8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 219 2 1 2 0 5 4 3 4 6 2 8 8 10 24 16 23 31 39 19 12 0
II. Novotvary 251 0 3 0 2 0 2 1 2 10 4 1 2 13 38 43 47 35 25 19 3 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 63 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 3 4 8 8 9 10 10 3 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 199 1 0 2 0 2 2 1 1 1 2 0 6 11 8 28 23 35 31 31 12 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 210 1 0 0 3 7 21 12 17 20 16 11 17 15 13 12 13 7 12 10 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 280 1 5 3 2 8 2 3 4 4 7 11 7 26 28 44 36 26 39 16 7 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 0 2 2 2 4 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 4 2 2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 118 2 0 0 2 1 3 4 4 21 34 52 66 128 224 329 346 284 327 213 72 6
X. Nemoci dýchací soustavy 473 3 1 2 0 2 2 1 2 3 6 12 14 25 38 61 51 72 72 75 26 5
XI. Nemoci trávicí soustavy 292 2 3 1 4 1 4 2 2 9 7 6 10 13 25 35 40 25 46 30 25 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 55 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 1 7 3 8 9 5 2 12 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 459 0 1 3 2 1 1 4 3 8 7 16 20 31 52 89 89 57 45 23 6 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 205 1 2 0 0 2 3 1 3 3 4 7 6 9 12 15 22 28 38 26 21 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 77 0 0 0 0 2 6 29 25 12 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 16 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 180 3 4 0 1 2 3 0 0 3 2 1 6 13 15 14 26 22 29 28 6 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 378 2 2 5 7 14 18 14 15 20 26 39 40 57 89 112 115 171 252 260 101 19
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 289 18 0 1 0 0 3 1 1 5 5 12 14 9 22 37 39 33 43 33 12 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 865 116 23 23 25 48 74 78 83 130 126 179 219 373 599 855 890 846 1 014 811 310 43
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 1 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 6 6 5 7 5 4 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 3 3 3 4 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 2 2 2 4 2 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 35 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 4 12 1 11 2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 14 30 16 15 41 20 8 0
X. Nemoci dýchací soustavy 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 1 2 3 4 0 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 4 7 0 0 6 4 3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 8 3 10 5 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 3 6 4 4 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 4 4 7 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 4 8 10 13 26 20 10 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 531 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 15 14 24 43 71 62 62 123 77 31 2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 3 4 0 0 0
II. Novotvary 41 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 9 10 5 4 4 3 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 28 0 0 0 0 0 2 3 0 3 1 1 3 3 3 2 3 1 0 3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 75 0 1 0 0 2 0 2 0 2 3 4 4 8 8 15 8 4 8 6 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 5 16 27 17 14 16 6 2 1
X. Nemoci dýchací soustavy 79 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 9 7 7 7 7 23 5 4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 3 0 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 5 8 13 11 19 6 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3 1 2 4 2 3 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 36 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 9 8 8 4 3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 86 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 4 6 7 13 5 16 11 12 6 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 598 0 1 0 2 2 2 6 3 9 9 16 26 42 64 90 72 79 99 53 21 2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 239 2 1 2 0 5 4 3 4 6 2 8 8 12 27 19 23 38 44 19 12 0
péče celkem II. Novotvary 333 0 3 0 3 0 2 1 2 10 4 8 2 18 53 59 57 46 34 26 4 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 71 0 1 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 3 4 8 8 9 13 10 7 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 227 1 0 2 0 2 2 1 1 1 2 0 7 13 11 32 28 38 34 38 12 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 256 1 0 0 3 7 23 15 17 23 17 14 20 18 19 16 18 10 16 15 4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 390 1 6 3 2 10 2 5 4 7 11 16 12 35 36 63 56 31 58 24 7 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 0 2 2 2 4 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 4 2 2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 391 2 0 0 2 1 3 4 4 21 35 60 76 139 254 386 379 313 384 239 82 7
