,3 3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 70,2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 114 10 648,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 57,3 873,2 272,7 328,2 81,1 50,6 19,5 14,8 16,6 15 15,7 15,8 17,5 17,5 15,5 13,1 12 10,9 9,7 3,6 6,1 152,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 614,2 2 078,9 765,9 422,9 784,8 966,3 287,5 220,6 227,8 235,1 260,4 309,4 364,1 472,7 608,1 834,2 1 148,9 1 522,5 2 086,8 2 491,3 2 794,0 2 493,0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 359,3 1 586,7 1 275,4 1 018,6 1 354,7 1 444,7 1 100,0 895,3 827,8 867,6 945,8 967,9 1 096,8 1 214,1 1 311,1 1 489,2 1 853,6 2 608,4 3 913,9 5 934,4 7 791,3 8 508,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 275,4 76 168,4 309,4 283 344,4 536,3 1 206,6 2 129,4 2 778,2 2 145,8 1 223,3 811 937,6 1 240,1 1 632,0 2 015,3 2 513,8 2 618,5 2 266,7 1 811,8 1 282,7 877,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 024,2 103 328,7 10 387,2 6 331,5 6 071,3 9 113,3 9 523,7 12 506,0 13 516,4 10 673,0 8 994,1 9 700,3 11 639,1 14 309,2 17 719,9 22 856,9 29 397,3 36 325,2 43 813,2 51 539,0 56 343,7 54 623,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,4 0 0 0 0 0,7 1,1 2,2 1,8 2,5 1,4 2,3 2,7 2,9 3,5 6,1 9,4 17,5 27,2 49,9 50,6 23,4
nemocných (LDN) II. Novotvary 18,2 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 1,4 1,5 7,2 17 28,8 37,2 69,2 90,2 126,4 156,9 143,6 93,6
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,6 1 1 0,9 5,2 17,6 17,1 32,4 23,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 11,7 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,5 0,3 1,4 2,7 5,8 10,1 16,7 32,9 56,4 98,3 162,6 250,9 245,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8,3 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,8 0,8 1,1 1,9 5,8 6,7 8,9 14,9 41,5 72 136,2 194,2 175,6
VI. Nemoci nervové soustavy 15,2 0 0 0 0 0,2 1,1 0,3 1,2 2,6 2,9 5,5 6,7 12 15 27,6 41,6 81,6 120,7 157,6 145,7 46,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,4 0,2 0,6 1,8 2,9 6,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,6 0,1 0,3 1,1 0,9 3,9 2,9 2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 74,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,9 5,1 8,6 25,5 49,2 90,9 172,4 358,8 720 1 208,6 1 861,3 2 001,4
X. Nemoci dýchací soustavy 29 0 13,3 8,7 4,3 0,2 0,6 1 1 1,8 2,1 5,8 9,2 21,8 39 64 81,3 120,3 203,2 276,7 339,9 444,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 7,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,8 1,5 2,2 2,9 8 9,9 12,2 18,3 31,8 59,7 117,6 109,3 93,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,4 0,8 1,6 3,8 3,3 4,9 9,1 13,5 26,8 34,9 48,6 93,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 46,4 0 0 0 0 0 0,4 0,7 2,3 2,5 8,7 11 23,2 40,7 58,7 92,2 153 243,4 340,9 388,6 398,6 362,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7,8 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,1 0,3 0,1 1 2,6 4,8 11,6 16,2 38,7 85,1 132,6 129,5 105,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,4 0,9 1,4 2,6 2,2 4,8 9,2 21,1 41,2 89,5 146,9 212,4 234,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 43 0 0 0 0 0 1,5 1,6 1,1 2,3 4,3 5,4 7,7 17 27,9 46,1 90,2 177,8 415,5 771,5 1 021,7 1 205,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15,2 0 0 0 0 0,2 0,4 0,7 0,1 0,7 1,4 2,5 5,6 10,9 17,9 29,8 42,8 71 114,5 183,2 206,4 245,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 295,2 0 13,3 8,7 4,3 1,3 5,6 7,2 9,2 16,2 27,4 46,5 83,9 177,2 281 459,2 774,6 1 390,4 2 523,0 3 946,6 5 153,1 5 395,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0 0,9 2,1 2 11,7
