8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 110 0 2 1 1 0 0 1 2 2 3 7 8 5 5 18 13 11 13 11 6 1
II. Novotvary 640 0 2 2 2 2 4 1 5 19 22 34 41 57 108 99 112 74 41 9 5 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 26 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 2 5 2 1 5 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 142 2 1 0 1 2 1 0 1 0 1 4 5 9 6 13 27 27 14 15 12 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 108 0 0 1 5 10 3 6 4 3 10 9 10 4 8 6 8 4 5 8 4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 188 5 4 3 3 3 4 5 10 8 10 8 7 13 12 15 25 27 12 10 4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 22 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 2 4 1 4 2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 2 0 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 969 1 1 2 1 5 6 5 16 16 31 35 81 121 218 291 363 291 290 148 43 4
X. Nemoci dýchací soustavy 268 4 9 1 3 1 3 0 4 4 9 3 7 19 22 41 36 33 32 26 10 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 214 5 5 2 3 4 3 5 5 8 2 7 5 15 17 26 25 18 30 19 10 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 41 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 5 4 6 5 9 5 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 818 0 3 0 3 0 0 5 3 13 12 19 38 66 113 150 198 112 50 28 5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 340 1 2 3 1 1 2 8 6 12 11 9 14 22 25 46 52 32 43 40 10 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 66 0 0 0 0 2 10 21 18 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 17 6 1 2 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 137 14 1 2 1 3 0 2 2 1 1 5 8 8 15 7 18 18 14 12 5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 981 2 6 5 5 20 29 29 23 27 36 19 60 55 62 83 101 110 117 143 43 6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 229 46 1 0 1 1 3 2 8 4 10 5 6 13 15 36 25 21 21 11 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 371 131 39 29 32 55 69 90 108 130 166 168 295 411 633 841 1 018 788 699 494 160 15
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 3 3 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 4 4 9 19 12 11 5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 33 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 5 3 6 6 4 2 1 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 2 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 3 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 3 4 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 6 6 3 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4 4 3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 210 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 2 17 12 20 29 39 38 33 13 0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 150 0 0 0 1 6 5 5 4 7 11 13 12 15 12 14 13 9 11 9 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 10 17 9 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 195 0 0 0 1 6 5 5 4 7 11 13 12 16 14 15 17 19 28 19 3 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 5 2 3 1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 42 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 5 2 7 7 3 6 3 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 110 0 2 1 1 0 0 1 2 2 3 7 8 5 5 18 13 11 13 11 6 1
péče celkem II. Novotvary 647 0 2 2 2 2 4 1 5 19 22 34 41 58 110 99 113 75 42 9 6 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 26 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 2 5 2 1 5 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 160 2 1 0 1 2 1 0 1 0 1 4 5 9 6 14 32 32 17 18 13 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 261 0 0 1 6 16 8 11 8 10 21 22 22 19 20 21 21 13 17 17 8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 245 5 4 3 3 3 4 5 10 9 10 9 7 15 15 18 31 37 32 21 4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 22 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 2 4 1 4 2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 2 0 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 059 1 1 2 1 5 6 5 16 16 31 36 81 131 224 296 377 312 305 161 48 4
