8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 238 0 7 4 0 1 4 3 7 5 5 8 8 19 13 29 33 27 32 25 7 1
II. Novotvary 674 4 3 4 2 2 4 3 3 12 22 30 41 64 80 129 121 65 59 21 5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 45 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 7 2 7 9 9 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 248 3 4 1 1 2 0 0 4 1 5 4 9 20 17 28 21 30 43 32 19 4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 200 0 0 0 3 8 8 9 13 10 21 24 14 16 5 14 17 13 13 8 2 2
VI. Nemoci nervové soustavy 203 4 5 1 4 2 2 3 10 10 8 8 7 11 24 24 31 20 19 8 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 900 3 0 1 1 5 6 3 5 20 27 46 63 91 182 270 331 326 244 190 71 15
X. Nemoci dýchací soustavy 518 14 10 3 1 3 1 3 3 7 4 3 17 20 62 62 77 71 72 58 21 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 296 1 3 4 4 1 2 4 2 5 15 18 12 21 35 31 21 39 33 27 14 4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 63 1 0 0 0 0 1 1 0 2 3 1 3 4 5 10 7 13 6 6 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 373 1 1 0 0 3 0 4 1 10 18 24 64 114 187 283 313 221 84 34 10 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 423 4 4 1 3 1 2 7 18 4 11 17 10 16 30 53 67 73 48 38 15 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 72 0 0 0 0 2 13 21 20 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 36 19 6 0 1 1 2 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 171 3 7 3 0 4 3 1 4 1 4 2 6 9 12 18 19 23 23 19 7 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 276 1 7 4 18 7 20 25 18 33 34 46 40 59 107 129 135 158 180 158 75 22
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 187 28 2 0 1 1 1 2 3 1 7 3 7 16 18 17 22 36 17 4 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 009 157 61 27 41 45 69 90 112 135 187 237 302 482 780 1 109 1 218 1 124 885 638 251 59
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 1 2 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 12 10 2 5 3 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4 2 1 3 1 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 4 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 19 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 3 3 5 2 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 9 21 19 28 36 23 10 5
X. Nemoci dýchací soustavy 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 14 10 10 12 12 2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 3 0 3 3 3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 22 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 2 3 3 3 1 2 2 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 5 6 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 2 5 1 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 74 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 2 4 2 2 10 14 14 14 3 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 6 6 5 9 4 4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 535 0 0 0 0 0 1 0 6 3 9 0 13 19 31 69 75 77 103 81 36 12
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 147 0 0 0 0 2 4 5 6 4 4 5 13 11 13 18 21 14 15 9 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 7 6 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 164 0 0 0 0 2 4 5 6 4 4 5 13 11 13 19 21 17 22 15 3 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
II. Novotvary 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1
X. Nemoci dýchací soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 2 0 0 0 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 2 1 2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 41 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 0 8 5 3 6 6 5 1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 250 0 7 4 0 1 4 3 8 5 6 8 8 19 14 30 35 27 33 27 9 2
péče celkem II. Novotvary 721 4 3 4 2 2 4 3 3 12 22 30 43 69 84 141 131 67 64 24 9 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 49 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 7 2 8 11 9 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 265 3 4 1 1 2 0 0 4 1 5 4 10 23 17 28 25 32 44 35 20 6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 358 0 0 0 3 10 12 14 19 14 25 29 28 27 19 33 38 30 29 21 5 2
VI. Nemoci nervové soustavy 241 4 5 1 4 2 2 3 12 10 8 8 7 11 25 27 34 27 31 16 4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 064 3 0 1 1 5 6 3 5 20 28 46 68 93 191 291 350 354 281 216 81 21