II. Novotvary 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,5 0,3 1,3 1,4 2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,4 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,2 1,1 0,9 2,1 6,1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 203,2 0 2 37,9 127,4 194 247,8 243,1 256,3 256,2 218,2 235,1 252,4 250,7 195,5 153,4 173,3 214,2 308 395 530,1 632
VI. Nemoci nervové soustavy 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,2 1,2 1,6 2,4 7 12,2 29,4 57,9 122,9 164,7 113,3 105,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,3 0,1 1,5 2 4,3 7 18,5 32,4 35,1
X. Nemoci dýchací soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,4 0 0,9 2,1 4 23,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,7 0,6 0,4 0,7 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,6 1,6 2,7 2,4 2,5 8,2 7,2 13,6 18,5 10,1 11,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,4 1,4 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,3 2,2 2,9 6,1 11,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,3 0,3 0 0,6 1,3 2,9 0 11,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0 0 0 0,2 0 0 0 0,1 0 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 217,8 0 2 37,9 127,6 194 247,8 243,3 256,8 256,7 219,4 237,4 256,2 256,3 206 170,9 215,8 287 460,3 612,5 710,1 842,7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,5 0 0 0 0 0,2 0 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3 0,6 0,3 0,3 0,9 0,7 0,9 1,8 3,6 6,1 11,7
II. Novotvary 28 0 0 0,2 0,4 0 0,4 0,3 0,4 2,2 3,1 5,8 12,3 25,2 42,3 71,7 100,6 133,2 178,1 206,8 194,2 210,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0,2 0,5 0,2 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,3 0,2 0,1 0 0,4 0,6 1,8 2,1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 0 0 8,5 30,9 7,6 0 0 0,1 0,1 0 0 0,3 0,5 1,4 1 0,7 3,2 5,3 7,8 18,2 11,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,8 0 0,5 0,5 0,6 0,4 0,7 0,9 0,4 1 1,3 1,8 1,3 2,2 1 2,9 2 2,3 9,7 15,7 32,4 46,8
VI. Nemoci nervové soustavy 13,9 0 8,6 5,4 9,6 4,8 5,4 5,3 4 4,4 9 10,9 13,1 20,5 19,9 23,6 29,4 36,9 43,4 46,3 97,1 128,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,9 0 1,6 12,6 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 16,5 0 0 0 0 0,2 0,4 0,1 1,8 2 3,8 5,9 9 21,3 26 32,3 52,6 78,8 79,9 116,9 192,2 362,8
X. Nemoci dýchací soustavy 14,8 1,8 41,2 67,6 60,6 8,5 0,2 0,3 0,7 1,2 1,1 2,2 3 7,7 9,9 13,4 19,1 24,9 39,5 37,8 36,4 81,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,3 0 0 0,2 0,2 0 0,4 0,9 1,2 1 1,1 1,4 1,6 1,1 2,6 2,3 1,8 2,3 3,5 5,7 10,1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0 0,9 1,4 0,4 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,1 0,4 0 0,4 2,9 2 11,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 39,7 0 0,5 1,9 3,3 2,8 2,8 3,4 7 10,5 18,1 30,4 47,8 67,8 68,1 94,5 126,5 154,7 137,8 97 42,5 35,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0,4 0,7 0,2 0,1 0,1 0,7 1,6 1,5 0,6 0,8 1,1 1,6 1,5 2 3,9 7,1 10,1 11,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0,9 1,8 2 0,4 0 0,2 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,6 0 3,4 1 0,2 0 0,4 0,4 0,1 0,7 0,5 1,5 2,3 2,2 6,4 6,1 11,6 13,7 19,3 24,2 44,5 46,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10,2 0 0 0,3 0,2 1,1 2,2 2,8 3,2 2,5 4 5,4 7,2 9 11,9 16,3 28,9 46,4 67,6 79,1 64,7 11,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 32,1 0 0,2 0 0 1,5 3,5 7,3 14,2 16 12,6 9,5 19,5 37,2 59,7 92 115,8 140,9 107,1 62,7 24,3 11,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 167,9 2,6 58,7 102,2 109,4 28 16,9 22,3 33,6 42,9 56,8 76,5 119,2 196,4 250,9 358,7 492 640,7 699 715,9 774,9 983,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 431,2 1 738,4 902,7 429,5 365 457,2 253 188,8 163,6 155,3 161,2 179,6 224,8 287,2 387,5 537,6 777,9 1 057,9 1 525,2 1 994,3 2 081,9 2 141,9
