8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 315 6 5 4 5 6 11 8 8 9 13 13 16 12 26 30 35 37 37 23 11 0
II. Novotvary 886 2 8 2 2 1 1 3 3 11 20 35 38 82 161 156 131 85 90 41 14 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 114 1 2 2 3 1 0 0 1 1 1 1 0 3 13 13 16 18 15 19 4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 333 3 2 3 0 1 0 2 1 2 2 6 10 20 26 37 53 38 55 42 26 4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 327 0 0 2 8 19 19 30 18 19 20 14 25 23 20 16 16 22 26 23 5 2
VI. Nemoci nervové soustavy 429 8 13 4 2 7 7 8 8 15 8 16 23 31 34 74 55 56 33 19 7 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 27 0 0 2 1 2 0 0 0 2 0 0 2 2 5 4 3 0 2 2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 915 2 1 3 0 5 12 13 8 42 56 105 172 278 455 593 560 517 557 384 138 14
X. Nemoci dýchací soustavy 872 9 11 8 3 12 9 4 9 9 12 30 29 75 100 109 114 105 93 89 36 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 633 7 7 7 12 3 6 6 6 12 24 20 28 37 74 57 63 81 79 79 24 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 140 2 1 2 0 1 0 0 3 3 3 7 3 7 17 20 14 19 20 14 4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 864 1 7 0 3 0 5 2 11 31 36 30 37 71 100 138 130 112 90 44 15 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 546 5 1 2 1 3 8 13 13 8 16 17 19 32 57 55 59 57 82 63 30 5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 114 0 0 0 0 5 26 35 27 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 20 18 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 574 4 13 5 3 6 4 6 6 14 10 16 21 50 60 74 69 57 70 54 29 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 239 7 13 12 24 32 41 55 52 44 74 76 82 112 164 200 221 245 314 317 145 9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 752 149 2 2 0 4 6 16 18 16 14 31 29 29 64 87 78 75 65 47 20 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13 196 312 89 60 67 109 155 201 192 255 313 417 534 864 1 377 1 665 1 617 1 525 1 630 1 260 508 46
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 4 1 0 0 0 1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 9 21 17 22 11 19 8 2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 7 10 6 8 6 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 21 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 2 1 4 2 2 2 1 1 1
VI. Nemoci nervové soustavy 67 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 2 5 6 5 12 11 12 5 1 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 414 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5 6 24 42 67 50 60 66 67 21 1
X. Nemoci dýchací soustavy 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6 12 8 13 6 6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 3 5 7 3 12 7 9 3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2 4 2 4 4 2 2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 14 8 13 11 18 9 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 42 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 4 5 8 9 8 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 5 4 5 6 2 2 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 208 0 0 0 0 0 1 3 0 1 4 4 3 12 18 24 15 25 36 43 18 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 31 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 5 2 5 6 4 2 3 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 217 0 0 0 0 0 3 3 9 9 12 23 27 75 132 173 160 169 193 167 57 5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 214 0 0 0 1 3 8 13 16 19 9 11 22 24 23 13 14 10 16 7 4 1
