8.3.4 Případy hospitalizace v regionu bydliště pacienta podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 46 027 1 895 3 983 2 945 1 861 2 256 1 703 1 517 1 377 1 392 1 374 1 306 1 561 1 951 2 753 3 603 3 955 3 557 3 432 2 483 978 145
II. Novotvary 117 400 296 448 472 447 648 871 1 267 1 851 3 094 5 632 6 634 7 526 9 150 14 659 19 851 18 275 12 414 8 195 4 373 1 167 130
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12 780 123 309 301 175 184 89 121 168 218 315 352 440 531 897 1 458 1 644 1 602 1 797 1 408 569 79
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 47 749 938 3 475 2 484 1 576 1 368 889 1 030 1 021 1 201 1 567 1 589 2 008 2 588 3 526 4 530 4 523 4 111 4 154 3 398 1 505 268
V. Poruchy duševní a poruchy chování 27 749 68 329 588 1 268 2 292 1 687 1 700 1 983 2 362 2 301 1 950 2 071 1 783 1 517 1 417 1 119 1 000 1 027 873 372 42
VI. Nemoci nervové soustavy 47 561 344 946 1 138 1 326 1 388 1 076 1 344 1 685 2 429 3 155 3 028 3 493 3 807 4 604 5 094 4 394 3 491 2 719 1 567 470 63
VII. Nemoci oka a očních adnex 15 796 107 456 533 250 190 157 189 203 333 463 517 757 974 1 563 2 275 2 345 2 016 1 487 789 172 20
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 13 888 271 988 984 360 266 253 281 405 621 799 755 916 1 037 1 303 1 474 1 291 852 617 341 70 4
IX. Nemoci oběhové soustavy 225 423 74 181 529 713 978 777 1 182 1 818 3 328 5 148 6 695 9 739 14 245 23 073 33 362 34 861 31 032 28 285 20 515 7 820 1 068
X. Nemoci dýchací soustavy 112 311 5 817 17 765 10 103 2 557 2 569 1 938 1 956 2 247 2 763 2 767 2 569 3 116 4 328 7 031 9 527 9 601 8 349 7 825 6 238 2 757 488
XI. Nemoci trávicí soustavy 166 852 1 194 2 635 4 312 4 182 5 023 4 616 5 580 6 164 8 844 10 137 9 734 10 926 12 147 15 388 17 932 15 984 12 553 10 128 6 550 2 444 379
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 21 346 437 889 722 675 1 128 1 023 902 909 1 035 1 095 1 011 1 205 1 346 1 647 1 949 1 679 1 314 1 147 843 341 49
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 119 130 51 555 847 1 602 3 054 2 079 2 609 3 241 5 680 8 157 8 439 10 957 12 196 13 298 14 825 12 949 9 293 5 701 2 791 739 67
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 147 062 1 249 1 881 1 990 1 531 3 535 4 355 5 770 6 638 8 830 10 998 10 768 11 277 10 050 12 870 15 932 13 664 10 131 7 893 5 258 2 096 346
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 135 027 0 0 0 45 4 439 18 696 38 672 42 356 23 731 6 666 404 16 0 0 1 0 1 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13 239 13 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6 283 1 031 1 182 1 976 415 253 147 122 151 145 138 129 134 109 132 78 60 34 20 5 1 21
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 67 142 2 403 3 501 2 733 4 255 4 727 1 741 1 718 1 777 2 155 2 488 2 321 2 584 3 211 4 522 5 730 6 039 5 238 4 896 3 498 1 407 198
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 144 879 1 843 5 928 5 857 6 383 6 879 6 712 6 360 6 292 7 739 8 580 7 239 7 592 7 839 9 363 10 128 9 746 8 786 9 246 8 055 3 679 633
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 240 207 84 810 1 579 1 771 1 619 2 471 6 492 14 451 20 542 18 753 10 949 5 855 6 540 8 012 11 413 14 384 13 370 8 971 5 191 2 349 608 77
XXII. Kódy pro speciální účely 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 727 853 116 189 47 030 40 285 31 240 43 648 55 301 86 771 100 828 94 655 82 729 71 295 82 858 95 304 129 559 163 550 155 499 124 745 103 760 71 334 27 195 4 078
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 063 0 0 0 0 3 12 15 11 19 31 37 43 35 57 107 117 128 187 173 81 7
