8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 279 10 2 7 1 3 5 3 5 8 11 10 14 15 29 37 33 40 22 19 4 1
II. Novotvary 1 211 2 8 4 6 10 6 10 15 18 55 66 90 120 185 232 145 137 61 31 10 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 105 2 4 5 4 2 3 1 1 1 2 3 2 6 8 18 10 13 10 9 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 405 3 9 5 2 4 2 5 5 13 17 16 26 23 45 65 35 43 36 37 13 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 319 0 0 0 5 19 29 28 31 19 31 17 26 10 13 17 17 14 17 15 10 1
VI. Nemoci nervové soustavy 490 13 9 6 6 8 4 11 12 14 27 25 15 36 48 61 63 50 54 18 9 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 20 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 1 2 3 2 1 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 13 1 5 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 511 3 3 1 0 2 9 14 16 53 75 140 192 314 592 803 693 601 536 340 114 10
X. Nemoci dýchací soustavy 916 11 33 19 4 16 14 7 9 8 18 23 35 72 106 124 106 125 98 63 19 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 598 2 10 8 13 3 4 3 6 14 25 23 31 40 63 82 77 58 76 43 16 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 108 2 2 0 2 0 2 2 1 2 2 4 2 7 13 19 14 10 17 5 1 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 289 1 0 7 10 7 3 12 21 34 44 54 82 96 174 236 231 137 102 29 7 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 779 4 1 3 5 10 11 17 19 23 47 29 35 50 88 107 90 92 78 58 12 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 196 0 0 0 0 7 24 60 63 33 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 51 28 7 2 1 0 3 1 2 0 1 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 470 6 13 8 8 9 5 7 14 14 16 14 18 28 48 51 42 51 66 33 16 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 071 13 19 11 20 36 43 54 48 67 64 56 88 111 144 200 207 234 291 236 118 11
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 711 142 4 3 4 3 9 7 29 25 18 26 43 26 64 88 80 63 48 24 4 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 657 359 130 92 91 139 176 243 298 346 463 508 702 959 1 623 2 142 1 847 1 671 1 514 961 354 39
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 103 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 7 5 13 18 11 13 17 9 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 8 4 6 5 7 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 17 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 4 3 3 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 68 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 2 5 10 13 12 8 5 4 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 341 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 7 11 34 39 43 65 70 44 19 3
X. Nemoci dýchací soustavy 89 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 5 10 10 15 16 16 6 3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 3 3 12 6 11 3 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6 3 4 2 0 2 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 71 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 1 6 16 6 11 16 8 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 6 4 5 12 4 6 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 3 4 8 0 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 164 0 0 0 0 0 1 3 3 2 2 6 6 6 11 18 15 20 32 28 11 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 52 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 1 1 6 8 4 6 12 4 4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 093 1 1 1 0 1 5 4 6 10 11 32 31 48 109 146 139 174 200 123 48 3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 180 0 0 0 5 12 9 21 17 14 14 10 14 11 15 12 7 4 7 6 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 1 3 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 192 0 0 0 5 12 9 21 17 14 15 10 14 12 15 14 10 5 10 7 2 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 14 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 1 0 0 2 2 1 0 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 37 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 4 3 2 5 4 6 5 1 2 1 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 289 10 2 7 1 3 5 3 5 8 12 10 15 16 31 38 34 41 23 20 4 1
