8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 612 4 7 3 2 4 5 8 5 23 17 25 29 34 49 83 65 62 76 83 26 2
II. Novotvary 1 601 2 4 1 7 4 12 18 20 35 63 65 86 141 221 244 275 146 145 65 46 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 154 0 2 0 1 0 1 3 2 2 1 6 4 5 5 14 13 20 26 33 13 3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 793 4 3 3 5 3 3 3 3 10 4 10 9 14 34 71 65 84 163 168 114 20
V. Poruchy duševní a poruchy chování 598 2 1 3 13 42 46 29 42 39 42 23 27 40 36 24 33 21 42 62 26 5
VI. Nemoci nervové soustavy 742 6 10 5 1 5 13 33 32 44 29 37 37 48 61 80 92 73 72 48 15 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 32 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 2 6 2 1 3 6 1 3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 18 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6 857 2 3 0 8 3 20 21 36 69 120 196 268 473 777 1 074 969 855 924 698 305 36
X. Nemoci dýchací soustavy 1 008 14 17 8 1 3 18 8 20 20 20 25 26 75 78 131 95 114 133 127 66 9
XI. Nemoci trávicí soustavy 749 9 3 13 8 7 7 11 17 17 22 26 29 40 70 80 72 72 95 90 57 4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 282 0 1 0 1 4 11 14 7 16 8 10 20 21 29 26 28 24 32 19 10 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 019 0 2 2 4 6 12 22 36 67 89 119 175 338 547 837 711 498 361 144 48 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 702 6 4 1 1 1 7 7 5 10 18 7 15 25 47 46 52 66 124 165 87 8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 70 0 0 0 0 1 8 22 21 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 199 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 154 78 3 3 3 1 10 9 4 6 5 6 6 3 7 8 2 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 548 6 4 6 3 5 9 5 7 13 11 10 12 35 47 62 58 63 79 76 33 4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4 171 7 17 5 11 42 101 77 112 138 106 104 137 159 270 357 394 438 696 620 325 55
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 669 103 2 2 1 2 4 8 4 18 16 14 14 34 57 75 96 78 70 39 29 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 23 978 444 87 55 71 135 287 298 374 541 576 686 895 1 489 2 343 3 216 3 021 2 617 3 046 2 440 1 204 153
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 1 2 4 1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 15 18 22 21 11 5 7 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 3 1 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 11 8 18 27 18 13 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5 1 3 5 8 12 3 3
VI. Nemoci nervové soustavy 68 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 3 2 5 7 12 8 6 8 10 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 532 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 8 4 20 30 59 66 66 105 111 49 5
X. Nemoci dýchací soustavy 87 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1 2 1 1 7 11 16 12 15 9 5 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 52 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 5 5 5 11 13 5 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 6 1 4 4 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 6 11 19 8 20 12 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 5 10 9 16 14 7 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 5 7 5 8 4 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 299 0 0 0 0 0 1 2 4 1 2 3 2 4 12 8 25 47 79 66 36 7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 72 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 2 2 2 7 12 9 16 11 6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 605 0 0 0 0 0 8 2 10 8 15 22 17 51 100 161 206 221 328 296 141 19
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 562 0 0 0 3 14 40 58 43 70 29 31 33 44 42 41 29 19 28 28 9 1
VI. Nemoci nervové soustavy 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 2 8 7 6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 597 0 0 0 3 14 40 58 43 70 29 31 33 45 45 44 34 21 36 35 15 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0
