8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 315 4 7 2 2 4 4 10 6 9 6 14 14 20 22 40 33 38 42 22 15 1
II. Novotvary 1 279 6 20 2 14 4 9 11 8 29 70 83 89 98 159 262 156 135 79 31 13 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 102 1 4 1 1 0 1 0 2 0 1 1 4 3 7 10 11 17 12 14 12 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 351 2 4 8 2 5 3 7 2 10 7 6 19 17 30 48 40 36 48 39 14 4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 423 0 1 0 12 20 40 36 40 41 35 20 22 21 24 17 20 18 27 18 11 0
VI. Nemoci nervové soustavy 430 4 5 4 7 4 5 8 16 11 27 21 22 27 37 65 45 49 43 26 4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 21 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 3 4 1 3 2 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 8 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 665 4 0 1 1 4 12 8 29 59 88 141 195 316 543 878 725 664 535 301 136 25
X. Nemoci dýchací soustavy 926 12 7 6 3 4 6 11 8 13 27 28 41 67 113 159 130 107 96 63 19 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 631 7 8 8 4 2 7 10 10 18 24 20 27 38 60 91 92 67 57 49 26 6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 101 1 3 0 0 0 0 2 1 2 4 2 6 10 5 12 17 10 17 1 7 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 444 1 2 1 4 5 7 17 5 33 43 57 87 135 195 270 262 173 99 40 7 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 790 3 2 2 3 4 6 16 22 43 36 25 35 38 96 103 105 95 76 48 31 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 162 0 0 0 0 15 21 45 42 29 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 60 39 7 3 0 0 1 0 1 1 2 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 487 13 13 14 11 8 5 4 7 11 10 8 15 31 41 60 58 62 51 43 17 5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 178 0 11 13 16 30 35 32 40 52 66 61 89 134 165 254 231 271 283 247 131 17
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 635 104 3 2 1 2 5 8 4 13 15 33 39 31 58 87 80 57 52 34 6 1
XXII. Kódy pro speciální účely 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15 091 282 97 70 81 111 167 227 245 378 471 522 706 990 1 558 2 362 2 006 1 803 1 520 977 449 69
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 4 4 1 4 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 86 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 2 7 22 23 11 11 2 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 4 3 3 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 6 5 6 5 2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 2 4 3 2 3 0 1
VI. Nemoci nervové soustavy 46 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 3 1 3 8 9 6 4 4 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 327 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 11 12 22 38 61 45 65 40 18 5
X. Nemoci dýchací soustavy 82 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 6 5 16 15 14 6 9 3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 47 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 1 4 4 9 6 9 3 4 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 3 1 3 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 100 0 0 0 0 1 1 2 1 0 2 4 3 4 13 19 18 16 11 2 2 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 2 8 6 9 2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 4 7 3 4 5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 12 12 31 18 28 47 35 17 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 7 11 10 9 6 9 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 134 0 0 1 1 1 2 2 3 6 11 27 36 53 88 172 192 166 188 119 57 9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 166 0 0 1 2 11 10 13 20 15 10 11 16 17 9 7 8 6 5 3 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 4 2 5 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 182 0 0 1 2 11 10 14 20 15 10 11 16 17 11 8 12 8 10 4 2 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 2 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 24 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0 4 1 3 1 4 3 0 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 6 2 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 59 0 0 0 0 1 1 0 0 2 7 1 4 1 9 6 14 7 4 1 1 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 335 4 7 2 2 4 4 10 6 9 6 14 14 21 23 43 35 42 46 23 19 1
