8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 432 4 7 4 1 3 3 12 10 9 13 15 13 14 25 45 55 42 59 75 19 4
II. Novotvary 1 307 1 13 13 10 8 9 20 64 60 74 64 67 83 133 179 211 127 83 64 21 3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 121 3 3 2 1 1 2 5 2 2 1 1 5 2 8 10 11 11 15 23 12 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 527 4 10 4 5 6 1 0 3 5 6 2 11 7 31 45 74 55 79 106 66 7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 502 0 0 2 10 39 34 38 33 34 37 19 24 24 24 35 31 26 31 35 22 4
VI. Nemoci nervové soustavy 598 6 13 5 3 7 7 13 20 23 24 44 35 34 38 53 92 81 41 45 12 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 27 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 3 3 2 5 3 5 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 33 7 8 2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 3 4 0 1 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 653 0 0 0 2 2 0 11 12 29 60 50 81 126 249 382 467 374 322 316 143 27
X. Nemoci dýchací soustavy 846 10 16 7 5 3 3 6 3 7 15 8 24 24 68 133 133 110 88 120 56 7
XI. Nemoci trávicí soustavy 671 5 11 6 3 17 2 11 14 22 16 24 27 32 51 69 78 74 77 79 45 8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 100 2 2 1 0 3 1 1 1 4 5 1 6 4 5 17 12 6 11 9 8 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 321 0 2 3 6 7 6 9 13 22 33 45 86 138 298 464 546 346 183 92 18 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 259 4 1 2 4 4 8 35 59 97 127 110 94 67 75 102 109 92 92 106 53 18
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 535 0 0 0 0 4 20 92 172 154 86 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 135 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 63 29 15 3 1 5 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 490 8 12 6 5 7 3 5 18 19 21 21 26 28 30 58 54 45 46 45 27 6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 760 4 11 14 9 30 34 34 51 52 73 37 69 88 163 206 340 327 419 487 265 47
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 717 71 13 3 1 6 7 12 17 40 20 22 26 33 51 74 87 99 56 57 18 4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 097 293 138 77 67 152 142 306 493 581 613 470 599 705 1 253 1 878 2 307 1 820 1 607 1 665 786 145
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 5 4 3 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 9 8 9 5 3 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 6 4 6 5 7 3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 3 0 3 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 45 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 7 3 5 6 9 7 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 288 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 5 17 31 36 39 53 53 39 7
X. Nemoci dýchací soustavy 78 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 9 22 10 5 11 9 3 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 2 8 1 6 5 3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 5 1 3 8 9 4 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 7 5 10 3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 47 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 7 3 3 5 9 14 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 157 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 4 6 9 13 19 33 36 29 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 10 7 19 6 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 896 0 2 0 0 0 1 0 1 7 7 8 10 20 66 101 94 117 162 184 102 14
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
II. Novotvary 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 285 0 0 1 1 8 20 13 20 21 24 19 22 22 19 22 24 6 18 15 6 4
VI. Nemoci nervové soustavy 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 3 6 6 4 11 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 2 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 353 0 0 1 1 8 20 13 20 21 24 20 24 22 23 30 35 18 27 29 13 4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
II. Novotvary 17 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 2 1 4 1 1 3 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 37 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 1 2 4 1 0 6 6 2 3 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 39 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 6 6 4 7 5 2