nemocných (LDN) II. Novotvary 3 727 0 0 0 0 0 1 1 1 9 15 63 93 145 414 568 627 611 617 413 133 16
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 266 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2 6 5 9 18 30 39 61 54 32 5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 235 0 0 0 0 0 0 0 3 8 15 19 46 87 153 232 263 319 461 413 191 25
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 616 0 0 0 0 1 1 7 1 11 6 25 44 68 72 123 151 245 333 340 155 33
VI. Nemoci nervové soustavy 2 632 0 0 0 0 2 2 5 16 29 51 58 107 115 186 293 369 417 482 339 149 12
VII. Nemoci oka a očních adnex 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 9 1 3 5 6 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 64 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 0 3 9 8 11 13 10 3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 14 095 0 0 0 0 0 4 3 7 23 21 72 159 309 692 1 183 1 608 2 088 2 986 3 068 1 620 252
X. Nemoci dýchací soustavy 4 747 1 54 64 20 4 2 5 13 36 30 71 100 221 443 628 677 668 732 639 290 49
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 011 0 1 0 0 0 0 3 9 10 25 44 63 112 153 177 239 285 349 355 164 22
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 772 0 3 0 0 0 2 0 1 6 8 17 26 51 67 101 86 95 110 134 56 9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 272 0 0 0 2 7 8 18 30 59 99 154 281 381 539 954 1 155 1 180 1 216 853 304 32
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 819 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 15 18 32 67 139 217 305 407 402 176 35
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 1 1 3 1 2 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 568 0 0 0 0 0 2 1 3 5 9 20 17 38 75 120 173 241 330 346 160 28
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8 666 0 0 0 0 4 14 15 26 44 72 95 134 225 426 626 886 1 247 1 868 1 892 949 143
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 613 0 0 0 0 1 1 15 12 23 33 37 76 174 232 409 514 545 657 546 298 40
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 56 207 1 58 64 22 22 50 91 134 286 423 731 1 216 2 001 3 589 5 697 7 122 8 430 10 815 9 985 4 762 708
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 22 328 0 9 228 700 947 1 414 1 754 1 860 2 175 2 148 1 887 1 835 1 698 1 324 1 060 914 718 749 600 262 46
VI. Nemoci nervové soustavy 1 230 0 0 0 0 0 0 1 3 3 9 6 11 13 47 88 195 210 320 231 87 6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 6 5 2 5 0 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 203 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 7 11 13 16 30 40 25 36 17 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 23 793 0 9 228 701 947 1 414 1 756 1 864 2 180 2 158 1 900 1 858 1 727 1 388 1 184 1 155 956 1 112 850 354 52
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 64 0 0 1 1 0 1 2 3 2 3 4 4 5 7 5 8 4 9 5 0 0
II. Novotvary 3 292 0 1 3 4 2 0 13 12 25 40 58 121 193 340 534 575 486 440 319 117 9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 24 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 3 1 2 6 2 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 340 0 1 47 136 44 1 1 3 4 4 3 3 5 7 14 12 16 17 18 3 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 253 0 2 1 1 1 8 12 8 12 15 12 24 18 16 11 13 20 22 29 19 9
VI. Nemoci nervové soustavy 2 362 0 55 48 56 22 52 50 53 93 143 157 202 224 232 247 269 178 128 108 39 6
VII. Nemoci oka a očních adnex 101 0 8 79 11 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 381 0 0 0 0 2 5 10 28 44 48 80 87 180 234 357 374 316 260 213 108 35
