8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 191 4 1 1 3 2 3 2 3 5 7 6 11 9 18 21 26 22 7 27 13 0
II. Novotvary 456 3 1 4 5 20 1 2 5 4 15 11 21 30 47 75 81 60 48 19 4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 48 0 0 3 0 3 6 1 0 1 0 1 1 2 4 3 4 4 7 5 3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 144 0 1 1 5 0 1 2 1 2 0 2 2 5 19 16 16 21 26 16 6 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 193 1 0 0 3 14 7 6 12 15 14 13 19 6 16 10 8 13 14 15 5 2
VI. Nemoci nervové soustavy 224 6 2 4 1 1 5 4 5 4 25 8 12 10 8 29 34 15 29 12 9 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 182 2 0 0 2 3 1 6 11 14 29 51 81 133 234 330 336 306 293 244 98 8
X. Nemoci dýchací soustavy 447 7 13 3 5 0 2 4 9 11 11 16 7 28 38 67 68 49 50 42 17 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 355 2 6 4 4 2 6 10 4 12 9 10 14 18 33 35 49 48 33 31 22 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 56 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 5 0 4 5 8 6 5 4 3 10 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 931 0 0 3 3 3 1 2 3 4 11 11 37 71 105 212 213 155 59 27 10 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 439 0 2 3 3 0 3 3 9 10 16 14 19 21 25 43 61 60 64 58 19 6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 87 0 0 0 0 5 17 25 26 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 44 18 9 4 2 1 0 2 2 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 194 4 7 2 3 3 5 5 3 1 5 5 10 9 11 15 26 24 24 20 10 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 201 1 9 3 8 13 21 27 29 28 31 27 42 38 71 91 143 139 216 177 73 14
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 235 51 1 1 2 1 6 0 3 2 3 3 7 17 18 27 30 25 22 12 4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 488 153 52 37 50 71 86 101 126 124 183 184 284 403 652 984 1 102 947 897 709 303 40
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 2 2 0 1 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 5 6 4 4 3 3 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 1 0 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 3 1 2 5 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 5 2 0 1 1 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 5 15 22 15 18 18 7 1
X. Nemoci dýchací soustavy 44 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5 9 5 12 3 4 3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 8 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 48 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 4 5 7 13 10 2 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 4 0 0 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 8 9 7 16 16 6 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 403 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 4 19 14 25 53 68 65 60 59 25 5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 79 0 0 1 3 2 11 3 10 11 9 4 3 4 6 0 7 2 2 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 85 0 0 1 3 2 11 3 10 11 9 4 3 4 6 0 8 4 4 1 1 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 21 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 3 2 2 1 2 1 1 2 2 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 203 4 1 1 3 2 3 2 3 5 7 6 11 10 18 27 28 24 7 28 13 0
péče celkem II. Novotvary 492 3 1 4 5 20 1 2 5 4 15 11 29 30 50 80 87 64 52 22 7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 53 0 0 3 0 3 6 1 0 2 0 1 1 2 4 3 6 4 7 5 4 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 154 0 1 1 5 0 1 2 1 2 0 2 2 5 20 18 18 21 28 18 6 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 291 1 0 1 6 16 18 9 22 26 23 17 22 14 23 12 18 16 18 20 7 2
VI. Nemoci nervové soustavy 251 6 2 4 1 1 5 7 5 5 26 10 15 10 8 30 40 19 31 14 10 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 299 2 0 0 2 3 1 6 11 14 31 53 85 137 239 345 359 322 312 263 105 9
X. Nemoci dýchací soustavy 492 7 13 3 5 0 2 4 9 12 11 17 8 29 43 76 73 61 53 46 20 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 372 2 6 4 4 2 6 10 4 12 9 10 14 18 33 37 52 51 34 39 22 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 58 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 5 1 4 6 8 6 5 4 3 10 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 980 0 0 3 3 3 2 2 3 4 11 12 39 73 109 217 220 168 69 29 12 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 451 0 2 3 3 0 3 3 9 10 16 14 19 21 26 43 63 64 68 58 19 7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 87 0 0 0 0 5 17 25 26 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 45 18 9 4 2 1 0 2 2 0 1 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 198 4 7 2 3 3 5 5 3 1 5 5 10 10 11 15 26 25 25 20 11 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 272 1 9 3 8 13 21 27 29 28 31 28 43 41 75 99 152 146 232 193 79 14
