8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 242 8 3 6 1 2 4 2 6 5 6 11 9 18 19 19 27 28 34 24 10 0
II. Novotvary 404 0 2 1 2 1 0 1 4 1 9 16 19 29 52 70 71 51 45 24 6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 68 1 1 1 0 1 2 3 3 1 0 1 1 1 6 5 3 5 14 15 4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 210 1 2 0 1 0 0 1 2 1 1 4 8 11 14 35 29 30 31 29 10 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 183 0 0 2 5 9 10 10 6 8 10 10 9 11 10 12 19 14 20 13 5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 236 4 4 2 1 1 1 2 8 5 6 5 8 20 20 27 34 30 35 16 7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 396 0 1 1 0 3 1 3 13 21 38 48 88 172 244 381 364 347 340 237 85 9
X. Nemoci dýchací soustavy 415 4 4 3 2 6 2 2 10 6 5 8 8 26 47 57 47 40 61 49 24 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 400 2 2 2 2 3 3 4 4 6 9 9 13 24 39 46 56 46 66 44 18 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 119 1 1 0 0 0 1 1 3 3 1 3 4 14 7 14 10 14 21 17 4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 061 0 0 0 1 3 0 1 6 4 7 15 27 80 150 222 250 162 90 37 4 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 307 2 0 0 1 0 4 1 4 13 11 5 5 15 19 26 33 49 55 41 20 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14 0 0 0 0 2 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 15 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 237 4 7 3 0 2 5 3 0 6 6 9 7 13 14 21 25 35 31 40 4 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 453 1 11 5 8 14 32 29 27 36 37 40 42 71 93 118 135 185 234 226 90 19
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 278 34 1 0 1 4 4 1 1 2 6 8 13 17 27 28 39 37 31 17 6 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 084 101 40 26 25 51 73 68 100 121 153 193 266 524 764 1 083 1 144 1 073 1 110 829 298 42
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 5 7 5 4 2 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 3 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1 1 2 0 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 2 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5 7 13 19 12 15 15 4 1
X. Nemoci dýchací soustavy 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 2 5 1 6 5 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 2 14 11 4 2 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 3 1 0 1 1 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 46 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 2 1 2 8 9 11 8 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 313 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 13 20 30 30 64 48 54 35 10 1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 158 0 0 2 2 4 8 8 13 15 10 21 10 12 16 12 5 9 10 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 167 0 0 2 2 4 8 8 13 15 10 21 10 12 16 12 5 11 12 5 1 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 16 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 1 1 2 2 1 2 0 0 0 0
II. Novotvary 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 8 1 4 2 1 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 78 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 5 14 19 10 10 9 5 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 130 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 6 4 11 19 30 13 18 13 9 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 266 8 3 6 1 2 4 3 6 6 7 15 11 20 22 21 29 30 38 24 10 0
péče celkem II. Novotvary 462 0 2 1 2 1 0 1 4 1 9 17 21 35 61 83 79 60 51 27 7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 69 1 1 1 0 1 2 3 3 1 0 1 1 1 6 5 3 6 14 15 4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 219 1 2 0 1 0 0 1 2 1 1 4 8 12 14 37 30 32 34 29 10 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 352 0 0 4 7 13 18 18 19 23 20 32 21 23 29 25 25 25 30 15 5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 252 4 4 2 1 1 1 2 8 5 6 5 8 20 23 27 35 33 39 20 8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 10 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 497 0 1 1 0 3 1 3 13 21 39 48 91 178 252 394 383 359 356 255 89 10
