8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 243 8 23 11 3 4 0 2 2 3 1 3 5 8 16 23 24 27 46 23 11 0
II. Novotvary 511 0 0 3 1 1 0 0 6 2 8 12 43 21 64 94 83 61 72 33 7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 79 0 2 1 1 0 0 0 0 0 3 2 2 2 9 10 4 6 20 10 7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 375 6 4 1 1 4 1 3 2 3 7 3 6 11 21 32 46 40 88 61 32 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 206 0 0 0 4 5 9 8 17 9 16 16 11 21 12 16 8 16 18 14 6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 221 1 3 7 3 4 1 5 6 1 9 9 11 22 18 22 19 35 25 16 4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 12 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 134 1 0 1 1 3 1 3 6 11 24 38 50 97 204 286 327 336 359 279 98 9
X. Nemoci dýchací soustavy 554 10 13 7 8 4 5 0 1 2 10 8 19 22 39 67 55 80 93 76 32 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 417 3 3 3 1 1 1 0 5 7 7 13 17 31 43 43 47 50 69 46 27 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 78 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 4 7 6 6 11 14 10 11 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 849 1 3 1 3 0 1 2 6 6 11 13 32 95 130 147 163 111 79 35 10 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 372 2 3 3 0 3 0 2 5 0 2 9 9 7 20 32 39 48 85 66 36 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 28 0 0 0 0 2 3 10 8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 325 7 9 10 4 3 2 3 4 5 6 7 7 17 19 30 43 40 41 44 21 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 660 2 6 10 8 15 22 29 31 39 37 51 52 80 96 161 169 187 266 258 124 17
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 310 32 0 1 0 1 3 3 6 4 7 11 13 24 30 49 42 46 29 8 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 420 114 73 60 39 50 52 70 105 97 151 197 282 465 728 1 020 1 082 1 098 1 301 981 419 36
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 5 6 0 1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 4 3 12 2 6 7 2 2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 38 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 7 4 5 7 7 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 2 2 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 33 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 4 6 5 5 6 2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 5 19 32 27 25 46 31 20 0
X. Nemoci dýchací soustavy 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 6 2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 2 3 3 11 2 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 2 2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 2 6 9 9 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 8 6 4 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2 3 3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 150 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 3 5 7 19 12 17 38 34 6 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 3 8 8 7 7 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 693 0 0 0 0 0 1 2 1 2 6 9 16 32 48 91 78 99 154 111 40 3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 134 0 1 0 2 2 4 5 10 7 4 6 8 18 10 14 9 4 13 12 5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 2 1 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 145 0 1 0 2 2 4 5 10 7 4 6 8 18 10 17 12 5 15 13 6 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
II. Novotvary 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 1 11 2 3 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 3 3 1 2 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 2 0 0 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 6 11 6 15 12 2 1
X. Nemoci dýchací soustavy 41 0 3 3 0 0 0 0 0 2 3 0 0 3 2 4 5 6 4 3 3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 4 3 5 1 2 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 218 0 3 3 0 0 0 5 0 2 5 2 6 15 20 25 36 27 35 23 10 1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 268 8 23 11 3 4 0 3 2 3 1 3 5 10 19 24 28 32 54 23 12 0
péče celkem II. Novotvary 583 0 0 3 1 1 0 0 6 2 12 13 48 27 72 107 96 69 82 35 9 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 86 0 2 1 1 0 0 0 0 0 3 2 2 2 9 11 5 6 25 10 7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 430 6 4 1 1 4 1 5 2 5 7 3 7 15 25 42 53 46 97 69 34 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 353 0 1 0 6 7 13 13 27 16 20 22 20 41 22 30 18 23 33 28 13 0
VI. Nemoci nervové soustavy 274 1 3 7 3 4 1 6 6 1 9 10 13 26 22 34 27 43 33 19 6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 12 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 406 1 0 1 1 3 1 3 6 11 26 42 51 104 228 324 365 367 420 322 120 10
