8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 443 11 13 7 3 9 3 11 4 11 17 11 15 27 35 55 63 54 48 34 12 0
II. Novotvary 1 539 4 3 9 2 3 2 11 11 25 35 58 88 149 242 291 248 186 114 45 12 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 141 2 3 3 3 0 1 4 1 0 5 1 5 4 8 20 24 18 17 14 7 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 484 17 10 4 6 0 5 7 9 9 7 15 15 27 44 48 53 58 62 58 30 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 426 0 0 0 6 26 22 21 30 28 19 29 23 21 35 33 31 26 35 26 13 2
VI. Nemoci nervové soustavy 580 7 9 9 3 7 7 10 16 22 28 25 36 35 56 85 81 55 56 26 7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 2 1 0 1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 18 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 3 2 2 2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 681 10 2 2 7 11 5 12 23 28 64 120 209 263 527 686 772 832 572 403 122 11
X. Nemoci dýchací soustavy 984 20 29 9 18 13 4 1 7 15 14 19 29 31 84 137 132 136 124 115 41 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 881 9 8 8 3 9 13 12 13 18 26 46 47 63 88 106 110 122 84 72 23 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 126 2 1 2 0 1 0 1 3 3 2 2 7 2 9 24 14 23 17 12 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 670 1 6 5 1 3 3 1 14 27 40 57 162 226 389 510 586 421 138 66 14 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 803 2 1 1 5 4 4 13 17 14 14 28 35 48 74 109 117 131 100 57 24 5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 248 0 0 0 0 9 45 86 69 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 154 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 56 36 5 4 1 2 0 0 1 1 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 333 7 9 8 5 7 6 6 4 7 9 8 12 17 35 42 33 44 35 29 9 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 799 2 12 7 14 45 46 43 71 51 89 78 118 177 224 279 319 385 357 330 126 26
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 072 149 3 6 2 2 4 8 14 13 17 24 25 85 114 128 152 150 117 47 11 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 18 450 433 116 84 79 152 170 247 307 305 394 523 831 1 179 1 966 2 559 2 737 2 644 1 879 1 336 454 55
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 8 3 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 9 7 10 12 4 3 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 5 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 47 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 3 6 4 13 12 3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 45 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4 2 9 4 10 8 4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 7 4 11 6 9 10 6 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 15 19 31 45 35 28 7 1
X. Nemoci dýchací soustavy 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 11 19 14 16 12 9 2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 49 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 5 5 3 9 8 3 9 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 3 4 2 1 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 10 5 14 11 12 6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 10 12 5 4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 8 13 12 10 5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 8 27 11 10 16 0 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 239 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 6 18 22 32 37 41 33 37 7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 055 0 0 0 0 0 1 0 2 5 4 17 14 53 88 125 170 193 180 160 41 2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 220 0 0 3 6 5 10 9 8 12 13 9 4 13 16 24 21 27 16 18 6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 226 0 0 3 6 5 10 9 8 12 13 9 4 13 17 25 23 29 16 18 6 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 1 1 0 1 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 35 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 2 2 7 11 4 0 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 63 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 4 5 7 5 17 15 3 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 7 3 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 6 8 4 5 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 103 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 6 9 14 25 17 16 9 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 266 0 0 4 1 1 2 2 2 1 4 10 10 18 19 32 63 52 27 17 1 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 459 11 13 7 3 9 3 11 4 11 17 11 15 27 37 57 63 55 56 37 12 0
