8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 276 11 13 3 1 4 3 4 2 1 7 4 13 13 14 26 37 25 49 28 17 1
II. Novotvary 837 1 2 1 4 4 1 2 4 7 28 42 49 61 125 155 155 90 61 37 8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 63 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 3 2 1 5 7 6 7 9 11 8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 342 1 2 2 3 2 1 1 1 4 8 4 7 8 29 33 37 51 62 55 26 5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 178 0 0 0 1 10 9 12 10 14 12 13 9 17 8 11 18 8 14 10 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 207 4 4 0 1 2 8 4 9 12 10 13 12 8 11 26 20 19 25 16 2 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 6 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 6 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 941 1 1 0 1 1 2 6 7 15 29 42 65 108 203 254 284 272 315 227 91 17
X. Nemoci dýchací soustavy 684 30 9 6 1 7 5 3 4 2 13 19 21 42 42 97 72 93 82 86 44 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 428 3 4 3 3 5 4 7 4 8 10 14 10 23 51 48 42 52 54 57 24 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 71 0 2 1 0 0 2 1 1 1 0 0 8 10 6 7 7 11 4 9 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 185 1 2 2 2 1 0 2 12 7 24 26 55 94 162 246 249 170 89 33 8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 504 3 1 0 1 3 4 3 5 10 12 22 24 22 25 67 64 69 79 61 26 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 94 0 0 0 0 7 19 24 30 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 21 14 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 229 9 12 2 2 8 1 2 4 5 7 4 2 13 23 20 19 30 32 21 11 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 681 2 10 5 3 21 36 28 36 34 43 41 50 70 114 149 189 205 288 234 111 12
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 226 30 0 0 2 0 2 3 2 6 7 7 6 19 25 38 26 28 16 9 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9 040 171 66 29 27 78 98 102 131 139 213 256 334 509 843 1 184 1 226 1 132 1 179 894 380 49
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 5 0 7 2 2 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 70 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 5 9 11 17 7 7 8 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 5 7 7 6 15 4 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 1 1 0 9 4 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 5 4 11 4 3 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 271 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 3 9 19 27 41 28 49 62 22 5
X. Nemoci dýchací soustavy 75 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 5 5 14 15 16 10 3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 11 3 7 3 3 7 3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 1 2 2 4 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 6 7 12 13 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 6 3 13 4 3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4 6 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 159 0 0 0 0 0 1 2 0 2 3 4 4 3 5 11 13 24 40 34 12 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 36 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 4 5 9 4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 905 0 0 0 0 0 2 3 1 4 9 15 17 33 66 93 126 114 187 170 59 6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 152 0 0 1 4 2 5 10 12 9 5 6 12 13 10 12 15 7 12 11 5 1
VI. Nemoci nervové soustavy 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 8 2 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 169 0 0 1 4 2 5 10 12 9 5 6 12 13 11 12 19 7 21 13 6 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
II. Novotvary 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 4 2 3 0 1 2 0
X. Nemoci dýchací soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 3 3 1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 46 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 0 3 8 7 8 7 4 2 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 299 11 13 3 1 4 3 4 2 1 7 4 14 14 14 29 42 25 58 30 19 1
péče celkem II. Novotvary 908 1 2 1 4 4 1 2 5 7 28 45 50 66 134 167 172 97 68 45 9 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 67 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 3 2 1 5 7 6 8 10 11 10 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 395 1 2 2 3 2 1 1 1 4 9 5 10 10 34 40 44 57 77 59 28 5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 351 0 0 1 5 12 14 22 22 23 18 21 21 32 19 24 34 15 35 25 7 1
VI. Nemoci nervové soustavy 262 4 4 0 1 2 9 5 9 13 11 13 14 10 13 32 29 30 37 21 4 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 6 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 6 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 229 1 1 0 1 1 2 7 7 15 33 45 68 117 225 285 327 303 364 290 115 22
