8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 226 1 3 2 2 1 3 3 4 2 3 1 4 10 15 30 30 29 49 23 11 0
II. Novotvary 322 0 1 3 2 1 0 1 3 4 9 5 15 30 24 52 50 57 39 21 5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 53 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 4 0 3 8 14 9 3 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 223 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 3 10 16 21 17 42 43 51 13 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 125 0 0 2 3 6 9 4 5 8 9 6 7 6 7 7 1 7 24 11 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 246 3 5 5 2 0 3 0 3 0 20 6 18 18 17 18 32 26 34 26 10 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 2 2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4 3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 057 0 1 0 0 2 3 8 3 14 15 44 80 131 164 229 306 362 364 249 77 5
X. Nemoci dýchací soustavy 326 3 4 0 2 3 1 5 2 3 1 6 7 17 23 29 42 60 57 36 24 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 286 2 7 2 1 2 1 2 0 7 3 9 6 20 26 29 28 36 55 31 19 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 89 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 8 4 8 13 10 18 16 6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 629 1 0 2 1 1 2 0 5 5 6 17 31 44 70 112 117 93 82 35 5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 241 1 2 1 1 1 2 4 2 3 3 6 7 5 4 17 22 44 48 46 21 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 47 0 0 0 0 2 5 17 15 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 188 9 6 4 2 2 2 4 4 4 3 2 4 4 14 16 21 26 32 22 6 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 071 2 3 2 7 22 11 17 16 24 29 26 46 54 56 58 83 123 207 201 76 8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 320 40 0 0 0 0 1 3 4 10 5 9 11 22 25 40 31 44 44 25 6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 504 92 36 24 23 43 44 69 68 93 111 138 244 385 469 669 799 971 1 116 807 285 18
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 3 3 1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 2 3 3 8 8 1 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 3 3 5 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 3 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 1 5 2 2 1 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 11 12 21 20 29 42 31 8 1
X. Nemoci dýchací soustavy 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 2 2 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 2 2 2 5 5 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 3 2 2 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 4 3 7 5 6 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 5 4 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 113 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 2 5 3 12 14 19 22 25 5 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 507 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 9 23 27 34 55 66 77 109 80 18 2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 223 0 0 0 5 9 7 5 9 10 16 13 21 19 28 21 19 17 13 10 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 3 5 12 9 15 7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 280 0 0 0 5 9 7 5 9 10 18 14 22 19 30 24 24 29 22 25 8 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
II. Novotvary 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 11 6 5 3 1 1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 8 4 7 3 1 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 6 13 16 11 13 4 3 1 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 242 1 3 2 2 1 3 3 4 2 4 1 4 10 15 31 36 30 52 26 12 0
péče celkem II. Novotvary 361 0 1 3 2 1 0 1 3 4 9 9 16 35 26 57 54 66 47 22 5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 57 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 6 0 3 8 15 10 3 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 239 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 2 3 10 17 22 20 45 48 52 13 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 358 0 0 2 8 15 16 9 14 18 25 19 30 25 37 30 20 24 40 21 5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 326 3 5 5 2 0 3 0 3 0 23 7 25 20 21 22 42 40 45 42 18 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 2 2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4 3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 271 0 1 0 0 2 3 8 3 14 16 48 85 144 187 256 331 394 407 281 85 6