II. Novotvary 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2 1 2 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 4 4 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 1 12 13 7 0
X. Nemoci dýchací soustavy 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 2 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 11 11 6 3 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 150 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 6 4 13 27 20 37 28 9 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 635 4 7 3 2 4 5 8 5 24 17 25 29 34 50 85 73 63 81 87 27 2
péče celkem II. Novotvary 1 720 2 4 1 7 4 12 18 20 35 64 67 89 148 236 263 298 169 157 72 53 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 164 0 2 0 1 0 1 3 2 2 1 8 4 5 6 15 13 24 27 34 13 3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 900 4 3 3 5 3 3 3 3 10 4 10 10 15 40 82 75 102 190 188 127 20
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 205 2 1 3 16 56 86 87 85 109 72 54 60 87 83 66 65 45 78 103 38 9
VI. Nemoci nervové soustavy 858 6 10 5 1 5 17 33 34 44 29 40 39 54 70 97 106 82 92 69 24 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 32 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 2 6 2 1 3 6 1 3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 20 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 2 1 0 2 3 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 7 432 2 3 0 8 3 20 21 36 71 127 204 272 493 807 1 138 1 040 922 1 041 822 361 41
X. Nemoci dýchací soustavy 1 101 14 17 8 1 3 22 8 20 23 21 27 27 77 85 142 111 126 151 137 71 10
XI. Nemoci trávicí soustavy 806 9 3 13 8 7 7 11 17 18 22 27 31 43 70 85 79 77 109 103 62 5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 305 0 1 0 1 4 11 14 8 16 8 10 20 22 33 32 29 29 36 20 10 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 106 0 2 2 4 6 12 22 36 67 92 119 175 341 553 849 730 507 381 156 51 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 778 6 4 1 1 1 7 7 5 10 18 7 16 29 52 53 64 75 140 179 94 9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 70 0 0 0 0 1 8 22 21 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 199 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 154 78 3 3 3 1 10 9 4 6 5 6 6 3 7 8 2 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 587 6 4 6 3 5 9 5 7 14 11 10 12 36 47 66 63 72 85 84 37 5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4 478 7 17 5 11 42 102 79 116 139 108 108 139 164 282 365 419 485 779 688 361 62
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 780 103 2 2 1 2 5 8 7 18 16 15 17 36 63 84 119 98 92 53 36 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 26 330 444 87 55 74 149 337 358 427 620 620 740 947 1 591 2 492 3 434 3 288 2 879 3 447 2 799 1 369 173
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 48,9 28 12,2 4,8 4,5 9 7,5 9 4,6 18,6 17,3 30,7 38,8 44,8 59,6 103,3 116,1 178,2 251,7 450,7 383,9 244,5
II. Novotvary 128 14 7 1,6 15,7 9 18 20,2 18,5 28,2 64,2 79,7 115 185,8 268,8 303,8 491 419,6 480,1 353 679,2 122,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12,3 0 3,5 0 2,2 0 1,5 3,4 1,9 1,6 1 7,4 5,3 6,6 6,1 17,4 23,2 57,5 86,1 179,2 191,9 366,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 63,4 28 5,2 4,8 11,2 6,7 4,5 3,4 2,8 8,1 4,1 12,3 12 18,5 41,3 88,4 116,1 241,4 539,8 912,3 1 683,2 2 445,0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 47,8 14 1,7 4,8 29,1 94,1 69,1 32,5 38,9 31,5 42,8 28,2 36,1 52,7 43,8 29,9 58,9 60,3 139,1 336,7 383,9 611,2
VI. Nemoci nervové soustavy 59,3 42 17,5 8 2,2 11,2 19,5 36,9 29,7 35,5 29,6 45,4 49,5 63,3 74,2 99,6 164,3 209,8 238,4 260,7 221,5 122,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,6 14 0 0 2,2 0 0 0 0 0 1 3,7 1,3 2,6 7,3 2,5 1,8 8,6 19,9 5,4 44,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,4 0 7 0 0 4,5 0 0 0,9 0 0 0 0 2,6 2,4 2,5 0 0 6,6 10,9 14,8 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 548,1 14 5,2 0 17,9 6,7 30 23,5 33,4 55,7 122,3 240,4 358,3 623,4 945 1 337,3 1 730,1 2 457,0 3 059,7 3 790,6 4 503,2 4 401,0
