8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 431 4 4 3 1 2 3 7 7 7 10 11 8 18 38 50 56 60 77 51 14 0
II. Novotvary 704 0 2 0 2 1 3 2 2 8 10 19 23 56 100 129 119 86 90 41 10 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 133 1 0 0 1 0 1 1 0 2 2 3 5 0 8 13 21 14 29 23 9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 467 0 3 6 2 2 4 0 1 7 3 16 18 21 31 56 55 46 104 63 19 10
V. Poruchy duševní a poruchy chování 320 0 0 0 5 15 14 9 15 21 22 18 15 17 15 25 13 18 46 39 11 2
VI. Nemoci nervové soustavy 505 4 6 7 3 7 5 3 19 19 14 19 14 33 47 53 68 47 67 52 17 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 22 1 3 0 0 0 1 1 1 0 1 3 0 1 2 2 3 1 0 1 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 999 3 1 2 1 10 9 6 16 34 45 84 102 196 336 512 508 564 776 559 209 26
X. Nemoci dýchací soustavy 1 045 8 8 6 2 3 12 6 16 10 23 18 36 74 98 128 160 127 144 111 45 10
XI. Nemoci trávicí soustavy 623 5 5 12 7 6 7 4 10 10 18 23 32 29 46 70 64 59 100 89 26 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 137 0 4 0 0 0 1 1 0 0 1 3 10 11 17 17 16 19 14 15 8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 670 0 0 0 0 1 5 3 6 16 22 26 46 114 259 324 331 257 174 71 14 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 610 4 3 1 2 2 7 6 10 7 12 15 19 28 38 63 69 70 128 86 38 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 109 0 0 0 0 3 21 30 31 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 13 7 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 412 5 8 2 5 10 3 5 6 7 9 16 11 25 17 48 47 44 72 55 15 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 303 7 14 8 11 24 40 43 45 50 46 50 64 87 111 179 238 287 450 392 148 9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 537 82 0 1 0 3 4 8 4 4 8 13 20 26 45 61 67 58 86 33 13 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 155 239 61 48 43 91 140 135 189 223 249 339 424 737 1 208 1 731 1 837 1 758 2 358 1 682 597 66
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 4 6 4 2 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 6 17 7 7 4 5 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 3 4 6 0 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 3 1 3 4 7 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 6 5 11 7 9 7 6 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 12 29 41 41 40 87 72 27 3
X. Nemoci dýchací soustavy 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 4 6 7 5 2 0 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 4 7 6 0 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 52 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 8 6 10 14 8 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 4 5 5 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 4 9 17 35 37 10 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 108 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 5 4 7 6 20 30 23 5 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 4 5 12 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 955 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 11 19 31 61 104 115 135 216 193 53 9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 258 0 0 0 0 6 12 18 19 18 21 21 22 22 9 30 18 8 22 8 4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 4 5 7 12 13 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 311 0 0 0 0 6 12 18 19 18 21 24 22 26 12 34 23 15 34 21 6 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
II. Novotvary 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 15 20 47 77 74 44 40 25 10 6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 69 0 0 0 0 1 2 4 4 5 7 2 4 11 9 6 10 3 1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 2 3 6 7 5 1