VI. Nemoci nervové soustavy 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 4 4 7 2 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 245 0 0 0 1 4 8 13 16 19 9 11 23 25 24 16 18 15 20 14 6 3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 2 2 1 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 3 4 3 3 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 326 6 5 4 5 6 11 8 8 10 13 13 16 13 28 34 36 38 37 23 12 0
péče celkem II. Novotvary 1 011 2 8 2 2 1 1 3 3 11 23 39 39 91 184 174 153 98 111 50 16 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 122 1 2 2 3 1 0 0 1 1 1 1 0 3 16 14 18 18 15 21 4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 377 3 2 3 0 1 0 2 1 2 3 7 11 20 30 44 63 44 63 48 26 4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 565 0 0 2 9 22 27 43 36 38 29 27 49 50 44 33 32 34 44 32 10 4
VI. Nemoci nervové soustavy 531 8 13 4 2 7 8 8 9 18 10 18 29 38 40 89 73 73 43 28 10 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 30 0 0 2 1 2 0 0 0 2 0 0 2 3 6 4 3 1 2 2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 329 2 1 3 0 5 12 13 10 45 56 110 178 302 497 660 610 577 623 451 159 15
X. Nemoci dýchací soustavy 933 9 11 8 3 12 9 4 9 9 12 30 29 79 105 115 126 114 106 95 42 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 689 7 7 7 12 3 6 6 6 12 27 23 29 40 79 64 66 93 86 88 27 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 165 2 1 2 0 1 0 0 4 4 3 7 6 9 21 22 18 23 22 16 4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 944 1 7 0 3 0 5 2 11 31 36 30 41 73 114 146 143 123 108 53 16 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 589 5 1 2 1 3 8 13 14 8 16 18 20 34 59 60 64 65 91 71 31 5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 114 0 0 0 0 5 26 35 27 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 21 18 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 605 4 13 5 3 6 4 6 6 14 10 17 21 51 63 79 73 62 76 56 31 5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 447 7 13 12 24 32 42 58 52 45 78 80 85 124 182 224 236 270 350 360 163 10
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 784 149 2 2 0 5 7 16 20 16 14 31 30 34 66 92 84 79 67 50 20 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 678 312 89 60 68 113 166 217 217 283 335 451 585 965 1 535 1 856 1 798 1 713 1 846 1 444 571 54
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 38,2 73,8 14,3 8,6 12,6 15,3 21,6 14,7 14 12,7 19,9 23,6 31,7 22,2 43,6 54,8 99,5 170,3 242,3 287,2 392,3 0
II. Novotvary 107,4 24,6 22,8 4,3 5 2,5 2 5,5 5,2 15,5 30,6 63,6 75,2 151,7 269,9 285,2 372,5 391,3 589,4 511,9 499,3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 13,8 12,3 5,7 4,3 7,6 2,5 0 0 1,7 1,4 1,5 1,8 0 5,5 21,8 23,8 45,5 82,9 98,2 237,2 142,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 40,4 36,9 5,7 6,5 0 2,5 0 3,7 1,7 2,8 3,1 10,9 19,8 37 43,6 67,6 150,7 174,9 360,2 524,4 927,2 1 393,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 39,6 0 0 4,3 20,2 48,4 37,3 55,1 31,4 26,8 30,6 25,4 49,5 42,5 33,5 29,2 45,5 101,3 170,3 287,2 178,3 696,9
VI. Nemoci nervové soustavy 52 98,4 37,1 8,6 5 17,8 13,7 14,7 14 21,1 12,2 29,1 45,5 57,3 57 135,3 156,4 257,8 216,1 237,2 249,6 348,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,3 0 0 4,3 2,5 5,1 0 0 0 2,8 0 0 4 3,7 8,4 7,3 8,5 0 13,1 25 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 3,7 0 4,6 13,1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 474,7 24,6 2,9 6,5 0 12,7 23,5 23,9 14 59,2 85,6 190,7 340,5 514,2 762,6 1 084,0 1 592,4 2 380,0 3 647,4 4 794,6 4 921,5 4 878,0