X. Nemoci dýchací soustavy 27 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 6 6 0 2 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 1 6 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 7 4 6 6 5 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 206 0 0 2 2 1 0 0 1 5 4 6 3 7 13 23 30 36 23 35 12 3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 456 4 7 4 1 3 3 12 10 9 13 16 13 14 26 47 58 45 64 80 23 4
péče celkem II. Novotvary 1 376 1 13 13 10 8 9 20 64 62 75 65 68 85 140 187 225 137 94 72 25 3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 128 3 3 2 1 1 2 5 2 2 1 1 5 3 8 10 11 12 17 26 12 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 569 4 10 4 5 6 1 0 3 5 6 2 12 10 34 51 79 63 84 114 69 7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 804 0 0 3 12 47 54 51 53 55 61 38 46 47 46 58 55 36 50 53 31 8
VI. Nemoci nervové soustavy 718 6 13 5 3 8 7 13 21 26 29 46 41 40 49 59 109 99 56 66 20 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 28 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 3 3 2 6 3 5 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 34 7 8 2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 3 4 0 1 1 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 991 0 0 0 2 2 0 11 12 32 62 53 82 131 267 423 511 422 379 378 188 36
X. Nemoci dýchací soustavy 955 10 18 8 6 3 4 6 3 8 15 8 26 26 80 162 150 121 99 131 62 9
XI. Nemoci trávicí soustavy 710 5 11 6 3 17 2 11 14 23 16 26 28 32 54 73 87 78 83 85 48 8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 111 2 2 2 0 3 1 1 1 4 5 1 6 4 5 19 13 7 13 12 8 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 374 0 2 3 6 7 6 9 13 22 34 45 86 139 305 469 548 353 193 107 22 5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 294 4 1 2 4 4 8 35 59 97 127 110 94 68 76 106 110 99 98 118 56 18
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 535 0 0 0 0 4 20 92 172 154 86 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 135 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 63 29 15 3 1 5 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 543 8 12 6 5 7 3 5 18 20 21 23 28 28 37 61 59 51 57 60 28 6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 926 4 11 14 9 30 34 34 52 53 75 38 70 92 169 215 353 347 458 524 295 49
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 802 71 13 3 1 6 7 12 17 40 20 25 26 34 55 86 91 115 69 81 24 6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 17 552 293 140 80 70 161 163 319 515 614 648 504 636 754 1 355 2 032 2 466 1 991 1 819 1 913 913 166
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 33,6 26,4 11,9 5,7 1,9 6,6 5,2 13,8 9,4 7,5 11 17,4 16 20,5 32,3 58,8 79 106,6 216,8 391,3 252,7 292
II. Novotvary 101,6 6,6 22,2 18,4 18,6 17,6 15,6 23,1 60 50 62,8 74,1 82,3 121,6 171,6 234,1 303,1 322,3 304,9 333,9 279,3 219
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9,4 19,8 5,1 2,8 1,9 2,2 3,5 5,8 1,9 1,7 0,8 1,2 6,1 2,9 10,3 13,1 15,8 27,9 55,1 120 159,6 73
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 41 26,4 17 5,7 9,3 13,2 1,7 0 2,8 4,2 5,1 2,3 13,5 10,3 40 58,8 106,3 139,6 290,2 553 877,9 510,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 39 0 0 2,8 18,6 85,7 58,9 43,8 30,9 28,4 31,4 22 29,5 35,2 31 45,8 44,5 66 113,9 182,6 292,6 292
VI. Nemoci nervové soustavy 46,5 39,7 22,2 7,1 5,6 15,4 12,1 15 18,7 19,2 20,4 51 43 49,8 49 69,3 132,2 205,6 150,6 234,8 159,6 146
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,1 0 1,7 0 0 0 1,7 1,2 0 0,8 0 0 1,2 0 3,9 3,9 2,9 12,7 11 26,1 13,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,6 46,3 13,6 2,8 1,9 0 0 1,2 0,9 0 0,8 0 1,2 1,5 1,3 3,9 5,7 0 3,7 5,2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 206,2 0 0 0 3,7 4,4 0 12,7 11,2 24,2 51 57,9 99,5 184,7 321,3 499,5 670,9 949,3 1 183,0 1 648,6 1 902,1 1 970,8
X. Nemoci dýchací soustavy 65,8 66,1 27,3 9,9 9,3 6,6 5,2 6,9 2,8 5,8 12,7 9,3 29,5 35,2 87,7 173,9 191,1 279,2 323,3 626 744,9 510,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 52,2 33,1 18,8 8,5 5,6 37,4 3,5 12,7 13,1 18,3 13,6 27,8 33,2 46,9 65,8 90,2 112,1 187,8 282,9 412,1 598,6 583,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,8 13,2 3,4 1,4 0 6,6 1,7 1,2 0,9 3,3 4,2 1,2 7,4 5,9 6,5 22,2 17,2 15,2 40,4 47 106,4 73
