8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 167 2 3 0 3 4 3 6 7 6 6 4 7 5 14 15 23 24 16 15 3 1
II. Novotvary 434 2 11 0 4 1 1 5 4 6 20 13 27 25 58 70 78 44 36 22 3 4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 52 2 3 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 5 3 10 5 12 5 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 151 4 3 3 0 1 0 3 0 0 0 3 3 4 4 16 31 18 20 26 11 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 198 0 0 0 5 20 10 5 17 17 15 7 8 12 6 10 15 9 23 15 3 1
VI. Nemoci nervové soustavy 189 3 2 4 3 2 1 5 2 3 19 6 9 12 9 20 38 24 13 9 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 11 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 800 2 1 0 1 2 4 4 18 12 33 37 74 95 179 280 314 251 267 166 53 7
X. Nemoci dýchací soustavy 436 6 7 2 1 12 3 5 5 4 6 10 12 24 51 75 51 52 56 35 17 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 380 7 4 4 10 1 3 4 3 5 19 14 16 21 25 40 58 43 48 31 21 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 75 3 5 0 0 0 0 0 2 1 3 2 4 6 5 13 10 4 10 2 5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 976 0 1 1 4 4 0 4 5 3 8 13 42 67 127 197 242 158 68 29 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 359 0 3 0 5 2 4 10 8 11 14 15 20 11 19 46 49 44 42 37 18 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 120 0 0 0 0 4 18 36 31 27 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 36 19 1 1 4 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 245 8 5 5 6 2 6 7 5 4 9 6 7 12 14 38 26 25 27 22 9 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 135 1 8 4 8 16 14 15 15 23 36 32 37 42 54 97 157 137 173 179 78 9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 221 48 0 0 2 1 2 0 2 5 8 7 18 11 11 23 31 22 13 11 6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 061 182 59 25 57 74 71 112 125 128 200 172 285 351 582 944 1 136 861 825 605 236 31
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 12 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 4 0 1 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 7 11 3 6 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 1 2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 20 11 14 7 4 1
X. Nemoci dýchací soustavy 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 11 18 8 12 4 3 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 1 1 3 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 7 9 1 1 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 3 3 10 8 5 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 287 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 1 5 7 17 34 76 45 50 29 13 4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 58 0 0 0 2 3 1 8 4 7 3 7 1 2 6 4 3 5 0 1 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 68 0 0 0 2 3 1 8 4 7 3 7 1 2 6 4 6 7 1 5 1 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 22 0 0 0 0 2 0 0 2 1 2 1 0 2 6 2 2 1 1 0 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 179 2 3 0 3 5 3 7 7 7 6 4 9 6 14 15 24 28 16 16 3 1
péče celkem II. Novotvary 470 2 11 0 4 1 1 5 4 6 22 13 28 25 63 77 90 47 42 22 3 4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 54 2 3 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 5 3 10 5 14 5 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 157 4 3 3 0 2 0 3 0 0 0 3 3 4 5 17 31 20 20 27 11 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 261 0 0 0 7 23 11 13 21 24 18 14 9 14 12 15 20 15 24 16 4 1
VI. Nemoci nervové soustavy 215 3 2 4 3 3 1 5 3 4 21 6 9 15 10 21 43 27 15 15 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 11 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 868 2 1 0 1 2 4 4 18 12 33 37 74 97 184 284 334 262 281 173 57 8
X. Nemoci dýchací soustavy 502 6 7 2 1 12 3 5 5 4 6 11 13 26 56 86 69 60 68 39 20 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 393 7 4 4 10 1 3 4 3 5 19 14 17 21 25 42 63 44 49 34 21 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 77 3 5 0 0 0 0 0 2 1 3 2 4 6 5 13 11 4 11 2 5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 000 0 1 1 4 4 0 4 5 3 8 13 42 68 129 198 249 167 70 30 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 368 0 3 0 5 2 4 10 8 11 14 15 20 11 21 48 51 45 42 39 18 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 120 0 0 0 0 4 18 36 31 27 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 36 19 1 1 4 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 254 8 5 5 6 2 6 7 5 4 9 6 7 12 14 40 30 27 28 22 9 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 171 1 8 4 8 16 14 15 15 23 37 33 37 42 55 99 160 140 183 187 83 11