X. Nemoci dýchací soustavy 570 3 1 2 0 2 2 2 3 4 7 13 20 36 46 71 59 81 98 84 30 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 337 2 3 1 4 1 4 2 2 9 7 7 12 18 32 44 41 27 55 34 30 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 63 0 0 1 0 1 0 1 0 3 2 0 1 7 3 8 9 8 4 13 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 572 0 1 3 2 1 1 4 3 8 8 18 24 38 59 101 110 71 74 34 11 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 236 1 2 0 0 2 3 1 3 3 4 8 6 9 15 17 25 38 43 32 22 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 77 0 0 0 0 2 6 29 25 12 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 16 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 224 3 4 0 1 2 3 1 0 3 4 1 7 16 20 17 30 30 35 38 7 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 515 2 2 5 8 14 18 14 15 20 28 41 44 59 94 121 134 192 286 284 114 20
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 376 18 0 1 0 0 3 1 2 8 6 13 18 15 29 50 44 49 54 45 18 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 994 116 24 23 27 50 76 85 86 140 140 210 259 439 706 1 016 1 024 987 1 236 941 362 47
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 42,4 38,2 4,6 7,3 0 20,2 12,4 8,7 11,2 13,5 5,1 24,2 25,3 29 66,3 49,7 102,2 198,2 309,5 290,7 579,4 0
II. Novotvary 48,6 0 13,7 0 8,5 0 6,2 2,9 5,6 22,5 10,2 3 6,3 37,7 105 133,7 208,9 223,8 198,4 290,7 144,9 395,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12,2 0 4,6 7,3 4,2 0 0 2,9 0 2,3 0 3 0 8,7 11,1 24,9 35,6 57,5 79,4 153 144,9 395,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 38,6 19,1 0 7,3 0 8,1 6,2 2,9 2,8 2,3 5,1 0 19 31,9 22,1 87 102,2 223,8 246 474,4 579,4 790,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 40,7 19,1 0 0 12,7 28,3 65,1 34,9 47,4 45 40,8 33,3 53,9 43,5 35,9 37,3 57,8 44,8 95,2 153 144,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 54,3 19,1 22,8 10,9 8,5 32,4 6,2 8,7 11,2 9 17,9 33,3 22,2 75,3 77,4 136,8 160 166,2 309,5 244,8 338 395,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,9 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 2,6 3 6,3 5,8 8,3 0 8,9 12,8 15,9 61,2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,7 0 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,8 9,3 0 25,6 15,9 30,6 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 410,4 38,2 0 0 8,5 4 9,3 11,6 11,2 47,3 86,7 157,6 209,1 370,8 619,2 1 022,8 1 538,0 1 815,6 2 594,8 3 259,4 3 476,6 2 371,5
X. Nemoci dýchací soustavy 91,6 57,3 4,6 7,3 0 8,1 6,2 2,9 5,6 6,8 15,3 36,4 44,4 72,4 105 189,6 226,7 460,3 571,3 1 147,7 1 255,4 1 976,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 56,6 38,2 13,7 3,6 16,9 4 12,4 5,8 5,6 20,3 17,9 18,2 31,7 37,7 69,1 108,8 177,8 159,8 365 459,1 1 207,1 790,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10,7 0 0 3,6 0 4 0 2,9 0 6,8 2,6 0 3,2 20,3 8,3 24,9 40 32 15,9 183,6 48,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 88,9 0 4,6 10,9 8,5 4 3,1 11,6 8,4 18 17,9 48,5 63,4 89,8 143,7 276,7 395,6 364,4 357,1 352 289,7 395,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 39,7 19,1 9,1 0 0 8,1 9,3 2,9 8,4 6,8 10,2 21,2 19 26,1 33,2 46,6 97,8 179 301,5 397,9 1 014,0 790,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,9 0 0 0 0 8,1 18,6 84,4 69,7 27 5,1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13 1 279,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3,1 248,3 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 3,1 4,4 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 34,9 57,3 18,2 0 4,2 8,1 9,3 0 0 6,8 5,1 3 19 37,7 41,5 43,5 115,6 140,6 230,1 428,5 289,7 790,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 267 38,2 9,1 18,2 29,6 56,7 55,8 40,8 41,8 45 66,3 118,2 126,7 165,1 246 348,2 511,2 1 093,2 1 999,7 3 978,6 4 876,9 7 509,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 56 343,8 0 3,6 0 0 9,3 2,9 2,8 11,3 12,8 36,4 44,4 26,1 60,8 115 173,4 211 341,2 505 579,4 395,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 330,1 2 215,9 104,7 83,8 105,7 194,4 229,2 227,1 231,6 292,7 321,4 542,4 693,9 1 080,7 1 655,8 2 658,1 3 956,1 5 408,5 8 046,3 12 410,1 14 968,6 16 996,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,8 0 0 25,6 7,9 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,2 0 5,8 16,6 18,7 22,2 44,8 39,7 61,2 48,3 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,8 0 96,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 5,8 8,3 12,4 13,3 19,2 23,8 61,2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 0 0 8,3 6,2 8,9 12,8 31,7 30,6 48,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,6 3 3,2 2,9 0 12,4 53,3 6,4 87,3 30,6 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 30,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 6,1 12,7 17,4 38,7 93,3 71,1 95,9 325,3 306 386,3 0
X. Nemoci dýchací soustavy 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 5,8 2,8 9,3 4,4 12,8 23,8 61,2 0 395,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6,3 14,5 11,1 21,8 0 0 47,6 61,2 144,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 12,8 15,9 15,3 48,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 5,8 5,5 12,4 35,6 19,2 79,4 76,5 144,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 8,3 3,1 13,3 38,4 31,7 61,2 48,3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,8 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 5,8 5,5 6,2 8,9 25,6 31,7 107,1 48,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 6,1 12,7 2,9 11,1 24,9 44,5 83,1 206,3 306 482,9 395,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 102,9 0 0 0 0 0 0 2,9 0 2,3 12,8 45,5 44,4 69,5 118,9 220,7 275,6 396,4 976 1 178,3 1 496,9 790,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 5,5 9,3 0 19,2 31,7 0 0 0
