8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 257 1 6 4 3 2 1 6 3 3 4 2 12 12 26 32 31 38 31 25 11 4
II. Novotvary 749 2 1 6 1 0 3 5 6 6 26 35 39 69 101 132 122 90 58 36 9 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 65 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 1 7 5 5 7 15 11 5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 327 2 0 1 1 0 1 1 4 3 6 3 5 12 23 36 37 37 60 63 25 7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 173 0 0 0 1 8 7 5 18 7 12 18 10 10 6 12 11 14 15 15 4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 271 4 9 7 5 5 6 5 11 6 13 17 18 20 18 26 36 24 20 14 7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 043 2 0 1 2 4 6 2 8 14 32 34 84 92 214 273 290 326 311 213 121 14
X. Nemoci dýchací soustavy 659 23 14 5 3 2 2 4 2 6 5 7 28 28 51 86 80 100 101 68 43 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 433 8 4 4 7 7 5 6 4 13 9 6 23 37 36 49 41 46 63 37 26 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 80 1 3 2 0 2 1 0 1 0 1 5 5 7 8 11 8 7 7 3 5 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 344 0 1 4 0 1 1 1 8 13 18 27 62 112 188 273 291 194 105 31 12 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 527 1 1 1 1 2 4 4 5 14 17 20 9 31 43 56 63 78 70 70 33 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 73 0 0 0 0 0 10 15 28 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 25 11 1 5 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 208 8 5 5 2 1 4 3 1 3 4 3 8 13 9 18 26 26 30 29 9 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 766 1 5 10 8 18 22 27 39 28 49 57 47 80 148 153 167 228 277 252 122 28
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 201 36 2 0 0 2 3 6 5 4 4 5 7 13 26 24 26 16 14 6 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9 279 166 55 58 36 58 76 92 144 138 203 241 361 537 906 1 186 1 234 1 231 1 180 875 434 68
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3 8 3 6 4 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 14 10 13 11 2 5 1 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 3 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 10 8 8 3 8 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 3 1 2 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 9 6 0 1 2 2 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 3 20 20 28 45 37 35 19 1
X. Nemoci dýchací soustavy 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 5 11 9 12 15 9 1 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 1 5 6 5 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 2 0 2 4 1 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 9 7 9 8 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 1 6 9 6 4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 5 2 6 4 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 141 0 0 0 0 1 0 2 1 0 4 0 1 6 7 8 18 16 32 33 12 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 8 4 5 4 5 3 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 803 0 0 0 0 1 0 2 1 0 10 5 31 27 68 99 111 126 136 130 51 5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 130 0 0 1 5 3 10 10 13 5 6 4 11 5 6 9 9 14 7 7 4 1
VI. Nemoci nervové soustavy 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3 4 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 144 0 0 1 5 3 10 10 14 5 6 4 11 5 6 9 14 17 11 8 4 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
II. Novotvary 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 1 3 4 0 1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 1 7 3 2 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 54 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 12 6 11 10 3 3 1 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 287 1 6 4 3 2 1 6 3 3 6 2 12 12 29 35 39 42 37 29 11 4
péče celkem II. Novotvary 816 2 1 6 1 0 3 5 6 7 26 35 43 74 115 142 135 101 60 41 10 3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 74 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 5 1 7 6 6 8 16 14 6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 370 2 0 1 1 0 1 1 4 3 6 3 8 14 24 46 45 45 63 71 25 7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 314 0 0 1 6 11 17 15 31 12 19 22 21 18 12 21 20 31 23 24 9 1
VI. Nemoci nervové soustavy 320 4 9 7 5 5 6 5 13 6 14 17 21 21 23 38 47 27 25 17 9 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 277 2 0 1 2 4 6 2 8 14 34 37 91 95 239 294 321 375 348 249 140 15