péče celkem II. Novotvary 1 373 6 20 2 14 4 10 11 8 30 70 87 91 100 169 286 179 146 92 33 14 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 120 1 4 1 1 0 1 0 2 0 1 1 5 3 8 12 14 21 15 17 13 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 383 2 4 8 2 5 3 7 2 10 7 6 20 19 35 54 45 42 53 41 14 4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 617 0 1 1 14 31 50 49 60 56 45 34 39 41 34 26 32 29 36 24 14 1
VI. Nemoci nervové soustavy 516 4 5 4 7 4 6 9 16 13 36 23 29 29 45 75 62 60 52 32 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 22 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 3 5 1 3 2 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 8 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 994 4 0 1 1 4 12 8 29 61 91 147 206 328 565 917 786 709 600 341 154 30
X. Nemoci dýchací soustavy 1 010 12 7 7 4 5 6 11 8 14 28 30 43 73 118 175 146 121 102 72 22 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 678 7 8 8 4 2 7 10 11 19 24 21 30 39 64 95 101 73 66 52 30 7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 114 1 3 0 0 0 0 2 1 2 4 2 6 12 5 16 20 11 20 1 7 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 557 1 2 1 4 6 8 19 6 33 46 61 90 139 210 291 286 191 110 42 9 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 825 3 2 2 3 4 6 16 22 43 36 25 37 38 102 105 113 101 85 50 31 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 162 0 0 0 0 15 21 45 42 29 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 60 39 7 3 0 0 1 0 1 1 2 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 517 13 13 14 11 8 5 4 8 11 10 8 15 33 42 63 62 69 54 47 22 5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 391 0 11 13 16 30 35 32 40 52 67 65 95 146 177 285 250 299 330 282 148 18
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 701 104 3 2 1 2 5 8 4 14 16 35 40 36 66 98 92 66 58 43 7 1
XXII. Kódy pro speciální účely 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 466 282 97 72 84 124 180 243 268 401 499 561 762 1 061 1 666 2 548 2 224 1 984 1 722 1 101 509 78
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 38,3 48,5 21,1 4,2 4,8 10,5 8,6 18,9 11 13,9 8,4 25,1 25,8 40,6 38,8 68,3 86,1 157,1 276,2 268 509 234,2
II. Novotvary 155,5 72,8 60,3 4,2 33,9 10,5 19,4 20,8 14,6 44,9 98,3 148,7 164,3 199 280,6 447,1 407,1 558,1 519,4 377,7 441,1 234,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12,4 12,1 12,1 2,1 2,4 0 2,2 0 3,7 0 1,4 1,8 7,4 6,1 12,4 17,1 28,7 70,3 78,9 170,6 407,2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 42,7 24,3 12,1 16,7 4,8 13,1 6,5 13,2 3,7 15,5 9,8 10,8 35,1 34,5 52,9 81,9 104,4 148,8 315,6 475,1 475,1 936,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 51,4 0 3 0 29 52,3 86,3 68 73,2 63,4 49,1 35,8 40,6 42,6 42,3 29 52,2 74,4 177,5 219,3 373,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 52,3 48,5 15,1 8,4 16,9 10,5 10,8 15,1 29,3 17 37,9 37,6 40,6 54,8 65,3 110,9 117,4 202,6 282,7 316,8 135,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,6 0 0 2,1 0 0 0 1,9 0 3,1 0 1,8 0 4,1 5,3 6,8 2,6 12,4 13,2 12,2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 4,2 0 0 0 1,9 3,7 0 0 0 0 0 0 3,4 0 4,1 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 567,3 48,5 0 2,1 2,4 10,5 25,9 15,1 53,1 91,3 123,5 252,7 360 641,7 958,1 1 498,2 1 892,1 2 744,9 3 517,7 3 667,2 4 614,9 5 854,8
