8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 185 2 1 1 1 4 2 5 1 2 3 8 5 13 13 21 26 11 36 19 10 1
II. Novotvary 466 0 5 0 1 11 1 4 3 5 19 17 25 30 66 72 68 61 54 18 6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 67 0 1 1 0 2 3 1 0 1 1 2 2 3 5 8 12 8 7 7 3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 195 1 2 2 2 0 0 0 1 0 2 2 3 11 15 26 34 18 36 28 11 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 195 0 0 1 6 6 13 9 9 11 11 13 11 10 8 16 12 20 16 18 4 1
VI. Nemoci nervové soustavy 216 2 6 5 3 2 4 2 7 0 17 5 6 9 17 24 24 21 26 24 10 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 1 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 185 2 0 0 0 2 3 8 7 7 17 66 97 152 201 317 331 276 361 231 96 11
X. Nemoci dýchací soustavy 401 4 5 5 1 4 6 1 3 4 8 14 13 25 47 44 45 42 51 50 28 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 419 7 4 2 2 5 8 1 7 6 15 6 13 27 32 52 43 51 70 47 17 4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 80 0 1 0 2 0 0 0 0 2 2 1 5 11 6 15 13 6 8 5 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 891 0 0 2 1 0 1 0 3 1 15 14 28 76 131 179 195 142 72 20 10 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 420 1 2 0 0 6 1 3 9 11 14 15 14 25 34 33 53 56 74 43 22 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 98 0 0 0 0 2 14 31 29 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 39 18 8 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 235 4 2 4 1 4 1 1 1 4 3 9 9 16 19 30 22 26 39 25 12 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 273 6 6 3 8 12 24 21 20 24 26 33 49 57 82 112 143 159 240 170 72 6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 220 33 2 0 0 1 3 1 1 4 5 5 9 11 17 24 22 27 34 18 3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 651 131 47 30 28 62 85 88 101 100 163 210 290 477 696 975 1 049 925 1 126 724 309 35
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 2 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 11 5 6 10 2 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 2 1 2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4 2 2 1 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 3 1 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 10 15 19 13 26 14 5 1
X. Nemoci dýchací soustavy 46 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 3 14 8 2 8 3 1 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 3 5 0 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 5 1 9 7 7 1 3 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 2 1 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 4 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 64 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 4 8 19 16 8 2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 392 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 2 8 16 27 54 66 64 84 41 19 3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 87 0 0 3 0 3 7 7 16 1 2 6 3 5 5 5 7 8 2 3 4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 94 0 0 3 0 3 7 7 16 1 2 6 3 5 5 5 9 10 5 3 4 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 1 3 0 1 2 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 194 2 1 1 1 4 2 5 1 2 3 9 5 14 13 22 27 11 37 21 12 1
péče celkem II. Novotvary 505 0 5 0 1 11 1 4 3 5 19 17 26 30 69 83 73 67 64 20 7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 70 0 1 1 0 2 3 1 0 1 1 2 2 3 5 8 13 8 9 7 3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 206 1 2 2 2 0 0 0 1 0 3 2 3 11 16 27 37 20 37 30 11 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 297 0 0 4 6 9 20 16 25 13 13 19 15 15 14 21 23 30 20 23 10 1
VI. Nemoci nervové soustavy 241 2 6 5 3 3 4 2 7 0 17 6 7 11 18 29 28 26 30 25 10 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 1 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 296 2 0 0 0 2 3 8 7 7 17 66 100 155 211 333 350 290 387 245 101 12
