8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 612 4 10 3 1 9 9 10 7 16 13 15 21 39 44 73 87 80 79 70 19 3
II. Novotvary 1 580 0 19 20 6 10 7 23 47 38 72 90 106 104 188 279 266 140 102 50 13 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 159 2 3 5 1 1 0 0 0 0 7 2 2 5 9 8 26 21 23 33 9 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 474 2 10 9 8 8 4 4 6 8 25 18 16 25 42 62 58 55 43 43 21 7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 444 0 1 0 15 39 26 18 18 26 22 17 11 18 19 25 34 40 47 46 19 3
VI. Nemoci nervové soustavy 621 12 10 10 9 11 13 11 11 26 28 40 43 27 85 62 79 57 38 31 16 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 9 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 42 4 7 2 2 2 0 1 1 4 4 2 2 1 2 2 1 1 1 3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 722 3 8 0 3 7 10 24 30 48 88 120 167 295 481 763 866 683 570 394 148 14
X. Nemoci dýchací soustavy 1 177 20 35 11 12 9 8 16 6 17 11 24 25 50 133 183 219 135 120 94 44 5
XI. Nemoci trávicí soustavy 774 10 17 10 18 21 7 14 13 18 37 26 25 40 69 80 100 84 77 88 18 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 118 1 3 0 1 0 0 0 4 1 2 1 5 8 6 13 22 16 15 12 5 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 164 0 3 7 5 5 2 5 12 26 56 47 120 161 315 430 449 288 163 57 12 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 076 1 8 11 8 13 12 30 51 46 88 78 72 62 75 119 122 88 82 76 29 5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 327 0 0 0 0 10 32 74 96 79 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 184 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 108 53 20 7 2 4 2 1 2 6 3 0 0 0 1 3 1 0 2 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 487 14 16 10 14 11 6 8 6 15 22 8 23 23 41 52 60 46 59 41 12 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 916 6 17 20 37 52 50 51 61 83 93 69 96 97 169 254 363 342 411 437 179 29
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 765 204 12 2 1 8 7 10 19 23 34 14 28 30 62 64 67 61 60 43 15 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 18 759 521 199 127 144 221 195 300 390 480 635 577 762 985 1 741 2 473 2 822 2 138 1 893 1 519 559 78
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 2 5 4 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 9 17 8 2 5 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 8 4 6 3 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 3 8 6 6 2 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 9 35 32 38 38 31 12 0
X. Nemoci dýchací soustavy 79 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 11 20 12 5 8 14 2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 8 1 4 4 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 11 9 10 6 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 8 4 9 5 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 48 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 4 4 6 11 4 10 4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 94 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 2 2 6 11 13 26 19 9 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 2 3 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 684 0 1 0 0 0 1 3 2 4 2 6 10 11 40 89 126 109 126 113 38 3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 362 0 0 1 7 16 21 20 25 24 25 18 28 20 40 31 22 21 15 19 9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 6 5 5 11 8 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 406 0 0 1 7 16 21 20 25 24 25 19 28 23 41 37 28 26 26 27 12 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 4 3 4 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 23 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 4 3 8 2 1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 1 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 2 0 2 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 23 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 7 4 2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 104 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 2 3 6 16 22 16 15 15 4 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 633 4 10 3 1 9 10 10 7 16 13 15 23 39 44 73 94 82 84 74 19 3