X. Nemoci dýchací soustavy 112,6 145,6 21,1 12,6 7,3 10,5 12,9 20,8 14,6 20,1 37,9 50,2 75,7 136,1 199,4 271,3 339,3 442,3 631,2 767,5 644,7 1 405,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 76,7 84,9 24,1 16,7 9,7 5,2 15,1 18,9 18,3 27,8 33,7 35,8 49,8 77,2 105,9 155,3 240,1 277 374,8 597 882,3 1 405,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12,3 12,1 9 0 0 0 0 3,8 1,8 3,1 5,6 3,6 11,1 20,3 8,8 20,5 44,4 41,3 111,8 12,2 237,5 234,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 175,6 12,1 6 2,1 9,7 13,1 15,1 32,1 9,2 51 60,4 102,1 160,6 274,1 344,1 460,7 683,8 715,2 650,9 487,3 237,5 234,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 96,1 36,4 6 4,2 7,3 10,5 12,9 30,2 40,3 66,5 50,5 44,8 64,6 77,2 169,4 175,8 274 392,7 499,7 584,8 1 051,9 234,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 19,7 0 0 0 0 39,3 45,3 85 76,9 44,9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 9,9 982,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7,3 473,2 21,1 6,3 0 0 2,2 0 1,8 1,5 2,8 1,8 3,7 4,1 0 0 0 0 6,6 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 59,2 157,7 39,2 29,3 26,6 20,9 10,8 7,6 12,8 17 14 14,3 27,7 62,9 72,3 102,4 151,4 256,3 335,3 523,9 576,9 1 171,0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 264,9 0 33,2 27,2 38,7 78,5 75,5 60,4 73,2 80,4 92,7 109,3 164,3 272,1 291,1 433,4 602,9 1 120,3 1 860,7 3 009,3 4 445,2 3 981,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 77,2 1 262,0 9 4,2 2,4 5,2 10,8 15,1 7,3 20,1 21,1 59,1 72 62,9 102,3 148,5 208,8 235,6 341,9 414,2 203,6 234,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 835,2 3 421,9 292,6 146,5 195,9 290,5 360,4 428,7 448,6 584,7 661,2 935,5 1 303,4 2 010,3 2 749,2 4 030,5 5 235,3 7 453,5 9 994,1 11 903,0 15 235,8 16 159,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,8 5,1 5,2 16,5 26,3 12,2 135,7 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 10,5 0 0 0 0 0 2,2 0 0 1,5 0 5,4 3,7 4,1 12,4 37,5 60 45,5 72,3 24,4 33,9 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 1,8 3,4 7,8 16,5 19,7 36,5 33,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 4,1 8,8 10,2 13 24,8 32,9 24,4 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 1,8 6,1 1,8 3,4 10,4 12,4 13,2 36,5 0 234,2
VI. Nemoci nervové soustavy 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 5,6 3,6 5,5 2 5,3 13,7 23,5 24,8 26,3 48,7 33,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 39,8 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 2,8 10,8 20,3 24,4 38,8 64,8 159,2 186 427,4 487,3 610,8 1 171,0
X. Nemoci dýchací soustavy 10 0 0 2,1 2,4 0 0 0 0 1,5 1,4 3,6 3,7 12,2 8,8 27,3 39,1 57,9 39,5 109,6 101,8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 5,7 0 0 0 0 0 0 0 1,8 1,5 0 1,8 5,5 2 7,1 6,8 23,5 24,8 59,2 36,5 135,7 234,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 6,8 7,8 4,1 19,7 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12,2 0 0 0 0 2,6 2,2 3,8 1,8 0 2,8 7,2 5,5 8,1 22,9 32,4 47 66,1 72,3 24,4 67,9 234,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 10,6 3,4 20,9 24,8 59,2 24,4 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,6 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 4,1 1,8 5,1 10,4 28,9 19,7 48,7 169,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 25,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 7,2 11,1 24,4 21,2 52,9 47 115,8 309 426,4 576,9 234,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 3,6 1,8 10,2 12,4 18,8 26,1 37,2 39,5 109,6 33,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 137,9 0 0 2,1 2,4 2,6 4,3 3,8 5,5 9,3 15,4 48,4 66,5 107,6 155,3 293,5 501,1 686,2 1 236,1 1 449,8 1 934,2 2 107,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 20,2 0 0 2,1 4,8 28,8 21,6 24,6 36,6 23,2 14 19,7 29,5 34,5 15,9 11,9 20,9 24,8 32,9 36,5 67,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,9 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 3,5 1,7 10,4 8,3 