8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 144 1 3 2 1 3 1 4 3 5 2 7 8 9 6 16 28 9 12 17 7 0
II. Novotvary 648 4 3 4 4 3 4 7 7 8 25 27 33 62 95 108 105 77 43 24 4 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 34 1 1 1 2 1 0 1 1 0 2 1 1 1 5 0 5 3 3 5 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 196 0 0 2 0 0 0 4 1 3 3 5 4 10 15 18 24 32 34 25 16 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 183 0 0 0 4 8 16 6 11 10 16 10 17 15 10 8 14 11 10 9 7 1
VI. Nemoci nervové soustavy 240 3 10 1 3 10 4 2 7 8 10 13 5 17 17 22 32 43 14 14 4 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 12 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 305 2 1 1 2 9 5 5 19 28 31 42 91 127 223 335 390 354 331 246 54 9
X. Nemoci dýchací soustavy 408 7 9 5 0 3 2 3 2 1 8 6 11 12 38 37 59 53 60 59 22 11
XI. Nemoci trávicí soustavy 317 6 2 1 3 4 2 2 4 11 17 11 16 20 30 31 43 40 38 31 4 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 51 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 2 4 3 6 8 8 6 6 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 171 1 0 2 1 2 2 2 8 12 20 26 61 102 162 227 243 190 75 29 6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 368 2 0 0 6 1 2 9 10 5 12 19 28 25 25 40 45 46 42 36 13 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 58 0 0 0 0 1 10 20 14 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 20 15 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 291 2 6 2 4 1 1 3 1 3 8 10 12 17 24 29 31 39 54 33 10 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 362 1 7 9 11 16 22 21 31 31 54 45 65 88 102 138 163 170 161 156 59 12
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 287 34 0 0 1 1 3 2 2 5 6 13 12 16 26 55 47 38 15 9 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 143 123 44 33 42 63 76 91 121 140 218 240 367 527 783 1 071 1 241 1 115 898 700 211 39
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 1 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 4 2 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5 7 3 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 15 19 17 22 19 3 0
X. Nemoci dýchací soustavy 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 2 3 1 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 4 2 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 6 5 10 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 68 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 2 5 3 9 7 8 12 10 5 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 318 0 0 0 0 0 1 3 0 1 3 2 6 10 23 40 50 49 64 50 14 2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 170 0 0 0 2 3 3 4 4 13 6 9 12 10 26 16 14 18 18 8 4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 7 2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 187 0 0 0 2 3 3 4 4 13 6 9 12 10 28 16 16 22 25 10 4 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 3 2 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 4 2 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 0 0 1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 3 3 15 4 12 7 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 152 1 3 2 1 3 1 4 3 5 2 7 9 10 6 16 29 9 16 18 7 0
péče celkem II. Novotvary 666 4 3 4 4 3 4 7 7 8 25 27 33 62 97 110 105 80 52 26 4 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 35 1 1 1 2 1 0 1 1 0 2 1 1 1 5 0 5 4 3 5 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 216 0 0 2 0 0 0 4 1 3 3 5 4 10 16 18 27 37 41 29 16 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 357 0 0 0 6 11 19 10 15 23 22 19 29 25 37 25 30 29 28 17 11 1
VI. Nemoci nervové soustavy 267 3 10 1 3 10 5 2 7 8 11 13 5 20 19 23 37 47 22 16 4 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 12 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 424 2 1 1 2 9 5 5 19 28 31 43 92 128 234 351 411 373 356 267 57 9
X. Nemoci dýchací soustavy 431 7 9 5 0 3 2 3 2 1 8 7 13 13 40 40 65 55 63 61 23 11
XI. Nemoci trávicí soustavy 328 6 2 1 3 4 2 2 4 11 18 11 17 21 30 32 44 44 40 31 4 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 56 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 2 5 3 7 10 8 7 6 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 215 1 0 2 1 2 2 2 8 12 20 26 61 102 165 234 253 197 80 39 8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 375 2 0 0 6 1 2 9 10 5 12 19 28 25 25 42 46 46 42 37 15 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 58 0 0 0 0 1 10 20 14 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 20 15 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 301 2 6 2 4 1 1 3 1 3 8 10 12 17 25 29 32 41 57 35 11 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 440 1 7 9 11 16 22 24 31 32 54 48 67 93 105 147 172 179 177 168 64 13