péče celkem II. Novotvary 1 125,1 232,8 92,9 80,3 78,7 126,7 144,5 172,1 238 361,8 593,5 921 1 068,3 1 421,9 2 066,9 2 848,5 3 557,4 3 850,2 3 644,5 3 413,2 2 765,7 1 755,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 120,5 97 63 48,2 37,1 40,4 17,2 19,4 18,8 26,2 35,5 48,5 58,7 87,9 130,4 191,1 325,8 488,6 745,1 1 014,6 1 122,9 959,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 444,2 870,5 868,8 370,6 304,6 263,6 135,2 123 122 127,8 149,6 218,4 287,9 360,1 463,3 626 866,8 1 236,9 1 828,0 2 610,4 3 429,3 3 593,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 470,8 56,4 76,1 145,8 368,1 708,8 546,6 493,3 506,6 507,6 475 504,5 539,2 531,5 414,3 362,5 406,7 567,6 849,9 1 182,2 1 507,3 1 521,5
VI. Nemoci nervové soustavy 480,3 289,3 225,7 214,8 263,8 302,5 190,8 192 233,3 284,9 350 446,8 521,2 609,7 665,4 754,4 943,4 1 145,8 1 407,2 1 553,0 1 349,5 819,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 147,5 104,1 104,9 97,4 45,5 39,5 33,6 22,9 25,4 35,6 49,3 75,4 102,3 160,5 225,5 318,1 445,4 566,5 574,8 559,7 390,5 175,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 125,2 236,4 218,3 160,8 66,4 55 36,2 40,2 47,7 69,7 85,5 98,6 125,8 153,1 167,7 194,3 237,2 253,7 276,9 231 143,6 140,4
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 165,8 65,3 39,6 94,6 150 202,9 128,3 159,1 240 380,1 561,3 896,6 1 391,2 2 147,9 3 190,4 4 761,0 6 758,6 9 372,4 12 611,5 15 286,4 17 249,7 16 912,5
X. Nemoci dýchací soustavy 1 112,6 5 674,8 3 947,8 1 534,6 506,4 532,1 323,3 268,8 271,7 296,5 292,5 342,6 439,2 662,4 1 026,7 1 476,7 2 017,7 2 786,9 3 978,4 5 511,6 7 253,1 8 602,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 534,2 1 030,2 568,4 692,7 813,1 1 049,7 779,9 755,9 854,1 987,3 1 123,5 1 317,7 1 553,5 1 807,8 2 116,9 2 487,0 3 002,9 3 546,1 4 137,7 4 678,1 5 102,5 4 412,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 201,2 402,2 206,8 119,9 130,1 237,7 164,7 144,7 116,8 120,2 118,4 135,4 167,4 208,6 243,7 273,8 321,1 392,6 498,9 626 726,3 971,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 183,6 43,2 109,1 118,3 299,3 631 360,7 358,1 427,9 615,5 892,3 1 195,6 1 597,1 1 956,1 1 920,6 2 241,3 2 753,9 3 166,0 2 992,9 2 615,3 1 974,6 1 556,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 366,5 1 134,2 408,4 316,6 309,3 755,9 740 859,7 897,6 951,8 1 198,2 1 486,8 1 557,5 1 520,9 1 742,6 2 221,5 2 625,4 2 959,3 3 330,3 4 023,6 4 430,8 4 400,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 262,2 0 0 0 9 932,8 3 318,0 5 707,5 5 782,9 2 782,5 742,6 63,3 3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 70,2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 114 10 648,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 57,6 874,1 274,5 330,2 81,5 50,6 19,7 14,8 16,6 15 15,7 15,8 17,8 17,6 15,6 13,1 12,3 10,9 9,7 3,6 6,1 152,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 626,9 2 078,9 769,3 423,9 785 966,3 288 221,2 228,2 236,2 261,8 312,3 369 477,2 619,3 849,6 1 181,9 1 577,7 2 197,9 2 665,3 3 057,0 2 785,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 412,7 1 586,7 1 275,4 1 019,0 1 354,9 1 445,8 1 103,7 899,8 832,1 872,4 954,2 978,8 1 111,7 1 240,2 1 351,2 1 551,9 1 972,7 2 833,3 4 398,3 6 787,9 8 877,7 9 737,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 322,7 76 168,4 309,6 283 344,6 538 1 210,5 2 137,4 2 792,7 2 162,5 1 237,6 823,1 962,8 1 288,1 1 709,7 2 137,2 2 672,6 2 830,4 2 488,3 2 057,8 1 513,3 1 135,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 705,1 103 331,3 10 461,3 6 480,2 6 312,5 9 336,6 9 793,9 12 778,7 13 816,0 10 988,8 9 297,6 10 060,8 12 098,5 14 939,1 18 457,8 23 845,7 30 879,8 38 643,2 47 495,4 56 814,0 62 981,8 61 844,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)