péče celkem II. Novotvary 1 603 4 3 9 2 3 2 11 11 25 35 62 88 159 251 298 259 199 118 49 14 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 151 2 3 3 3 0 1 4 1 0 5 1 5 4 8 22 25 19 22 15 7 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 532 17 10 4 6 0 5 7 11 9 8 16 15 28 45 51 60 62 75 70 33 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 691 0 0 3 12 31 32 30 38 41 32 39 27 36 55 59 61 57 61 52 23 2
VI. Nemoci nervové soustavy 681 7 9 10 3 8 8 11 16 23 30 31 37 44 63 104 100 70 66 33 8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 2 1 0 1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 18 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 3 2 2 2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 933 10 2 2 7 11 5 13 24 28 66 125 214 273 549 710 820 892 610 431 129 12
X. Nemoci dýchací soustavy 1 076 20 29 12 18 13 4 1 7 15 14 20 32 33 95 156 146 152 136 124 43 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 930 9 8 8 3 9 13 12 13 20 26 49 49 68 93 109 119 130 87 81 23 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 145 2 1 2 0 1 0 1 3 4 2 2 8 2 12 27 17 27 19 13 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 752 1 6 5 1 3 3 1 14 27 41 57 163 231 392 522 592 442 152 79 20 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 844 2 1 1 5 4 4 13 17 14 14 28 35 49 75 113 121 141 112 62 28 5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 248 0 0 0 0 9 45 86 69 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 154 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 56 36 5 4 1 2 0 0 1 1 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 393 7 9 8 6 7 6 6 4 8 9 8 12 17 40 45 42 57 48 39 14 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 905 2 12 7 14 45 47 43 71 51 89 79 119 179 228 288 352 404 371 351 126 27
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 414 149 3 6 2 2 5 8 15 13 19 29 35 109 145 174 214 208 166 93 18 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 19 997 433 116 91 86 158 183 258 319 323 415 559 859 1 263 2 090 2 741 2 993 2 918 2 102 1 531 502 57
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 36,7 91,9 27,6 11 5,1 16,4 4,6 13,5 5 12,6 17 13 17,5 35,3 42,7 69,6 103,5 125,8 193,9 230,3 235,5 0
II. Novotvary 127,5 33,4 6,4 14,1 3,4 5,5 3,1 13,5 13,7 28,6 35 68,6 102,5 194,8 295,5 368,3 407,5 433,2 460,4 304,8 235,5 115,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11,7 16,7 6,4 4,7 5,1 0 1,5 4,9 1,2 0 5 1,2 5,8 5,2 9,8 25,3 39,4 41,9 68,7 94,8 137,4 115,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 40,1 142 21,2 6,3 10,2 0 7,7 8,6 11,2 10,3 7 17,7 17,5 35,3 53,7 60,7 87,1 135,1 250,4 392,8 588,7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 35,3 0 0 0 10,2 47,5 33,8 25,8 37,4 32 19 34,3 26,8 27,5 42,7 41,8 50,9 60,6 141,4 176,1 255,1 230,7
VI. Nemoci nervové soustavy 48 58,5 19,1 14,1 5,1 12,8 10,8 12,3 20 25,2 28 29,6 42 45,8 68,4 107,6 133,1 128,1 226,2 176,1 137,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 3,5 1,3 1,2 2,5 1,6 0 4 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,5 0 2,1 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,2 5,1 1,6 7 8,1 13,5 39,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 387,7 83,5 4,2 3,1 11,9 20,1 7,7 14,7 28,7 32 64,1 141,9 243,6 343,8 643,5 868,2 1 268,5 1 937,7 2 310,3 2 729,2 2 394,0 1 268,7
X. Nemoci dýchací soustavy 81,5 167 61,5 14,1 30,6 23,8 6,1 1,2 8,7 17,2 14 22,5 33,8 40,5 102,6 173,4 216,9 316,7 500,8 778,8 804,6 692
XI. Nemoci trávicí soustavy 73 75,2 17 12,6 5,1 16,4 20 14,7 16,2 20,6 26 54,4 54,8 82,4 107,5 134,2 180,7 284,1 339,3 487,6 451,3 115,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10,4 16,7 2,1 3,1 0 1,8 0 1,2 3,7 3,4 2 2,4 8,2 2,6 11 30,4 23 53,6 68,7 81,3 19,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 221,1 8,4 12,7 7,8 1,7 5,5 4,6 1,2 17,5 30,9 40 67,4 188,8 295,4 475 645,5 962,9 980,5 557,4 447 274,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 66,5 16,7 2,1 1,6 8,5 7,3 6,1 16 21,2 16 14 33,1 40,8 62,7 90,4 138 192,3 305,1 403,9 386 471 576,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 20,5 0 0 0 0 16,4 69,1 105,7 86,1 37,7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 12,8 1 286,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4,6 300,6 10,6 6,3 1,7 3,7 0 0 1,2 1,1 2 0 1,2 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 