X. Nemoci dýchací soustavy 503 4 4 3 2 6 2 3 11 6 7 10 8 31 61 76 61 52 72 55 25 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 427 2 2 2 2 3 3 4 4 6 9 10 15 27 39 48 61 47 73 49 19 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 121 1 1 0 0 0 1 1 3 3 1 3 5 14 7 14 10 14 22 17 4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 104 0 0 0 1 3 0 1 6 4 7 16 27 81 156 224 264 173 94 39 6 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 319 2 0 0 1 0 4 1 4 13 11 6 5 17 21 29 34 49 56 42 21 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14 0 0 0 0 2 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 15 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 242 4 7 3 0 2 5 3 0 6 6 9 8 13 14 21 26 37 32 40 4 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 501 1 11 5 8 14 33 29 27 36 37 41 45 73 94 120 143 196 245 234 90 19
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 284 34 1 0 1 4 4 1 1 2 6 8 14 19 27 29 41 37 31 17 6 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 694 101 40 28 27 55 82 78 114 137 167 226 293 567 829 1 155 1 226 1 150 1 189 878 309 43
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 42,2 142,9 12,5 19,9 4 8,1 11,9 5,2 14,4 10 13,6 29,1 25,1 46,2 46,8 50,8 102,7 159,8 252,4 349,3 462,5 0
II. Novotvary 70,4 0 8,4 3,3 8 4 0 2,6 9,6 2 20,4 42,3 52,9 74,5 128,1 187,2 270,1 291 334 349,3 277,5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11,8 17,9 4,2 3,3 0 4 6 7,9 7,2 2 0 2,6 2,8 2,6 14,8 13,4 11,4 28,5 103,9 218,3 185 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 36,6 17,9 8,4 0 4 0 0 2,6 4,8 2 2,3 10,6 22,3 28,3 34,5 93,6 110,3 171,2 230,1 422,1 462,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 31,9 0 0 6,6 20 36,3 29,9 26,2 14,4 16 22,7 26,4 25,1 28,3 24,6 32,1 72,3 79,9 148,4 189,2 231,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 41,1 71,5 16,7 6,6 4 4 3 5,2 19,2 10 13,6 13,2 22,3 51,4 49,3 72,2 129,3 171,2 259,8 232,9 323,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 2,5 0 0 0 0 0 46,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 0 4,2 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 5,6 2,6 2,5 2,7 3,8 0 7,4 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 417,4 0 4,2 3,3 0 12,1 3 7,9 31,2 42 86,1 126,9 245 441,9 601,1 1 018,8 1 384,8 1 980,3 2 523,6 3 449,3 3 931,5 3 571,4
X. Nemoci dýchací soustavy 72,3 71,5 16,7 9,9 8 24,2 6 5,2 24 12 11,3 21,2 22,3 66,8 115,8 152,4 178,8 228,3 452,8 713,1 1 110,1 1 587,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 69,7 35,7 8,4 6,6 8 12,1 9 10,5 9,6 12 20,4 23,8 36,2 61,7 96,1 123 213 262,5 489,9 640,4 832,6 793,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 20,7 17,9 4,2 0 0 0 3 2,6 7,2 6 2,3 7,9 11,1 36 17,2 37,4 38 79,9 155,9 247,4 185 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 184,8 0 0 0 4 12,1 0 2,6 14,4 8 15,9 39,7 75,2 205,5 369,5 593,6 951,1 924,5 668 538,5 185 793,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 53,5 35,7 0 0 4 0 11,9 2,6 9,6 26 24,9 13,2 13,9 38,5 46,8 69,5 125,5 279,6 408,2 596,7 925,1 1 190,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2,4 0 0 0 0 8,1 11,9 10,5 4,8 2 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,9 607,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,6 89,3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2,6 5,6 2,6 2,5 2,7 3,8 0 7,4 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 41,3 71,5 29,3 9,9 0 8,1 14,9 7,9 0 12 13,6 23,8 19,5 33,4 34,5 56,2 95,1 199,7 230,1 582,2 185 793,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 253,1 17,9 46 16,5 32,1 56,5 95,6 76,1 64,9 72,1 83,8 105,8 116,9 182,4 229,1 315,5 513,6 1 055,8 1 736,8 3 289,2 4 162,8 7 539,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 48,4 607,5 4,2 0 4 16,1 11,9 2,6 2,4 4 13,6 21,2 36,2 43,7 66,5 74,9 148,4 211,2 230,1 247,4 277,5 396,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 408,4 1 804,5 167,3 86 100,2 205,7 218,1 178,3 240,3 242,2 346,6 510,3 740,7 1 346,4 1 882,1 2 895,9 4 352,1 6 123,4 8 238,7 12 065,2 13 783,5 16 666,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 2,6 2,5 0 3,8 0 29,7 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,8 10,3 17,2 13,4 26,6 28,5 29,7 29,1 46,3 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,7 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 5,3 3,8 11,4 22,3 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 5,6 0 7,4 2,7 3,8 11,4 0 14,6 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 0 3,8 5,7 14,8 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 16,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 8,4 12,8 17,2 34,8 72,3 68,5 111,3 218,3 185 396,8