X. Nemoci dýchací soustavy 763 30 9 6 1 7 5 3 4 3 13 20 23 45 47 102 87 109 99 97 47 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 467 3 4 3 3 5 4 7 4 8 10 16 10 23 62 51 49 55 57 64 27 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 90 0 2 1 0 0 2 1 1 1 0 0 11 12 7 10 8 13 6 13 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 238 1 2 2 2 1 0 2 12 7 24 26 55 96 165 252 255 178 102 46 10 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 541 3 1 0 1 3 4 3 5 10 12 22 24 24 26 72 70 72 92 65 29 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 94 0 0 0 0 7 19 24 30 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 21 14 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 246 9 12 2 2 8 1 2 4 5 7 4 2 13 23 22 20 33 36 27 12 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 842 2 10 5 3 21 37 30 36 36 46 45 54 73 119 160 202 229 329 269 123 13
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 274 30 0 0 2 0 3 3 2 6 7 8 6 19 30 44 32 35 24 19 4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 10 160 171 66 30 31 80 106 116 144 152 228 279 365 555 923 1 297 1 378 1 261 1 394 1 081 447 56
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 43,5 171,4 51 8,7 3,5 14,2 7,9 9,6 4,7 1,9 13,8 9,7 31,8 31,3 31,5 63 124,8 124,8 332,7 337,4 579,8 301,2
II. Novotvary 131,8 15,6 7,8 2,9 13,8 14,2 2,6 4,8 9,3 13,2 55,1 101,6 120 146,8 281,6 375,7 522,9 449,4 414,1 445,8 272,9 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9,9 0 0 0 3,5 7,1 0 0 0 0 2 7,3 4,9 2,4 11,3 17 20,2 35 61,1 132,5 272,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 53,9 15,6 7,8 5,8 10,4 7,1 2,6 2,4 2,3 7,6 15,7 9,7 17,1 19,2 65,3 80 124,8 254,7 420,9 662,7 886,8 1 506,0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 28 0 0 0 3,5 35,4 23,8 28,7 23,3 26,5 23,6 31,5 22 40,9 18 26,7 60,7 39,9 95 120,5 68,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 32,6 62,3 15,7 0 3,5 7,1 21,2 9,6 21 22,7 19,7 31,5 29,4 19,2 24,8 63 67,5 94,9 169,7 192,8 68,2 301,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,9 0 3,9 5,8 0 3,5 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,9 0 7,8 2,9 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 5 0 0 34,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 305,6 15,6 3,9 0 3,5 3,5 5,3 14,4 16,3 28,4 57,1 101,6 159,2 259,8 457,3 615,7 958,2 1 358,2 2 138,5 2 735,3 3 103,7 5 120,5
X. Nemoci dýchací soustavy 107,7 467,4 35,3 17,4 3,5 24,8 13,2 7,2 9,3 3,8 25,6 46 51,4 101 94,6 235,1 242,9 464,4 556,7 1 036,3 1 500,7 1 807,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 67,4 46,7 15,7 8,7 10,4 17,7 10,6 16,8 9,3 15,1 19,7 33,9 24,5 55,3 114,9 116,4 141,7 259,7 366,6 686,8 818,6 602,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11,2 0 7,8 2,9 0 0 5,3 2,4 2,3 1,9 0 0 19,6 24,1 13,5 17 23,6 54,9 27,2 108,4 34,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 186,6 15,6 7,8 5,8 6,9 3,5 0 4,8 28 13,2 47,2 62,9 134,7 226,2 364,9 596,3 840,1 848,9 604,2 397,6 272,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 79,4 46,7 3,9 0 3,5 10,6 10,6 7,2 11,7 18,9 23,6 53,2 58,8 52,9 56,3 162,4 215,9 344,6 536,3 735 886,8 903,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,8 0 0 0 0 24,8 50,3 57,5 70 24,6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 9,6 950,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3,3 218,1 3,9 2,9 3,5 0 0 0 0 0 2 2,4 2,4 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 36,1 140,2 47 5,8 6,9 28,3 2,6 4,8 9,3 9,5 13,8 9,7 4,9 31,3 51,8 48,5 64,1 149,8 217,2 253 375,2 602,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 264,7 31,2 39,2 14,5 10,4 74,4 95,2 67 84 64,3 84,6 99,2 122,5 168,4 256,8 361,2 637,7 1 023,7 1 955,2 2 819,6 3 785,8 3 614,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 35,6 467,4 0 0 6,9 0 5,3 7,2 4,7 11,3 13,8 16,9 14,7 45,7 56,3 92,1 87,7 139,8 108,6 108,4 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 423,5 2 664,4 258,7 84 93,4 276,4 259,2 244,2 305,7 262,9 419,1 619,4 818,3 1 224,6 1 898,9 2 870,1 4 136,3 5 652,7 8 004,1 10 772,4 12 960,4 14 759,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,4 0 7,3 16,9 0 47,5 24,1 68,2 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 11 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 7,3 2,4 12 20,3 26,7 57,4 35 47,5 96,4 34,1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6,8 0 68,2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,4 7,3 4,8 11,3 17 23,6 30 101,8 48,2 68,2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,8 0 4,8 2,3 2,4 3,4 0 61,1 48,2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 2 0 0 4,8 2,3 12,1 13,5 54,9 27,2 36,1 34,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 42,7 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 5,9 4,8 7,3 21,7 42,8 65,4 138,3 139,8 332,7 747,1 750,3 1 506,0
