8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 203 1 3 2 1 0 4 2 1 1 4 4 8 10 16 10 32 31 31 28 14 0
II. Novotvary 516 1 2 2 0 3 0 3 3 2 8 13 16 36 57 93 76 99 63 31 6 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 70 1 2 1 1 0 0 0 1 0 3 0 1 4 2 3 11 10 18 7 5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 275 0 1 1 1 3 0 0 3 0 2 2 6 14 9 32 24 42 63 45 25 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 254 0 0 0 5 8 9 10 8 25 18 23 16 18 19 21 14 14 19 19 7 1
VI. Nemoci nervové soustavy 260 2 3 4 2 9 3 2 5 8 10 11 17 15 25 19 30 40 32 16 7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 735 0 1 0 1 0 2 4 6 18 26 36 90 150 275 337 364 390 550 365 114 6
X. Nemoci dýchací soustavy 650 6 8 5 2 4 9 3 5 5 3 9 17 34 58 66 90 88 111 97 28 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 486 4 6 2 1 6 2 4 5 9 10 28 26 23 28 45 44 53 81 76 33 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 133 2 2 0 1 0 0 0 0 6 5 3 1 7 9 22 18 14 23 12 8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 772 0 1 0 0 2 1 3 5 12 11 14 23 63 97 127 158 131 75 39 8 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 377 0 0 3 2 4 0 4 1 4 1 5 2 13 36 30 42 53 89 56 29 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 53 0 0 0 0 0 7 15 18 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 12 9 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 341 6 4 3 6 4 1 4 0 3 5 4 10 15 23 41 34 50 68 46 14 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 677 0 10 6 5 19 23 27 23 38 22 54 82 88 131 132 175 235 300 213 88 6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 211 25 2 0 0 1 1 2 3 2 4 3 17 14 18 24 28 28 25 13 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9 079 99 46 29 30 65 63 83 87 143 135 210 332 504 803 1 005 1 140 1 279 1 550 1 064 388 24
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 1 5 4 8 1 4 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 6 3 10 14 16 14 6 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 5 8 6 7 8 4 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 3 0 1 4 1 1 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 31 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 2 2 3 7 3 4 3 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 6 27 26 21 46 50 36 13 1
X. Nemoci dýchací soustavy 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 9 6 8 8 6 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 3 8 8 13 9 12 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 36 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 4 1 4 6 2 8 2 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 80 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 2 12 12 22 16 6 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 5 5 6 12 6 2 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 4 3 9 6 4 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 187 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 6 10 13 12 30 36 38 27 9 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 936 0 0 0 0 0 1 0 1 9 10 21 24 42 78 100 126 178 181 118 45 2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 234 0 0 0 0 2 6 7 16 12 10 23 24 19 23 20 20 20 20 9 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 9 10 5 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 265 0 0 0 0 2 6 7 16 12 10 23 24 20 23 21 25 29 30 14 3 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 3 0 0 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 4 1 3 2 1 2 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 232 1 3 2 1 0 4 2 1 2 4 4 9 11 19 11 37 35 39 29 18 0
péče celkem II. Novotvary 603 1 2 2 0 3 0 3 3 2 9 19 19 42 61 104 91 118 77 37 8 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 74 1 2 1 1 0 0 0 1 0 3 0 1 4 3 3 11 12 18 7 6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 320 0 1 1 1 3 0 0 3 0 2 2 7 18 11 37 32 48 70 53 29 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 508 0 0 0 5 10 15 17 25 37 30 48 41 37 45 42 35 38 40 29 13 1
VI. Nemoci nervové soustavy 324 2 3 4 2 9 4 2 5 9 12 11 20 18 27 24 42 52 46 24 8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 972 0 1 0 1 0 2 4 6 18 28 39 92 156 303 364 385 436 601 402 127 7