32,9 12,2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 22,1 0 0 2,1 4,8 28,8 21,6 26,4 36,6 23,2 14 19,7 29,5 34,5 19,4 13,7 31,3 33,1 65,8 48,7 67,9 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 5,3 3,4 0 0 13,2 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 13,2 0 33,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,9 0 0 0 0 0 2,2 0 0 1,5 7 0 7,4 2 5,3 1,7 10,4 12,4 0 12,2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,2 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 3,5 3,4 15,7 8,3 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 1,8 0 5,2 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7,2 0 0 0 0 2,6 2,2 0 0 3,1 9,8 1,8 7,4 2 15,9 10,2 36,5 28,9 26,3 12,2 33,9 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 40,7 48,5 21,1 4,2 4,8 10,5 8,6 18,9 11 13,9 8,4 25,1 25,8 42,6 40,6 73,4 91,3 173,6 302,5 280,2 644,7 234,2
péče celkem II. Novotvary 167 72,8 60,3 4,2 33,9 10,5 21,6 20,8 14,6 46,4 98,3 155,9 168 203,1 298,2 488 467,2 603,6 604,9 402 475,1 234,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 14,6 12,1 12,1 2,1 2,4 0 2,2 0 3,7 0 1,4 1,8 9,2 6,1 14,1 20,5 36,5 86,8 98,6 207,1 441,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 46,6 24,3 12,1 16,7 4,8 13,1 6,5 13,2 3,7 15,5 9,8 10,8 36,9 38,6 61,8 92,1 117,4 173,6 348,5 499,5 475,1 936,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 75 0 3 2,1 33,9 81,1 107,9 92,5 109,9 86,6 63,2 60,9 72 83,3 60 44,4 83,5 119,9 236,7 292,4 475,1 234,2
VI. Nemoci nervové soustavy 62,8 48,5 15,1 8,4 16,9 10,5 12,9 17 29,3 20,1 50,5 41,2 53,5 58,9 79,4 128 161,8 248 341,9 389,9 169,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,7 0 0 2,1 0 0 0 1,9 0 3,1 0 1,8 0 4,1 5,3 8,5 2,6 12,4 13,2 12,2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 4,2 0 0 0 1,9 3,7 0 0 0 0 0 0 3,4 0 4,1 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 607,3 48,5 0 2,1 2,4 10,5 25,9 15,1 53,1 94,4 127,8 263,4 380,3 666 997 1 564,8 2 051,3 2 931,0 3 945,0 4 154,5 5 225,7 7 025,8
X. Nemoci dýchací soustavy 122,8 145,6 21,1 14,6 9,7 13,1 12,9 20,8 14,6 21,7 39,3 53,8 79,4 148,2 208,2 298,6 381 500,2 670,7 877,2 746,5 1 405,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 82,5 84,9 24,1 16,7 9,7 5,2 15,1 18,9 20,1 29,4 33,7 37,6 55,4 79,2 112,9 162,1 263,6 301,8 434 633,5 1 018,0 1 639,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 13,9 12,1 9 0 0 0 0 3,8 1,8 3,1 5,6 3,6 11,1 24,4 8,8 27,3 52,2 45,5 131,5 12,2 237,5 234,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 189,3 12,1 6 2,1 9,7 15,7 17,3 35,9 11 51 64,6 109,3 166,1 282,3 370,6 496,6 746,4 789,6 723,3 511,7 305,4 468,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 100,3 36,4 6 4,2 7,3 10,5 12,9 30,2 40,3 66,5 50,5 44,8 68,3 77,2 180 179,2 294,9 417,5 558,9 609,2 1 051,9 234,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 19,7 0 0 0 0 39,3 45,3 85 76,9 44,9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 9,9 982,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7,3 473,2 21,1 6,3 0 0 2,2 0 1,8 1,5 2,8 1,8 3,7 4,1 0 0 0 0 6,6 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 62,9 157,7 39,2 29,3 26,6 20,9 10,8 7,6 14,6 17 14 14,3 27,7 67 74,1 107,5 161,8 285,2 355,1 572,6 746,5 1 171,0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 290,8 0 33,2 27,2 38,7 78,5 75,5 60,4 73,2 80,4 94,1 116,5 175,4 296,5 312,3 486,3 652,5 1 236,0 2 169,8 3 435,7 5 022,1 4 215,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 85,2 1 262,0 9 4,2 2,4 5,2 10,8 15,1 7,3 21,7 22,5 62,7 73,8 73,1 116,5 167,2 240,1 272,8 381,4 523,9 237,5 234,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 002,4 3 421,9 292,6 150,7 203,2 324,5 388,5 458,9 490,7 620,3 700,5 1 005,3 1 406,7 2 154,5 2 939,7 4 347,9 5 804,2 8 201,7 11 322,2 13 413,7 17 271,8 18 267,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)