X. Nemoci dýchací soustavy 1 620 2 166 430 298 56 3 0 10 7 12 24 29 61 62 117 108 86 69 56 18 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 277 0 0 2 2 10 26 42 37 78 109 90 146 145 187 177 129 55 29 11 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 53 0 5 5 1 5 0 2 4 4 4 4 1 1 0 1 2 5 4 1 3 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 602 0 8 24 47 66 80 77 104 173 311 349 518 719 819 997 947 731 424 175 28 5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 115 0 0 0 0 2 7 2 5 10 9 6 7 6 11 7 4 11 10 10 6 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 100 5 38 36 7 1 1 1 1 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 440 0 33 6 2 3 2 3 3 2 11 8 17 18 36 58 61 51 55 36 32 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 361 0 8 5 13 24 27 34 38 56 80 57 81 64 118 143 140 147 163 115 41 7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 959 0 1 0 1 8 18 78 121 140 119 104 184 296 483 707 708 541 316 104 27 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 24 346 7 328 689 580 246 231 327 430 654 912 964 1 426 1 936 2 552 3 378 3 351 2 649 1 953 1 202 444 87
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 47 154 1 895 3 983 2 946 1 862 2 259 1 716 1 534 1 391 1 413 1 408 1 347 1 608 1 991 2 817 3 715 4 080 3 689 3 628 2 661 1 059 152
péče celkem II. Novotvary 124 420 296 449 475 451 650 872 1 281 1 864 3 128 5 687 6 755 7 740 9 488 15 413 20 953 19 477 13 511 9 253 5 105 1 417 155
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 13 070 123 311 302 175 184 90 123 168 219 316 359 446 537 906 1 479 1 675 1 643 1 864 1 464 602 84
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 50 324 938 3 476 2 531 1 712 1 412 890 1 031 1 027 1 213 1 586 1 611 2 057 2 680 3 686 4 776 4 798 4 446 4 632 3 829 1 699 294
V. Poruchy duševní a poruchy chování 51 946 68 340 817 1 969 3 241 3 110 3 473 3 852 4 560 4 470 3 874 3 974 3 567 2 929 2 611 2 197 1 983 2 131 1 842 808 130
VI. Nemoci nervové soustavy 53 785 344 1 001 1 186 1 382 1 412 1 130 1 400 1 757 2 554 3 358 3 249 3 813 4 159 5 069 5 722 5 227 4 296 3 649 2 245 745 87
VII. Nemoci oka a očních adnex 15 924 107 464 612 261 190 157 189 203 334 464 519 757 975 1 563 2 284 2 346 2 019 1 492 795 173 20
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 13 956 271 988 985 360 266 253 281 405 623 800 756 919 1 037 1 306 1 483 1 300 863 631 352 73 4
IX. Nemoci oběhové soustavy 241 921 74 181 529 713 980 786 1 195 1 853 3 395 5 217 6 847 9 986 14 736 23 999 34 908 36 848 33 438 31 536 23 796 9 549 1 355
X. Nemoci dýchací soustavy 118 679 5 820 17 985 10 597 2 875 2 629 1 943 1 961 2 270 2 806 2 809 2 664 3 245 4 610 7 537 10 272 10 386 9 103 8 626 6 933 3 065 543
XI. Nemoci trávicí soustavy 170 141 1 194 2 636 4 314 4 184 5 033 4 642 5 625 6 210 8 932 10 271 9 868 11 135 12 404 15 728 18 286 16 352 12 893 10 506 6 917 2 610 401
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 22 171 437 897 727 676 1 133 1 025 904 914 1 045 1 107 1 032 1 232 1 398 1 714 2 051 1 767 1 414 1 261 978 400 59
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 133 207 51 563 871 1 651 3 127 2 167 2 704 3 376 5 914 8 568 8 949 11 767 13 309 14 672 16 806 15 091 11 229 7 377 3 836 1 075 104
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 148 997 1 249 1 881 1 990 1 531 3 537 4 362 5 772 6 644 8 841 11 011 10 789 11 302 10 088 12 948 16 078 13 885 10 447 8 311 5 670 2 278 383
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 135 027 0 0 0 45 4 439 18 696 38 672 42 356 23 731 6 666 404 16 0 0 1 0 1 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13 239 13 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6 399 1 036 1 220 2 012 422 254 148 125 152 148 143 131 136 112 133 79 61 37 21 7 1 21