péče celkem II. Novotvary 1 319 2 8 4 6 10 8 10 15 18 55 74 98 125 199 250 157 151 79 40 10 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 109 2 4 5 4 2 3 2 1 1 2 3 2 8 8 18 10 14 10 9 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 441 3 9 5 2 4 2 5 5 13 17 16 28 26 46 73 39 49 41 44 13 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 518 0 0 0 10 31 38 49 49 34 46 28 41 21 28 30 29 21 27 22 13 1
VI. Nemoci nervové soustavy 584 13 10 6 6 8 5 12 12 14 32 32 18 42 58 78 80 60 62 24 11 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 21 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 1 3 3 2 1 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 13 1 5 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 856 3 3 1 0 2 9 14 17 56 77 140 199 325 627 843 736 668 606 384 133 13
X. Nemoci dýchací soustavy 1 006 12 34 20 4 16 14 7 10 8 18 26 36 77 116 134 121 142 114 69 22 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 647 2 10 8 13 3 4 3 6 14 26 26 33 42 66 85 89 64 87 47 18 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 128 2 2 0 2 0 2 2 1 3 2 5 2 7 19 22 18 12 17 7 2 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 367 1 0 7 10 7 4 13 21 35 44 57 83 99 182 252 238 148 118 37 9 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 824 4 1 3 5 10 11 17 19 23 48 30 35 54 94 111 95 104 82 64 14 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 196 0 0 0 0 7 24 60 63 33 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 51 28 7 2 1 0 3 1 2 0 1 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 494 6 13 8 8 9 5 7 14 14 16 14 19 30 49 54 45 55 74 33 18 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 235 13 19 11 20 36 44 57 51 69 66 62 94 117 155 218 222 254 323 264 129 11
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 766 142 4 3 4 4 9 7 29 27 18 29 44 27 71 97 85 69 60 28 8 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15 979 360 132 93 96 152 190 270 321 370 490 554 750 1 021 1 752 2 306 2 002 1 855 1 725 1 093 405 42
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 33,9 121,2 5,9 14,7 2,5 7,8 10,2 5,6 9 11,8 16 18,2 26,6 29,2 49,7 64,6 90,7 175,6 143,7 236,5 137,5 337,8
II. Novotvary 147,1 24,2 23,7 8,4 14,9 26,1 12,2 18,6 27 26,5 79,9 120,3 171 233,2 317,2 405,3 398,6 601,4 398,4 385,8 343,8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12,8 24,2 11,9 10,5 9,9 5,2 6,1 1,9 1,8 1,5 2,9 5,5 3,8 11,7 13,7 31,4 27,5 57,1 65,3 112 34,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 49,2 36,4 26,7 10,5 5 10,5 4,1 9,3 9 19,1 24,7 29,2 49,4 44,7 77,2 113,5 96,2 188,8 235,1 460,5 446,9 337,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 38,7 0 0 0 12,4 49,7 59,2 52,1 55,9 27,9 45 31 49,4 19,4 22,3 29,7 46,7 61,5 111 186,7 343,8 337,8
VI. Nemoci nervové soustavy 59,5 157,6 26,7 12,6 14,9 20,9 8,2 20,5 21,6 20,6 39,2 45,6 28,5 70 82,3 106,6 173,2 219,5 352,7 224 309,4 337,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,4 12,1 3 2,1 0 0 0 1,9 0 0 1,5 1,8 3,8 3,9 1,7 3,5 8,2 8,8 6,5 12,4 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 12,1 14,8 4,2 0 0 0 0 1,8 0 0 1,8 0 0 1,7 0 0 4,4 6,5 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 547,9 36,4 8,9 2,1 0 5,2 18,4 26,1 28,8 78 109 255,1 364,7 610,2 1 015,1 1 402,7 1 905,2 2 638,3 3 501,0 4 231,5 3 918,9 3 378,4