péče celkem II. Novotvary 1 646 0 19 20 6 10 7 23 47 38 72 91 110 104 193 291 287 151 108 55 14 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 162 2 3 5 1 1 0 0 0 0 7 2 2 5 9 8 26 22 25 33 9 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 502 2 10 9 8 8 4 4 6 8 25 19 16 25 46 64 66 59 49 46 21 7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 816 0 1 1 22 55 47 38 43 50 47 35 39 38 59 57 58 61 66 67 29 3
VI. Nemoci nervové soustavy 720 12 10 10 9 12 13 11 11 28 28 42 45 35 93 79 94 69 55 41 21 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 9 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 42 4 7 2 2 2 0 1 1 4 4 2 2 1 2 2 1 1 1 3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 934 3 8 0 3 7 10 24 30 48 89 121 171 299 492 802 898 722 608 425 160 14
X. Nemoci dýchací soustavy 1 267 20 36 12 12 9 8 17 6 17 11 27 25 54 148 203 233 140 130 108 46 5
XI. Nemoci trávicí soustavy 799 10 17 10 18 21 7 14 13 18 38 26 25 41 70 82 109 85 82 93 18 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 125 1 3 0 1 0 0 0 4 1 2 1 5 8 6 13 24 19 16 13 5 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 221 0 3 7 5 5 2 5 12 26 56 47 120 161 316 437 456 301 174 67 18 3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 108 1 8 11 8 13 12 30 51 46 88 78 72 63 76 121 131 92 91 81 30 5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 327 0 0 0 0 10 32 74 96 79 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 184 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 108 53 20 7 2 4 2 1 2 6 3 0 0 0 1 3 1 0 2 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 539 14 16 10 14 11 6 8 8 17 22 8 24 23 45 58 67 58 63 51 16 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 013 6 17 20 37 52 50 53 61 84 94 70 96 99 171 260 374 355 439 457 188 30
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 798 204 12 2 1 9 7 10 19 23 34 14 28 30 67 67 71 70 66 48 15 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 19 953 521 200 129 151 239 217 323 417 509 663 604 803 1 025 1 838 2 621 2 992 2 288 2 060 1 663 609 81
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 45,5 26,2 15,9 3,5 1,4 15,3 13,9 12,5 7,7 14,2 10,3 15,9 24,5 52,6 51,4 86,7 130,2 203,9 301,5 437,7 349,1 345,2
II. Novotvary 117,4 0 30,2 23,4 8,5 17 10,8 28,7 52 33,7 57,2 95,2 123,8 140,3 219,6 331,3 398 356,8 389,3 312,7 238,9 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11,8 13,1 4,8 5,9 1,4 1,7 0 0 0 0 5,6 2,1 2,3 6,7 10,5 9,5 38,9 53,5 87,8 206,4 165,4 230,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 35,2 13,1 15,9 10,5 11,3 13,6 6,2 5 6,6 7,1 19,9 19 18,7 33,7 49,1 73,6 86,8 140,2 164,1 268,9 385,9 805,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 33 0 1,6 0 21,3 66,3 40 22,4 19,9 23,1 17,5 18 12,8 24,3 22,2 29,7 50,9 102 179,4 287,6 349,1 345,2
VI. Nemoci nervové soustavy 46,1 78,6 15,9 11,7 12,8 18,7 20 13,7 12,2 23,1 22,3 42,3 50,2 36,4 99,3 73,6 118,2 145,3 145 193,8 294 230,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,7 6,5 0 0 1,4 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3 2,5 3,8 6,3 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3,1 26,2 11,1 2,3 2,8 3,4 0 1,2 1,1 3,5 3,2 2,1 2,3 1,3 2,3 2,4 1,5 2,5 3,8 18,8 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 350,9 19,6 12,7 0 4,3 11,9 15,4 29,9 33,2 42,6 69,9 126,9 195 398 561,8 906 1 295,8 1 740,9 2 175,4 2 463,7 2 719,6 1 611,0