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 238 51 1 1 2 1 6 1 3 2 3 3 8 17 19 27 30 25 22 12 4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 997 153 52 38 53 73 98 108 136 138 195 195 308 423 684 1 039 1 179 1 017 963 771 329 45
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 33,1 67,8 4,3 3,1 11,4 8,2 9,9 5,4 7,5 10,7 14,2 15,6 29,1 25,2 44,1 54,6 89,2 116,9 53,5 362,8 541,4 0
II. Novotvary 78,9 50,9 4,3 12,6 19 82,1 3,3 5,4 12,4 8,6 30,4 28,7 55,6 83,9 115,2 195 277,9 318,8 366,9 255,3 166,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8,3 0 0 9,4 0 12,3 19,8 2,7 0 2,1 0 2,6 2,6 5,6 9,8 7,8 13,7 21,3 53,5 67,2 124,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 24,9 0 4,3 3,1 19 0 3,3 5,4 2,5 4,3 0 5,2 5,3 14 46,6 41,6 54,9 111,6 198,8 215 249,9 634,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 33,4 17 0 0 11,4 57,5 23,1 16,1 29,8 32,1 28,4 33,9 50,3 16,8 39,2 26 27,5 69,1 107 201,5 208,2 634,9
VI. Nemoci nervové soustavy 38,8 101,7 8,7 12,6 3,8 4,1 16,5 10,7 12,4 8,6 50,7 20,9 31,7 28 19,6 75,4 116,7 79,7 221,7 161,2 374,8 317,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,6 0 0 0 5,2 0 0 7,6 13,4 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,3 0 0 0 3,8 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 377,7 33,9 0 0 7,6 12,3 3,3 16,1 27,3 29,9 58,9 133 214,3 371,7 573,6 858 1 152,9 1 625,8 2 239,9 3 278,2 4 081,6 2 539,7
X. Nemoci dýchací soustavy 77,4 118,7 56,5 9,4 19 0 6,6 10,7 22,4 23,5 22,3 41,7 18,5 78,3 93,1 174,2 233,3 260,3 382,2 564,3 708 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 61,5 33,9 26,1 12,6 15,2 8,2 19,8 26,8 9,9 25,7 18,3 26,1 37 50,3 80,9 91 168,1 255 252,3 416,5 916,3 952,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9,7 17 0 3,1 0 0 3,3 0 0 0 4,1 13 0 11,2 12,3 20,8 20,6 26,6 30,6 40,3 416,5 317,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 161,2 0 0 9,4 11,4 12,3 3,3 5,4 7,5 8,6 22,3 28,7 97,9 198,5 257,4 551,2 730,9 823,5 451 362,8 416,5 317,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 76 0 8,7 9,4 11,4 0 9,9 8 22,4 21,4 32,5 36,5 50,3 58,7 61,3 111,8 209,3 318,8 489,3 779,3 791,3 1 904,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,1 0 0 0 0 20,5 56 67,1 64,6 23,5 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 9 881,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7,6 305,1 39,1 12,6 7,6 4,1 0 5,4 5 0 2 0 2,6 5,6 0 0 3,4 5,3 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 33,6 67,8 30,4 6,3 11,4 12,3 16,5 13,4 7,5 2,1 10,1 13 26,5 25,2 27 39 89,2 127,5 183,5 268,7 416,5 634,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 207,9 17 39,1 9,4 30,4 53,4 69,2 72,4 72,1 59,9 62,9 70,4 111,1 106,2 174 236,6 490,7 738,5 1 651,2 2 378,1 3 040,4 4 444,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 40,7 864,6 4,3 3,1 7,6 4,1 19,8 0 7,5 4,3 6,1 7,8 18,5 47,5 44,1 70,2 102,9 132,8 168,2 161,2 166,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 296,3 2 593,7 226 116,4 189,8 291,6 283,5 270,9 313,2 265,2 371,4 479,8 751,4 1 126,4 1 598,1 2 558,4 3 781,4 5 031,6 6 857,3 9 525,7 12 619,7 12 698,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 15,6 6,9 10,6 0 13,4 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,2 0 4,9 13 20,6 21,3 30,6 40,3 124,9 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 6,9 0 0 0 41,6 317,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 5,2 6,9 0 7,6 13,4 0 317,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,4 2,5 2,6 10,3 5,3 15,3 67,2 41,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 5,3 0 0 0 17,2 10,6 0 13,4 41,6 317,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 19,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 5,2 7,9 11,2 12,3 39 75,5 79,7 137,6 241,8 291,5 317,5