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 69 151 2 403 3 534 2 739 4 257 4 730 1 745 1 722 1 783 2 162 2 508 2 349 2 618 3 267 4 633 5 908 6 273 5 531 5 281 3 880 1 599 229
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 154 906 1 843 5 936 5 862 6 396 6 907 6 753 6 409 6 356 7 839 8 732 7 391 7 807 8 128 9 907 10 897 10 772 10 180 11 277 10 062 4 669 783
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 247 780 84 810 1 580 1 771 1 621 2 480 6 511 14 544 20 675 18 916 11 101 5 996 6 800 8 482 12 128 15 500 14 592 10 057 6 164 2 999 933 120
XXII. Kódy pro speciální účely 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 832 199 116 197 47 425 41 266 32 543 44 863 56 996 88 945 103 256 97 775 86 222 74 890 87 358 100 968 137 088 173 809 167 127 136 780 117 640 83 371 32 755 4 925
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 435,6 1 697,1 903,6 497,1 379,5 492,2 297,7 220,6 187,8 160,6 153,1 185,3 226,3 303,7 384,2 520,6 769,7 1 071,9 1 488,2 1 814,5 2 035,3 2 019,2
II. Novotvary 1 111,2 265,1 101,6 79,7 91,1 141,4 152,3 184,2 252,4 357 627,5 941,2 1 090,9 1 424,4 2 045,8 2 868,4 3 556,7 3 741,0 3 553,5 3 195,7 2 428,7 1 810,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 121 110,2 70,1 50,8 35,7 40,1 15,6 17,6 22,9 25,2 35,1 49,9 63,8 82,7 125,2 210,7 320 482,8 779,2 1 028,9 1 184,2 1 100,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 451,9 840,1 788,4 419,3 321,4 298,4 155,4 149,8 139,2 138,6 174,6 225,4 291,1 402,9 492,1 654,6 880,3 1 238,9 1 801,3 2 483,2 3 132,1 3 732,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 262,6 60,9 74,6 99,2 258,6 500 294,9 247,2 270,4 272,5 256,4 276,7 300,2 277,6 211,7 204,7 217,8 301,4 445,3 638 774,2 584,9
VI. Nemoci nervové soustavy 450,2 308,1 214,6 192,1 270,4 302,8 188,1 195,4 229,8 280,2 351,5 429,6 506,3 592,7 642,5 736,1 855,2 1 052,0 1 179,0 1 145,1 978,1 877,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 149,5 95,8 103,4 90 51 41,5 27,4 27,5 27,7 38,4 51,6 73,4 109,7 151,6 218,1 328,7 456,4 607,5 644,8 576,6 358 278,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 131,4 242,7 224,1 166,1 73,4 58 44,2 40,9 55,2 71,6 89 107,1 132,8 161,4 181,8 213 251,3 256,8 267,5 249,2 145,7 55,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 133,6 66,3 41,1 89,3 145,4 213,4 135,8 171,8 247,9 383,9 573,6 949,9 1 411,6 2 217,6 3 220,1 4 820,6 6 784,7 9 351,7 12 265,0 14 992,0 16 274,4 14 872,6
X. Nemoci dýchací soustavy 1 063,0 5 209,6 4 030,2 1 705,2 521,4 560,4 338,8 284,4 306,4 318,8 308,3 364,5 451,7 673,8 981,2 1 376,6 1 868,6 2 516,0 3 393,1 4 558,6 5 737,7 6 795,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 579,2 1 069,3 597,8 727,8 852,8 1 095,8 806,9 811,3 840,5 1 020,3 1 129,5 1 381,0 1 583,7 1 891,0 2 147,6 2 591,1 3 110,8 3 782,9 4 391,7 4 786,6 5 086,3 5 277,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 202 391,4 201,7 121,9 137,6 246,1 178,8 131,1 124 119,4 122 143,4 174,7 209,5 229,9 281,6 326,8 396 497,4 616 709,7 682,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 127,6 45,7 125,9 143 326,7 666,3 363,4 379,3 441,9 655,3 908,9 1 197,3 1 588,2 1 898,6 1 855,9 2 142,1 2 520,2 2 800,5 2 472,1 2 039,6 1 537,9 933