X. Nemoci dýchací soustavy 34 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 11 7 1 1 5 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 2 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 79 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 2 9 9 11 16 16 7 4 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 5 0 1 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 2 3 2 0 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 75 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 9 17 22 10 4 3 3 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 702 0 1 0 1 3 2 5 7 9 13 13 23 57 95 135 127 77 63 46 18 7
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 457 4 4 3 1 2 3 7 7 8 11 11 8 18 39 56 60 66 81 54 14 0
péče celkem II. Novotvary 1 124 0 2 0 2 1 3 2 2 8 11 28 38 78 150 212 210 137 137 70 25 8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 139 1 0 0 1 0 1 1 0 2 2 3 6 0 8 13 21 14 30 25 11 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 493 0 3 6 2 4 4 0 1 7 3 16 19 22 31 60 59 49 108 69 19 11
V. Poruchy duševní a poruchy chování 603 0 0 0 5 21 26 27 34 39 44 39 39 39 25 58 32 29 72 54 18 2
VI. Nemoci nervové soustavy 682 4 6 7 3 8 7 7 23 24 22 26 19 53 64 74 90 66 87 71 20 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 22 1 3 0 0 0 1 1 1 0 1 3 0 1 2 2 3 1 0 1 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 396 3 1 2 1 10 9 6 16 34 45 87 109 210 369 558 551 607 869 638 241 30
X. Nemoci dýchací soustavy 1 114 8 9 6 3 3 12 6 16 10 23 19 38 79 107 143 173 135 150 118 45 11
XI. Nemoci trávicí soustavy 655 5 5 12 7 6 8 4 10 11 18 23 33 31 47 71 66 66 109 95 26 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 144 0 4 0 0 0 1 1 0 0 1 3 10 11 17 18 19 20 15 16 8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 801 0 0 0 0 1 5 3 9 17 23 29 49 123 269 343 353 283 195 83 15 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 637 4 3 1 2 2 7 6 10 7 12 15 19 28 40 69 74 74 133 91 38 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 109 0 0 0 0 3 21 30 31 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 14 7 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 545 5 8 2 5 10 3 5 6 8 9 17 11 27 25 53 61 61 108 93 25 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 424 7 14 8 11 24 40 43 46 52 49 51 67 93 116 186 246 310 482 415 154 10
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 648 82 0 1 0 3 4 9 4 5 9 15 22 37 65 87 82 66 94 48 14 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 123 239 62 48 44 100 155 158 216 253 286 387 488 851 1 376 2 004 2 102 1 985 2 671 1 942 674 82
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 32,9 27,2 6,2 3,8 1,6 3,5 4 8,6 7,2 5,6 9,4 12,8 10,3 21,9 43,2 61,9 104,8 172,2 283,4 348,4 304,9 0
II. Novotvary 53,8 0 3,1 0 3,3 1,7 4 2,4 2,1 6,4 9,4 22,1 29,7 68 113,6 159,8 222,7 246,9 331,2 280,1 217,8 190,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10,2 6,8 0 0 1,6 0 1,3 1,2 0 1,6 1,9 3,5 6,5 0 9,1 16,1 39,3 40,2 106,7 157,1 196 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 35,7 0 4,7 7,7 3,3 3,5 5,4 0 1 5,6 2,8 18,6 23,2 25,5 35,2 69,4 102,9 132 382,8 430,4 413,9 1 904,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 24,4 0 0 0 8,2 26 18,9 11 15,5 16,9 20,7 20,9 19,4 20,6 17 31 24,3 51,7 169,3 266,4 239,6 381
VI. Nemoci nervové soustavy 38,6 27,2 9,4 8,9 4,9 12,1 6,7 3,7 19,6 15,3 13,1 22,1 18,1 40,1 53,4 65,6 127,2 134,9 246,6 355,2 370,3 190,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,2 0 1,2 1,9 2,9 3,7 6,8 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,7 6,8 4,7 0 0 0 1,3 1,2 1 0 0,9 3,5 0 1,2 2,3 2,5 5,6 2,9 0 6,8 21,8 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 305,5 20,4 1,6 2,6 1,6 17,3 12,1 7,3 16,5 27,3 42,3 97,5 131,7 238 381,6 634,2 950,6 1 618,9 2 856,1 3 818,6 4 552,4 4 952,4