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 180,4 0 3,4 4,3 11,2 15,4 10,4 10,4 12,2 18,3 28 52,1 105,7 202,3 384,5 606,8 784,4 878,2 672,3 480 239,4 292
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 97,9 26,4 1,7 2,8 7,5 8,8 13,9 40,4 55,3 80,9 107,9 127,4 115,5 98,2 96,8 133,4 156,6 233,5 338 553 705 1 313,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 41,6 0 0 0 0 8,8 34,6 106,1 161,2 128,4 73 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,5 892,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4,9 191,8 25,6 4,3 1,9 11 1,7 0 0 0,8 0,8 0 3,7 0 0 0 1,4 0 3,7 0 0 146
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 38,1 52,9 20,5 8,5 9,3 15,4 5,2 5,8 16,9 15,8 17,8 24,3 31,9 41 38,7 75,8 77,6 114,2 169 234,8 359,1 438
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 214,5 26,4 18,8 19,8 16,8 65,9 58,9 39,2 47,8 43,4 62 42,9 84,8 129 210,3 269,4 488,4 830 1 539,4 2 540,7 3 524,9 3 430,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 55,7 469,5 22,2 4,3 1,9 13,2 12,1 13,8 15,9 33,4 17 25,5 31,9 48,4 65,8 96,8 125 251,3 205,7 297,4 239,4 292
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 251,2 1 937,4 235,3 109,2 124,9 334,1 245,9 352,8 461,9 484,5 520,6 544,3 736 1 033,3 1 616,7 2 455,9 3 314,2 4 619,4 5 904,2 8 686,4 10 454,9 10 583,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 4,3 7,6 18,4 20,9 39,9 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 6,5 9,2 12,9 20,3 33,1 26,1 39,9 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 2,5 0 10,4 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 4,4 3,9 7,8 5,7 15,2 18,4 36,5 39,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 3,9 1,3 0 7,6 0 15,7 39,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,7 0 2,5 2,9 9 3,9 7,2 15,2 33,1 36,5 13,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 22,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 1,7 3,5 1,2 7,3 21,9 40,5 51,7 99 194,7 276,5 518,8 510,9
X. Nemoci dýchací soustavy 6,1 0 3,4 0 0 0 1,7 0 0 0,8 0 0 2,5 1,5 11,6 28,8 14,4 12,7 40,4 47 39,9 146
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 1,2 1,2 0 3,9 2,6 11,5 2,5 22 26,1 39,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 1,4 2,5 7,3 5,2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 6,5 6,5 1,4 7,6 29,4 47 53,2 73
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,3 3,9 1,4 17,8 18,4 52,2 39,9 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 2,3 2,5 0 9 3,9 4,3 12,7 33,1 73 13,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12,2 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8 1,7 1,2 1,2 5,9 7,7 11,8 18,7 48,2 121,2 187,8 385,7 146
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 6,5 0 25,4 25,7 99,1 79,8 146
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 69,6 0 3,4 0 0 0 1,7 0 0,9 5,8 5,9 9,3 12,3 29,3 85,2 132,1 135 297 595,2 959,9 1 356,7 1 021,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,3 0
II. Novotvary 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 2,5 3,7 0 13,3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 22,2 0 0 1,4 1,9 17,6 34,6 15 18,7 17,5 20,4 22 27 32,2 24,5 28,8 34,5 15,2 66,1 78,3 79,8 292
VI. Nemoci nervové soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,5 0 3,9 3,9 8,6 15,2 14,7 57,4 26,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 2,9 7,6 0 10,4 13,3 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,4 0 0 0 26,6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,4 2,5 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 5,2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 27,4 0 0 1,4 1,9 17,6 34,6 15 18,7 17,5 20,4 23,2 29,5 32,2 29,7 39,2 50,3 45,7 99,2 151,3 172,9 292
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1,3 0 0 0 0 5,2 0 0