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 391,9 1 118,6 426,7 335,9 312,2 771,2 761,3 838,9 905,2 1 018,7 1 225,4 1 527,7 1 634,6 1 564,5 1 796,1 2 302,1 2 659,3 3 053,0 3 422,6 3 842,4 4 362,0 4 818,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 278,0 0 0 0 9,2 968,4 3 268,1 5 622,5 5 775,7 2 737,8 742,7 57,3 2,3 0 0 0,1 0 0,3 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 125,3 11 855,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 59,5 923,3 268,2 333,5 84,6 55,2 25,7 17,7 20,6 16,7 15,4 18,3 19,4 17 18,4 11,3 11,7 10,2 8,7 3,7 2,1 292,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 635,5 2 152,1 794,3 461,3 867,6 1 031,2 304,3 249,8 242,3 248,6 277,2 329,3 374,5 499,9 631,1 828 1 175,3 1 578,5 2 123,0 2 556,3 2 928,1 2 757,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 371,3 1 650,5 1 344,8 988,6 1 301,6 1 500,7 1 173,3 924,7 858 892,8 956 1 027,1 1 100,4 1 220,3 1 306,7 1 463,4 1 896,8 2 647,7 4 009,3 5 886,4 7 656,4 8 814,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 273,5 75 953,8 358,2 298,9 330,1 539,1 1 134,8 2 101,0 2 801,1 2 163,5 1 220,0 830,7 947,9 1 247,3 1 592,8 2 078,4 2 602,1 2 703,5 2 250,9 1 716,6 1 265,3 1 072,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 354,1 104 056,1 10 669,4 6 799,4 6 370,2 9 522,2 9 666,6 12 615,5 13 748,9 10 920,3 9 217,8 10 115,2 12 009,9 14 836,6 18 081,3 23 632,0 30 263,6 37 592,7 44 992,5 52 129,5 56 596,1 56 788,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 10,1 0 0 0 0 0,7 2,1 2,2 1,5 2,2 3,5 5,2 6,2 5,4 8 15,5 22,8 38,6 81,1 126,4 168,6 97,5
nemocných (LDN) II. Novotvary 35,3 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 1 1,7 8,9 13,5 22,6 57,8 82,1 122 184,1 267,5 301,8 276,8 222,8
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,5 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0 0,1 0,1 0,3 0,9 0,8 1,3 2,6 5,8 11,8 26,5 39,5 66,6 69,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 21,2 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,9 1,7 2,7 6,7 13,5 21,4 33,5 51,2 96,1 199,9 301,8 397,5 348,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 15,3 0 0 0 0 0,2 0,2 1 0,1 1,3 0,7 3,5 6,4 10,6 10 17,8 29,4 73,8 144,4 248,5 322,6 459,5
VI. Nemoci nervové soustavy 24,9 0 0 0 0 0,4 0,3 0,7 2,2 3,3 5,7 8,2 15,5 17,9 26 42,3 71,8 125,7 209 247,7 310,1 167,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0 1,3 0,2 0,9 2,2 4,4 2,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,4 0 0,4 1,3 1,6 3,3 5,6 7,3 6,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 133,4 0 0 0 0 0 0,7 0,4 1 2,7 2,3 10,2 23 48,1 96,6 170,9 313 629,2 1 294,8 2 242,0 3 371,4 3 509,3
X. Nemoci dýchací soustavy 44,9 0,9 12,3 10,8 4,1 0,9 0,3 0,7 1,8 4,2 3,3 10,1 14,5 34,4 61,8 90,7 131,8 201,3 317,4 467 603,5 682,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 19 0 0,2 0 0 0 0 0,4 1,2 1,2 2,8 6,2 9,1 17,4 21,4 25,6 46,5 85,9 151,3 259,4 341,3 306,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,3 0 0,7 0 0 0 0,3 0 0,1 0,7 0,9 2,4 3,8 7,9 9,4 14,6 16,7 28,6 47,7 97,9 116,5 125,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 68,8 0 0 0 0,4 1,5 1,4 2,6 4,1 6,8 11 21,8 40,7 59,3 75,2 137,8 224,8 355,6 527,3 623,4 632,7 445,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 17,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 2,1 2,6 5 9,4 20,1 42,2 91,9 176,5 293,8 366,3 487,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0,3 0,1 0,1 0,2 0,9 0,4 1,5 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14,8 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,4 0,6 1 2,8 2,5 5,9 10,5 17,3 33,7 72,6 143,1 252,9 333 389,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 82 0 0 0 0 0,9 2,4 2,2 3,5 5,1 8 13,5 19,4 35 59,5 90,5 172,4 375,8 810 1 382,6 1 975,0 1 991,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 34,2 0 0 0 0 0,2 0,2 2,2 1,6 2,7 3,7 5,2 11 27,1 32,4 59,1 100 164,2 284,9 399 620,2 557
