8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 265 3 1 4 5 4 9 7 9 11 9 11 15 25 25 39 25 29 12 16 6 0
II. Novotvary 1 189 11 18 8 5 5 8 7 18 28 71 61 79 84 153 241 185 117 55 28 7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 86 1 6 1 2 1 5 1 4 1 5 2 5 2 2 9 7 9 14 2 5 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 249 5 2 4 6 3 4 3 3 1 6 12 18 18 17 28 28 32 27 25 7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 391 0 1 1 13 23 24 20 37 39 25 26 26 21 17 23 23 24 20 19 7 2
VI. Nemoci nervové soustavy 448 7 5 3 7 5 6 8 11 13 28 23 35 24 34 55 61 52 37 27 7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 29 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5 5 3 7 0 3 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 15 1 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 248 0 2 0 1 1 2 12 23 45 79 174 208 278 492 757 757 644 416 267 80 10
X. Nemoci dýchací soustavy 931 10 11 13 11 5 7 10 15 9 25 37 45 46 100 170 148 111 82 59 15 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 526 1 4 6 3 13 9 6 9 16 21 23 32 36 57 66 67 55 58 27 14 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 104 0 3 2 1 0 1 0 1 2 3 3 8 3 12 13 16 12 11 9 3 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 376 0 1 7 6 12 2 8 15 27 48 60 98 125 169 251 253 199 62 29 3 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 650 2 3 4 1 5 7 11 15 22 39 39 34 37 69 79 82 74 61 54 11 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 172 0 0 0 0 11 23 55 44 32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 63 34 7 4 1 0 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 430 8 16 8 10 7 1 4 10 7 10 16 17 24 39 46 55 41 65 29 14 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 907 3 13 15 19 28 48 52 42 49 61 58 87 95 161 183 197 254 223 204 100 15
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 647 147 3 3 5 8 6 5 8 13 17 18 32 29 52 81 73 82 35 22 7 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13 825 333 100 86 98 131 165 212 266 317 457 565 740 849 1 405 2 050 1 982 1 742 1 180 820 286 41
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 41 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 5 5 6 10 5 2 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 3 3 2 5 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 1 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 17 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 4 1 5 1 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6 11 20 16 48 29 22 8 2
X. Nemoci dýchací soustavy 58 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 9 13 12 9 6 4 0 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 4 6 5 1 3 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 6 6 4 6 4 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 1 3 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 74 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 3 8 8 8 13 11 10 5 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 476 0 1 1 0 0 1 1 1 4 5 7 13 15 45 67 63 102 68 59 18 5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 180 0 0 2 7 9 15 14 15 8 13 16 8 17 16 7 8 9 7 6 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 5 1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 193 0 0 2 7 9 15 14 15 8 13 18 8 18 17 7 10 15 8 6 3 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 10 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 19 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 1 3 1 2 1 3 0 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 271 3 1 4 5 4 9 8 10 11 10 11 15 25 25 40 25 30 12 17 6 0
péče celkem II. Novotvary 1 230 11 18 8 5 5 8 7 18 29 71 61 83 86 158 246 191 127 60 30 8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 92 1 6 1 2 1 5 1 4 1 5 2 5 2 2 10 8 9 16 4 5 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 267 5 2 4 6 3 4 3 3 1 6 12 19 18 20 29 31 35 29 30 7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 584 0 1 3 20 32 39 34 52 47 38 42 36 38 34 32 32 35 30 26 11 2
VI. Nemoci nervové soustavy 486 7 5 3 7 6 6 9 12 15 29 24 36 27 38 60 65 63 39 28 7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 29 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5 5 3 7 0 3 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 15 1 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 416 0 2 0 1 1 2 12 23 45 79 178 210 284 503 777 773 692 445 289 88 12