X. Nemoci dýchací soustavy 79,8 54,5 12,5 7,7 3,3 5,2 16,2 7,3 16,5 8 21,6 20,9 46,5 89,8 111,3 158,5 299,4 364,5 530 758,2 980,2 1 904,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 47,6 34 7,8 15,3 11,5 10,4 9,4 4,9 10,3 8 16,9 26,7 41,3 35,2 52,2 86,7 119,8 169,4 368,1 608 566,3 190,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10,5 0 6,2 0 0 0 1,3 1,2 0 0 0,9 3,5 12,9 13,4 19,3 21,1 29,9 54,5 51,5 102,5 174,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 127,6 0 0 0 0 1,7 6,7 3,7 6,2 12,8 20,7 30,2 59,4 138,4 294,2 401,3 619,4 737,7 640,4 485 304,9 190,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 46,6 27,2 4,7 1,3 3,3 3,5 9,4 7,3 10,3 5,6 11,3 17,4 24,5 34 43,2 78 129,1 200,9 471,1 587,5 827,7 381
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 8,3 0 0 0 0 5,2 28,3 36,7 32 16,9 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8,2 735,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 47,7 0 0 1,6 3,5 0 0 0 0 0 1,2 1,3 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 31,5 34 12,5 2,6 8,2 17,3 4 6,1 6,2 5,6 8,5 18,6 14,2 30,4 19,3 59,5 87,9 126,3 265 375,7 326,7 381
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 175,9 47,7 21,8 10,2 18,1 41,5 54 52,5 46,5 40,1 43,2 58,1 82,7 105,6 126,1 221,7 445,4 823,8 1 656,2 2 677,8 3 223,7 1 714,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 41 558,3 0 1,3 0 5,2 5,4 9,8 4,1 3,2 7,5 15,1 25,8 31,6 51,1 75,6 125,4 166,5 316,5 225,4 283,2 190,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 081,2 1 627,3 95,1 61,3 70,9 157,5 189 164,9 195,3 179,1 233,8 393,6 547,6 894,8 1 372,1 2 144,1 3 437,5 5 046,2 8 678,7 11 489,9 13 003,7 12 571,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 1,1 7,4 7,5 17,2 14,7 13,7 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 2,4 3,4 7,4 31,8 20,1 25,8 27,3 108,9 190,5
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 3,7 13,7 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,2 0 3,7 5,6 8,6 14,7 41 0 190,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 2,6 0 1,1 3,7 1,9 8,6 14,7 47,8 65,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 2,3 1,3 7,3 5,7 13,6 13,1 25,8 25,8 41 21,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 27,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 9 14,6 32,9 50,8 76,7 114,8 320,2 491,8 588,1 571,4
X. Nemoci dýchací soustavy 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,6 2,4 5,7 5 11,2 20,1 18,4 13,7 0 190,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,8 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 1,3 0 1,1 1,2 3,7 11,5 25,8 41 0 190,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 5,6 2,9 3,7 6,8 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 2,3 1,3 0 1,1 9,9 11,2 28,7 51,5 54,6 21,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 6,2 9,4 11,5 18,4 34,2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,2 5,7 5 16,8 48,8 128,8 252,7 217,8 190,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8,2 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 0,9 1,2 3,9 6,1 4,5 8,7 11,2 57,4 110,4 157,1 108,9 190,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 3,4 5 9,4 11,5 18,4 82 21,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 72,9 0 0 0 0 0 1,3 0 1 2,4 2,8 12,8 24,5 37,6 69,3 128,8 215,2 387,5 795 1 318,4 1 154,4 1 714,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 19,7 0 0 0 0 10,4 16,2 22 19,6 14,5 19,7 24,4 28,4 26,7 10,2 37,2 33,7 23 81 54,6 87,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 3,6 3,4 5 9,4 20,1 44,2 88,8 43,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 23,8 0 0 0 0 10,4 16,2 22 19,6 14,5 19,7 27,9 28,4 31,6 13,6 42,1 43 43,1 125,1 143,5 130,7 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 0 0
II. Novotvary 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 9,3 19,4 24,3 53,4 95,4 138,5 126,3 147,2 170,8 217,8 1 142,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,9 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5,3 0 0 0 0 1,7 2,7 4,9 4,1 4 6,6 2,3 5,2 13,4 10,2 7,4 18,7 8,6 3,7 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 4,5 6,2 3,7 8,6 22,1 47,8 108,9 190,5