X. Nemoci dýchací soustavy 449 4 5 5 1 4 7 1 3 4 8 15 13 29 51 58 53 45 59 53 29 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 435 7 4 2 2 5 8 1 7 7 15 6 13 28 33 52 46 54 75 47 19 4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 85 0 1 0 2 0 0 0 0 2 2 1 5 11 6 15 14 7 9 7 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 933 0 0 2 1 0 1 0 3 1 17 14 29 80 136 180 205 149 79 21 13 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 432 1 2 0 0 6 1 3 9 11 14 15 14 25 35 34 55 60 76 44 23 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 98 0 0 0 0 2 14 31 29 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 39 18 8 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 245 4 2 4 1 4 1 1 1 4 3 9 9 16 19 33 22 27 41 29 12 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 340 6 6 3 8 12 24 21 20 25 26 33 51 59 85 116 151 178 256 178 76 6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 222 33 2 0 0 1 3 1 2 4 5 5 9 11 17 24 22 28 34 18 3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 154 131 47 33 28 66 93 95 118 104 168 219 302 499 731 1 037 1 125 1 002 1 215 769 334 38
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 32,1 34,7 4,3 3,2 3,9 16,5 6,2 13,3 2,5 4,1 6,4 21,1 13,5 34,9 31,9 55 94,2 60,9 269,5 266,2 431,6 432,9
II. Novotvary 81 0 21,6 0 3,9 45,4 3,1 10,6 7,4 10,3 40,5 44,9 67,5 80,6 162 188,7 246,3 337,8 404,3 252,2 259 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11,6 0 4,3 3,2 0 8,2 9,4 2,7 0 2,1 2,1 5,3 5,4 8,1 12,3 21 43,5 44,3 52,4 98,1 129,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 33,9 17,3 8,6 6,4 7,9 0 0 0 2,5 0 4,3 5,3 8,1 29,5 36,8 68,1 123,2 99,7 269,5 392,3 474,8 432,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 33,9 0 0 3,2 23,6 24,7 40,6 23,9 22,1 22,7 23,4 34,3 29,7 26,9 19,6 41,9 43,5 110,7 119,8 252,2 172,6 432,9
VI. Nemoci nervové soustavy 37,5 34,7 25,9 15,9 11,8 8,2 12,5 5,3 17,2 0 36,2 13,2 16,2 24,2 41,7 62,9 86,9 116,3 194,6 336,3 431,6 865,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,6 3,6 0 7,5 0 43,2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 0 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 14,5 0 7,5 14 43,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 379,6 34,7 0 0 0 8,2 9,4 21,2 17,2 14,4 36,2 174,3 262 408,2 493,4 830,9 1 199,1 1 528,3 2 702,5 3 236,7 4 143,3 4 761,9
X. Nemoci dýchací soustavy 69,7 69,3 21,6 15,9 3,9 16,5 18,7 2,7 7,4 8,2 17,1 37 35,1 67,1 115,4 115,3 163 232,6 381,8 700,6 1 208,5 432,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 72,8 121,3 17,3 6,4 7,9 20,6 25 2,7 17,2 12,4 32 15,8 35,1 72,5 78,5 136,3 155,8 282,4 524 658,5 733,7 1 731,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 13,9 0 4,3 0 7,9 0 0 0 0 4,1 4,3 2,6 13,5 29,5 14,7 39,3 47,1 33,2 59,9 70,1 129,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 154,8 0 0 6,4 3,9 0 3,1 0 7,4 2,1 32 37 75,6 204,1 321,6 469,2 706,4 786,3 539 280,2 431,6 432,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 73 17,3 8,6 0 0 24,7 3,1 8 22,1 22,7 29,8 39,6 37,8 67,1 83,5 86,5 192 310,1 554 602,5 949,5 1 731,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 17 0 0 0 0 8,2 43,7 82,2 71,3 35 10,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8,9 883,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,8 311,9 34,5 12,7 0 4,1 3,1 0 0 2,1 0 0 0 2,7 4,9 2,6 3,6 5,5 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 40,8 69,3 8,6 12,7 3,9 16,5 3,1 2,7 2,5 8,2 6,4 23,8 24,3 43 46,6 78,6 79,7 144 292 350,3 517,9 1 298,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 221,1 104 25,9 9,5 31,4 49,5 74,9 55,7 49,2 49,5 55,4 87,2 132,4 153,1 201,3 293,6 518 880,4 1 796,7 2 382,0 3 107,5 2 597,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 38,2 571,8 8,6 0 0 4,1 9,4 2,7 2,5 8,2 10,7 13,2 24,3 29,5 41,7 62,9 79,7 149,5 254,5 252,2 129,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 329,1 2 270,0 202,9 95,5 109,9 255,6 265,3 233,3 248,4 206,2 347,5 554,6 783,4 1 281,0 1 708,4 2 555,5 3 800,0 5 122,1 8 429,4 10 144,3 13 336,2 15 151,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2,7 0 2,6 3,6 0 7,5 28 86,3 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 7,4 28,8 18,1 33,2 74,9 28 43,2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 15 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 2,6 10,9 11,1 7,5 28 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 2,7 0 2,5 0 14,5 11,1 15 14 86,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 2,5 7,9 7,2 16,6 7,5 14 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 18,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 8,1 24,5 39,3 68,8 72 194,6 196,2 215,8 432,9