X. Nemoci dýchací soustavy 111,3 133,3 97,8 40 9,9 41,8 28,6 13 16,2 11,8 26,2 41,9 66,5 139,9 181,8 216,6 291,4 548,7 640,1 784,1 653,1 2 027,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 72,6 24,2 29,6 16,8 32,2 7,8 8,2 5,6 10,8 20,6 36,3 41,9 58,9 77,7 108 143,2 211,7 254,6 496,4 535,2 550 337,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 13,1 24,2 5,9 0 5 0 4,1 3,7 1,8 2,9 2,9 7,3 3,8 13,6 22,3 33,2 38,5 43,9 111 62,2 34,4 337,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 156,6 12,1 0 14,7 24,8 18,3 6,1 22,3 37,9 50 63,9 98,4 155,8 186,6 298,4 412,2 635,1 601,4 666,2 360,9 240,6 675,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 94,6 48,5 3 6,3 12,4 26,1 22,5 31,7 34,3 33,8 68,3 52,8 66,5 97,2 150,9 186,9 247,4 403,9 509,5 721,8 412,5 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 23,8 0 0 0 0 18,3 49 111,7 113,6 48,5 13,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 14 1 394,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,2 339,4 20,7 4,2 2,5 0 6,1 1,9 3,6 0 1,5 0 1,9 5,8 1,7 0 2,7 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 57,1 72,7 38,5 16,8 19,8 23,5 10,2 13 25,2 20,6 23,2 25,5 34,2 54,4 82,3 89,1 115,5 223,9 431,1 410,7 550 1 013,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 251,5 157,6 56,3 23,2 49,5 94,1 87,8 100,6 86,5 98,5 93 102 167,2 215,7 246,9 349,4 569,1 1 027,2 1 900,7 2 937,1 4 056,4 3 716,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 86,4 1 721,4 11,9 6,3 9,9 7,8 18,4 13 52,3 36,8 26,2 47,4 81,7 50,5 109,7 153,7 219,9 276,6 313,5 298,7 137,5 337,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 780,2 4 352,0 385,2 193,7 225,4 363,3 359,2 452,6 537,2 508,9 672,7 925,7 1 333,5 1 863,7 2 783,1 3 741,6 5 077,8 7 335,4 9 889,0 11 960,2 12 169,1 13 175,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1,9 1,9 3,4 1,7 2,7 4,4 6,5 12,4 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 12,5 0 0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 14,6 13,3 9,7 22,3 31,4 30,2 57,1 111 112 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,5 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 3,9 0 0 0 4,4 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 5,8 1,7 14 11 26,3 32,7 87,1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,1 0 0 0 0 0 0 0 1,8 1,5 1,5 1,8 1,9 0 0 1,7 11 13,2 19,6 12,4 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8,3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4,4 5,5 3,8 9,7 17,1 22,7 33 35,1 32,7 49,8 68,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 41,4 0 0 0 0 0 0 0 1,8 4,4 2,9 0 13,3 21,4 58,3 68,1 118,2 285,3 457,2 547,6 653,1 1 013,5
X. Nemoci dýchací soustavy 10,8 12,1 3 2,1 0 0 0 0 1,8 0 0 5,5 1,9 9,7 17,1 17,5 41,2 70,2 104,5 74,7 103,1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 5,5 3,8 3,9 5,1 5,2 33 26,3 71,8 37,3 68,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1,8 0 0 10,3 5,2 11 8,8 0 24,9 34,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8,6 0 0 0 0 0 2 0 0 1,5 0 5,5 0 1,9 10,3 27,9 16,5 48,3 104,5 99,6 68,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,8 0 7,8 10,3 7 13,7 52,7 26,1 74,7 68,8 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 3,9 1,7 5,2 8,2 17,6 52,3 0 68,8 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,9 0 0 0 0 0 2 5,6 5,4 2,9 2,9 10,9 11,4 11,7 18,9 31,4 41,2 87,8 209 348,5 378,1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,3 0 0 0 0 2,6 0 0 0 2,9 0 5,5 1,9 1,9 10,3 14 11 26,3 78,4 49,8 137,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 132,8 12,1 3 2,1 0 2,6 10,2 7,4 10,8 14,7 16 58,3 58,9 93,3 186,9 255 382,1 763,8 1 306,3 1 530,8 1 650,1 1 013,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 21,9 0 0 0 12,4 31,4 18,4 39,1 30,6 20,6 20,3 18,2 26,6 21,4 25,7 21 19,2 17,6 45,7 74,7 68,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1,9 0 3,5 8,2 4,4 19,6 12,4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 23,3 0 0 0 12,4 31,4 18,4 39,1 30,6 20,6 21,8 18,2 26,6 23,3 25,7 24,5 27,5 21,9 