X. Nemoci dýchací soustavy 618 10 16 10 8 4 5 0 1 4 13 8 19 26 43 74 63 89 100 85 37 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 452 3 3 3 1 1 1 0 5 7 7 14 17 34 46 45 50 55 81 51 28 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 91 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 4 11 6 8 13 15 12 13 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 902 1 3 1 3 0 1 2 6 6 11 13 37 96 134 151 168 122 89 46 12 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 406 2 3 3 0 3 0 2 5 0 2 10 10 7 21 36 43 57 93 71 37 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 28 0 0 0 0 2 3 10 8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 347 7 9 10 4 3 2 4 4 5 7 8 7 18 20 32 45 45 43 47 24 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 820 2 6 10 8 15 23 31 32 39 38 53 56 86 104 181 182 205 306 293 130 20
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 354 32 0 1 0 1 3 3 6 4 7 11 15 27 34 52 50 54 36 15 3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9 476 114 77 63 41 52 57 82 116 108 166 214 312 530 806 1 153 1 208 1 229 1 505 1 128 475 40
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 38,2 126,1 87,7 32,8 10,6 13,7 0 4,8 4,5 5,5 2,1 7,2 12,5 18,5 36 57,6 83,5 139,4 308,9 283,7 396,1 0
II. Novotvary 80,3 0 0 9 3,5 3,4 0 0 13,5 3,6 16,7 28,9 107,2 48,6 143,9 235,3 288,7 314,9 483,5 407 252,1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12,4 0 7,6 3 3,5 0 0 0 0 0 6,2 4,8 5 4,6 20,2 25 13,9 31 134,3 123,3 252,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 59 94,6 15,3 3 3,5 13,7 2,5 7,1 4,5 5,5 14,6 7,2 15 25,5 47,2 80,1 160 206,5 591 752,3 1 152,3 955,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 32,4 0 0 0 14,1 17,2 22,6 19,1 38,3 16,4 33,3 38,5 27,4 48,6 27 40,1 27,8 82,6 120,9 172,7 216,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 34,7 15,8 11,4 20,9 10,6 13,7 2,5 11,9 13,5 1,8 18,7 21,7 27,4 50,9 40,5 55,1 66,1 180,7 167,9 197,3 144 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,6 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 2,5 0 0 2,5 0 0 6,7 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,9 0 7,6 3 3,5 0 0 0 0 1,8 2,1 0 0 0 2,2 2,5 7 5,2 0 12,3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 335,5 15,8 0 3 3,5 10,3 2,5 7,1 13,5 20,1 50 91,5 124,7 224,5 458,7 716 1 137,5 1 734,6 2 410,9 3 441,0 3 529,0 2 866,2
X. Nemoci dýchací soustavy 87,1 157,7 49,6 20,9 28,2 13,7 12,6 0 2,3 3,6 20,8 19,3 47,4 50,9 87,7 167,7 191,3 413 624,5 937,3 1 152,3 955,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 65,6 47,3 11,4 9 3,5 3,4 2,5 0 11,3 12,8 14,6 31,3 42,4 71,8 96,7 107,6 163,5 258,1 463,4 567,3 972,3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12,3 0 7,6 0 0 0 5 0 0 1,8 0 2,4 10 16,2 13,5 15 38,3 72,3 67,2 135,7 108 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 133,5 15,8 11,4 3 10,6 0 2,5 4,8 13,5 10,9 22,9 31,3 79,8 219,9 292,3 368 567 573 530,5 431,7 360,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 58,5 31,5 11,4 9 0 10,3 0 4,8 11,3 0 4,2 21,7 22,4 16,2 45 80,1 135,7 247,8 570,8 814 1 296,4 318,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 4,4 0 0 0 0 6,9 7,5 23,8 18 5,5 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,7 567,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,9 78,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 51,1 110,4 34,3 29,9 14,1 10,3 5 7,1 9 9,1 12,5 16,9 17,5 39,3 42,7 75,1 149,6 206,5 275,3 542,7 756,2 955,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 261 31,5 22,9 29,9 28,2 51,5 55,3 69,1 69,8 71,2 77 122,8 129,6 185,2 215,9 403 587,9 965,4 1 786,3 3 182,0 4 465,3 5 414,0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 48,7 504,6 0 3 0 3,4 7,5 7,1 13,5 7,3 14,6 26,5 32,4 55,6 67,5 122,7 146,1 237,5 194,7 98,7 36 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 323,7 1 797,5 278,3 179,1 137,3 171,7 130,6 166,7 236,5 177 314,3 474,2 703,1 1 076,3 1 637,1 2 553,4 3 764,0 5 668,3 8 736,8 12 099,2 15 088,2 11 465,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 4,5 2,5 13,9 25,8 40,3 0 36 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 2,4 10 9,3 6,7 30 7 31 47 24,7 72 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 13,4 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 2,5 4,6 2,2 17,5 13,9 25,8 47 86,3 72 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,3 0 0 3,5 15,5 13,4 24,7 36 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5,2 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 2,4 2,5 4,6 9 15 17,4 25,8 40,3 24,7 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 33,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 9,6 2,5 11,6 42,7 80,1 93,9 129,1 308,9 382,3 720,2 0