X. Nemoci dýchací soustavy 370 3 4 0 2 3 1 5 2 3 2 6 7 22 27 41 47 69 62 38 25 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 308 2 7 2 1 2 1 2 0 8 3 9 8 21 28 31 30 38 60 36 19 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 103 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 8 5 11 16 12 20 17 6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 662 1 0 2 1 1 2 0 5 5 6 17 34 45 74 116 120 100 87 41 5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 260 1 2 1 1 1 2 4 2 3 3 6 7 6 4 18 26 46 53 50 23 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 47 0 0 0 0 2 5 17 15 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 196 9 6 4 2 2 2 4 4 4 3 2 4 4 14 16 24 28 35 22 6 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 184 2 3 2 7 22 12 17 17 27 29 26 48 59 59 70 97 142 229 226 81 9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 326 40 0 0 0 0 1 3 4 10 5 9 14 22 26 40 31 44 45 26 6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 365 92 36 24 28 52 52 74 78 107 133 162 292 437 546 764 900 1 090 1 251 915 312 20
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 44,3 19,6 14,5 7,5 8,5 4 9 8,8 11,4 4,8 7,9 3 12,1 28,7 44,1 95,6 132,8 177,5 394,4 349,5 536,6 0
II. Novotvary 63,1 0 4,8 11,3 8,5 4 0 2,9 8,6 9,6 23,6 14,9 45,4 86,2 70,6 165,7 221,4 348,8 313,9 319,1 243,9 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10,4 0 14,5 3,8 0 0 3 0 2,9 0 0 0 3 11,5 11,8 0 13,3 49 112,7 136,8 146,3 429,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 43,7 0 4,8 0 0 0 0 2,9 0 2,4 7,9 0 9,1 28,7 47,1 66,9 75,3 257 346,1 775,1 634,1 429,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 24,5 0 0 7,5 12,8 23,9 27,1 11,8 14,3 19,1 23,6 17,8 21,2 17,2 20,6 22,3 4,4 42,8 193,2 167,2 146,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 48,2 58,8 24,2 18,9 8,5 0 9 0 8,6 0 52,5 17,8 54,5 51,7 50 57,4 141,7 159,1 273,7 395,1 487,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5,7 0 3,2 0 6,1 16,1 30,4 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3,1 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 6,4 13,3 18,4 32,2 45,6 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 403,3 0 4,8 0 0 8 9 23,6 8,6 33,5 39,4 130,7 242,2 376,2 482,3 729,8 1 354,9 2 215,3 2 929,8 3 784,2 3 756,1 2 145,9
X. Nemoci dýchací soustavy 63,9 58,8 19,3 0 8,5 12 3 14,7 5,7 7,2 2,6 17,8 21,2 48,8 67,6 92,4 186 367,2 458,8 547,1 1 170,7 429,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 56,1 39,2 33,8 7,5 4,3 8 3 5,9 0 16,8 7,9 26,7 18,2 57,4 76,5 92,4 124 220,3 442,7 471,1 926,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,6 0 12,1 23 11,8 25,5 57,6 61,2 144,9 243,2 292,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 123,3 19,6 0 7,5 4,3 4 6 0 14,3 12 15,8 50,5 93,8 126,4 205,9 356,9 518,1 569,1 660 531,9 243,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 47,3 19,6 9,7 3,8 4,3 4 6 11,8 5,7 7,2 7,9 17,8 21,2 14,4 11,8 54,2 97,4 269,3 386,3 699,1 1 024,4 429,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 9,2 0 0 0 0 8 15,1 50,1 42,8 16,8 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4,7 470,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,2 117,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 36,9 176,5 29 15,1 8,5 8 6 11,8 11,4 9,6 7,9 5,9 12,1 11,5 41,2 51 93 159,1 257,6 334,3 292,7 429,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 210 39,2 14,5 7,5 29,8 87,7 33,2 50,1 45,6 57,4 76,1 77,2 139,2 155,1 164,7 184,8 367,5 752,7 1 666,1 3 054,7 3 707,3 3 433,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 62,7 784,3 0 0 0 0 3 8,8 11,4 23,9 13,1 26,7 33,3 63,2 73,5 127,5 137,3 269,3 354,2 379,9 292,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 275,3 1 803,9 173,9 90,5 98 171,5 132,7 203,3 194 222,6 291,5 409,9 738,6 1 105,6 1 379,4 2 132,0 3 537,9 5 942,1 8 982,6 12 264,4 13 902,4 7 725,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 26,6 0 24,1 45,6 48,8 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,9 3 11,5 5,9 9,6 13,3 49 64,4 15,2 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 0 8 15,2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 2,9 3,2 13,3 18,4 40,2 15,2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 0 5,9 6,4 0 0 24,1 0 48,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,2 5,7 5,9 3,2 22,1 12,2 16,1 15,2 48,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 35,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 8,9 12,1 31,6 35,3 66,9 88,6 177,5 338,1 471,1 390,2 429,2