II. Novotvary 7,9 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0 6,1 0 8,7 24,9 31,1 22,2 25,6 31,7 45,9 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,6 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,9 0 0 45,9 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,4 0 0 0 0 0 6,2 8,7 0 6,8 2,6 3 9,5 8,7 8,3 6,2 13,3 6,4 0 45,9 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 14,5 0 4,6 0 0 8,1 0 5,8 0 4,5 7,7 12,1 12,7 23,2 22,1 46,6 35,6 25,6 63,5 91,8 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 22,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,2 19 14,5 44,2 83,9 75,6 89,5 127 91,8 96,6 395,3
X. Nemoci dýchací soustavy 15,3 0 0 0 0 0 0 2,9 2,8 2,3 2,6 3 15,8 26,1 19,4 21,8 31,1 44,8 182,5 76,5 193,1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 6,2 4,4 12,8 23,8 0 96,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,4 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 6,1 9,5 14,5 13,8 24,9 57,8 70,3 150,8 91,8 96,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 25,6 7,9 30,6 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 0 3,2 2,9 8,3 3,1 8,9 25,6 15,9 45,9 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,8 3,1 40 51,1 63,5 61,2 144,9 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 16,7 0 0 0 0 0 0 0 2,8 6,8 2,6 0 12,7 17,4 19,4 40,4 22,2 102,3 87,3 183,6 289,7 395,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 115,9 0 4,6 0 8,5 8,1 6,2 17,5 8,4 20,3 23 48,5 82,4 121,7 176,9 279,8 320 505,1 785,6 811 1 014,0 790,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 46,3 38,2 4,6 7,3 0 20,2 12,4 8,7 11,2 13,5 5,1 24,2 25,3 34,8 74,6 59,1 102,2 242,9 349,2 290,7 579,4 0
péče celkem II. Novotvary 64,5 0 13,7 0 12,7 0 6,2 2,9 5,6 22,5 10,2 24,2 6,3 52,1 146,5 183,4 253,4 294,1 269,8 397,9 193,1 395,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 13,8 0 4,6 7,3 4,2 0 0 2,9 2,8 2,3 0 3 0 8,7 11,1 24,9 35,6 57,5 103,2 153 338 395,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 44 19,1 0 7,3 0 8,1 6,2 2,9 2,8 2,3 5,1 0 22,2 37,7 30,4 99,5 124,5 242,9 269,8 581,5 579,4 790,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 49,6 19,1 0 0 12,7 28,3 71,2 43,7 47,4 51,8 43,4 42,4 63,4 52,1 52,5 49,7 80 63,9 127 229,5 193,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 75,6 19,1 27,3 10,9 8,5 40,5 6,2 14,6 11,2 15,8 28,1 48,5 38 101,4 99,5 195,9 248,9 198,2 460,2 367,3 338 395,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,9 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 2,6 3 6,3 5,8 8,3 0 8,9 12,8 15,9 61,2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,7 0 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,8 9,3 0 25,6 15,9 30,6 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 463,3 38,2 0 0 8,5 4 9,3 11,6 11,2 47,3 89,3 181,8 240,8 402,7 702,1 1 200,0 1 684,7 2 001,0 3 047,1 3 657,2 3 959,4 2 766,8
X. Nemoci dýchací soustavy 110,4 57,3 4,6 7,3 0 8,1 6,2 5,8 8,4 9 17,9 39,4 63,4 104,3 127,2 220,7 262,3 517,8 777,7 1 285,4 1 448,6 2 371,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 65,3 38,2 13,7 3,6 16,9 4 12,4 5,8 5,6 20,3 17,9 21,2 38 52,1 88,5 136,8 182,2 172,6 436,4 520,3 1 448,6 790,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12,2 0 0 3,6 0 4 0 2,9 0 6,8 5,1 0 3,2 20,3 8,3 24,9 40 51,1 31,7 198,9 96,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 110,8 0 4,6 10,9 8,5 4 3,1 11,6 8,4 18 20,4 54,5 76 110,1 163,1 314 489 453,9 587,2 520,3 531,1 395,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 45,7 19,1 9,1 0 0 8,1 9,3 2,9 8,4 6,8 10,2 24,2 19 26,1 41,5 52,9 111,1 242,9 341,2 489,7 1 062,3 790,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,9 0 0 0 0 8,1 18,6 84,4 69,7 27 5,1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13 1 279,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3,1 248,3 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 3,1 4,4 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 43,4 57,3 18,2 0 4,2 8,1 9,3 2,9 0 6,8 10,2 3 22,2 46,4 55,3 52,9 133,4 191,8 277,7 581,5 338 790,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 293,5 38,2 9,1 18,2 33,8 56,7 55,8 40,8 41,8 45 71,4 124,2 139,4 170,9 259,8 376,2 595,6 1 227,5 2 269,5 4 345,8 5 504,6 7 905,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 72,9 343,8 0 3,6 0 0 9,3 2,9 5,6 18 15,3 39,4 57 43,5 80,2 155,4 195,6 313,3 428,5 688,6 869,1 790,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 548,9 2 215,9 109,3 83,8 114,1 202,5 235,4 247,5 239,9 315,3 357,1 636,3 820,6 1 271,9 1 951,6 3 158,6 4 551,7 6 309,9 9 808,0 14 399,4 17 479,5 18 577,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)