X. Nemoci dýchací soustavy 11,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 2,4 4,9 7,2 11,3 12,1 47,2 74,9 108,6 120,5 102,3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 24,8 7,3 23,6 15 20,4 84,3 102,3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 4,8 2,3 7,3 3,4 10 13,6 48,2 34,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 6,8 12,1 20,2 35 81,5 156,6 68,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 2,3 12,1 20,2 15 88,3 48,2 102,3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 3,4 15 27,2 72,3 34,1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 25 0 0 0 0 0 2,6 4,8 0 3,8 5,9 9,7 9,8 7,2 11,3 26,7 43,9 119,8 271,6 409,7 409,3 301,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,7 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 11,3 12,1 10,1 20 33,9 108,4 136,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 142,5 0 0 0 0 0 5,3 7,2 2,3 7,6 17,7 36,3 41,6 79,4 148,7 225,4 425,1 569,3 1 269,5 2 048,4 2 012,3 1 807,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 23,9 0 0 2,9 13,8 7,1 13,2 23,9 28 17 9,8 14,5 29,4 31,3 22,5 29,1 50,6 35 81,5 132,5 170,5 301,2
VI. Nemoci nervové soustavy 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 13,5 0 54,3 24,1 34,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 26,6 0 0 2,9 13,8 7,1 13,2 23,9 28 17 9,8 14,5 29,4 31,3 24,8 29,1 64,1 35 142,6 156,6 204,6 301,2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 0 0 0
II. Novotvary 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,9 0 0 0 0 0 2,6 2,4 0 0 0 0 4,9 0 0 2,4 3,4 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,4 0 0 6,8 9,7 6,7 15 0 12 68,2 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 5 6,8 12 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 5 6,8 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 12 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 2,4 10,1 15 20,4 12 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7,2 0 0 0 0 0 2,6 2,4 0 0 2 4,8 4,9 0 6,8 19,4 23,6 39,9 47,5 48,2 68,2 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 47,1 171,4 51 8,7 3,5 14,2 7,9 9,6 4,7 1,9 13,8 9,7 34,3 33,7 31,5 70,3 141,7 124,8 393,8 361,5 648 301,2
péče celkem II. Novotvary 143 15,6 7,8 2,9 13,8 14,2 2,6 4,8 11,7 13,2 55,1 108,9 122,5 158,8 301,8 404,8 580,3 484,4 461,6 542,2 307 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10,6 0 0 0 3,5 7,1 0 0 0 0 2 7,3 4,9 2,4 11,3 17 20,2 39,9 67,9 132,5 341,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 62,2 15,6 7,8 5,8 10,4 7,1 2,6 2,4 2,3 7,6 17,7 12,1 24,5 24,1 76,6 97 148,4 284,6 522,7 710,9 955 1 506,0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 55,3 0 0 2,9 17,3 42,5 37 52,7 51,3 43,5 35,4 50,8 51,4 77 42,8 58,2 114,7 74,9 237,6 301,2 238,7 301,2
VI. Nemoci nervové soustavy 41,3 62,3 15,7 0 3,5 7,1 23,8 12 21 24,6 21,6 31,5 34,3 24,1 29,3 77,6 97,8 149,8 251,2 253 136,4 301,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,9 0 3,9 5,8 0 3,5 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,9 0 7,8 2,9 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 5 0 0 34,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 351 15,6 3,9 0 3,5 3,5 5,3 16,8 16,3 28,4 64,9 108,9 166,6 281,5 506,8 690,9 1 103,2 1 513,0 2 471,1 3 494,4 3 922,2 6 626,5
X. Nemoci dýchací soustavy 120,1 467,4 35,3 17,4 3,5 24,8 13,2 7,2 9,3 5,7 25,6 48,4 56,3 108,3 105,9 247,3 293,5 544,3 672,1 1 168,8 1 603,0 1 807,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 73,5 46,7 15,7 8,7 10,4 17,7 10,6 16,8 9,3 15,1 19,7 38,7 24,5 55,3 139,7 123,6 165,3 274,6 387 771,2 920,9 602,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14,2 0 7,8 2,9 0 0 5,3 2,4 2,3 1,9 0 0 26,9 28,9 15,8 24,2 27 64,9 40,7 156,6 68,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 194,9 15,6 7,8 5,8 6,9 3,5 0 4,8 28 13,2 47,2 62,9 134,7 231 371,7 610,9 860,3 888,8 692,5 554,3 341,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 85,2 46,7 3,9 0 3,5 10,6 10,6 7,2 11,7 18,9 23,6 53,2 58,8 57,7 58,6 174,5 236,2 359,5 624,6 783,2 989,1 903,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,8 0 0 0 0 24,8 50,3 57,5 70 24,6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 9,6 950,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3,3 218,1 3,9 2,9 3,5 0 0 0 0 0 2 2,4 2,4 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 38,7 140,2 47 5,8 6,9 28,3 2,6 4,8 9,3 9,5 13,8 9,7 4,9 31,3 51,8 53,3 67,5 164,8 244,4 325,3 409,3 602,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 290,1 31,2 39,2 14,5 10,4 74,4 97,9 71,8 84 68,1 90,5 108,9 132,3 175,6 268,1 387,9 681,5 1 143,5 2 233,5 3 241,4 4 195,1 3 915,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 43,1 467,4 0 0 6,9 0 7,9 7,2 4,7 11,3 13,8 19,4 14,7 45,7 67,6 106,7 108 174,8 162,9 228,9 136,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 599,9 2 664,4 258,7 86,8 107,3 283,5 280,3 277,7 336 287,5 448,7 675,1 894,2 1 335,3 2 079,2 3 144,0 4 649,1 6 296,8 9 463,7 13 025,7 15 245,6 16 867,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)