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 532 0,9 13,2 10,8 4,5 4,8 8,7 13,2 18,3 33 47,1 103,7 176,3 311,5 500,9 823,2 1 386,1 2 540,4 4 689,6 7 296,8 9 910,3 9 859,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 211,3 0 2 38,5 142,7 206,6 247,2 255 253,6 250,9 239,3 267,7 266 264,3 184,8 153,2 177,9 216,4 324,8 438,5 545,3 640,6
VI. Nemoci nervové soustavy 11,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,3 1 0,9 1,6 2 6,6 12,7 38 63,3 138,8 168,8 181,1 83,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,7 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 0,9 1 0,6 2,2 0 2,1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 1 1,6 2 2,2 4,3 7,8 7,5 15,6 12,4 8,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 225,2 0 2 38,5 142,9 206,6 247,2 255,3 254,2 251,5 240,4 269,6 269,3 268,9 193,7 171,1 224,8 288,1 482,2 621,2 736,7 724,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,6 0 0 0,2 0,2 0 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,6 0,6 0,8 1 0,7 1,6 1,2 3,9 3,7 0 0
II. Novotvary 31,2 0 0,2 0,5 0,8 0,4 0 1,9 1,6 2,9 4,5 8,2 17,5 30 47,5 77,2 111,9 146,5 190,8 233,1 243,5 125,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0,2 0 0,4 0,2 0,6 2,6 1,5 2,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,2 0 0,2 7,9 27,7 9,6 0,2 0,1 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,8 1 2 2,3 4,8 7,4 13,2 6,2 13,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,4 0 0,5 0,2 0,2 0,2 1,4 1,7 1,1 1,4 1,7 1,7 3,5 2,8 2,2 1,6 2,5 6 9,5 21,2 39,5 125,3
VI. Nemoci nervové soustavy 22,4 0 12,5 8,1 11,4 4,8 9,1 7,3 7,2 10,7 15,9 22,3 29,3 34,9 32,4 35,7 52,4 53,6 55,5 78,9 81,2 83,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 1,8 13,3 2,2 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 22,5 0 0 0 0 0,4 0,9 1,5 3,8 5,1 5,3 11,4 12,6 28 32,7 51,6 72,8 95,2 112,7 155,7 224,8 487,4
X. Nemoci dýchací soustavy 15,3 1,8 37,7 72,6 60,8 12,2 0,5 0 1,4 0,8 1,3 3,4 4,2 9,5 8,7 16,9 21 25,9 29,9 40,9 37,5 83,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 12,1 0 0 0,3 0,4 2,2 4,5 6,1 5 9 12,1 12,8 21,2 22,6 26,1 25,6 25,1 16,6 12,6 8 4,2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,5 0 1,1 0,8 0,2 1,1 0 0,3 0,5 0,5 0,4 0,6 0,1 0,2 0 0,1 0,4 1,5 1,7 0,7 6,2 13,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 62,5 0 1,8 4,1 9,6 14,4 14 11,2 14,2 20 34,7 49,5 75,1 111,9 114,3 144,1 184,3 220,3 183,9 127,9 58,3 69,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,1 0 0 0 0 0,4 1,2 0,3 0,7 1,2 1 0,9 1 0,9 1,5 1 0,8 3,3 4,3 7,3 12,5 27,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,9 4,5 8,6 6,1 1,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,4 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,2 0 7,5 1 0,4 0,7 0,3 0,4 0,4 0,2 1,2 1,1 2,5 2,8 5 8,4 11,9 15,4 23,8 26,3 66,6 41,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12,9 0 1,8 0,8 2,7 5,2 4,7 4,9 5,2 6,5 8,9 8,1 11,7 10 16,5 20,7 27,2 44,3 70,7 84 85,3 97,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 37,5 0 0,2 0 0,2 1,7 3,1 11,3 16,5 16,2 13,3 14,8 26,7 46,1 67,4 102,2 137,8 163 137 76 56,2 41,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 230,4 6,3 74,4 116,3 118,3 53,7 40,4 47,5 58,6 75,5 101,6 136,8 206,7 301,4 356,2 488,1 652,2 798,3 846,9 878,4 924 1 211,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 446,3 1 697,1 903,6 497,2 379,7 492,8 300 223 189,7 163 156,9 191,1 233,1 310 393,1 536,8 794,1 1 111,7 1 573,2 1 944,6 2 203,9 2 116,7