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 226 48 0 0 2 1 2 0 3 5 8 7 18 11 12 25 32 22 13 11 6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 438 182 59 25 59 80 72 121 131 137 208 181 291 362 611 984 1 220 914 877 639 250 35
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 28,8 33,3 12,9 0 10,9 16,2 10,4 16,4 17,6 13,3 11,8 10,1 18,3 14,4 34,8 39,3 73,6 121,8 124,5 195,6 120,8 266,7
II. Novotvary 74,9 33,3 47,3 0 14,5 4,1 3,5 13,6 10 13,3 39,3 32,9 70,7 72 144,1 183,3 249,6 223,3 280 286,9 120,8 1 066,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9 33,3 12,9 0 0 0 3,5 2,7 0 2,2 0 2,5 0 5,8 12,4 7,9 32 25,4 93,3 65,2 40,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 26,1 66,5 12,9 9,5 0 4,1 0 8,2 0 0 0 7,6 7,9 11,5 9,9 41,9 99,2 91,4 155,6 339,1 443 266,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 34,2 0 0 0 18,1 81,1 34,8 13,6 42,6 37,8 29,5 17,7 20,9 34,6 14,9 26,2 48 45,7 178,9 195,6 120,8 266,7
VI. Nemoci nervové soustavy 32,6 49,9 8,6 12,7 10,9 8,1 3,5 13,6 5 6,7 37,4 15,2 23,6 34,6 22,4 52,4 121,6 121,8 101,1 117,4 201,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,9 16,6 4,3 3,2 3,6 0 0 2,7 0 0 0 0 0 2,9 0 0 6,4 5,1 7,8 13 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,3 0 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 310,8 33,3 4,3 0 3,6 8,1 13,9 10,9 45,1 26,7 64,9 93,7 193,6 273,6 444,6 733,1 1 004,9 1 274,0 2 076,9 2 165,1 2 134,5 1 866,7
X. Nemoci dýchací soustavy 75,3 99,8 30,1 6,4 3,6 48,7 10,4 13,6 12,5 8,9 11,8 25,3 31,4 69,1 126,7 196,4 163,2 263,9 435,6 456,5 684,7 533,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 65,6 116,5 17,2 12,7 36,3 4,1 10,4 10,9 7,5 11,1 37,4 35,5 41,9 60,5 62,1 104,7 185,6 218,3 373,4 404,3 845,8 800
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12,9 49,9 21,5 0 0 0 0 0 5 2,2 5,9 5,1 10,5 17,3 12,4 34 32 20,3 77,8 26,1 201,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 168,5 0 4,3 3,2 14,5 16,2 0 10,9 12,5 6,7 15,7 32,9 109,9 193 315,5 515,8 774,4 802 528,9 378,2 120,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 62 0 12,9 0 18,1 8,1 13,9 27,3 20,1 24,5 27,5 38 52,3 31,7 47,2 120,4 156,8 223,3 326,7 482,6 724,9 266,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 20,7 0 0 0 0 16,2 62,6 98,1 77,7 60 5,9 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 12,8 1 231,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,2 316,1 4,3 3,2 14,5 8,1 3,5 2,7 2,5 0 2 2,5 2,6 2,9 2,5 2,6 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 42,3 133,1 21,5 15,9 21,8 8,1 20,9 19,1 12,5 8,9 17,7 15,2 18,3 34,6 34,8 99,5 83,2 126,9 210 286,9 362,5 533,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 196 16,6 34,4 12,7 29 64,9 48,7 40,9 37,6 51,1 70,8 81,1 96,8 121 134,1 254 502,4 695,4 1 345,7 2 334,7 3 141,4 2 400,0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 38,2 798,5 0 0 7,3 4,1 7 0 5 11,1 15,7 17,7 47,1 31,7 27,3 60,2 99,2 111,7 101,1 143,5 241,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 219,0 3 027,8 253,9 79,5 206,8 300 247 305,3 313,4 284,6 393,5 435,7 745,8 1 011,0 1 445,7 2 471,5 3 635,4 4 370,3 6 417,2 7 891,0 9 504,6 8 266,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,1 0 0 0 0 4,1 0 2,7 0 2,2 0 0 5,2 2,9 0 0 3,2 20,3 0 13 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 2,6 0 7,5 18,3 35,2 15,2 46,7 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,6 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,6 0 10,2 0 13 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 6,4 5,1 7,8 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 2,6 9,6 5,1 7,8 26,1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 11,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 12,4 10,5 64 55,8 108,9 91,3 161,1 266,7