X. Nemoci dýchací soustavy 590 14 10 3 1 3 1 3 3 7 4 3 21 21 67 76 87 81 86 70 23 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 316 1 3 4 4 1 2 4 2 5 16 18 12 23 36 34 24 39 37 30 17 4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 85 1 0 0 0 0 1 1 2 2 5 1 3 5 7 13 10 16 7 8 2 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 405 1 1 0 0 3 0 4 1 10 18 25 64 115 189 288 317 224 89 40 15 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 438 4 4 1 3 1 2 7 18 4 12 17 10 16 31 55 69 75 53 39 16 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 72 0 0 0 0 2 13 21 20 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 36 19 6 0 1 1 2 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 183 3 7 3 0 4 3 1 5 1 4 2 6 9 12 19 21 24 26 22 8 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 353 1 7 4 18 7 21 25 18 36 36 46 42 63 109 132 146 172 195 172 78 25
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 237 28 2 0 1 1 1 2 3 2 8 4 7 18 20 26 29 43 27 10 5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 749 157 61 27 41 47 74 95 124 143 200 244 330 514 824 1 205 1 319 1 221 1 016 740 295 72
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 37,6 0 27,3 11,7 0 3,6 12,2 7,3 17,1 10,4 9,2 18,7 19,3 48,9 29,9 69,1 100,4 122,6 222,9 285,5 223,1 183,5
II. Novotvary 106,5 60,1 11,7 11,7 6,5 7,1 12,2 7,3 7,3 25 40,3 70,2 98,8 164,8 183,8 307,4 368 295,2 410,9 239,8 159,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7,1 15 3,9 2,9 3,3 3,6 0 0 2,4 0 0 2,3 0 5,2 2,3 16,7 6,1 31,8 62,7 102,8 31,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 39,2 45,1 15,6 2,9 3,3 7,1 0 0 9,8 2,1 9,2 9,4 21,7 51,5 39,1 66,7 63,9 136,2 299,5 365,4 605,7 733,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 31,6 0 0 0 9,8 28,5 24,4 21,9 31,7 20,8 38,4 56,2 33,8 41,2 11,5 33,4 51,7 59 90,5 91,3 63,8 367
VI. Nemoci nervové soustavy 32,1 60,1 19,5 2,9 13 7,1 6,1 7,3 24,4 20,8 14,6 18,7 16,9 28,3 55,1 57,2 94,3 90,8 132,3 91,3 63,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,9 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 4,8 0 0 7 0 31,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,7 15 3,9 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 0 9,1 13,9 11,4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 300,1 45,1 0 2,9 3,3 17,8 18,3 7,3 12,2 41,6 49,4 107,7 151,9 234,4 418,1 643,4 1 006,7 1 480,5 1 699,3 2 169,4 2 263,3 2 752,3
X. Nemoci dýchací soustavy 81,8 210,4 39 8,8 3,3 10,7 3 7,3 7,3 14,6 7,3 7 41 51,5 142,4 147,7 234,2 322,4 501,4 662,3 669,4 1 100,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 46,8 15 11,7 11,7 13 3,6 6,1 9,7 4,9 10,4 27,5 42,1 28,9 54,1 80,4 73,9 63,9 177,1 229,8 308,3 446,3 733,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10 15 0 0 0 0 3 2,4 0 4,2 5,5 2,3 7,2 10,3 11,5 23,8 21,3 59 41,8 68,5 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 216,9 15 3,9 0 0 10,7 0 9,7 2,4 20,8 33 56,2 154,3 293,6 429,6 674,4 951,9 1 003,7 585 388,2 318,8 183,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 66,8 60,1 15,6 2,9 9,8 3,6 6,1 17 43,9 8,3 20,1 39,8 24,1 41,2 68,9 126,3 203,8 331,5 334,3 433,9 478,2 183,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 11,4 0 0 0 0 7,1 39,6 51 48,8 29,1 1,8 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,9 1 037,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,7 285,6 23,4 0 3,3 3,6 6,1 2,4 0 0 3,7 2,3 2,4 0 2,3 0 3 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 27 45,1 27,3 8,8 0 14,3 9,1 2,4 9,8 2,1 7,3 4,7 14,5 23,2 27,6 42,9 57,8 104,5 160,2 216,9 223,1 550,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 201,5 15 27,3 11,7 58,6 24,9 60,9 60,7 43,9 68,7 62,3 107,7 96,4 152 245,8 307,4 410,6 717,6 1 253,6 1 804,1 2 390,8 4 036,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 29,5 420,9 7,8 0 3,3 3,6 3 4,9 7,3 2,1 12,8 7 16,9 41,2 41,4 40,5 66,9 163,5 118,4 45,7 31,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 265,0 2 359,8 238,1 78,9 133,6 160,3 210,1 218,6 273,3 281 342,4 554,8 728,1 1 241,4 1 791,9 2 642,8 3 704,3 5 104,7 6 163,4 7 284,8 8 001,3 10 825,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,7 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 1,8 0 0 0 2,3 2,4 6,1 0 7 11,4 63,8 183,5
nemocných (LDN) II. Novotvary 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 12,9 9,2 28,6 30,4 9,1 34,8 34,3 31,9 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 13,9 0 31,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 7,7 0 0 12,2 9,1 7 34,3 31,9 367
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,4 0 13,6 7 45,7 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 0 0 0 0 2,3 4,8 9,1 13,6 34,8 22,8 31,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 9,6 5,2 20,7 50 57,8 127,2 250,7 262,6 318,8 917,4