X. Nemoci dýchací soustavy 2,6 0 1,6 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 4,5 13,6 13,1 2,9 3,7 34,2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 2,4 0 0 0 8,6 7,4 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0,9 1,2 2,6 10,9 10,2 13,6 29,9 45,9 25,8 27,3 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 1,2 3,4 1,2 9,4 0 3,7 6,8 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,9 0 0 1,2 1,1 0 3,7 8,6 7,4 0 21,8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,7 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0,8 0,9 2,3 2,6 10,9 19,3 27,2 18,7 11,5 11 20,5 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 53,6 0 1,6 0 1,6 5,2 2,7 6,1 7,2 7,2 12,2 15,1 29,7 69,2 107,9 167,2 237,6 221 231,9 314,2 392,1 1 333,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 34,9 27,2 6,2 3,8 1,6 3,5 4 8,6 7,2 6,4 10,3 12,8 10,3 21,9 44,3 69,4 112,3 189,4 298,1 368,9 304,9 0
péče celkem II. Novotvary 85,9 0 3,1 0 3,3 1,7 4 2,4 2,1 6,4 10,3 32,5 49,1 94,7 170,4 262,6 393 393,2 504,2 478,2 544,5 1 523,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10,6 6,8 0 0 1,6 0 1,3 1,2 0 1,6 1,9 3,5 7,7 0 9,1 16,1 39,3 40,2 110,4 170,8 239,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 37,7 0 4,7 7,7 3,3 6,9 5,4 0 1 5,6 2,8 18,6 24,5 26,7 35,2 74,3 110,4 140,7 397,5 471,3 413,9 2 095,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 46,1 0 0 0 8,2 36,3 35,1 33 35,1 31,3 41,3 45,3 50,4 47,4 28,4 71,8 59,9 83,2 265 368,9 392,1 381
VI. Nemoci nervové soustavy 52,1 27,2 9,4 8,9 4,9 13,8 9,4 8,6 23,8 19,3 20,7 30,2 24,5 64,3 72,7 91,7 168,4 189,4 320,2 485 435,6 190,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,2 1,1 1,2 1,9 2,9 3,7 6,8 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,7 6,8 4,7 0 0 0 1,3 1,2 1 0 0,9 3,5 0 1,2 2,3 2,5 5,6 2,9 0 6,8 21,8 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 335,8 20,4 1,6 2,6 1,6 17,3 12,1 7,3 16,5 27,3 42,3 101 140,8 255 419,1 691,2 1 031,1 1 742,4 3 198,4 4 358,2 5 249,4 5 714,3
X. Nemoci dýchací soustavy 85,1 54,5 14 7,7 4,9 5,2 16,2 7,3 16,5 8 21,6 22,1 49,1 95,9 121,5 177,1 323,7 387,5 552,1 806,1 980,2 2 095,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 50 34 7,8 15,3 11,5 10,4 10,8 4,9 10,3 8,8 16,9 26,7 42,6 37,6 53,4 87,9 123,5 189,4 401,2 649 566,3 381
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11 0 6,2 0 0 0 1,3 1,2 0 0 0,9 3,5 12,9 13,4 19,3 22,3 35,6 57,4 55,2 109,3 174,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 137,6 0 0 0 0 1,7 6,7 3,7 9,3 13,7 21,6 33,7 63,3 149,3 305,5 424,9 660,6 812,3 717,7 567 326,7 190,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 48,7 27,2 4,7 1,3 3,3 3,5 9,4 7,3 10,3 5,6 11,3 17,4 24,5 34 45,4 85,5 138,5 212,4 489,5 621,6 827,7 381
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 8,3 0 0 0 0 5,2 28,3 36,7 32 16,9 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8,2 735,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 47,7 0 0 1,6 3,5 0 0 0 0 0 1,2 1,3 0 1,1 0 1,9 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 41,6 34 12,5 2,6 8,2 17,3 4 6,1 6,2 6,4 8,5 19,7 14,2 32,8 28,4 65,6 114,1 175,1 397,5 635,3 544,5 571,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 185,2 47,7 21,8 10,2 18,1 41,5 54 52,5 47,5 41,8 46 59,2 86,5 112,9 131,8 230,4 460,3 889,8 1 774,0 2 834,9 3 354,4 1 904,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 49,5 558,3 0 1,3 0 5,2 5,4 11 4,1 4 8,5 17,4 28,4 44,9 73,8 107,8 153,4 189,4 346 327,9 304,9 190,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 231,6 1 627,3 96,7 61,3 72,5 173 209,2 193 223,2 203,2 268,6 449,3 630,3 1 033,2 1 562,9 2 482,2 3 933,4 5 697,8 9 830,7 13 265,9 14 680,9 15 619,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)