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 299 34 0 0 1 1 3 2 2 5 7 14 12 16 28 55 52 39 15 11 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 700 123 44 33 44 66 80 98 125 154 227 255 386 550 837 1 130 1 322 1 190 999 767 229 41
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 24,7 16,8 13,2 6,6 3,6 11,5 3,3 10,6 7,9 11,5 4,1 17,5 20,2 24,3 14,9 42,6 93 43,2 83,9 204 248 0
II. Novotvary 111,1 67,3 13,2 13,2 14,4 11,5 13,1 18,6 18,4 18,5 50,8 67,6 83,3 167,4 235,5 287,6 348,8 369,4 300,7 288 141,7 202,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,8 16,8 4,4 3,3 7,2 3,8 0 2,7 2,6 0 4,1 2,5 2,5 2,7 12,4 0 16,6 14,4 21 60 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 33,6 0 0 6,6 0 0 0 10,6 2,6 6,9 6,1 12,5 10,1 27 37,2 47,9 79,7 153,5 237,8 300 566,8 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 31,4 0 0 0 14,4 30,7 52,3 15,9 28,9 23,1 32,5 25 42,9 40,5 24,8 21,3 46,5 52,8 69,9 108 248 202,8
VI. Nemoci nervové soustavy 41,2 50,5 44,1 3,3 10,8 38,3 13,1 5,3 18,4 18,5 20,3 32,6 12,6 45,9 42,1 58,6 106,3 206,3 97,9 168 141,7 202,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,1 16,8 8,8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2,5 2,7 5 0 6,6 9,6 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 16,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 2,7 6,6 0 0 12 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 395,3 33,6 4,4 3,3 7,2 34,5 16,4 13,3 49,9 64,6 63,1 105,2 229,6 342,9 552,7 892,2 1 295,7 1 698,1 2 315,0 2 951,8 1 912,9 1 825,6
X. Nemoci dýchací soustavy 70 117,8 39,7 16,5 0 11,5 6,5 8 5,2 2,3 16,3 15 27,8 32,4 94,2 98,5 196 254,2 419,6 707,9 779,3 2 231,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 54,4 100,9 8,8 3,3 10,8 15,3 6,5 5,3 10,5 25,4 34,6 27,6 40,4 54 74,4 82,6 142,9 191,9 265,8 372 141,7 202,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,7 0 0 6,6 0 0 0 0 0 2,3 0 5 5 10,8 7,4 16 26,6 38,4 42 72 106,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 200,8 16,8 0 6,6 3,6 7,7 6,5 5,3 21 27,7 40,7 65,1 153,9 275,4 401,5 604,5 807,3 911,4 524,5 348 212,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 63,1 33,6 0 0 21,6 3,8 6,5 23,9 26,2 11,5 24,4 47,6 70,7 67,5 62 106,5 149,5 220,7 293,7 432 460,5 405,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 9,9 0 0 0 0 3,8 32,7 53,1 36,7 20,8 6,1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 7,2 706,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3,4 252,4 0 3,3 0 0 6,5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 49,9 33,6 26,4 6,6 14,4 3,8 3,3 8 2,6 6,9 16,3 25 30,3 45,9 59,5 77,2 103 187,1 377,7 396 354,2 202,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 233,6 16,8 30,8 29,7 39,6 61,3 71,9 55,7 81,3 71,5 109,8 112,7 164 237,6 252,8 367,5 541,5 815,5 1 126,0 1 871,9 2 090,0 2 434,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 49,2 572 0 0 3,6 3,8 9,8 5,3 5,2 11,5 12,2 32,6 30,3 43,2 64,4 146,5 156,2 182,3 104,9 108 70,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 396,6 2 069,3 193,9 109 151,2 241,5 248,5 241,5 317,5 322,9 443,4 601,2 926,1 1 422,9 1 940,6 2 852,3 4 123,1 5 348,5 6 280,6 8 399,3 7 474,3 7 910,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,7 0 0 3,3 0 28 12 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5,3 0 14,4 28 24 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 10 24 49 36 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,7 6,6 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,5 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 2 0 0 2,7 0 2,7 10 4,8 7 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 18,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 27,3 39,9 63,1 81,5 153,9 228 106,3 0