65,3 87,1 68,8 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 1,7 0 2,7 4,4 6,5 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 34,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,7 0 3 0 0 0 0 1,9 0 0 1,5 7,3 1,9 0 0 3,5 5,5 4,4 0 12,4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 1,7 0 8,8 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,4 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,9 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 1,9 3,9 3,4 0 2,7 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 1,7 2,7 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4,5 0 3 0 0 0 0 3,7 0 0 1,5 7,3 5,7 3,9 8,6 7 16,5 21,9 6,5 24,9 34,4 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 35,1 121,2 5,9 14,7 2,5 7,8 10,2 5,6 9 11,8 17,4 18,2 28,5 31,1 53,2 66,4 93,5 180 150,2 248,9 137,5 337,8
péče celkem II. Novotvary 160,2 24,2 23,7 8,4 14,9 26,1 16,3 18,6 27 26,5 79,9 134,8 186,2 242,9 341,2 436,7 431,6 662,9 516 497,8 343,8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 13,2 24,2 11,9 10,5 9,9 5,2 6,1 3,7 1,8 1,5 2,9 5,5 3,8 15,5 13,7 31,4 27,5 61,5 65,3 112 34,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 53,6 36,4 26,7 10,5 5 10,5 4,1 9,3 9 19,1 24,7 29,2 53,2 50,5 78,9 127,5 107,2 215,1 267,8 547,6 446,9 337,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 62,9 0 0 0 24,8 81 77,6 91,3 88,3 50 66,8 51 77,9 40,8 48 52,4 79,7 92,2 176,4 273,8 446,9 337,8
VI. Nemoci nervové soustavy 70,9 157,6 29,6 12,6 14,9 20,9 10,2 22,3 21,6 20,6 46,5 58,3 34,2 81,6 99,5 136,2 219,9 263,4 405 298,7 378,1 337,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,6 12,1 3 2,1 0 0 0 1,9 0 0 1,5 1,8 3,8 3,9 1,7 5,2 8,2 8,8 6,5 12,4 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 12,1 14,8 4,2 0 0 0 0 1,8 0 0 1,8 0 0 1,7 0 0 4,4 6,5 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 589,8 36,4 8,9 2,1 0 5,2 18,4 26,1 30,6 82,4 111,9 255,1 378 631,6 1 075,2 1 472,5 2 023,4 2 932,4 3 958,2 4 779,1 4 572,0 4 391,9
X. Nemoci dýchací soustavy 122,2 145,5 100,8 42,1 9,9 41,8 28,6 13 18 11,8 26,2 47,4 68,4 149,6 198,9 234,1 332,7 623,4 744,6 858,7 756,3 2 027,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 78,6 24,2 29,6 16,8 32,2 7,8 8,2 5,6 10,8 20,6 37,8 47,4 62,7 81,6 113,2 148,5 244,7 280,9 568,3 584,9 618,8 337,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 15,5 24,2 5,9 0 5 0 4,1 3,7 1,8 4,4 2,9 9,1 3,8 13,6 32,6 38,4 49,5 52,7 111 87,1 68,8 337,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 166 12,1 0 14,7 24,8 18,3 8,2 24,2 37,9 51,5 63,9 103,9 157,7 192,4 312,1 440,2 654,3 649,7 770,7 460,5 309,4 675,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 100,1 48,5 3 6,3 12,4 26,1 22,5 31,7 34,3 33,8 69,7 54,7 66,5 104,9 161,2 193,9 261,2 456,5 535,6 796,5 481,3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 23,8 0 0 0 0 18,3 49 111,7 113,6 48,5 13,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 14 1 394,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,2 339,4 20,7 4,2 2,5 0 6,1 1,9 3,6 0 1,5 0 1,9 5,8 1,7 0 2,7 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 60 72,7 38,5 16,8 19,8 23,5 10,2 13 25,2 20,6 23,2 25,5 36,1 58,3 84 94,3 123,7 241,4 483,3 410,7 618,8 1 013,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 271,5 157,6 56,3 23,2 49,5 94,1 89,8 106,2 91,9 101,5 95,9 113 178,6 227,4 265,8 380,8 610,3 1 115,0 2 109,7 3 285,6 4 434,5 3 716,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 93 1 721,4 11,9 6,3 9,9 10,5 18,4 13 52,3 39,7 26,2 52,8 83,6 52,5 121,7 169,4 233,7 302,9 391,9 348,5 275 337,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 940,8 4 364,2 391,2 195,8 237,8 397,3 387,8 502,9 578,7 544,2 712 1 009,5 1 424,7 1 984,2 3 004,3 4 028,1 5 503,9 8 143,1 11 267,1 13 603,0 13 922,3 14 189,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)