X. Nemoci dýchací soustavy 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 2,6 11,5 33,4 30,4 45,4 83,6 137 63,8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 5,2 2,3 7,1 9,1 0 20,9 34,3 95,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,5 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 3,7 0 0 2,6 4,6 7,1 9,1 13,6 7 22,8 63,8 183,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 2,4 6,1 13,6 34,8 68,5 127,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 2,3 4,8 6,1 9,1 34,8 11,4 31,9 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,7 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 2,4 3 4,5 20,9 34,3 31,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11,7 0 0 0 0 0 3 0 0 6,2 3,7 0 4,8 10,3 4,6 4,8 30,4 63,6 97,5 159,9 95,6 550,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 2,6 4,6 14,3 18,2 22,7 62,7 45,7 127,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 84,5 0 0 0 0 0 3 0 14,6 6,2 16,5 0 31,3 48,9 71,2 164,4 228,1 349,7 717,3 924,9 1 147,6 2 201,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 23,2 0 0 0 0 7,1 12,2 12,1 14,6 8,3 7,3 11,7 31,3 28,3 29,9 42,9 63,9 63,6 104,5 102,8 95,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 13,6 48,7 68,5 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 25,9 0 0 0 0 7,1 12,2 12,1 14,6 8,3 7,3 11,7 31,3 28,3 29,9 45,3 63,9 77,2 153,2 171,3 95,6 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,4 0 0
II. Novotvary 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 31,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 7 34,3 0 183,5
X. Nemoci dýchací soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,9 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 2,6 0 9,5 6,1 0 0 0 31,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 3 0 7 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 2,3 0 2,6 0 7,1 3 9,1 7 22,8 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 4,7 4,8 5,2 0 19,1 15,2 13,6 41,8 68,5 159,4 183,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 39,5 0 27,3 11,7 0 3,6 12,2 7,3 19,5 10,4 11 18,7 19,3 48,9 32,2 71,5 106,4 122,6 229,8 308,3 286,9 367
péče celkem II. Novotvary 113,9 60,1 11,7 11,7 6,5 7,1 12,2 7,3 7,3 25 40,3 70,2 103,7 177,7 193 336 398,4 304,3 445,7 274 286,9 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7,7 15 3,9 2,9 3,3 3,6 0 0 2,4 0 0 2,3 0 5,2 2,3 16,7 6,1 36,3 76,6 102,8 63,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 41,9 45,1 15,6 2,9 3,3 7,1 0 0 9,8 2,1 9,2 9,4 24,1 59,2 39,1 66,7 76 145,3 306,4 399,6 637,6 1 100,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 56,5 0 0 0 9,8 35,6 36,5 34 46,4 29,1 45,8 67,9 67,5 69,5 43,6 78,6 115,6 136,2 202 239,8 159,4 367
VI. Nemoci nervové soustavy 38,1 60,1 19,5 2,9 13 7,1 6,1 7,3 29,3 20,8 14,6 18,7 16,9 28,3 57,4 64,3 103,4 122,6 215,9 182,7 127,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,9 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 4,8 0 0 7 0 31,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,7 15 3,9 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 0 9,1 13,9 11,4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 326 45,1 0 2,9 3,3 17,8 18,3 7,3 12,2 41,6 51,3 107,7 163,9 239,5 438,8 693,5 1 064,4 1 607,7 1 957,0 2 466,3 2 582,1 3 853,2
X. Nemoci dýchací soustavy 93,2 210,4 39 8,8 3,3 10,7 3 7,3 7,3 14,6 7,3 7 50,6 54,1 153,9 181,1 264,6 367,9 598,9 799,3 733,2 1 100,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 49,9 15 11,7 11,7 13 3,6 6,1 9,7 4,9 10,4 29,3 42,1 28,9 59,2 82,7 81 73 177,1 257,7 342,5 541,9 733,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 13,4 15 0 0 0 0 3 2,4 4,9 4,2 9,2 2,3 7,2 12,9 16,1 31 30,4 72,7 48,7 91,3 63,8 183,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 221,9 15 3,9 0 0 10,7 0 9,7 2,4 20,8 33 58,5 154,3 296,2 434,2 686,3 964,1 1 017,3 619,8 456,7 478,2 183,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 69,2 60,1 15,6 2,9 9,8 3,6 6,1 17 43,9 8,3 22 39,8 24,1 41,2 71,2 131,1 209,8 340,6 369,1 445,3 510 183,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 11,4 0 0 0 0 7,1 39,6 51 48,8 29,1 1,8 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,9 1 037,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,7 285,6 23,4 0 3,3 3,6 6,1 2,4 0 0 3,7 2,3 2,4 0 2,3 0 3 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 28,9 45,1 27,3 8,8 0 14,3 9,1 2,4 12,2 2,1 7,3 4,7 14,5 23,2 27,6 45,3 63,9 109 181,1 251,2 255 550,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 213,7 15 27,3 11,7 58,6 24,9 63,9 60,7 43,9 74,9 65,9 107,7 101,3 162,3 250,4 314,6 444 781,1 1 358,0 1 963,9 2 486,5 4 587,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 37,4 420,9 7,8 0 3,3 3,6 3 4,9 7,3 4,2 14,6 9,4 16,9 46,4 45,9 62 88,2 195,3 188 114,2 159,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 381,9 2 359,8 238,1 78,9 133,6 167,5 225,3 230,8 302,5 297,7 366,2 571,1 795,6 1 323,8 1 893,0 2 871,6 4 011,4 5 545,2 7 075,7 8 449,4 9 403,9 13 211,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)