X. Nemoci dýchací soustavy 8 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 2,6 0 10,7 7,4 36,7 29 11,1 59,9 42 43,2 432,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 2,7 2,5 0 10,9 16,6 37,4 0 86,3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 5,5 7,5 28 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 2,7 10,7 12,3 2,6 32,6 38,8 52,4 14 129,5 432,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,6 7,2 22,1 15 14 43,2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 0 5,5 15 56 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 5,4 5,4 4,9 10,5 29 105,2 119,8 112,1 86,3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,3 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 68,1 0 0 0 0 0 3,1 0 2,5 6,2 6,4 5,3 21,6 43 66,3 141,5 239,1 354,4 628,8 574,5 820 1 298,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 15,1 0 0 9,5 0 12,4 21,8 18,6 39,3 2,1 4,3 15,8 8,1 13,4 12,3 13,1 25,4 44,3 15 42 172,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,2 11,1 22,5 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16,3 0 0 9,5 0 12,4 21,8 18,6 39,3 2,1 4,3 15,8 8,1 13,4 12,3 13,1 32,6 55,4 37,4 42 172,6 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 0 2,6 2,7 2,7 0 5,2 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 5,5 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 5,5 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 86,3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 0 2,6 2,7 2,7 7,4 7,9 3,6 16,6 0 14 86,3 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 33,7 34,7 4,3 3,2 3,9 16,5 6,2 13,3 2,5 4,1 6,4 23,8 13,5 37,6 31,9 57,7 97,8 60,9 277 294,2 517,9 432,9
péče celkem II. Novotvary 87,7 0 21,6 0 3,9 45,4 3,1 10,6 7,4 10,3 40,5 44,9 70,2 80,6 169,4 217,5 264,4 371 479,1 280,2 302,1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12,2 0 4,3 3,2 0 8,2 9,4 2,7 0 2,1 2,1 5,3 5,4 8,1 12,3 21 47,1 44,3 67,4 98,1 129,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 35,8 17,3 8,6 6,4 7,9 0 0 0 2,5 0 6,4 5,3 8,1 29,5 39,3 70,8 134 110,7 277 420,3 474,8 432,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 51,6 0 0 12,7 23,6 37,1 62,4 42,4 61,5 26,8 27,7 50,2 40,5 40,3 34,4 55 83,3 166,1 149,7 322,3 431,6 432,9
VI. Nemoci nervové soustavy 41,9 34,7 25,9 15,9 11,8 12,4 12,5 5,3 17,2 0 36,2 15,8 18,9 29,5 44,2 76 101,4 144 224,6 350,3 431,6 865,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,2 0 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,6 3,6 5,5 7,5 0 43,2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 0 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 14,5 0 7,5 14 43,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 398,9 34,7 0 0 0 8,2 9,4 21,2 17,2 14,4 36,2 174,3 270,1 416,3 517,9 872,8 1 267,9 1 605,8 2 897,1 3 432,8 4 359,1 5 194,8
X. Nemoci dýchací soustavy 78 69,3 21,6 15,9 3,9 16,5 21,8 2,7 7,4 8,2 17,1 39,6 35,1 77,9 125,2 152 192 249,2 441,7 742,6 1 251,6 865,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 75,6 121,3 17,3 6,4 7,9 20,6 25 2,7 17,2 14,4 32 15,8 35,1 75,2 81 136,3 166,6 299 561,5 658,5 820 1 731,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14,8 0 4,3 0 7,9 0 0 0 0 4,1 4,3 2,6 13,5 29,5 14,7 39,3 50,7 38,8 67,4 98,1 129,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 162,1 0 0 6,4 3,9 0 3,1 0 7,4 2,1 36,2 37 78,3 214,8 333,8 471,8 742,6 825,1 591,4 294,2 561,1 865,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 75 17,3 8,6 0 0 24,7 3,1 8 22,1 22,7 29,8 39,6 37,8 67,1 85,9 89,1 199,2 332,2 568,9 616,5 992,7 1 731,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 17 0 0 0 0 8,2 43,7 82,2 71,3 35 10,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8,9 883,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,8 311,9 34,5 12,7 0 4,1 3,1 0 0 2,1 0 0 0 2,7 4,9 2,6 3,6 5,5 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 42,6 69,3 8,6 12,7 3,9 16,5 3,1 2,7 2,5 8,2 6,4 23,8 24,3 43 46,6 86,5 79,7 149,5 306,9 406,3 517,9 1 298,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 232,8 104 25,9 9,5 31,4 49,5 74,9 55,7 49,2 51,5 55,4 87,2 137,8 158,4 208,6 304 547 985,7 1 916,5 2 494,0 3 280,1 2 597,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 38,6 571,8 8,6 0 0 4,1 9,4 2,7 4,9 8,2 10,7 13,2 24,3 29,5 41,7 62,9 79,7 155 254,5 252,2 129,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 416,5 2 270,0 202,9 105 109,9 272,1 290,3 251,9 290,2 214,4 358,1 578,4 815,8 1 340,1 1 794,3 2 718,0 4 075,3 5 548,5 9 095,7 10 774,8 14 415,2 16 450,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)