8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 153 1 4 1 0 3 4 3 9 1 8 7 5 11 12 22 17 15 12 11 5 2
II. Novotvary 421 1 11 2 0 5 0 1 9 14 14 14 24 23 61 89 63 39 28 18 5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 55 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 2 1 3 3 4 6 3 11 9 1 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 153 2 1 0 1 2 1 0 0 3 6 2 4 9 18 17 23 10 20 23 10 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 281 0 0 0 4 11 24 15 23 23 33 19 15 20 23 12 13 16 17 9 4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 257 1 3 7 4 3 4 2 3 11 8 13 13 13 18 33 29 31 23 24 12 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 16 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 2 2 1 1 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 174 1 1 1 1 3 5 10 8 16 33 58 96 127 235 342 379 331 284 173 59 11
X. Nemoci dýchací soustavy 486 3 7 3 3 1 2 3 3 9 3 18 13 24 54 58 77 70 68 42 22 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 346 2 11 6 7 3 4 3 10 6 10 10 11 27 19 43 39 44 28 43 19 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 40 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 7 7 4 5 8 1 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 876 0 0 0 1 2 1 3 4 7 25 16 43 81 125 178 166 126 75 19 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 251 2 2 1 1 1 3 9 11 3 9 7 4 17 18 24 26 32 32 38 10 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 98 0 0 0 0 3 18 23 29 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 27 14 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 158 4 2 1 2 4 3 0 1 3 1 2 8 7 20 18 24 17 20 19 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 394 3 4 6 7 18 23 19 20 24 32 35 43 63 85 138 158 185 228 207 81 15
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 300 64 0 3 0 0 2 2 1 3 6 4 7 20 28 50 35 35 28 10 1 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 552 159 55 36 34 60 95 94 131 142 198 210 287 449 730 1 039 1 063 962 884 647 239 38
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 2 1 4 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 5 5 0 2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 2 2 2 4 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 2 4 5 2 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 9 10 8 17 32 18 6 1
X. Nemoci dýchací soustavy 37 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 3 3 6 9 2 5 3 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 27 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0 2 4 3 5 4 2 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 5 2 5 7 4 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 7 4 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 10 12 21 41 34 10 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 468 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 9 1 28 21 48 48 78 114 82 27 4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 73 0 0 0 0 2 7 8 4 5 6 7 3 4 9 5 3 3 4 1 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 82 0 0 0 0 2 7 8 4 5 6 7 3 5 9 7 4 4 5 2 4 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
II. Novotvary 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 1 4 3 1 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 2 1 1 0 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 1 2 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4 2 7 2 3 2 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 5 3 2 3 2 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 5 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 2 7 3 3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 3 1 4 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 148 0 0 0 1 0 0 0 1 4 2 1 2 6 18 29 20 16 24 17 7 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 159 1 4 1 0 3 4 3 9 1 9 7 5 11 12 25 17 16 12 12 5 2
péče celkem II. Novotvary 454 1 11 2 1 5 0 1 9 14 14 14 24 26 63 98 65 45 32 23 6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 61 4 3 2 1 0 0 0 0 2 0 2 1 4 3 4 6 3 15 9 1 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 172 2 1 0 1 2 1 0 0 4 6 2 4 10 20 20 28 15 20 25 10 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 380 0 0 0 4 13 31 23 27 32 40 27 19 26 34 21 19 22 25 10 7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 301 1 3 7 4 3 4 2 3 11 8 14 13 15 20 44 35 36 30 29 17 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 18 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 1 1 1 2 2 2 1 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 313 1 1 1 1 3 5 10 9 16 33 60 97 141 248 354 394 350 319 193 65 12