II. Novotvary 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0,8 1,2 1,2 0 2,6 1,3 5,7 2,5 3,7 15,7 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 5,2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 2,5 0 5,2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 3,7 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,9 0 0 0 0 2,2 0 0 0,9 1,7 2,5 1,2 2,5 5,9 1,3 0 8,6 15,2 7,3 15,7 66,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 1,3 9,2 8,6 15,2 14,7 36,5 66,5 146
X. Nemoci dýchací soustavy 2,1 0 0 1,4 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 2,6 9,2 8,6 15,2 0 10,4 13,3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 1,3 0 5,1 0 5,2 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,4 0 73
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 2,6 0 1,4 10,2 3,7 31,3 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 5,2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,5 7,3 5,2 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 14,7 5,2 13,3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 1,5 5,2 9,2 5,7 15,2 22 26,1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 0 0 2,8 3,7 2,2 0 0 0,9 4,2 3,4 6,9 3,7 10,3 16,8 30,1 43,1 91,4 84,5 182,6 159,6 219
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 35,4 26,4 11,9 5,7 1,9 6,6 5,2 13,8 9,4 7,5 11 18,5 16 20,5 33,5 61,5 83,3 114,2 235,1 417,4 305,9 292
péče celkem II. Novotvary 107 6,6 22,2 18,4 18,6 17,6 15,6 23,1 60 51,7 63,7 75,3 83,6 124,6 180,6 244,5 323,2 347,7 345,4 375,6 332,5 219
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9,9 19,8 5,1 2,8 1,9 2,2 3,5 5,8 1,9 1,7 0,8 1,2 6,1 4,4 10,3 13,1 15,8 30,5 62,5 135,6 159,6 73
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 44,2 26,4 17 5,7 9,3 13,2 1,7 0 2,8 4,2 5,1 2,3 14,7 14,7 43,9 66,7 113,5 159,9 308,6 594,7 917,8 510,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 62,5 0 0 4,3 22,4 103,3 93,5 58,8 49,7 45,9 51,8 44 56,5 68,9 59,4 75,8 79 91,4 183,7 276,5 412,3 583,9
VI. Nemoci nervové soustavy 55,8 39,7 22,2 7,1 5,6 17,6 12,1 15 19,7 21,7 24,6 53,3 50,4 58,6 63,2 77,2 156,6 251,3 205,7 344,3 266 146
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,2 0 1,7 0 0 0 1,7 1,2 0 0,8 0 0 1,2 0 3,9 3,9 2,9 15,2 11 26,1 13,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,6 46,3 13,6 2,8 1,9 0 0 1,2 0,9 0 0,8 0 1,2 1,5 1,3 3,9 5,7 0 3,7 5,2 13,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 232,5 0 0 0 3,7 4,4 0 12,7 11,2 26,7 52,7 61,4 100,8 192 344,5 553,2 734,1 1 071,1 1 392,5 1 972,0 2 500,7 2 627,7
X. Nemoci dýchací soustavy 74,2 66,1 30,7 11,3 11,2 6,6 6,9 6,9 2,8 6,7 12,7 9,3 31,9 38,1 103,2 211,9 215,5 307,1 363,7 683,4 824,7 656,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 55,2 33,1 18,8 8,5 5,6 37,4 3,5 12,7 13,1 19,2 13,6 30,1 34,4 46,9 69,7 95,5 125 198 304,9 443,4 638,5 583,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,6 13,2 3,4 2,8 0 6,6 1,7 1,2 0,9 3,3 4,2 1,2 7,4 5,9 6,5 24,8 18,7 17,8 47,8 62,6 106,4 146
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 184,5 0 3,4 4,3 11,2 15,4 10,4 10,4 12,2 18,3 28,9 52,1 105,7 203,7 393,5 613,3 787,2 896 709,1 558,2 292,6 365
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 100,6 26,4 1,7 2,8 7,5 8,8 13,9 40,4 55,3 80,9 107,9 127,4 115,5 99,7 98,1 138,6 158 251,3 360,1 615,6 744,9 1 313,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 41,6 0 0 0 0 8,8 34,6 106,1 161,2 128,4 73 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,5 892,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4,9 191,8 25,6 4,3 1,9 11 1,7 0 0 0,8 0,8 0 3,7 0 0 0 1,4 0 3,7 0 0 146
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 42,2 52,9 20,5 8,5 9,3 15,4 5,2 5,8 16,9 16,7 17,8 26,6 34,4 41 47,7 79,8 84,8 129,4 209,4 313 372,4 438
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 227,4 26,4 18,8 19,8 16,8 65,9 58,9 39,2 48,7 44,2 63,7 44 86 134,8 218,1 281,2 507,1 880,7 1 682,7 2 733,7 3 923,9 3 576,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 62,3 469,5 22,2 4,3 1,9 13,2 12,1 13,8 15,9 33,4 17 29 31,9 49,8 71 112,5 130,7 291,9 253,5 422,6 319,2 438
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 364,3 1 937,4 238,7 113,4 130,5 353,9 282,2 367,8 482,5 512 550,3 583,7 781,5 1 105,1 1 748,3 2 657,3 3 542,6 5 053,4 6 683,1 9 980,2 12 144,2 12 116,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)