X. Nemoci dýchací soustavy 87,5 130,9 55,6 12,9 17 15,3 12,3 19,9 6,6 15,1 8,7 25,4 29,2 67,5 155,3 217,3 327,7 344,1 458 587,8 808,5 575,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 57,5 65,5 27 11,7 25,5 35,7 10,8 17,5 14,4 16 29,4 27,5 29,2 54 80,6 95 149,6 214,1 293,9 550,3 330,8 230,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,8 6,5 4,8 0 1,4 0 0 0 4,4 0,9 1,6 1,1 5,8 10,8 7 15,4 32,9 40,8 57,2 75 91,9 345,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 160,8 0 4,8 8,2 7,1 8,5 3,1 6,2 13,3 23,1 44,5 49,7 140,2 217,2 367,9 510,6 671,8 734,1 622,1 356,4 220,5 115,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 80 6,5 12,7 12,9 11,3 22,1 18,5 37,4 56,4 40,8 69,9 82,5 84,1 83,7 87,6 141,3 182,5 224,3 313 475,2 532,9 575,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 24,3 0 0 0 0 17 49,3 92,2 106,1 70,1 23,8 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13,7 1 204,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8 347 31,8 8,2 2,8 6,8 3,1 1,2 2,2 5,3 2,4 0 0 0 1,2 3,6 1,5 0 7,6 0 0 115,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 36,2 91,7 25,4 11,7 19,9 18,7 9,2 10 6,6 13,3 17,5 8,5 26,9 31 47,9 61,7 89,8 117,2 225,2 256,4 220,5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 216,7 39,3 27 23,4 52,5 88,5 77 63,6 67,4 73,6 73,9 73 112,1 130,9 197,4 301,6 543,1 871,7 1 568,6 2 732,6 3 289,2 3 337,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 56,8 1 335,5 19,1 2,3 1,4 13,6 10,8 12,5 21 20,4 27 14,8 32,7 40,5 72,4 76 100,2 155,5 229 268,9 275,6 115,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 393,9 3 410,8 316 148,8 204,2 375,9 300,3 374 431,2 425,8 504,7 610,3 890 1 329,0 2 033,3 2 936,5 4 222,5 5 449,5 7 224,6 9 498,5 10 272,0 8 975,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,6 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 10,5 5,1 19,1 25 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 4,7 10,7 25,4 20,4 7,6 31,3 18,4 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 7,6 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 4,7 2,4 12 10,2 22,9 18,8 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 15,3 12,5 18,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 1,3 4,7 3,6 12 15,3 22,9 12,5 36,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,1 4,7 5,4 10,5 41,6 47,9 96,9 145 193,8 220,5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 5,9 0 1,6 0 0 0 0 1,2 0 0 0 3,2 0 2,7 12,8 23,7 18 12,7 30,5 87,5 36,8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 2,4 12 2,5 15,3 25 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7,6 3,8 6,3 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 7,5 28 34,3 62,5 110,3 230,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 2,4 12 10,2 34,3 31,3 18,4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,6 0 0 0 0 0 0 0 2,2 1,8 0 0 1,2 0 4,7 4,7 9 28 15,3 62,5 73,5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0,9 0,8 1,1 0 2,7 2,3 7,1 16,5 33,1 99,2 118,8 165,4 115,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 1,2 0 5,1 7,6 18,8 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 50,8 0 1,6 0 0 0 1,5 3,7 2,2 3,5 1,6 6,3 11,7 14,8 46,7 105,7 188,5 277,8 480,9 706,6 698,3 345,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 26,9 0 0 1,2 9,9 27,2 32,3 24,9 27,6 21,3 19,9 19 32,7 27 46,7 36,8 32,9 53,5 57,2 118,8 165,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 4 1,2 7,1 7,5 12,7 42 50 55,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 30,2 0 0 1,2 9,9 27,2 32,3 24,9 27,6 21,3 19,9 20,1 32,7 31 47,9 43,9 41,9 66,3 99,2 168,8 220,5 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,2 0 1,2 3,6 6 7,6 15,3 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,7 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0,9 0 1,1 2,3 5,4 3,5 9,5 3 2,5 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 4,7 0 2,5 