X. Nemoci dýchací soustavy 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 4,5 7,5 10,4 15,5 20,1 74 72 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 6,9 6,7 5 10,4 15,5 73,9 24,7 36 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,3 0 5 7 0 13,4 24,7 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2,3 4,5 0 7 31 60,4 111 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,2 7,5 13,9 41,3 40,3 49,3 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 25,8 13,4 37 108 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 23,6 0 0 0 0 0 2,5 2,4 2,3 0 2,1 4,8 7,5 11,6 15,7 47,6 41,7 87,8 255,2 419,3 216,1 955,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6,9 9 7,5 27,8 41,3 47 86,3 72 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 108,9 0 0 0 0 0 2,5 4,8 2,3 3,6 12,5 21,7 39,9 74,1 107,9 227,8 271,3 511,1 1 034,2 1 369,0 1 440,4 955,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 21,1 0 3,8 0 7 6,9 10 11,9 22,5 12,8 8,3 14,4 19,9 41,7 22,5 35 31,3 20,6 87,3 148 180,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 10,4 5,2 13,4 12,3 36 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 22,8 0 3,8 0 7 6,9 10 11,9 22,5 12,8 8,3 14,4 19,9 41,7 22,5 42,6 41,7 25,8 100,7 160,3 216,1 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,8 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 2,3 2,2 0 0 0 13,4 0 0 0
II. Novotvary 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 4,6 11,2 2,5 38,3 10,3 20,1 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 20,1 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,7 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 4,6 6,7 7,5 10,4 5,2 13,4 12,3 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 36 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 4,6 0 7,5 0 10,3 0 0 36 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 9,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 4,6 11,2 15 38,3 31 100,7 148 72 318,5
X. Nemoci dýchací soustavy 6,4 0 11,4 9 0 0 0 0 0 3,6 6,2 0 0 6,9 4,5 10 17,4 31 26,9 37 108 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,3 6,7 37 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 4,5 10 10,4 25,8 6,7 24,7 72 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 2,5 0 5,2 13,4 12,3 36 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,3 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 2,1 2,4 0 2,3 2,2 2,5 7 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,6 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 2,5 2,3 2,2 2,5 3,5 5,2 13,4 12,3 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 34,3 0 11,4 9 0 0 0 11,9 0 3,6 10,4 4,8 15 34,7 45 62,6 125,2 139,4 235 283,7 360,1 318,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 42,1 126,1 87,7 32,8 10,6 13,7 0 7,1 4,5 5,5 2,1 7,2 12,5 23,1 42,7 60,1 97,4 165,2 362,6 283,7 432,1 0
péče celkem II. Novotvary 91,7 0 0 9 3,5 3,4 0 0 13,5 3,6 25 31,3 119,7 62,5 161,9 267,9 334 356,2 550,7 431,7 324,1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 13,5 0 7,6 3 3,5 0 0 0 0 0 6,2 4,8 5 4,6 20,2 27,5 17,4 31 167,9 123,3 252,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 67,6 94,6 15,3 3 3,5 13,7 2,5 11,9 4,5 9,1 14,6 7,2 17,5 34,7 56,2 105,1 184,4 237,5 651,4 851 1 224,3 955,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 55,5 0 3,8 0 21,1 24 32,7 31 60,8 29,2 41,6 53 49,9 94,9 49,5 75,1 62,6 118,7 221,6 345,3 468,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 43,1 15,8 11,4 20,9 10,6 13,7 2,5 14,3 13,5 1,8 18,7 24,1 32,4 60,2 49,5 85,1 93,9 222 221,6 234,3 216,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,6 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 2,5 0 0 2,5 0 0 6,7 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,9 0 7,6 3 3,5 0 0 0 0 1,8 2,1 0 0 0 2,2 2,5 7 5,2 0 12,3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 378,2 15,8 0 3 3,5 10,3 2,5 7,1 13,5 20,1 54,1 101,1 127,2 240,7 512,7 811,1 1 269,7 1 894,6 2 820,5 3 971,4 4 321,2 3 184,7
X. Nemoci dýchací soustavy 97,2 157,7 61 29,9 28,2 13,7 12,6 0 2,3 7,3 27,1 19,3 47,4 60,2 96,7 185,3 219,2 459,4 671,5 1 048,3 1 332,4 955,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 71,1 47,3 11,4 9 3,5 3,4 2,5 0 11,3 12,8 14,6 33,7 42,4 78,7 103,4 112,7 173,9 283,9 544 629 1 008,3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14,3 0 7,6 0 0 0 5 0 0 1,8 0 2,4 10 25,5 13,5 20 45,2 77,4 80,6 160,3 108 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 141,8 15,8 11,4 3 10,6 0 2,5 4,8 13,5 10,9 22,9 31,3 92,3 222,2 301,3 378 584,4 629,8 597,7 567,3 432,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 63,8 31,5 11,4 9 0 10,3 0 4,8 11,3 0 4,2 24,1 24,9 16,2 47,2 90,1 149,6 294,3 624,5 875,7 1 332,4 318,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 4,4 0 0 0 0 6,9 7,5 23,8 18 5,5 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,7 567,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,9 78,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 54,6 110,4 34,3 29,9 14,1 10,3 5 9,5 9 9,1 14,6 19,3 17,5 41,7 45 80,1 156,5 232,3 288,8 579,7 864,2 955,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 286,1 31,5 22,9 29,9 28,2 51,5 57,8 73,8 72,1 71,2 79,1 127,6 139,6 199,1 233,9 453,1 633,1 1 058,3 2 054,9 3 613,7 4 681,3 6 369,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 55,7 504,6 0 3 0 3,4 7,5 7,1 13,5 7,3 14,6 26,5 37,4 62,5 76,5 130,2 173,9 278,8 241,8 185 108 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 489,7 1 797,5 293,6 188,1 144,3 178,6 143,2 195,3 261,3 197 345,6 515,1 777,9 1 226,8 1 812,5 2 886,4 4 202,3 6 344,5 10 106,8 13 912,2 17 104,8 12 738,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)