X. Nemoci dýchací soustavy 697 6 8 5 2 4 9 3 5 5 3 9 17 37 63 75 96 96 120 103 29 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 551 4 6 2 1 6 2 4 5 9 12 31 29 25 31 53 52 66 90 88 35 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 169 2 2 0 1 0 0 0 0 10 6 5 2 11 10 26 24 16 31 14 9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 852 0 1 0 0 2 1 3 5 13 11 15 24 67 99 139 170 153 91 45 11 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 422 0 0 3 2 4 0 4 1 4 2 5 2 13 43 35 47 59 101 62 31 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 53 0 0 0 0 0 7 15 18 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 12 9 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 376 6 4 3 6 4 1 5 0 3 5 5 11 15 28 45 37 59 74 50 15 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 864 0 10 6 5 19 23 27 23 40 23 57 88 98 144 144 205 271 338 240 97 6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 215 25 2 0 0 1 1 2 3 2 4 3 18 14 19 25 28 29 25 13 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 10 298 99 46 29 30 67 70 91 104 164 157 254 380 566 906 1 130 1 292 1 489 1 763 1 197 438 26
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 34,7 18 13 6,7 3,8 0 10,9 5,1 2,5 2 9 10,2 20,7 24,8 39,5 28,1 121 163,3 213,4 368,2 573,1 0
II. Novotvary 88,1 18 8,7 6,7 0 11,1 0 7,7 7,4 4,1 18,1 33,3 41,3 89,3 140,6 261 287,3 521,5 433,8 407,7 245,6 699,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11,9 18 8,7 3,3 3,8 0 0 0 2,5 0 6,8 0 2,6 9,9 4,9 8,4 41,6 52,7 123,9 92,1 204,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 46,9 0 4,3 3,3 3,8 11,1 0 0 7,4 0 4,5 5,1 15,5 34,7 22,2 89,8 90,7 221,3 433,8 591,8 1 023,3 699,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 43,4 0 0 0 19,1 29,5 24,5 25,7 19,7 51 40,6 58,9 41,3 44,7 46,9 58,9 52,9 73,8 130,8 249,9 286,5 349,7
VI. Nemoci nervové soustavy 44,4 36 13 13,4 7,6 33,2 8,2 5,1 12,3 16,3 22,6 28,2 43,9 37,2 61,7 53,3 113,4 210,7 220,3 210,4 286,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,9 0 4,3 0 3,8 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 6,9 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,2 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 5,3 6,9 13,2 40,9 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 466,9 0 4,3 0 3,8 0 5,4 10,3 14,8 36,7 58,7 92,2 232,5 372,1 678,2 945,8 1 375,9 2 054,6 3 786,8 4 800,1 4 666,4 2 097,9
X. Nemoci dýchací soustavy 111 107,9 34,7 16,7 7,6 14,8 24,5 7,7 12,3 10,2 6,8 23 43,9 84,4 143 185,2 340,2 463,6 764,3 1 275,6 1 146,1 699,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 83 71,9 26 6,7 3,8 22,1 5,4 10,3 12,3 18,4 22,6 71,7 67,2 57,1 69,1 126,3 166,3 279,2 557,7 999,5 1 350,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 22,7 36 8,7 0 3,8 0 0 0 0 12,2 11,3 7,7 2,6 17,4 22,2 61,7 68 73,8 158,4 157,8 327,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 131,8 0 4,3 0 0 7,4 2,7 7,7 12,3 24,5 24,8 35,9 59,4 156,3 239,2 356,4 597,2 690,1 516,4 512,9 327,5 699,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 64,4 0 0 10 7,6 14,8 0 10,3 2,5 8,2 2,3 12,8 5,2 32,3 88,8 84,2 158,8 279,2 612,8 736,5 1 187,1 1 049,0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 9 0 0 0 0 0 19,1 38,6 44,4 20,4 4,5 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 7,2 755,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 161,8 0 0 0 3,7 2,7 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 58,2 107,9 17,3 10 22,9 14,8 2,7 10,3 0 6,1 11,3 10,2 25,8 37,2 56,7 115,1 128,5 263,4 468,2 604,9 573,1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 286,3 0 43,3 20,1 19,1 70,1 62,6 69,4 56,7 77,6 49,7 138,3 211,8 218,3 323,1 370,5 661,5 1 238,0 2 065,5 2 801,2 3 602,1 2 097,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 36 449,6 8,7 0 0 3,7 2,7 5,1 7,4 4,1 9 7,7 43,9 34,7 44,4 67,4 105,8 147,5 172,1 171 40,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 549,8 1 780,3 199,3 97 114,5 239,8 171,5 213,4 214,6 291,8 304,8 537,8 857,7 1 250,4 1 980,3 2 820,7 4 309,0 6 738,0 10 672,0 13 992,6 15 882,1 8 391,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2,6 2,5 7,4 2,8 18,9 21,1 55,1 13,2 163,7 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,4 7,8 14,9 7,4 28,1 52,9 84,3 96,4 78,9 40,9 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 10,5 0 0 40,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 9,9 4,9 14 30,2 31,6 48,2 105,2 163,7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,1 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 4,5 5,1 2,6 0 7,4 0 3,8 21,1 6,9 13,2 81,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5,3 0 0 0 0 0 2,7 0 0 2 2,3 0 7,8 5 4,9 8,4 26,5 15,8 27,5 39,5 40,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 39,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 7,7 5,2 14,9 66,6 73 79,4 242,3 344,3 473,4 532,1 349,7