X. Nemoci dýchací soustavy 543 3 7 3 3 1 2 3 3 11 3 20 13 28 58 66 86 81 73 49 26 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 374 2 11 6 7 3 4 4 10 6 10 11 12 30 19 45 43 47 33 47 22 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 47 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 7 7 5 7 9 2 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 918 0 0 0 1 2 1 3 4 7 27 17 43 83 128 185 169 133 87 23 5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 273 2 2 1 1 1 3 9 11 3 9 7 4 17 19 26 28 34 40 44 11 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 98 0 0 0 0 3 18 23 29 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 27 14 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 176 4 2 1 2 4 3 0 1 3 1 2 8 7 23 20 26 20 23 23 3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 551 3 4 6 7 18 23 19 20 24 32 35 43 66 88 151 174 208 276 244 94 16
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 319 64 0 3 0 0 2 2 1 3 6 4 7 20 32 53 36 40 30 14 1 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 250 159 55 36 35 62 102 103 136 155 209 227 293 488 778 1 123 1 135 1 060 1 027 748 277 42
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 29,6 18,3 18,7 3,5 0 12,6 14,4 9 26,5 2,6 17,9 20,1 15,1 36 33,8 65,3 63,5 87,1 99,3 150,4 209,3 495
II. Novotvary 81,4 18,3 51,5 7 0 21 0 3 26,5 35,8 31,4 40,1 72,6 75,3 172 264,2 235,5 226,5 231,7 246,1 209,3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10,6 73,3 14 7 3,9 0 0 0 0 2,6 0 5,7 3 9,8 8,5 11,9 22,4 17,4 91 123 41,9 247,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 29,6 36,7 4,7 0 3,9 8,4 3,6 0 0 7,7 13,5 5,7 12,1 29,4 50,8 50,5 86 58,1 165,5 314,4 418,6 247,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 54,3 0 0 0 15,7 46,3 86,6 44,8 67,7 58,8 74 54,4 45,4 65,4 64,9 35,6 48,6 92,9 140,6 123 167,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 49,7 18,3 14 24,6 15,7 12,6 14,4 6 8,8 28,1 17,9 37,2 39,3 42,5 50,8 97,9 108,4 180,1 190,3 328,1 502,3 495
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,1 18,3 0 0 0 4,2 0 3 0 0 2,2 5,7 0 3,3 2,8 3 7,5 11,6 8,3 13,7 41,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,1 0 0 3,5 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 3 7,5 5,8 8,3 0 83,7 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 420,3 18,3 4,7 3,5 3,9 12,6 18 29,8 23,5 40,9 74 166,2 290,4 415,5 662,7 1 015,1 1 416,5 1 922,6 2 349,6 2 365,0 2 469,7 2 722,8
X. Nemoci dýchací soustavy 94 55 32,8 10,5 11,8 4,2 7,2 9 8,8 23 6,7 51,6 39,3 78,5 152,3 172,1 287,8 406,6 562,6 574,2 920,9 742,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 66,9 36,7 51,5 21 27,6 12,6 14,4 9 29,4 15,3 22,4 28,7 33,3 88,3 53,6 127,6 145,8 255,6 231,7 587,8 795,3 247,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,7 18,3 0 3,5 0 0 0 0 0 0 4,5 2,9 0 6,5 19,7 20,8 14,9 29 66,2 13,7 41,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 169,4 0 0 0 3,9 8,4 3,6 9 11,8 17,9 56,1 45,8 130,1 265 352,5 528,3 620,4 731,9 620,5 259,7 167,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 48,5 36,7 9,4 3,5 3,9 4,2 10,8 26,9 32,4 7,7 20,2 20,1 12,1 55,6 50,8 71,2 97,2 185,9 264,7 519,5 418,6 247,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 18,9 0 0 0 0 12,6 65 68,6 85,3 46 15,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,6 1 008,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,2 256,6 28,1 3,5 3,9 0 3,6 0 0 0 0 0 0 3,3 2,8 5,9 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 30,5 73,3 9,4 3,5 7,9 16,8 10,8 0 2,9 7,7 2,2 5,7 24,2 22,9 56,4 53,4 89,7 98,7 165,5 259,7 83,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 269,5 55 18,7 21 27,6 75,7 83 56,7 58,8 61,4 71,8 100,3 130,1 206,1 239,7 409,6 590,5 1 074,6 1 886,3 2 829,8 3 390,5 3 712,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 58 1 173,2 0 10,5 0 0 7,2 6 2,9 7,7 13,5 11,5 21,2 65,4 79 148,4 130,8 203,3 231,7 136,7 41,9 247,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 460,0 2 914,8 257,5 126,3 133,8 252,4 342,9 280,5 385,4 363 444,2 601,7 868,2 1 469,1 2 058,6 3 083,8 3 972,9 5 587,8 7 313,6 8 844,8 10 004,2 9 405,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 5,8 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 2,8 8,9 3,7 11,6 8,3 54,7 41,9 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 33,1 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 3,3 2,8 5,9 18,7 29 0 27,3 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 0 2,9 0 3,3 2,8 5,9 7,5 11,6 33,1 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 3,3 2,8 14,8 7,5 23,2 41,4 27,3 83,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 8,3 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 22,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 45,8 25,4 29,7 29,9 98,7 264,7 246,1 251,2 247,5