X. Nemoci dýchací soustavy 990 10 12 15 11 5 8 10 15 9 25 37 46 46 109 183 160 120 88 63 15 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 550 1 4 6 3 13 9 6 9 16 22 23 32 37 60 70 73 60 59 30 14 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 107 0 3 2 1 0 1 0 1 2 3 3 8 3 12 13 17 13 12 9 3 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 410 0 1 7 6 12 2 8 15 27 48 63 100 125 170 257 259 203 68 33 5 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 656 2 3 4 1 5 7 11 15 22 39 39 34 37 71 79 84 74 62 55 11 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 172 0 0 0 0 11 23 55 44 32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 64 34 7 4 1 0 3 3 2 2 1 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 440 8 16 8 10 7 1 4 10 7 11 17 17 25 39 48 56 41 66 32 14 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 982 3 13 15 19 28 48 52 42 50 62 58 91 98 169 191 205 268 234 214 105 17
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 653 147 3 3 5 8 6 5 8 13 17 18 32 30 53 81 73 83 37 22 8 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 513 333 101 90 105 141 181 228 283 329 475 590 765 883 1 470 2 125 2 057 1 860 1 259 885 307 46
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 32,3 36,2 3 8,5 11,7 10,4 20,6 13,4 16,7 17,8 12,5 19,1 27,3 52,6 45,4 67,6 59,4 113,1 79,2 190,5 201 0
II. Novotvary 144,8 132,6 54,3 17,1 11,7 13 18,3 13,4 33,5 45,4 98,3 105,7 143,6 176,7 277,9 417,8 439,8 456,5 362,8 333,4 234,5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10,5 12,1 18,1 2,1 4,7 2,6 11,5 1,9 7,4 1,6 6,9 3,5 9,1 4,2 3,6 15,6 16,6 35,1 92,3 23,8 167,5 394,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 30,3 60,3 6 8,5 14 7,8 9,2 5,8 5,6 1,6 8,3 20,8 32,7 37,9 30,9 48,5 66,6 124,8 178,1 297,7 234,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 47,6 0 3 2,1 30,3 59,8 55 38,4 68,8 63,2 34,6 45 47,2 44,2 30,9 39,9 54,7 93,6 131,9 226,2 234,5 394,5
VI. Nemoci nervové soustavy 54,6 84,4 15,1 6,4 16,3 13 13,7 15,3 20,4 21,1 38,8 39,9 63,6 50,5 61,8 95,3 145 202,9 244 321,5 234,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,5 12,1 3 2,1 0 0 0 0 0 0 1,4 1,7 0 2,1 9,1 8,7 7,1 27,3 0 35,7 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,8 12,1 9 4,3 4,7 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 6,9 2,4 0 6,6 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 517,5 0 6 0 2,3 2,6 4,6 23 42,7 72,9 109,4 301,5 378 584,8 893,7 1 312,3 1 799,6 2 512,5 2 743,9 3 179,3 2 680,1 1 972,4
X. Nemoci dýchací soustavy 113,4 120,6 33,2 27,8 25,7 13 16 19,2 27,9 14,6 34,6 64,1 81,8 96,8 181,6 294,7 351,8 433,1 540,9 702,5 502,5 394,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 64,1 12,1 12,1 12,8 7 33,8 20,6 11,5 16,7 25,9 29,1 39,9 58,1 75,7 103,5 114,4 159,3 214,6 382,6 321,5 469 591,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12,7 0 9 4,3 2,3 0 2,3 0 1,9 3,2 4,2 5,2 14,5 6,3 21,8 22,5 38 46,8 72,6 107,2 100,5 197,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 167,6 0 3 14,9 14 31,2 4,6 15,3 27,9 43,7 66,4 104 178,1 263 307 435,1 601,4 776,4 408,9 345,3 100,5 197,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 79,2 24,1 9 8,5 2,3 13 16 21,1 27,9 35,6 54 67,6 61,8 77,8 125,3 136,9 194,9 288,7 402,3 643 368,5 197,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 21 0 0 0 0 28,6 52,7 105,5 81,8 51,8 9,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 12,1 1 193,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7,7 409,9 21,1 8,5 2,3 0 6,9 5,8 3,7 3,2 1,4 1,7 1,8 2,1 1,8 0 2,4 0 6,6 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 52,4 96,4 48,2 17,1 23,3 18,2 2,3 7,7 18,6 11,3 13,8 27,7 30,9 50,5 70,8 79,7 130,7 160 428,7 345,3 469 591,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 232,3 36,2 39,2 32 44,3 72,8 110 99,8 78,1 79,4 84,4 100,5 158,1 199,9 292,4 317,2 468,3 990,9 1 470,9 2 429,1 3 350,1 2 958,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 78,8 1 772,2 9 6,4 11,7 20,8 13,7 9,6 14,9 21,1 23,5 31,2 58,1 61 94,5 140,4 173,5 319,9 230,9 262 234,5 197,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 684,1 4 014,5 301,4 183,6 228,7 340,5 378,1 406,7 494,4 513,6 632,6 979 1 344,6 1 786,1 2 552,0 3 553,7 4 711,6 6 796,2 7 783,1 9 764,2 9 581,2 8 086,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,7 0 0 0 0 0 0 1,9 1,9 0 1,4 0 0 0 0 1,7 0 3,9 0 11,9 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 7,3 4,2 9,1 8,7 14,3 39 33 23,8 33,5 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 2,4 0 13,2 23,8 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 5,4 1,7 7,1 11,7 13,2 59,5 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 3,5 0 7,8 6,6 11,9 33,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 1,4 0 0 2,1 1,8 6,9 2,4 19,5 6,6 11,9 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 20,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 1,8 12,6 20 34,7 38 187,3 191,3 262 268 394,5