X. Nemoci dýchací soustavy 733 23 14 5 3 2 2 4 2 6 6 7 32 29 57 98 89 113 116 79 44 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 463 8 4 4 7 7 5 6 4 13 9 6 24 38 39 55 42 51 69 42 28 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 96 1 3 2 0 2 1 0 1 0 1 6 7 7 11 13 8 9 11 4 6 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 392 0 1 4 0 1 1 1 8 13 18 27 62 114 189 280 301 201 115 39 15 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 562 1 1 1 1 2 4 4 5 14 17 21 10 33 46 58 64 84 79 76 37 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 73 0 0 0 0 0 10 15 28 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 25 11 1 5 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 231 8 5 5 2 1 4 3 1 3 4 3 9 13 10 20 31 28 36 33 11 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 908 1 5 10 8 19 22 29 40 28 53 57 48 86 155 161 185 245 309 285 134 28
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 261 36 2 0 0 2 3 6 5 4 4 6 12 16 34 33 37 24 20 11 5 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 10 280 166 55 59 41 62 86 104 160 144 220 251 405 571 992 1 300 1 370 1 384 1 330 1 016 490 74
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 40,5 15,2 23,7 11,5 10,1 7,1 2,8 14,4 7,2 5,9 7,5 4,8 29,1 29,9 58,9 76 100,5 180,9 213,6 294,5 357,7 849,3
II. Novotvary 118,1 30,5 3,9 17,3 3,4 0 8,5 12 14,4 11,9 48,9 84,1 94,6 172,1 229 313,4 395,6 428,4 399,6 424,1 292,7 424,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10,3 0 3,9 2,9 0 3,6 0 0 2,4 0 0 2,4 9,7 2,5 15,9 11,9 16,2 33,3 103,3 129,6 162,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 51,6 30,5 0 2,9 3,4 0 2,8 2,4 9,6 5,9 11,3 7,2 12,1 29,9 52,1 85,5 120 176,1 413,3 742,1 813 1 486,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 27,3 0 0 0 3,4 28,5 19,9 12 43,1 13,9 22,6 43,3 24,3 24,9 13,6 28,5 35,7 66,6 103,3 176,7 130,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 42,7 61 35,5 20,1 16,9 17,8 17 12 26,3 11,9 24,4 40,9 43,7 49,9 40,8 61,7 116,7 114,2 137,8 164,9 227,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,6 15,2 7,9 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,4 0 0 2,9 0 3,6 0 2,4 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 20,7 23,6 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 322,2 30,5 0 2,9 6,8 14,3 17 4,8 19,1 27,8 60,2 81,7 203,7 229,5 485,2 648,2 940,5 1 551,9 2 142,5 2 509,1 3 935,0 2 972,4
X. Nemoci dýchací soustavy 103,9 350,7 55,2 14,4 10,1 7,1 5,7 9,6 4,8 11,9 9,4 16,8 67,9 69,8 115,6 204,2 259,4 476 695,8 801 1 398,4 212,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 68,3 122 15,8 11,5 23,6 25 14,2 14,4 9,6 25,8 16,9 14,4 55,8 92,3 81,6 116,3 133 219 434 435,9 845,5 424,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12,6 15,2 11,8 5,8 0 7,1 2,8 0 2,4 0 1,9 12 12,1 17,5 18,1 26,1 25,9 33,3 48,2 35,3 162,6 636,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 212 0 3,9 11,5 0 3,6 2,8 2,4 19,1 25,8 33,9 64,9 150,4 279,4 426,2 648,2 943,7 923,5 723,3 365,2 390,2 424,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 83,1 15,2 3,9 2,9 3,4 7,1 11,4 9,6 12 27,8 32 48,1 21,8 77,3 97,5 133 204,3 371,3 482,2 824,6 1 073,2 849,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 11,5 0 0 0 0 0 28,4 36,1 67 33,7 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,3 991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3,9 167,7 3,9 14,4 6,8 7,1 0 2,4 0 2 0 2,4 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 32,8 122 19,7 14,4 6,8 3,6 11,4 7,2 2,4 5,9 7,5 7,2 19,4 32,4 20,4 42,7 84,3 123,8 206,7 341,6 292,7 212,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 278,5 15,2 19,7 28,8 27 64,2 62,5 64,9 93,3 55,5 92,2 137 114 199,5 335,5 363,3 541,6 1 085,4 1 908,2 2 968,5 3 967,5 5 944,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 31,7 548,9 7,9 0 0 7,1 8,5 14,4 12 7,9 7,5 12 17 32,4 58,9 57 84,3 76,2 96,4 70,7 65 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 463,4 2 530,9 217 166,8 121,6 206,8 215,8 221,3 344,7 273,5 381,8 579,1 875,6 1 339,4 2 054,1 2 815,9 4 001,8 5 860,0 8 129,0 10 307,5 14 113,8 14 437,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 6,8 7,1 25,9 14,3 41,3 47,1 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,7 12,5 31,7 23,7 42,2 52,4 13,8 58,9 32,5 212,3
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 2,4 3,2 4,8 6,9 35,3 32,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 5 2,3 23,7 25,9 38,1 20,7 94,2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 7,5 0 0 0 14,3 6,9 23,6 32,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 2,5 6,8 21,4 19,5 0 6,9 23,6 65 212,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 34,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 7,2 12,1 7,5 45,3 47,5 90,8 214,2 254,9 412,3 617,9 212,3