X. Nemoci dýchací soustavy 105,7 110,8 31,4 17,3 7,6 30,6 17,6 7,3 15,7 12,7 18,3 54,5 57,4 138,7 167,6 199,3 324,2 483,4 609 1 111,2 1 283,9 2 090,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 76,7 86,1 20 15,1 30,3 7,6 11,8 11 10,5 16,9 36,7 36,3 55,4 68,4 124 104,2 179,2 372,9 517,3 986,4 855,9 348,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17 24,6 2,9 4,3 0 2,5 0 0 5,2 4,2 4,6 12,7 5,9 12,9 28,5 36,6 39,8 87,5 131 174,8 142,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 104,8 12,3 20 0 7,6 0 9,8 3,7 19,2 43,7 55 54,5 73,2 131,3 167,6 252,3 369,7 515,6 589,4 549,4 535 348,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 66,2 61,5 2,9 4,3 2,5 7,6 15,7 23,9 22,7 11,3 24,5 30,9 37,6 59,2 95,5 100,5 167,8 262,4 537 786,6 1 069,9 1 742,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 13,8 0 0 0 0 12,7 51 64,3 47,1 24 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,7 1 082,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,4 221,5 2,9 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 69,6 49,2 37,1 10,8 7,6 15,3 7,8 11 10,5 19,7 15,3 29,1 41,6 92,5 100,6 135,3 196,2 262,4 458,4 674,2 1 034,2 1 045,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 271,5 86,1 37,1 25,9 60,6 81,5 80,4 101 90,8 62 113,1 138 162,3 207,2 274,9 365,6 628,4 1 127,8 2 056,2 3 958,0 5 171,2 3 135,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 91,2 1 833,6 5,7 4,3 0 10,2 11,8 29,4 31,4 22,6 21,4 56,3 57,4 53,6 107,3 159 221,8 345,3 425,6 586,8 713,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 599,9 3 839,5 253,7 129,4 169,2 277,5 303,9 369 335,3 359,5 478,6 757,3 1 057,0 1 598,0 2 308,0 3 043,6 4 598,2 7 020,2 10 673,8 15 732,3 18 117,0 16 027,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 1,8 3,4 7,3 2,8 0 0 0 35,7 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 14,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 7,3 2 16,6 35,2 31,1 62,6 50,6 124,4 99,9 71,3 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1,8 5,7 0 0 25 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,8 2 0 6,7 12,8 28,4 27,6 52,4 74,9 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,5 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 3,6 2 3,7 1,7 7,3 5,7 9,2 13,1 12,5 35,7 348,4
VI. Nemoci nervové soustavy 8,1 0 0 0 0 0 2 0 1,7 4,2 3,1 3,6 9,9 11,1 8,4 21,9 31,3 55,2 32,7 12,5 35,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 1,7 0 0 4,6 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 50,2 0 0 0 0 0 0 0 3,5 4,2 0 9,1 11,9 44,4 70,4 122,5 142,2 276,2 432,2 836,6 748,9 348,4
X. Nemoci dýchací soustavy 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 8,4 11 34,1 36,8 85,1 74,9 214 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 5,4 2 5,5 8,4 12,8 8,5 55,2 45,8 112,4 107 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0 0 0 0 0 0 0 1,7 1,4 0 0 5,9 3,7 6,7 3,7 11,4 18,4 13,1 25 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 3,7 23,5 14,6 37 50,6 117,9 112,4 35,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5,1 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 1,8 2 3,7 3,4 7,3 14,2 36,8 58,9 99,9 35,7 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 1,8 5 9,1 11,4 23 39,3 25 71,3 696,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 25,2 0 0 0 0 0 2 5,5 0 1,4 6,1 7,3 5,9 22,2 30,2 43,9 42,7 115,1 235,7 536,9 641,9 348,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,8 0 0 0 0 0 2 0 3,5 0 0 0 2 9,2 3,4 9,1 17,1 18,4 13,1 37,5 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 147,6 0 0 0 0 0 5,9 5,5 15,7 12,7 18,3 41,8 53,4 138,7 221,2 316,2 455 778 1 263,8 2 085,2 2 032,8 1 742,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 25,9 0 0 0 2,5 7,6 15,7 23,9 27,9 26,8 13,8 20 43,5 44,4 38,6 23,8 39,8 46 104,8 87,4 142,7 348,4