X. Nemoci dýchací soustavy 80,6 98 29,7 12,8 2,2 6,7 27 9 18,5 16,1 20,4 30,7 34,8 98,8 94,9 163,1 169,6 327,6 440,4 689,7 974,5 1 100,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 59,9 63 5,2 20,7 17,9 15,7 10,5 12,3 15,8 13,7 22,4 31,9 38,8 52,7 85,1 99,6 128,6 206,9 314,6 488,8 841,6 489
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 22,5 0 1,7 0 2,2 9 16,5 15,7 6,5 12,9 8,2 12,3 26,7 27,7 35,3 32,4 50 69 106 103,2 147,6 122,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 321,2 0 3,5 3,2 9 13,4 18 24,6 33,4 54,1 90,7 146 234 445,4 665,2 1 042,2 1 269,5 1 431,1 1 195,4 782 708,7 122,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 56,1 42 7 1,6 2,2 2,2 10,5 7,8 4,6 8,1 18,3 8,6 20,1 32,9 57,2 57,3 92,8 189,7 410,6 896,1 1 284,5 978
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 5,6 0 0 0 0 2,2 12 24,6 19,5 11,3 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 15,9 1 393,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 12,3 546 5,2 4,8 6,7 2,2 15 10,1 3,7 4,8 5,1 7,4 8 4 8,5 10 3,6 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 43,8 42 7 9,6 6,7 11,2 13,5 5,6 6,5 10,5 11,2 12,3 16 46,1 57,2 77,2 103,6 181 261,6 412,7 487,2 489
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 333,4 49 29,7 8 24,6 94,1 151,7 86,2 103,8 111,4 108,1 127,6 183,2 209,5 328,4 444,5 703,5 1 258,7 2 304,7 3 367,0 4 798,5 6 723,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 53,5 721 3,5 3,2 2,2 4,5 6 9 3,7 14,5 16,3 17,2 18,7 44,8 69,3 93,4 171,4 224,2 231,8 211,8 428,2 366,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 916,6 3 108,2 151,8 87,8 158,9 302,6 431,2 333,6 346,6 436,7 587,2 841,4 1 196,6 1 962,3 2 849,5 4 004,5 5 393,9 7 520,5 10 086,4 13 250,8 17 776,5 18 704,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,5 8,9 2,9 6,6 21,7 14,8 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 8,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,5 2,7 6,6 18,2 22,4 39,3 60,3 36,4 27,2 103,4 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1,2 1,2 0 8,6 3,3 5,4 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,3 6,1 13,7 14,3 51,7 89,4 97,8 191,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 6,1 1,2 5,4 14,4 26,5 65,2 44,3 366,7
VI. Nemoci nervové soustavy 5,4 0 0 0 0 0 4,5 0 1,9 0 0 3,7 2,7 6,6 8,5 14,9 14,3 17,2 26,5 54,3 29,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 5,4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 42,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 7,1 9,8 5,3 26,4 36,5 73,5 117,8 189,7 347,7 602,8 723,5 611,2
X. Nemoci dýchací soustavy 7 0 0 0 0 0 4,5 0 0 2,4 1 2,5 1,3 1,3 8,5 13,7 28,6 34,5 49,7 48,9 73,8 122,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 1,2 2,7 4 0 6,2 8,9 14,4 36,4 70,6 73,8 122,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 1,3 4,9 7,5 1,8 11,5 13,2 5,4 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 4 7,3 13,7 33,9 23 66,2 65,2 44,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 2,6 6,1 6,2 17,9 25,9 53 76 103,4 122,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 1,3 0 5 8,9 20,1 16,6 43,4 59,1 122,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 23,9 0 0 0 0 0 1,5 2,2 3,7 0,8 2 3,7 2,7 5,3 14,6 10 44,6 135,1 261,6 358,4 531,5 855,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,8 0 0 0 0 0 1,5 0 2,8 0 0 1,2 2,7 2,6 2,4 8,7 21,4 25,9 53 59,7 88,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 128,3 0 0 0 0 0 12 2,2 9,3 6,5 15,3 27 22,7 67,2 121,6 200,5 367,8 635,1 1 086,1 1 607,5 2 081,8 2 322,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,8 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 44,9 0 0 0 6,7 31,4 60,1 64,9 39,9 56,5 29,6 38 44,1 58 51,1 51,1 51,8 54,6 92,7 152,1 132,9 122,2
VI. Nemoci nervové soustavy 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 2,4 2,5 7,1 5,7 26,5 38 88,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 47,7 0 0 0 6,7 31,4 60,1 64,9 39,9 56,5 29,6 38 44,1 59,3 54,7 54,8 60,7 60,3 119,2 190,1 221,5 122,2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 5,4 0 9,9 0 0 0