X. Nemoci dýchací soustavy 301 4 9 1 3 1 3 1 4 5 11 3 8 24 25 47 42 37 34 27 11 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 223 5 5 2 3 4 3 5 5 8 2 7 5 17 17 28 27 19 30 21 10 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 43 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 5 4 7 5 9 5 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 829 0 3 0 3 0 0 5 3 13 12 19 38 67 113 152 198 112 53 33 5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 348 1 2 3 1 1 2 8 6 12 11 9 14 23 25 48 53 33 46 40 10 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 66 0 0 0 0 2 10 21 18 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 17 6 1 2 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 149 14 1 2 1 3 0 2 2 1 2 5 8 8 15 8 19 20 17 16 5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 003 2 6 5 5 20 29 29 23 27 36 19 61 55 64 86 102 116 123 146 43 6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 254 46 1 0 1 1 3 2 8 7 13 6 7 14 15 38 27 22 25 15 3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 818 131 39 29 33 61 74 96 112 142 183 184 310 449 661 883 1 071 849 771 549 176 15
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 21,6 0 9,8 3,7 4 0 0 3 6 5,4 7,1 20,3 23,5 15,5 14,6 55,3 49,1 62 105,5 151,1 249,4 257,7
II. Novotvary 125,8 0 9,8 7,4 8 8,5 14,2 3 15,1 51,4 52,2 98,5 120,6 177 315,6 304,3 423,4 417 332,7 123,7 207,8 257,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,1 0 4,9 7,4 0 0 0 0 3 0 2,4 2,9 2,9 3,1 5,8 6,1 18,9 11,3 8,1 68,7 41,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 27,9 37,4 4,9 0 4 8,5 3,5 0 3 0 2,4 11,6 14,7 28 17,5 40 102,1 152,1 113,6 206,1 498,8 257,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 21,2 0 0 3,7 20,1 42,5 10,6 18,2 12,1 8,1 23,7 26,1 29,4 12,4 23,4 18,4 30,2 22,5 40,6 109,9 166,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 37 93,5 19,5 11,2 12 12,7 14,2 15,2 30,2 21,6 23,7 23,2 20,6 40,4 35,1 46,1 94,5 152,1 97,4 137,4 166,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 4,3 18,7 0 0 8 0 3,5 0 0 5,4 0 2,9 2,9 3,1 0 6,1 15,1 5,6 32,5 27,5 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,2 0 0 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 11,3 24,3 27,5 0 257,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 387,1 18,7 4,9 7,4 4 21,2 21,3 15,2 48,4 43,3 73,5 101,4 238,2 375,8 637,1 894,3 1 372,2 1 639,7 2 353,1 2 033,5 1 787,2 1 030,9
X. Nemoci dýchací soustavy 52,7 74,8 43,9 3,7 12 4,2 10,6 0 12,1 10,8 21,3 8,7 20,6 59 64,3 126 136,1 185,9 259,7 357,2 415,6 257,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 42,1 93,5 24,4 7,4 12 17 10,6 15,2 15,1 21,6 4,7 20,3 14,7 46,6 49,7 79,9 94,5 101,4 243,4 261,1 415,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,1 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 2,4 2,9 5,9 0 14,6 12,3 22,7 28,2 73 68,7 83,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 160,8 0 14,6 0 12 0 0 15,2 9,1 35,2 28,4 55 111,8 205 330,2 461 748,5 631,1 405,7 384,7 207,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 66,8 18,7 9,8 11,2 4 4,2 7,1 24,3 18,1 32,5 26,1 26,1 41,2 68,3 73,1 141,4 196,6 180,3 348,9 549,6 415,6 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 13 0 0 0 0 8,5 35,4 63,7 54,4 24,3 14,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8,7 822,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3,3 112,2 4,9 7,4 0 4,2 0 0 0 5,4 0 2,9 2,9 3,1 0 6,1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 26,9 261,8 4,9 7,4 4 12,7 0 6,1 6 2,7 2,4 14,5 23,5 24,8 43,8 21,5 68 101,4 113,6 164,9 207,8 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 192,9 37,4 29,3 18,6 20,1 85 102,8 88 69,5 73 85,3 55 176,5 170,8 181,2 255,1 381,8 619,8 949,4 1 964,8 1 787,2 1 546,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 45 860,3 4,9 0 4 4,2 10,6 6,1 24,2 10,8 23,7 14,5 17,6 40,4 43,8 110,6 94,5 118,3 170,4 151,1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 252,5 2 450,0 190,2 108 128,3 233,7 244,5 273,1 326,4 351,7 393,5 486,7 867,6 1 276,6 1 849,9 2 584,6 3 848,3 4 440,2 5 671,9 6 787,6 6 650,0 3 866,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 5,8 0 3,8 5,6 0 0 41,6 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 18,9 28,2 24,3 41,2 41,6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 8,1 0 41,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 2,9 0 3,8 0 24,3 27,5 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 18,6 11,7 12,3 34 107,1 97,4 151,1 207,8 0