péče celkem II. Novotvary 1 177,6 265,1 101,9 80,2 92 141,8 152,4 186,2 254,2 360,9 633,7 958,4 1 121,9 1 477,1 2 151,0 3 027,6 3 790,7 4 071,6 4 012,3 3 730,6 2 949,0 2 158,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 123,7 110,2 70,6 51 35,7 40,1 15,7 17,9 22,9 25,3 35,2 50,9 64,6 83,6 126,4 213,7 326 495,1 808,3 1 069,9 1 252,8 1 169,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 476,3 840,1 788,6 427,2 349,1 308 155,6 149,9 140 139,9 176,7 228,6 298,2 417,2 514,4 690,1 933,8 1 339,8 2 008,5 2 798,2 3 535,8 4 094,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 491,7 60,9 77,1 137,9 401,5 707,1 543,6 504,9 525,3 526,1 498,1 549,6 576 555,3 408,8 377,3 427,6 597,6 924 1 346,1 1 681,5 1 810,3
VI. Nemoci nervové soustavy 509,1 308,1 227,1 200,2 281,8 308 197,5 203,5 239,6 294,7 374,2 461 552,7 647,5 707,4 826,8 1 017,3 1 294,6 1 582,3 1 640,6 1 550,4 1 211,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 150,7 95,8 105,3 103,3 53,2 41,5 27,4 27,5 27,7 38,5 51,7 73,6 109,7 151,8 218,1 330 456,6 608,4 647 581 360 278,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 132,1 242,7 224,1 166,3 73,4 58 44,2 40,9 55,2 71,9 89,1 107,3 133,2 161,4 182,3 214,3 253 260,1 273,6 257,2 151,9 55,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 289,8 66,3 41,1 89,3 145,4 213,8 137,4 173,7 252,7 391,7 581,3 971,4 1 447,4 2 294,0 3 349,3 5 044,0 7 171,4 10 076,8 13 674,7 17 389,7 19 872,6 18 869,2
X. Nemoci dýchací soustavy 1 123,3 5 212,3 4 080,1 1 788,6 586,2 573,5 339,6 285,1 309,5 323,7 313 378 470,3 717,7 1 051,9 1 484,2 2 021,3 2 743,2 3 740,4 5 066,5 6 378,6 7 561,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 610,4 1 069,3 598 728,1 853,2 1 098,0 811,4 817,8 846,8 1 030,5 1 144,4 1 400,0 1 614,0 1 931,0 2 195,0 2 642,2 3 182,5 3 885,4 4 555,6 5 054,8 5 431,7 5 584,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 209,8 391,4 203,5 122,7 137,8 247,2 179,2 131,4 124,6 120,6 123,3 146,4 178,6 217,6 239,2 296,4 343,9 426,1 546,8 714,7 832,4 821,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 260,8 45,7 127,7 147 336,7 682,2 378,8 393,1 460,4 682,3 954,7 1 269,7 1 705,6 2 071,9 2 047,6 2 428,4 2 937,0 3 383,9 3 198,8 2 803,3 2 237,2 1 448,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 410,3 1 118,6 426,7 335,9 312,2 771,6 762,5 839,2 906 1 020,0 1 226,9 1 530,7 1 638,2 1 570,5 1 807,0 2 323,2 2 702,3 3 148,3 3 603,8 4 143,5 4 740,8 5 333,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 278,0 0 0 0 9,2 968,4 3 268,1 5 622,5 5 775,7 2 737,8 742,7 57,3 2,3 0 0 0,1 0 0,3 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 125,3 11 855,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 60,6 927,8 276,8 339,6 86,1 55,4 25,9 18,2 20,7 17,1 15,9 18,6 19,7 17,4 18,6 11,4 11,9 11,2 9,1 5,1 2,1 292,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 654,5 2 152,1 801,7 462,3 868 1 031,9 305 250,4 243,1 249,4 279,4 333,3 379,5 508,6 646,6 853,7 1 220,9 1 666,8 2 290,0 2 835,4 3 327,7 3 189,0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 466,2 1 650,5 1 346,7 989,4 1 304,2 1 506,8 1 180,4 931,8 866,7 904,4 972,9 1 048,6 1 131,6 1 265,3 1 382,6 1 574,6 2 096,5 3 067,8 4 889,9 7 353,1 9 716,8 10 903,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 345,2 75 953,8 358,4 298,9 330,5 541 1 138,1 2 114,5 2 819,3 2 182,3 1 236,9 850,7 985,6 1 320,4 1 692,6 2 239,7 2 839,9 3 030,7 2 672,8 2 191,6 1 941,7 1 671,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 17 341,7 104 063,2 10 759,0 6 965,0 6 635,9 9 787,3 9 962,9 12 931,6 14 080,0 11 280,2 9 607,0 10 625,2 12 662,2 15 718,3 19 132,0 25 114,4 32 526,6 41 219,5 51 011,2 60 925,9 68 167,2 68 583,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)