X. Nemoci dýchací soustavy 10,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 9,7 2,5 11,3 26,1 29,2 57,1 103,3 106 32,5 212,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,5 6,8 14,2 3,2 23,8 41,3 58,9 65 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 4,9 0 6,8 4,7 0 9,5 27,6 11,8 32,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2,3 16,6 29,2 33,3 62 94,2 65 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,4 5 6,8 4,7 3,2 28,6 62 70,7 130,1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,3 4,7 16,2 9,5 41,3 47,1 65 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22,2 0 0 0 0 3,6 0 4,8 2,4 0 7,5 0 2,4 15 15,9 19 58,4 76,2 220,4 388,7 390,2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,1 2,5 9,1 19 13 23,8 27,6 58,9 97,6 212,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 126,6 0 0 0 0 3,6 0 4,8 2,4 0 18,8 12 75,2 67,3 154,2 235,1 360 599,8 936,9 1 531,4 1 658,5 1 061,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 20,5 0 0 2,9 16,9 10,7 28,4 24,1 31,1 9,9 11,3 9,6 26,7 12,5 13,6 21,4 29,2 66,6 48,2 82,5 130,1 212,3
VI. Nemoci nervové soustavy 2,2 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 16,2 14,3 27,6 11,8 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 22,7 0 0 2,9 16,9 10,7 28,4 24,1 33,5 9,9 11,3 9,6 26,7 12,5 13,6 21,4 45,4 80,9 75,8 94,2 130,1 212,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0
II. Novotvary 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,1 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 1,9 0 0 0 4,5 7,1 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 11,3 2,4 9,7 19 0 11,8 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,4 0 4,8 0 23,6 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 6,9 0 32,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 5 9,1 2,4 22,7 14,3 13,8 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8,5 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2 1,9 2,4 4,9 5 27,2 14,2 35,7 47,6 20,7 35,3 32,5 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 45,3 15,2 23,7 11,5 10,1 7,1 2,8 14,4 7,2 5,9 11,3 4,8 29,1 29,9 65,7 83,1 126,5 199,9 254,9 341,6 357,7 849,3
péče celkem II. Novotvary 128,7 30,5 3,9 17,3 3,4 0 8,5 12 14,4 13,9 48,9 84,1 104,3 184,6 260,7 337,1 437,8 480,8 413,3 483 325,2 636,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11,7 0 3,9 2,9 0 3,6 0 0 2,4 0 0 2,4 12,1 2,5 15,9 14,2 19,5 38,1 110,2 164,9 195,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 58,4 30,5 0 2,9 3,4 0 2,8 2,4 9,6 5,9 11,3 7,2 19,4 34,9 54,4 109,2 145,9 214,2 434 836,4 813 1 486,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 49,5 0 0 2,9 20,3 39,2 48,3 36,1 74,2 23,8 35,7 52,9 50,9 44,9 27,2 49,9 64,9 147,6 158,4 282,7 292,7 212,3
VI. Nemoci nervové soustavy 50,5 61 35,5 20,1 16,9 17,8 17 12 31,1 11,9 26,3 40,9 50,9 52,4 52,1 90,2 152,4 128,5 172,2 200,3 292,7 212,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,6 15,2 7,9 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,4 0 0 2,9 0 3,6 0 2,4 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 20,7 23,6 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 359,1 30,5 0 2,9 6,8 14,3 17 4,8 19,1 27,8 63,9 88,9 220,7 236,9 541,9 698 1 041,0 1 785,1 2 397,4 2 933,2 4 552,8 3 184,7
X. Nemoci dýchací soustavy 115,6 350,7 55,2 14,4 10,1 7,1 5,7 9,6 4,8 11,9 11,3 16,8 77,6 72,3 129,2 232,7 288,6 537,9 799,1 930,6 1 430,9 424,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 73 122 15,8 11,5 23,6 25 14,2 14,4 9,6 25,8 16,9 14,4 58,2 94,8 88,4 130,6 136,2 242,8 475,3 494,8 910,6 424,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 15,1 15,2 11,8 5,8 0 7,1 2,8 0 2,4 0 1,9 14,4 17 17,5 24,9 30,9 25,9 42,8 75,8 47,1 195,1 636,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 219,5 0 3,9 11,5 0 3,6 2,8 2,4 19,1 25,8 33,9 64,9 150,4 284,3 428,5 664,8 976,1 956,8 792,2 459,4 487,8 424,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 88,6 15,2 3,9 2,9 3,4 7,1 11,4 9,6 12 27,8 32 50,5 24,3 82,3 104,3 137,7 207,5 399,9 544,2 895,3 1 203,3 849,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 11,5 0 0 0 0 0 28,4 36,1 67 33,7 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,3 991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3,9 167,7 3,9 14,4 6,8 7,1 0 2,4 0 2 0 2,4 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 36,4 122 19,7 14,4 6,8 3,6 11,4 7,2 2,4 5,9 7,5 7,2 21,8 32,4 22,7 47,5 100,5 133,3 248 388,7 357,7 212,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 300,9 15,2 19,7 28,8 27 67,7 62,5 69,7 95,7 55,5 99,7 137 116,4 214,5 351,4 382,3 599,9 1 166,3 2 128,7 3 357,3 4 357,7 5 944,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 41,2 548,9 7,9 0 0 7,1 8,5 14,4 12 7,9 7,5 14,4 29,1 39,9 77,1 78,4 120 114,2 137,8 129,6 162,6 212,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 621,2 2 530,9 217 169,6 138,4 221,1 244,2 250,1 383 285,4 413,8 603,2 982,4 1 424,2 2 249,1 3 086,6 4 442,9 6 588,3 9 162,3 11 968,4 15 935,0 15 711,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)