X. Nemoci dýchací soustavy 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 2,6 2,8 12,3 23,4 17,2 63,8 22,9 53,7 124,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 10,3 15,9 7,6 107,5 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8,3 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 5,3 5,6 9,8 13 24 69,1 76,4 26,9 83,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 6,9 21,3 30,6 0 0 317,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 5,3 7,6 0 41,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,6 5,6 9,8 20,8 30,9 37,2 122,3 215 249,9 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,5 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 2,6 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 69,8 0 0 0 0 0 3,3 2,7 0 4,3 4,1 10,4 50,3 39,1 61,3 137,8 233,3 345,4 458,7 792,7 1 041,2 1 587,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 13,7 0 0 3,1 11,4 8,2 36,3 8 24,9 23,5 18,3 10,4 7,9 11,2 14,7 0 24 10,6 15,3 0 41,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 10,6 15,3 13,4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14,7 0 0 3,1 11,4 8,2 36,3 8 24,9 23,5 18,3 10,4 7,9 11,2 14,7 0 27,5 21,3 30,6 13,4 41,6 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 13,4 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 2,6 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,4 0 0 0 0 0 0 8 0 2,1 2 2,6 2,6 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 3,4 5,3 7,6 13,4 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3,6 0 0 0 0 0 0 8 0 2,1 2 7,8 5,3 5,6 2,5 5,2 3,4 5,3 15,3 26,9 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 35,1 67,8 4,3 3,1 11,4 8,2 9,9 5,4 7,5 10,7 14,2 15,6 29,1 28 44,1 70,2 96,1 127,5 53,5 376,2 541,4 0
péče celkem II. Novotvary 85,2 50,9 4,3 12,6 19 82,1 3,3 5,4 12,4 8,6 30,4 28,7 76,7 83,9 122,6 208 298,5 340 397,5 295,6 291,5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9,2 0 0 9,4 0 12,3 19,8 2,7 0 4,3 0 2,6 2,6 5,6 9,8 7,8 20,6 21,3 53,5 67,2 166,6 317,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 26,7 0 4,3 3,1 19 0 3,3 5,4 2,5 4,3 0 5,2 5,3 14 49 46,8 61,8 111,6 214,1 241,8 249,9 952,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 50,4 17 0 3,1 22,8 65,7 59,3 24,1 54,7 55,6 46,7 44,3 58,2 39,1 56,4 31,2 61,8 85 137,6 268,7 291,5 634,9
VI. Nemoci nervové soustavy 43,5 101,7 8,7 12,6 3,8 4,1 16,5 18,8 12,4 10,7 52,8 26,1 39,7 28 19,6 78 137,3 101 237 188,1 416,5 634,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,6 0 0 0 5,2 0 0 7,6 13,4 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,3 0 0 0 3,8 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 398 33,9 0 0 7,6 12,3 3,3 16,1 27,3 29,9 62,9 138,2 224,9 382,9 585,8 897 1 231,9 1 710,9 2 385,1 3 533,5 4 373,2 2 857,1
X. Nemoci dýchací soustavy 85,2 118,7 56,5 9,4 19 0 6,6 10,7 22,4 25,7 22,3 44,3 21,2 81,1 105,4 197,6 250,5 324,1 405,2 618 833 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 64,4 33,9 26,1 12,6 15,2 8,2 19,8 26,8 9,9 25,7 18,3 26,1 37 50,3 80,9 96,2 178,4 271 259,9 524 916,3 952,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10 17 0 3,1 0 0 3,3 0 0 0 4,1 13 2,6 11,2 14,7 20,8 20,6 26,6 30,6 40,3 416,5 317,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 169,7 0 0 9,4 11,4 12,3 6,6 5,4 7,5 8,6 22,3 31,3 103,2 204 267,2 564,2 754,9 892,6 527,5 389,6 499,8 317,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 78,1 0 8,7 9,4 11,4 0 9,9 8 22,4 21,4 32,5 36,5 50,3 58,7 63,7 111,8 216,2 340 519,8 779,3 791,3 2 222,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,1 0 0 0 0 20,5 56 67,1 64,6 23,5 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 9 881,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7,8 305,1 39,1 12,6 7,6 4,1 0 5,4 5 0 2 0 2,6 5,6 0 0 3,4 10,6 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 34,3 67,8 30,4 6,3 11,4 12,3 16,5 13,4 7,5 2,1 10,1 13 26,5 28 27 39 89,2 132,8 191,1 268,7 458,1 634,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 220,2 17 39,1 9,4 30,4 53,4 69,2 72,4 72,1 59,9 62,9 73 113,8 114,6 183,8 257,4 521,6 775,7 1 773,6 2 593,0 3 290,3 4 444,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 41,2 864,6 4,3 3,1 7,6 4,1 19,8 2,7 7,5 4,3 6,1 7,8 21,2 47,5 46,6 70,2 102,9 132,8 168,2 161,2 166,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 384,4 2 593,7 226 119,5 201,2 299,8 323,1 289,7 338 295,2 395,7 508,5 814,9 1 182,3 1 676,6 2 701,4 4 045,6 5 403,5 7 361,8 10 358,7 13 702,6 14 285,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)