X. Nemoci dýchací soustavy 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,7 5 8 13,3 9,6 21 12 35,4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2,5 2,7 0 2,7 3,3 19,2 14 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 2,7 6,6 0 7 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13,3 23,3 28,8 35 120 70,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 3,3 0 0 12 70,8 202,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 21 24 35,4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11,7 0 0 0 0 0 0 8 0 2,3 0 5 5 13,5 7,4 24 23,3 38,4 83,9 120 177,1 202,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2,5 0 0 4,8 0 12 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 54,5 0 0 0 0 0 3,3 8 0 2,3 6,1 5 15,1 27 57 106,5 166,1 235 447,6 600 495,9 405,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 29,2 0 0 0 7,2 11,5 9,8 10,6 10,5 30 12,2 22,5 30,3 27 64,4 42,6 46,5 86,3 125,9 96 141,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6,6 14,4 49 24 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 32,1 0 0 0 7,2 11,5 9,8 10,6 10,5 30 12,2 22,5 30,3 27 69,4 42,6 53,2 105,5 174,8 120 141,7 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,7 0 2,7 6,6 4,8 21 24 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,5 0 0 0 6,6 0 0 12 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 5,3 10 4,8 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 3,3 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 6,6 4,8 28 24 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 2,5 0 16,6 0 0 12 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2,5 8,1 7,4 8 49,8 19,2 83,9 84 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 26,1 16,8 13,2 6,6 3,6 11,5 3,3 10,6 7,9 11,5 4,1 17,5 22,7 27 14,9 42,6 96,3 43,2 111,9 216 248 0
péče celkem II. Novotvary 114,2 67,3 13,2 13,2 14,4 11,5 13,1 18,6 18,4 18,5 50,8 67,6 83,3 167,4 240,4 293 348,8 383,7 363,7 312 141,7 202,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6 16,8 4,4 3,3 7,2 3,8 0 2,7 2,6 0 4,1 2,5 2,5 2,7 12,4 0 16,6 19,2 21 60 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 37 0 0 6,6 0 0 0 10,6 2,6 6,9 6,1 12,5 10,1 27 39,7 47,9 89,7 177,5 286,8 348 566,8 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 61,2 0 0 0 21,6 42,2 62,1 26,5 39,4 53,1 44,7 47,6 73,2 67,5 91,7 66,6 99,7 139,1 195,8 204 389,7 202,8
VI. Nemoci nervové soustavy 45,8 50,5 44,1 3,3 10,8 38,3 16,4 5,3 18,4 18,5 22,4 32,6 12,6 54 47,1 61,3 122,9 225,5 153,9 192 141,7 202,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,1 16,8 8,8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2,5 2,7 5 0 6,6 9,6 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 16,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 2,7 6,6 0 0 12 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 415,8 33,6 4,4 3,3 7,2 34,5 16,4 13,3 49,9 64,6 63,1 107,7 232,2 345,6 580 934,8 1 365,5 1 789,2 2 489,9 3 203,7 2 019,1 1 825,6
X. Nemoci dýchací soustavy 73,9 117,8 39,7 16,5 0 11,5 6,5 8 5,2 2,3 16,3 17,5 32,8 35,1 99,1 106,5 216 263,8 440,6 731,9 814,7 2 231,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 56,3 100,9 8,8 3,3 10,8 15,3 6,5 5,3 10,5 25,4 36,6 27,6 42,9 56,7 74,4 85,2 146,2 211,1 279,8 372 141,7 202,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9,6 0 0 6,6 0 0 0 0 0 2,3 0 5 5 13,5 7,4 18,6 33,2 38,4 49 72 106,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 208,4 16,8 0 6,6 3,6 7,7 6,5 5,3 21 27,7 40,7 65,1 153,9 275,4 408,9 623,2 840,6 945 559,5 468 283,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 64,3 33,6 0 0 21,6 3,8 6,5 23,9 26,2 11,5 24,4 47,6 70,7 67,5 62 111,9 152,8 220,7 293,7 444 531,3 608,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 9,9 0 0 0 0 3,8 32,7 53,1 36,7 20,8 6,1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 7,2 706,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3,4 252,4 0 3,3 0 0 6,5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 51,6 33,6 26,4 6,6 14,4 3,8 3,3 8 2,6 6,9 16,3 25 30,3 45,9 62 77,2 106,3 196,7 398,7 420 389,7 202,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 247 16,8 30,8 29,7 39,6 61,3 71,9 63,7 81,3 73,8 109,8 120,2 169,1 251,1 260,2 391,5 571,4 858,6 1 237,9 2 015,8 2 267,1 2 636,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 51,3 572 0 0 3,6 3,8 9,8 5,3 5,2 11,5 14,2 35,1 30,3 43,2 69,4 146,5 172,8 187,1 104,9 132 70,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 492,2 2 069,3 193,9 109 158,4 253 261,6 260,1 328 355,2 461,7 638,8 974,1 1 485,0 2 074,5 3 009,4 4 392,2 5 708,3 6 987,0 9 203,3 8 111,9 8 316,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)