X. Nemoci dýchací soustavy 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,2 11,4 14,8 14,6 46,3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 5,6 7,7 0 5,3 19 5,7 44,5 72,8 46,3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 7,4 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2,6 14,8 5,3 53,3 62,8 29,7 29,1 92,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 5,1 4,9 8 3,8 0 7,4 14,6 46,3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 11,4 7,4 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2,6 8,4 5,1 2,5 5,3 30,4 51,4 81,6 116,4 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 54,5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2,3 15,9 36,2 51,4 73,9 80,2 243,5 273,9 400,8 509,4 462,5 396,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 27,5 0 0 6,6 8 16,1 23,9 21 31,2 30 22,7 55,5 27,8 30,8 39,4 32,1 19 51,4 74,2 14,6 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,4 14,8 58,2 46,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 29,1 0 0 6,6 8 16,1 23,9 21 31,2 30 22,7 55,5 27,8 30,8 39,4 32,1 19 62,8 89,1 72,8 46,3 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,8 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2 2,3 10,6 2,8 2,6 4,9 5,3 3,8 11,4 0 0 0 0
II. Novotvary 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 5,1 4,9 21,4 3,8 22,8 14,8 14,6 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,5 0 0 0 7,4 43,7 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 13,6 0 0 0 0 0 0 2,6 2,4 0 4,5 5,3 0 12,8 34,5 50,8 38 57,1 66,8 72,8 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,4 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 5,1 0 2,7 3,8 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 22,6 0 0 0 0 0 0 5,2 2,4 2 6,8 15,9 11,1 28,3 46,8 80,2 49,5 102,7 96,5 131 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 46,3 142,9 12,5 19,9 4 8,1 11,9 7,9 14,4 12 15,9 39,7 30,6 51,4 54,2 56,2 110,3 171,2 282 349,3 462,5 0
péče celkem II. Novotvary 80,5 0 8,4 3,3 8 4 0 2,6 9,6 2 20,4 44,9 58,5 89,9 150,3 221,9 300,5 342,4 378,5 393 323,8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12 17,9 4,2 3,3 0 4 6 7,9 7,2 2 0 2,6 2,8 2,6 14,8 13,4 11,4 34,2 103,9 218,3 185 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 38,2 17,9 8,4 0 4 0 0 2,6 4,8 2 2,3 10,6 22,3 30,8 34,5 98,9 114,1 182,6 252,4 422,1 462,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 61,3 0 0 13,2 28,1 52,4 53,8 47,2 45,7 46 45,3 84,6 58,5 59,1 71,4 66,8 95,1 142,7 222,7 218,3 231,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 43,9 71,5 16,7 6,6 4 4 3 5,2 19,2 10 13,6 13,2 22,3 51,4 56,7 72,2 133,2 188,3 289,5 291,1 370 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 2,5 0 0 0 0 0 46,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,7 0 4,2 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 5,6 5,1 2,5 2,7 3,8 0 7,4 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 435 0 4,2 3,3 0 12,1 3 7,9 31,2 42 88,4 126,9 253,4 457,3 620,8 1 053,5 1 457,0 2 048,7 2 642,3 3 711,3 4 116,6 3 968,3
X. Nemoci dýchací soustavy 87,6 71,5 16,7 9,9 8 24,2 6 7,9 26,4 12 15,9 26,4 22,3 79,7 150,3 203,2 232,1 296,8 534,4 800,5 1 156,3 1 587,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 74,4 35,7 8,4 6,6 8 12,1 9 10,5 9,6 12 20,4 26,4 41,8 69,4 96,1 128,3 232,1 268,2 541,8 713,1 878,8 793,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 21,1 17,9 4,2 0 0 0 3 2,6 7,2 6 2,3 7,9 13,9 36 17,2 37,4 38 79,9 163,3 247,4 185 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 192,3 0 0 0 4 12,1 0 2,6 14,4 8 15,9 42,3 75,2 208,1 384,3 599 1 004,3 987,3 697,7 567,6 277,5 793,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 55,6 35,7 0 0 4 0 11,9 2,6 9,6 26 24,9 15,9 13,9 43,7 51,7 77,5 129,3 279,6 415,6 611,3 971,3 1 190,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2,4 0 0 0 0 8,1 11,9 10,5 4,8 2 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,9 607,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,6 89,3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2,6 5,6 2,6 2,5 2,7 3,8 0 7,4 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 42,2 71,5 29,3 9,9 0 8,1 14,9 7,9 0 12 13,6 23,8 22,3 33,4 34,5 56,2 98,9 211,2 237,5 582,2 185 793,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 261,5 17,9 46 16,5 32,1 56,5 98,6 76,1 64,9 72,1 83,8 108,4 125,3 187,6 231,6 320,9 544 1 118,5 1 818,5 3 405,6 4 162,8 7 539,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 49,5 607,5 4,2 0 4 16,1 11,9 2,6 2,4 4 13,6 21,2 39 48,8 66,5 77,5 156 211,2 230,1 247,4 277,5 396,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 514,7 1 804,5 167,3 92,7 108,2 221,9 245 204,6 274 274,2 378,4 597,5 815,8 1 456,8 2 042,2 3 088,4 4 664,1 6 562,8 8 825,1 12 778,3 14 292,3 17 063,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)