VI. Nemoci nervové soustavy 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,8 1,7 5,5 11,4 18,4 26,2 87,4 71,3 696,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 29,7 0 0 0 2,5 10,2 15,7 23,9 27,9 26,8 13,8 20 45,5 46,2 40,2 29,2 51,2 69,1 131 174,8 214 1 045,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 3,4 1,8 0 9,2 13,1 12,5 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,8 0 0 0 0 0 12,5 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5 4,6 6,5 12,5 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 2 1,8 3,4 3,7 8,5 18,4 19,6 37,5 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 39,5 73,8 14,3 8,6 12,6 15,3 21,6 14,7 14 14,1 19,9 23,6 31,7 24 46,9 62,2 102,4 174,9 242,3 287,2 428 0
péče celkem II. Novotvary 122,6 24,6 22,8 4,3 5 2,5 2 5,5 5,2 15,5 35,2 70,8 77,2 168,3 308,4 318,1 435,1 451,1 726,9 624,3 570,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 14,8 12,3 5,7 4,3 7,6 2,5 0 0 1,7 1,4 1,5 1,8 0 5,5 26,8 25,6 51,2 82,9 98,2 262,2 142,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 45,7 36,9 5,7 6,5 0 2,5 0 3,7 1,7 2,8 4,6 12,7 21,8 37 50,3 80,4 179,2 202,6 412,5 599,3 927,2 1 393,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 68,5 0 0 4,3 22,7 56 52,9 78,9 62,9 53,6 44,3 49 97 92,5 73,7 60,3 91 156,5 288,1 399,6 356,6 1 393,7
VI. Nemoci nervové soustavy 64,4 98,4 37,1 8,6 5 17,8 15,7 14,7 15,7 25,4 15,3 32,7 57,4 70,3 67 162,7 207,6 336 281,6 349,6 356,6 1 045,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,6 0 0 4,3 2,5 5,1 0 0 0 2,8 0 0 4 5,5 10,1 7,3 8,5 4,6 13,1 25 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 3,7 0 4,6 13,1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 524,9 24,6 2,9 6,5 0 12,7 23,5 23,9 17,5 63,4 85,6 199,8 352,3 558,6 833 1 206,5 1 734,6 2 656,2 4 079,6 5 631,2 5 670,5 5 226,5
X. Nemoci dýchací soustavy 113,1 110,8 31,4 17,3 7,6 30,6 17,6 7,3 15,7 12,7 18,3 54,5 57,4 146,1 176 210,2 358,3 524,8 694,1 1 186,2 1 497,9 2 090,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 83,5 86,1 20 15,1 30,3 7,6 11,8 11 10,5 16,9 41,3 41,8 57,4 74 132,4 117 187,7 428,1 563,2 1 098,8 962,9 348,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 20 24,6 2,9 4,3 0 2,5 0 0 7 5,6 4,6 12,7 11,9 16,6 35,2 40,2 51,2 105,9 144,1 199,8 142,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 114,5 12,3 20 0 7,6 0 9,8 3,7 19,2 43,7 55 54,5 81,2 135 191,1 266,9 406,6 566,2 707,2 661,8 570,6 348,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 71,4 61,5 2,9 4,3 2,5 7,6 15,7 23,9 24,4 11,3 24,5 32,7 39,6 62,9 98,9 109,7 182 299,2 595,9 886,5 1 105,6 1 742,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 13,8 0 0 0 0 12,7 51 64,3 47,1 24 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,7 1 082,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,5 221,5 2,9 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 73,4 49,2 37,1 10,8 7,6 15,3 7,8 11 10,5 19,7 15,3 30,9 41,6 94,3 105,6 144,4 207,6 285,4 497,7 699,2 1 105,6 1 742,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 296,7 86,1 37,1 25,9 60,6 81,5 82,4 106,5 90,8 63,4 119,3 145,3 168,3 229,3 305,1 409,5 671,1 1 242,9 2 291,9 4 494,9 5 813,1 3 484,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 95,1 1 833,6 5,7 4,3 0 12,7 13,7 29,4 34,9 22,6 21,4 56,3 59,4 62,9 110,6 168,2 238,9 363,7 438,7 624,3 713,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 779,6 3 839,5 253,7 129,4 171,7 287,7 325,5 398,4 378,9 399 512,2 819,1 1 158,0 1 784,9 2 572,8 3 392,7 5 112,9 7 885,7 12 088,3 18 029,7 20 363,8 18 815,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)