X. Nemoci dýchací soustavy 7,1 0 3 2,1 0 0 2,3 0 0 0 0 0 1,8 0 16,3 22,5 28,5 35,1 39,6 47,6 0 197,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 2,1 5,4 6,9 14,3 19,5 6,6 35,7 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 3,9 6,6 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 3,6 0 1,8 10,4 14,3 15,6 39,6 47,6 67 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 4,8 0 0 11,9 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 1,7 0 2,1 0 3,5 2,4 0 6,6 35,7 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 1,4 0 7,3 6,3 14,5 13,9 19 50,7 72,6 119,1 167,5 394,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 1,8 0 0 3,9 13,2 0 33,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 58 0 3 2,1 0 0 2,3 1,9 1,9 6,5 6,9 12,1 23,6 31,6 81,7 116,1 149,8 397,9 448,5 702,5 603 986,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 21,9 0 0 4,3 16,3 23,4 34,4 26,9 27,9 13 18 27,7 14,5 35,8 29,1 12,1 19 35,1 46,2 71,4 100,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 2,1 1,8 0 4,8 19,5 6,6 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 23,5 0 0 4,3 16,3 23,4 34,4 26,9 27,9 13 18 31,2 14,5 37,9 30,9 12,1 23,8 58,5 52,8 71,4 100,5 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0 2,4 0 13,2 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,2 0 0 0 0 2,6 0 1,9 1,9 0 0 0 1,8 2,1 3,6 1,7 2,4 3,9 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,1 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 6,6 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2,3 0 0 2,1 0 2,6 0 1,9 1,9 0 0 0 7,3 2,1 5,4 1,7 4,8 3,9 19,8 0 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 33 36,2 3 8,5 11,7 10,4 20,6 15,3 18,6 17,8 13,8 19,1 27,3 52,6 45,4 69,3 59,4 117 79,2 202,4 201 0
péče celkem II. Novotvary 149,8 132,6 54,3 17,1 11,7 13 18,3 13,4 33,5 47 98,3 105,7 150,8 180,9 287 426,4 454 495,5 395,8 357,2 268 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11,2 12,1 18,1 2,1 4,7 2,6 11,5 1,9 7,4 1,6 6,9 3,5 9,1 4,2 3,6 17,3 19 35,1 105,5 47,6 167,5 394,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 32,5 60,3 6 8,5 14 7,8 9,2 5,8 5,6 1,6 8,3 20,8 34,5 37,9 36,3 50,3 73,7 136,5 191,3 357,2 234,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 71,1 0 3 6,4 46,7 83,2 89,4 65,2 96,6 76,2 52,6 72,8 65,4 79,9 61,8 55,5 76,1 136,5 197,9 309,6 368,5 394,5
VI. Nemoci nervové soustavy 59,2 84,4 15,1 6,4 16,3 15,6 13,7 17,3 22,3 24,3 40,1 41,6 65,4 56,8 69 104 154,5 245,8 257,2 333,4 234,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,5 12,1 3 2,1 0 0 0 0 0 0 1,4 1,7 0 2,1 9,1 8,7 7,1 27,3 0 35,7 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,8 12,1 9 4,3 4,7 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 6,9 2,4 0 6,6 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 537,9 0 6 0 2,3 2,6 4,6 23 42,7 72,9 109,4 308,4 381,6 597,5 913,6 1 346,9 1 837,6 2 699,8 2 935,2 3 441,3 2 948,1 2 366,9
X. Nemoci dýchací soustavy 120,6 120,6 36,2 32 25,7 13 18,3 19,2 27,9 14,6 34,6 64,1 83,6 96,8 198 317,2 380,4 468,2 580,4 750,2 502,5 591,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 67 12,1 12,1 12,8 7 33,8 20,6 11,5 16,7 25,9 30,5 39,9 58,1 77,8 109 121,3 173,5 234,1 389,2 357,2 469 591,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 13 0 9 4,3 2,3 0 2,3 0 1,9 3,2 4,2 5,2 14,5 6,3 21,8 22,5 40,4 50,7 79,2 107,2 100,5 197,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 171,8 0 3 14,9 14 31,2 4,6 15,3 27,9 43,7 66,4 109,2 181,7 263 308,8 445,5 615,7 792 448,5 393 167,5 197,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 79,9 24,1 9 8,5 2,3 13 16 21,1 27,9 35,6 54 67,6 61,8 77,8 129 136,9 199,7 288,7 408,9 654,9 368,5 197,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 21 0 0 0 0 28,6 52,7 105,5 81,8 51,8 9,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 12,1 1 193,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7,8 409,9 21,1 8,5 2,3 0 6,9 5,8 3,7 3,2 1,4 1,7 1,8 2,1 3,6 0 2,4 0 6,6 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 53,6 96,4 48,2 17,1 23,3 18,2 2,3 7,7 18,6 11,3 15,2 29,5 30,9 52,6 70,8 83,2 133,1 160 435,3 381 469 591,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 241,4 36,2 39,2 32 44,3 72,8 110 99,8 78,1 81 85,8 100,5 165,4 206,2 307 331,1 487,3 1 045,6 1 543,4 2 548,2 3 517,6 3 353,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 79,5 1 772,2 9 6,4 11,7 20,8 13,7 9,6 14,9 21,1 23,5 31,2 58,1 63,1 96,3 140,4 173,5 323,8 244 262 268 197,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 767,9 4 014,5 304,5 192,1 245 366,5 414,7 437,4 526 533,1 657,6 1 022,3 1 390,1 1 857,6 2 670,1 3 683,7 4 889,9 7 256,6 8 304,2 10 538,2 10 284,8 9 073,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)