X. Nemoci dýchací soustavy 6,5 0 0 0 0 0 0 3 0 2,7 4,7 0 2,9 15,5 8,8 18,4 22,7 22,5 16,2 13,7 41,6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,2 0 3,1 7,6 5,6 0 27,5 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 41,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 8,1 41,2 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 6,1 3,8 5,6 24,3 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 3,1 3,8 11,3 24,3 55 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 5,8 9,2 3,8 33,8 48,7 41,2 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 3,1 3,8 0 32,5 55 124,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 41,3 0 0 0 0 0 0 3 0 5,4 7,1 2,9 5,9 52,8 35,1 61,5 109,6 219,8 308,3 453,4 540,3 0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 29,5 0 0 0 4 25,5 17,7 15,2 12,1 18,9 26,1 37,7 35,3 46,6 35,1 43 49,1 50,7 89,3 123,7 124,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 5,8 3,1 15,1 56,3 137,9 123,7 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,7 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 38,3 0 0 0 4 25,5 17,7 15,2 12,1 18,9 26,1 37,7 35,3 49,7 40,9 46,1 64,3 107,1 227,2 261,1 124,7 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 2,9 0 0 0 6,1 3,8 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,4 5,8 3,1 18,9 11,3 24,3 13,7 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 0 0 16,2 27,5 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 7,1 2,9 2,9 3,1 0 3,1 3,8 5,6 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 7,1 5,8 2,9 15,5 5,8 21,5 26,5 16,9 48,7 41,2 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 21,6 0 9,8 3,7 4 0 0 3 6 5,4 7,1 20,3 23,5 15,5 14,6 55,3 49,1 62 105,5 151,1 249,4 257,7
péče celkem II. Novotvary 127,2 0 9,8 7,4 8 8,5 14,2 3 15,1 51,4 52,2 98,5 120,6 180,1 321,5 304,3 427,2 422,6 340,8 123,7 249,4 257,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,1 0 4,9 7,4 0 0 0 0 3 0 2,4 2,9 2,9 3,1 5,8 6,1 18,9 11,3 8,1 68,7 41,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 31,5 37,4 4,9 0 4 8,5 3,5 0 3 0 2,4 11,6 14,7 28 17,5 43 121 180,3 137,9 247,3 540,3 257,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 51,3 0 0 3,7 24,1 68 28,3 33,4 24,2 27,1 49,8 63,7 64,7 59 58,4 64,5 79,4 73,3 137,9 233,6 332,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 48,2 93,5 19,5 11,2 12 12,7 14,2 15,2 30,2 24,3 23,7 26,1 20,6 46,6 43,8 55,3 117,2 208,5 259,7 288,5 166,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 4,3 18,7 0 0 8 0 3,5 0 0 5,4 0 2,9 2,9 3,1 0 6,1 15,1 5,6 32,5 27,5 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,2 0 0 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 11,3 24,3 27,5 0 257,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 404,8 18,7 4,9 7,4 4 21,2 21,3 15,2 48,4 43,3 73,5 104,3 238,2 406,9 654,6 909,7 1 425,2 1 758,0 2 474,8 2 212,1 1 995,0 1 030,9
X. Nemoci dýchací soustavy 59,2 74,8 43,9 3,7 12 4,2 10,6 3 12,1 13,5 26,1 8,7 23,5 74,5 73,1 144,4 158,8 208,5 275,9 371 457,2 257,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 43,8 93,5 24,4 7,4 12 17 10,6 15,2 15,1 21,6 4,7 20,3 14,7 52,8 49,7 86,1 102,1 107,1 243,4 288,5 415,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,5 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 2,4 2,9 5,9 0 14,6 12,3 26,5 28,2 73 68,7 124,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 163 0 14,6 0 12 0 0 15,2 9,1 35,2 28,4 55 111,8 208,1 330,2 467,1 748,5 631,1 430,1 453,4 207,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 68,4 18,7 9,8 11,2 4 4,2 7,1 24,3 18,1 32,5 26,1 26,1 41,2 71,4 73,1 147,5 200,4 185,9 373,3 549,6 415,6 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 13 0 0 0 0 8,5 35,4 63,7 54,4 24,3 14,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8,7 822,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3,3 112,2 4,9 7,4 0 4,2 0 0 0 5,4 0 2,9 2,9 3,1 0 6,1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 29,3 261,8 4,9 7,4 4 12,7 0 6,1 6 2,7 4,7 14,5 23,5 24,8 43,8 24,6 71,8 112,7 137,9 219,8 207,8 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 197,2 37,4 29,3 18,6 20,1 85 102,8 88 69,5 73 85,3 55 179,4 170,8 187 264,3 385,6 653,6 998,1 2 006,0 1 787,2 1 546,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 49,9 860,3 4,9 0 4 4,2 10,6 6,1 24,2 18,9 30,8 17,4 20,6 43,5 43,8 116,8 102,1 124 202,9 206,1 124,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 340,4 2 450,0 190,2 108 132,3 259,1 262,2 291,3 338,5 384,2 433,8 533 911,7 1 394,6 1 931,7 2 713,7 4 048,7 4 783,9 6 256,1 7 543,3 7 315,0 3 866,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)