X. Nemoci dýchací soustavy 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,7 5,9 12,7 4,4 12,2 16,1 15,2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 6,1 2,9 5,9 6,4 8,9 12,2 40,2 76 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 0 2,9 9,6 13,3 12,2 16,1 15,2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,1 2,9 11,8 12,7 13,3 42,8 40,2 91,2 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 3,2 17,7 6,1 40,2 60,8 97,6 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,9 12,2 24,1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22,2 0 0 0 0 0 3 0 2,9 7,2 0 0 6,1 14,4 8,8 38,2 62 116,3 177,1 379,9 243,9 429,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2,9 0 0 0 8 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 99,4 0 0 0 0 0 3 0 2,9 9,6 2,6 26,7 69,6 77,5 100 175,3 292,2 471,2 877,3 1 215,8 878 858,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 43,7 0 0 0 21,3 35,9 21,1 14,7 25,7 23,9 42 38,6 63,6 54,6 82,4 66,9 84,1 104 104,6 152 48,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 11,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 3 3 0 5,9 9,6 22,1 73,4 72,4 228 341,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 54,9 0 0 0 21,3 35,9 21,1 14,7 25,7 23,9 47,3 41,6 66,6 54,6 88,2 76,5 106,3 177,5 177,1 379,9 390,2 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 6,1 0 0 0 0
II. Novotvary 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 6,4 4,4 6,1 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5,7 32,4 19,1 22,1 18,4 8 15,2 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 8,6 5,9 25,5 17,7 42,8 24,1 15,2 48,8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 0 0 0 0 0 0 15,2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 3 9,1 17,2 38,2 51 48,7 79,6 32,2 45,6 48,8 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 47,5 19,6 14,5 7,5 8,5 4 9 8,8 11,4 4,8 10,5 3 12,1 28,7 44,1 98,8 159,4 183,6 418,5 395,1 585,4 0
péče celkem II. Novotvary 70,8 0 4,8 11,3 8,5 4 0 2,9 8,6 9,6 23,6 26,7 48,4 100,5 76,5 181,7 239,1 403,9 378,3 334,3 243,9 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11,2 0 14,5 3,8 0 0 3 0 2,9 0 0 0 3 11,5 17,6 0 13,3 49 120,7 152 146,3 429,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 46,9 0 4,8 0 0 0 0 2,9 0 2,4 7,9 5,9 9,1 28,7 50 70,1 88,6 275,4 386,3 790,3 634,1 429,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 70,2 0 0 7,5 34,1 59,8 48,3 26,5 39,9 43,1 65,6 56,4 90,8 71,8 108,8 95,6 88,6 146,9 322 319,1 243,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 63,9 58,8 24,2 18,9 8,5 0 9 0 8,6 0 60,4 20,8 75,7 57,4 61,8 70,1 186 244,8 362,2 638,3 878 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5,7 0 3,2 0 6,1 16,1 30,4 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3,1 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 6,4 13,3 18,4 32,2 45,6 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 445,3 0 4,8 0 0 8 9 23,6 8,6 33,5 42 142,6 257,3 413,5 550 815,8 1 465,6 2 411,1 3 275,9 4 270,5 4 146,3 2 575,1
X. Nemoci dýchací soustavy 72,5 58,8 19,3 0 8,5 12 3 14,7 5,7 7,2 5,3 17,8 21,2 63,2 79,4 130,7 208,1 422,3 499 577,5 1 219,5 429,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 60,4 39,2 33,8 7,5 4,3 8 3 5,9 0 19,1 7,9 26,7 24,2 60,3 82,4 98,8 132,8 232,5 482,9 547,1 926,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 20,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,6 0 18,2 23 14,7 35,1 70,8 73,4 161 258,4 292,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 129,8 19,6 0 7,5 4,3 4 6 0 14,3 12 15,8 50,5 102,9 129,2 217,6 369,7 531,3 612 700,3 623,1 243,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 51 19,6 9,7 3,8 4,3 4 6 11,8 5,7 7,2 7,9 17,8 21,2 17,2 11,8 57,4 115,1 281,5 426,6 759,9 1 122,0 429,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 9,2 0 0 0 0 8 15,1 50,1 42,8 16,8 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4,7 470,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,2 117,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 38,4 176,5 29 15,1 8,5 8 6 11,8 11,4 9,6 7,9 5,9 12,1 11,5 41,2 51 106,3 171,3 281,7 334,3 292,7 429,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 232,2 39,2 14,5 7,5 29,8 87,7 36,2 50,1 48,5 64,6 76,1 77,2 145,3 169,4 173,5 223,1 429,5 869 1 843,2 3 434,7 3 951,2 3 862,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 63,9 784,3 0 0 0 0 3 8,8 11,4 23,9 13,1 26,7 42,4 63,2 76,5 127,5 137,3 269,3 362,2 395,1 292,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 444,1 1 803,9 173,9 90,5 119,3 207,4 156,8 218 222,5 256,1 349,2 481,2 883,9 1 255,0 1 605,8 2 434,7 3 985,1 6 670,3 10 069,2 13 905,8 15 219,5 8 583,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)