X. Nemoci dýchací soustavy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 5,8 9,9 28,8 57,6 40,6 93,3 52,2 120,8 266,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 5,2 12,8 5,1 7,8 39,1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 7,8 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 5 2,6 22,4 45,7 7,8 13 40,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,6 3,2 5,1 0 26,1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 12,8 5,1 7,8 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,5 0 0 2,5 5,2 9,6 15,2 77,8 104,3 201,4 533,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3,2 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 49,5 0 0 0 0 4,1 0 2,7 0 2,2 5,9 2,5 13,1 20,2 42,2 89 243,2 228,4 388,9 378,2 523,6 1 066,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 10 0 0 0 7,3 12,2 3,5 21,8 10 15,6 5,9 17,7 2,6 5,8 14,9 10,5 9,6 25,4 0 13 40,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,4 10,2 7,8 52,2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 11,7 0 0 0 7,3 12,2 3,5 21,8 10 15,6 5,9 17,7 2,6 5,8 14,9 10,5 19,2 35,5 7,8 65,2 40,3 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3,2 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,4 0 0 0 0 4,1 0 0 2,5 2,2 3,9 0 0 5,8 2,5 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,8 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,6 3,2 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 2,5 2,6 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3,8 0 0 0 0 8,1 0 0 5 2,2 3,9 2,5 0 5,8 14,9 5,2 6,4 5,1 7,8 0 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 30,9 33,3 12,9 0 10,9 20,3 10,4 19,1 17,6 15,6 11,8 10,1 23,6 17,3 34,8 39,3 76,8 142,1 124,5 208,7 120,8 266,7
péče celkem II. Novotvary 81,1 33,3 47,3 0 14,5 4,1 3,5 13,6 10 13,3 43,3 32,9 73,3 72 156,5 201,6 288 238,6 326,7 286,9 120,8 1 066,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9,3 33,3 12,9 0 0 0 3,5 2,7 0 2,2 0 2,5 0 5,8 12,4 7,9 32 25,4 108,9 65,2 40,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 27,1 66,5 12,9 9,5 0 8,1 0 8,2 0 0 0 7,6 7,9 11,5 12,4 44,5 99,2 101,5 155,6 352,2 443 266,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 45,1 0 0 0 25,4 93,3 38,3 35,4 52,7 53,4 35,4 35,5 23,6 40,3 29,8 39,3 64 76,1 186,7 208,7 161,1 266,7
VI. Nemoci nervové soustavy 37,1 49,9 8,6 12,7 10,9 12,2 3,5 13,6 7,5 8,9 41,3 15,2 23,6 43,2 24,8 55 137,6 137 116,7 195,6 201,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,9 16,6 4,3 3,2 3,6 0 0 2,7 0 0 0 0 0 2,9 0 0 6,4 5,1 7,8 13 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,3 0 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 322,5 33,3 4,3 0 3,6 8,1 13,9 10,9 45,1 26,7 64,9 93,7 193,6 279,4 457,1 743,6 1 068,9 1 329,9 2 185,7 2 256,4 2 295,6 2 133,3
X. Nemoci dýchací soustavy 86,7 99,8 30,1 6,4 3,6 48,7 10,4 13,6 12,5 8,9 11,8 27,9 34 74,9 139,1 225,2 220,8 304,6 528,9 508,7 805,5 800
XI. Nemoci trávicí soustavy 67,8 116,5 17,2 12,7 36,3 4,1 10,4 10,9 7,5 11,1 37,4 35,5 44,5 60,5 62,1 110 201,6 223,3 381,1 443,5 845,8 800
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 13,3 49,9 21,5 0 0 0 0 0 5 2,2 5,9 5,1 10,5 17,3 12,4 34 35,2 20,3 85,6 26,1 201,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 172,6 0 4,3 3,2 14,5 16,2 0 10,9 12,5 6,7 15,7 32,9 109,9 195,9 320,4 518,4 796,9 847,7 544,5 391,3 161,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 63,5 0 12,9 0 18,1 8,1 13,9 27,3 20,1 24,5 27,5 38 52,3 31,7 52,2 125,7 163,2 228,4 326,7 508,7 724,9 266,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 20,7 0 0 0 0 16,2 62,6 98,1 77,7 60 5,9 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 12,8 1 231,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,2 316,1 4,3 3,2 14,5 8,1 3,5 2,7 2,5 0 2 2,5 2,6 2,9 2,5 2,6 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 43,9 133,1 21,5 15,9 21,8 8,1 20,9 19,1 12,5 8,9 17,7 15,2 18,3 34,6 34,8 104,7 96 137 217,8 286,9 362,5 533,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 202,2 16,6 34,4 12,7 29 64,9 48,7 40,9 37,6 51,1 72,8 83,6 96,8 121 136,6 259,2 512 710,6 1 423,5 2 439,0 3 342,7 2 933,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 39 798,5 0 0 7,3 4,1 7 0 7,5 11,1 15,7 17,7 47,1 31,7 29,8 65,5 102,4 111,7 101,1 143,5 241,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 284,1 3 027,8 253,9 79,5 214,1 324,4 250,5 329,8 328,5 304,7 409,2 458,5 761,5 1 042,7 1 517,7 2 576,3 3 904,2 4 639,4 6 821,7 8 334,4 10 068,5 9 333,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)