II. Novotvary 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 2,6 0 1,2 1,8 5,7 3,3 10,9 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 10,9 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,3 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 3,6 2,9 13,2 21,7 14,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8,9 2,9 39,7 70,6 103,4 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,5 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 9,9 5,4 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 9,9 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 2,9 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2,5 3,6 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,7 3,3 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,3 0 0 0 0 13,2 10,9 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 4,9 2,5 19,6 31,6 19,9 16,3 14,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12 0 0 0 0 0 3 0 0 0,8 0 1,2 2,7 7,9 4,9 16,2 48,2 57,5 122,5 152,1 132,9 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 50,8 28 12,2 4,8 4,5 9 7,5 9 4,6 19,4 17,3 30,7 38,8 44,8 60,8 105,8 130,3 181 268,2 472,5 398,6 244,5
péče celkem II. Novotvary 137,5 14 7 1,6 15,7 9 18 20,2 18,5 28,2 65,2 82,2 119 195 287 327,5 532,1 485,7 519,9 391 782,5 122,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 13,1 0 3,5 0 2,2 0 1,5 3,4 1,9 1,6 1 9,8 5,3 6,6 7,3 18,7 23,2 69 89,4 184,6 191,9 366,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 71,9 28 5,2 4,8 11,2 6,7 4,5 3,4 2,8 8,1 4,1 12,3 13,4 19,8 48,6 102,1 133,9 293,1 629,2 1 021,0 1 875,1 2 445,0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 96,3 14 1,7 4,8 35,8 125,5 129,2 97,4 78,8 88 73,4 66,2 80,2 114,7 100,9 82,2 116,1 129,3 258,3 559,4 561,1 1 100,2
VI. Nemoci nervové soustavy 68,6 42 17,5 8 2,2 11,2 25,5 36,9 31,5 35,5 29,6 49,1 52,1 71,2 85,1 120,8 189,3 235,6 304,6 374,7 354,3 122,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,6 14 0 0 2,2 0 0 0 0 0 1 3,7 1,3 2,6 7,3 2,5 1,8 8,6 19,9 5,4 44,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 0 7 0 0 4,5 0 0 0,9 0 0 0 0 2,6 2,4 2,5 1,8 0 6,6 16,3 14,8 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 594 14 5,2 0 17,9 6,7 30 23,5 33,4 57,3 129,5 250,2 363,7 649,7 981,5 1 417,0 1 856,9 2 649,6 3 447,1 4 464,0 5 330,0 5 012,2
X. Nemoci dýchací soustavy 88 98 29,7 12,8 2,2 6,7 33,1 9 18,5 18,6 21,4 33,1 36,1 101,5 103,4 176,8 198,2 362,1 500 744 1 048,3 1 222,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 64,4 63 5,2 20,7 17,9 15,7 10,5 12,3 15,8 14,5 22,4 33,1 41,4 56,7 85,1 105,8 141,1 221,3 360,9 559,4 915,4 611,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 24,4 0 1,7 0 2,2 9 16,5 15,7 7,4 12,9 8,2 12,3 26,7 29 40,1 39,8 51,8 83,3 119,2 108,6 147,6 122,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 328,2 0 3,5 3,2 9 13,4 18 24,6 33,4 54,1 93,8 146 234 449,4 672,5 1 057,2 1 303,4 1 457,0 1 261,6 847,2 753 122,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 62,2 42 7 1,6 2,2 2,2 10,5 7,8 4,6 8,1 18,3 8,6 21,4 38,2 63,2 66 114,3 215,5 463,6 972,1 1 387,9 1 100,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 5,6 0 0 0 0 2,2 12 24,6 19,5 11,3 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 15,9 1 393,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 12,3 546 5,2 4,8 6,7 2,2 15 10,1 3,7 4,8 5,1 7,4 8 4 8,5 10 3,6 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 46,9 42 7 9,6 6,7 11,2 13,5 5,6 6,5 11,3 11,2 12,3 16 47,4 57,2 82,2 112,5 206,9 281,5 456,2 546,3 611,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 357,9 49 29,7 8 24,6 94,1 153,2 88,4 107,5 112,2 110,1 132,5 185,8 216,1 343 454,5 748,1 1 393,8 2 579,6 3 736,3 5 330,0 7 579,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 62,3 721 3,5 3,2 2,2 4,5 7,5 9 6,5 14,5 16,3 18,4 22,7 47,4 76,6 104,6 212,5 281,6 304,6 287,8 531,5 366,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 104,6 3 108,2 151,8 87,8 165,6 333,9 506,3 400,8 395,8 500,4 632 907,6 1 266,1 2 096,8 3 030,7 4 275,9 5 870,6 8 273,5 11 414,3 15 200,4 20 212,6 21 149,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)