X. Nemoci dýchací soustavy 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 12,3 25,3 22,7 42,1 55,1 78,9 40,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 7,7 7,8 5 7,4 22,5 30,2 68,5 62 157,8 81,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 2,3 5,1 2,6 9,9 2,5 11,2 22,7 10,5 55,1 26,3 40,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2,6 2,6 9,9 4,9 33,7 45,4 115,9 110,2 78,9 122,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 17,3 14 18,9 31,6 82,6 78,9 81,9 349,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,6 0 12,3 11,2 11,3 47,4 41,3 52,6 40,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 31,9 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 2,3 7,7 15,5 24,8 32,1 33,7 113,4 189,7 261,6 355,1 368,4 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2,5 2,8 0 5,3 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 159,8 0 0 0 0 0 2,7 0 2,5 18,4 22,6 53,8 62 104,2 192,4 280,7 476,3 937,7 1 246,2 1 551,8 1 842,0 699,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 39,9 0 0 0 0 7,4 16,3 18 39,5 24,5 22,6 58,9 62 47,1 56,7 56,1 75,6 105,4 137,7 118,4 122,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,8 18,9 47,4 68,9 65,8 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 45,2 0 0 0 0 7,4 16,3 18 39,5 24,5 22,6 58,9 62 49,6 56,7 58,9 94,5 152,8 206,6 184,1 122,8 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 2,5 2,8 3,8 15,8 0 0 40,9 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 40,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,8 0 0 6,9 13,2 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3,1 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 4,5 0 0 0 4,9 11,2 3,8 15,8 13,8 13,2 81,9 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 39,6 18 13 6,7 3,8 0 10,9 5,1 2,5 4,1 9 10,2 23,3 27,3 46,9 30,9 139,9 184,4 268,5 381,4 736,8 0
péče celkem II. Novotvary 102,9 18 8,7 6,7 0 11,1 0 7,7 7,4 4,1 20,3 48,7 49,1 104,2 150,4 291,9 344 621,6 530,2 486,6 327,5 699,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12,6 18 8,7 3,3 3,8 0 0 0 2,5 0 6,8 0 2,6 9,9 7,4 8,4 41,6 63,2 123,9 92,1 245,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 54,6 0 4,3 3,3 3,8 11,1 0 0 7,4 0 4,5 5,1 18,1 44,7 27,1 103,8 121 252,9 482 697 1 187,1 699,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 86,7 0 0 0 19,1 36,9 40,8 43,7 61,7 75,5 67,7 122,9 105,9 91,8 111 117,9 132,3 200,2 275,4 381,4 532,1 349,7
VI. Nemoci nervové soustavy 55,3 36 13 13,4 7,6 33,2 10,9 5,1 12,3 18,4 27,1 28,2 51,7 44,7 66,6 67,4 158,8 273,9 316,7 315,6 327,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,9 0 4,3 0 3,8 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 6,9 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,2 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 5,3 6,9 13,2 40,9 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 507,3 0 4,3 0 3,8 0 5,4 10,3 14,8 36,7 63,2 99,9 237,7 387 747,2 1 021,6 1 455,2 2 296,9 4 138,0 5 286,7 5 198,5 2 447,6
X. Nemoci dýchací soustavy 119 107,9 34,7 16,7 7,6 14,8 24,5 7,7 12,3 10,2 6,8 23 43,9 91,8 155,4 210,5 362,9 505,7 826,2 1 354,6 1 187,1 699,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 94,1 71,9 26 6,7 3,8 22,1 5,4 10,3 12,3 18,4 27,1 79,4 74,9 62 76,5 148,8 196,6 347,7 619,7 1 157,3 1 432,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 28,8 36 8,7 0 3,8 0 0 0 0 20,4 13,5 12,8 5,2 27,3 24,7 73 90,7 84,3 213,4 184,1 368,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 145,4 0 4,3 0 0 7,4 2,7 7,7 12,3 26,5 24,8 38,4 62 166,2 244,1 390,1 642,6 806 626,5 591,8 450,3 699,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 72 0 0 10 7,6 14,8 0 10,3 2,5 8,2 4,5 12,8 5,2 32,3 106 98,2 177,7 310,8 695,4 815,4 1 268,9 1 398,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 9 0 0 0 0 0 19,1 38,6 44,4 20,4 4,5 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 7,2 755,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 161,8 0 0 0 3,7 2,7 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 64,2 107,9 17,3 10 22,9 14,8 2,7 12,9 0 6,1 11,3 12,8 28,4 37,2 69,1 126,3 139,9 310,8 509,5 657,5 614 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 318,2 0 43,3 20,1 19,1 70,1 62,6 69,4 56,7 81,6 51,9 146 227,3 243,1 355,1 404,2 774,9 1 427,7 2 327,2 3 156,2 3 970,5 2 097,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 36,7 449,6 8,7 0 0 3,7 2,7 5,1 7,4 4,1 9 7,7 46,5 34,7 46,9 70,2 105,8 152,8 172,1 171 40,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 757,9 1 780,3 199,3 97 114,5 247,2 190,6 234 256,6 334,7 354,5 650,5 981,7 1 404,2 2 234,3 3 171,5 4 883,6 7 844,3 12 138,5 15 741,7 17 928,8 9 090,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)