X. Nemoci dýchací soustavy 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 5,7 0 6,5 8,5 8,9 22,4 52,3 16,5 68,4 125,6 247,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 5,2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2,9 3 9,8 0 5,9 14,9 17,4 41,4 54,7 83,7 247,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,9 0 0 0 0 3,7 11,6 8,3 13,7 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 2,9 0 3,3 5,6 14,8 7,5 29 57,9 54,7 41,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 5,9 7,5 11,6 57,9 54,7 41,9 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7,5 17,4 24,8 54,7 41,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 25,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 2,8 29,7 44,8 122 339,2 464,8 418,6 247,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 3 3,7 11,6 8,3 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 90,5 0 0 0 0 0 0 3 0 10,2 6,7 25,8 3 91,6 59,2 142,5 179,4 453,1 943,2 1 121,0 1 130,2 990,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14,1 0 0 0 0 8,4 25,3 23,9 11,8 12,8 13,5 20,1 9,1 13,1 25,4 14,8 11,2 17,4 33,1 13,7 83,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 5,9 3,7 5,8 8,3 13,7 83,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15,9 0 0 0 0 8,4 25,3 23,9 11,8 12,8 13,5 20,1 9,1 16,4 25,4 20,8 14,9 23,2 41,4 27,3 167,4 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 3 0 0 0 13,7 0 0
II. Novotvary 3,5 0 0 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 2,8 17,8 3,7 23,2 24,8 13,7 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 3 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 2,2 0 3 3,3 2,8 5,9 3,7 5,8 0 0 41,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 11,9 11,2 0 8,3 27,3 41,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4,4 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 2,9 3 0 11,3 5,9 26,2 11,6 24,8 27,3 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 6,5 2,8 14,8 11,2 11,6 24,8 27,3 41,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 2,8 5,9 3,7 11,6 41,4 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 27,3 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5 3 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 5,6 8,9 14,9 11,6 57,9 41 125,6 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5 5,9 0 17,4 8,3 54,7 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 28,6 0 0 0 3,9 0 0 0 2,9 10,2 4,5 2,9 6 19,6 50,8 86,1 74,7 92,9 198,6 232,4 293 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 30,7 18,3 18,7 3,5 0 12,6 14,4 9 26,5 2,6 20,2 20,1 15,1 36 33,8 74,2 63,5 92,9 99,3 164 209,3 495
péče celkem II. Novotvary 87,8 18,3 51,5 7 3,9 21 0 3 26,5 35,8 31,4 40,1 72,6 85,1 177,7 290,9 242,9 261,4 264,7 314,4 251,2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11,8 73,3 14 7 3,9 0 0 0 0 5,1 0 5,7 3 13,1 8,5 11,9 22,4 17,4 124,1 123 41,9 247,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 33,3 36,7 4,7 0 3,9 8,4 3,6 0 0 10,2 13,5 5,7 12,1 32,7 56,4 59,4 104,6 87,1 165,5 341,8 418,6 247,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 73,5 0 0 0 15,7 54,7 111,9 68,6 79,4 81,8 89,7 77,4 57,5 85,1 95,9 62,3 71 127,8 206,8 136,7 293 0
VI. Nemoci nervové soustavy 58,2 18,3 14 24,6 15,7 12,6 14,4 6 8,8 28,1 17,9 40,1 39,3 49,1 56,4 130,6 130,8 209,1 248,2 396,4 711,6 495
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,5 18,3 0 0 0 4,2 0 3 0 0 2,2 8,6 0 3,3 2,8 3 7,5 11,6 16,5 13,7 41,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,1 0 0 3,5 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 3 7,5 5,8 8,3 0 83,7 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 447,2 18,3 4,7 3,5 3,9 12,6 18 29,8 26,5 40,9 74 171,9 293,4 461,4 699,4 1 050,7 1 472,6 2 033,0 2 639,2 2 638,4 2 720,8 2 970,3
X. Nemoci dýchací soustavy 105 55 32,8 10,5 11,8 4,2 7,2 9 8,8 28,1 6,7 57,3 39,3 91,6 163,6 195,9 321,4 470,5 604 669,9 1 088,3 990,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 72,3 36,7 51,5 21 27,6 12,6 14,4 11,9 29,4 15,3 22,4 31,5 36,3 98,2 53,6 133,6 160,7 273 273 642,5 920,9 495
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9,1 18,3 0 3,5 0 0 0 0 0 0 6,7 5,7 0 6,5 19,7 20,8 18,7 40,7 74,5 27,3 41,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 177,5 0 0 0 3,9 8,4 3,6 9 11,8 17,9 60,6 48,7 130,1 271,6 361 549,1 631,6 772,5 719,8 314,4 209,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 52,8 36,7 9,4 3,5 3,9 4,2 10,8 26,9 32,4 7,7 20,2 20,1 12,1 55,6 53,6 77,2 104,6 197,5 330,9 601,5 460,4 247,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 18,9 0 0 0 0 12,6 65 68,6 85,3 46 15,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,6 1 008,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,2 256,6 28,1 3,5 3,9 0 3,6 0 0 0 0 0 0 3,3 2,8 5,9 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 34 73,3 9,4 3,5 7,9 16,8 10,8 0 2,9 7,7 2,2 5,7 24,2 22,9 64,9 59,4 97,2 116,2 190,3 314,4 125,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 299,9 55 18,7 21 27,6 75,7 83 56,7 58,8 61,4 71,8 100,3 130,1 216 248,2 448,2 650,3 1 208,2 2 283,4 3 335,6 3 934,7 3 960,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 61,7 1 173,2 0 10,5 0 0 7,2 6 2,9 7,7 13,5 11,5 21,2 65,4 90,2 157,3 134,5 232,3 248,2 191,4 41,9 247,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 595,0 2 914,8 257,5 126,3 137,8 260,8 368,2 307,3 400,1 396,2 468,9 650,4 886,3 1 596,8 2 194,0 3 333,1 4 242,0 6 157,1 8 496,7 10 225,6 11 594,8 10 396,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)