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,8 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 4,7 0 3 0 7,6 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 1,2 0 0 0 3,8 6,3 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,4 3 5,1 7,6 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,5 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 1,5 2,5 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 6,3 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,7 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 2,4 6 17,8 15,3 12,5 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7,7 0 0 1,2 0 3,4 0 0 0 0,9 0,8 2,1 3,5 8,1 18,7 26,1 23,9 38,2 57,2 25 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 47 26,2 15,9 3,5 1,4 15,3 15,4 12,5 7,7 14,2 10,3 15,9 26,9 52,6 51,4 86,7 140,6 209 320,6 462,7 349,1 345,2
péče celkem II. Novotvary 122,3 0 30,2 23,4 8,5 17 10,8 28,7 52 33,7 57,2 96,3 128,5 140,3 225,4 345,5 429,4 384,9 412,2 343,9 257,3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12 13,1 4,8 5,9 1,4 1,7 0 0 0 0 5,6 2,1 2,3 6,7 10,5 9,5 38,9 56,1 95,4 206,4 165,4 230,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 37,3 13,1 15,9 10,5 11,3 13,6 6,2 5 6,6 7,1 19,9 20,1 18,7 33,7 53,7 76 98,8 150,4 187 287,6 385,9 805,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 60,6 0 1,6 1,2 31,2 93,6 72,4 47,4 47,5 44,4 37,4 37 45,6 51,3 68,9 67,7 86,8 155,5 251,9 419 532,9 345,2
VI. Nemoci nervové soustavy 53,5 78,6 15,9 11,7 12,8 20,4 20 13,7 12,2 24,8 22,3 44,4 52,6 47,2 108,6 93,8 140,6 175,9 209,9 256,4 385,9 230,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,7 6,5 0 0 1,4 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3 2,5 3,8 6,3 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3,1 26,2 11,1 2,3 2,8 3,4 0 1,2 1,1 3,5 3,2 2,1 2,3 1,3 2,3 2,4 1,5 2,5 3,8 18,8 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 366,6 19,6 12,7 0 4,3 11,9 15,4 29,9 33,2 42,6 70,7 128 199,7 403,4 574,6 952,3 1 343,6 1 840,3 2 320,4 2 657,6 2 940,1 1 611,0
X. Nemoci dýchací soustavy 94,1 130,9 57,2 14,1 17 15,3 12,3 21,2 6,6 15,1 8,7 28,6 29,2 72,9 172,8 241 348,6 356,8 496,1 675,3 845,3 575,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 59,4 65,5 27 11,7 25,5 35,7 10,8 17,5 14,4 16 30,2 27,5 29,2 55,3 81,8 97,4 163,1 216,7 313 581,5 330,8 230,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9,3 6,5 4,8 0 1,4 0 0 0 4,4 0,9 1,6 1,1 5,8 10,8 7 15,4 35,9 48,4 61,1 81,3 91,9 345,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 165 0 4,8 8,2 7,1 8,5 3,1 6,2 13,3 23,1 44,5 49,7 140,2 217,2 369,1 518,9 682,3 767,2 664,1 419 330,8 345,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 82,3 6,5 12,7 12,9 11,3 22,1 18,5 37,4 56,4 40,8 69,9 82,5 84,1 85 88,8 143,7 196 234,5 347,3 506,5 551,3 575,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 24,3 0 0 0 0 17 49,3 92,2 106,1 70,1 23,8 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13,7 1 204,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8 347 31,8 8,2 2,8 6,8 3,1 1,2 2,2 5,3 2,4 0 0 0 1,2 3,6 1,5 0 7,6 0 0 115,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 40,1 91,7 25,4 11,7 19,9 18,7 9,2 10 8,8 15,1 17,5 8,5 28 31 52,6 68,9 100,2 147,8 240,4 318,9 294 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 223,9 39,3 27 23,4 52,5 88,5 77 66,1 67,4 74,5 74,7 74 112,1 133,6 199,7 308,7 559,6 904,9 1 675,4 2 857,7 3 454,6 3 452,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 59,3 1 335,5 19,1 2,3 1,4 15,3 10,8 12,5 21 20,4 27 14,8 32,7 40,5 78,2 79,6 106,2 178,4 251,9 300,2 275,6 115,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 482,7 3 410,8 317,6 151,1 214,1 406,6 334,2 402,6 461 451,5 526,9 638,9 937,9 1 382,9 2 146,6 3 112,3 4 476,8 5 831,8 7 862,0 10 398,9 11 190,7 9 321,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)