27,6 58,5 19,1 12,6 8,5 12,8 9,2 7,4 5 8 9 9,5 14 22,2 42,7 53,2 54,2 102,5 141,4 196,4 176,6 115,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 231,8 16,7 25,5 11 23,8 82,2 70,6 52,8 88,6 58,3 89,1 92,2 137,5 231,4 273,5 353,1 524,2 896,7 1 441,9 2 234,9 2 472,5 2 998,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 88,8 1 244,3 6,4 9,4 3,4 3,7 6,1 9,8 17,5 14,9 17 28,4 29,1 111,1 139,2 162 249,8 349,3 472,6 318,3 215,9 115,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 528,1 3 615,9 246 131,8 134,4 277,8 261,1 303,5 383,1 348,9 394,4 618,3 968,4 1 541,2 2 400,5 3 238,7 4 497,4 6 157,9 7 589,2 9 047,8 8 908,9 6 343,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,5 0 2,3 32,3 20,3 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 9,2 11 8,9 16,4 27,9 16,2 20,3 19,6 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1,6 2,3 20,2 6,8 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,9 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 1 1,2 0 1,3 1,2 3,8 9,9 9,3 52,5 81,3 58,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 1,2 0 2,6 4,9 2,5 14,8 9,3 40,4 54,2 78,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,7 1,2 9,2 4,9 13,9 9,9 21 40,4 40,6 19,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 15,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 1,2 6,5 18,3 24 50,9 104,8 141,4 189,6 137,4 115,3
X. Nemoci dýchací soustavy 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3,5 2,6 13,4 24 23 37,3 48,5 61 39,2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 3,5 2,3 6,5 6,1 3,8 14,8 18,6 12,1 61 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 3,7 3,8 4,9 9,3 8,1 6,8 19,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 2,4 12,7 8,2 32,6 44,4 81,3 117,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,2 3,8 6,6 23,3 48,5 33,9 78,5 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 6,1 1,3 13,1 30,3 48,5 67,7 98,1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,3 4,9 10,1 44,4 25,6 40,4 108,4 0 115,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 19,8 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 2 3,5 7 23,5 26,9 40,5 60,8 95,5 133,3 250,6 137,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 87,4 0 0 0 0 0 1,5 0 2,5 5,7 4 20,1 16,3 69,3 107,5 158,2 279,3 449,5 727 1 083,6 804,6 230,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 18,2 0 0 4,7 10,2 9,1 15,4 11,1 10 13,7 13 10,6 4,7 17 19,5 30,4 34,5 62,9 64,6 121,9 117,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,3 3,3 4,7 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 18,7 0 0 4,7 10,2 9,1 15,4 11,1 10 13,7 13 10,6 4,7 17 20,8 31,6 37,8 67,5 64,6 121,9 117,7 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 3,9 0 0 1,6 2,3 0 6,8 19,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,9 0 0 1,6 0 1,8 1,5 1,2 0 1,1 1 2,4 0 2,6 2,4 8,9 18,1 9,3 0 6,8 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 5,2 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 0 2 3,5 4,7 6,5 8,5 6,3 27,9 34,9 12,1 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,2 0 0 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,2 1,3 1,2 2,5 1,6 16,3 12,1 6,8 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,4 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1,6 0 4 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2,2 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 1,2 0 1,3 0 1,3 9,9 18,6 16,2 33,9 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8,5 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 2,4 4,7 7,8 11 17,7 41,1 39,6 64,6 61 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 22 0 0 6,3 1,7 1,8 3,1 2,5 2,5 1,1 4 11,8 11,7 23,5 23,2 40,5 103,5 121,1 109,1 115,1 19,6 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 38 91,9 27,6 11 5,1 16,4 4,6 13,5 5 12,6 17 13 17,5 35,3 45,2 72,1 103,5 128,1 226,2 250,6 235,5 0
péče celkem II. Novotvary 132,8 33,4 6,4 14,1 3,4 5,5 3,1 13,5 13,7 28,6 35 73,3 102,5 207,8 306,5 377,1 425,6 463,5 476,6 331,8 274,7 115,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12,5 16,7 6,4 4,7 5,1 0 1,5 4,9 1,2 0 5 1,2 5,8 5,2 9,8 27,8 41,1 44,3 88,9 101,6 137,4 115,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 44,1 142 21,2 6,3 10,2 0 7,7 8,6 13,7 10,3 8 18,9 17,5 36,6 54,9 64,5 98,6 144,4 302,9 474,1 647,6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 57,2 0 0 4,7 20,4 56,7 49,1 36,9 47,4 46,9 32 46,1 31,5 47,1 67,2 74,7 100,2 132,8 246,4 352,2 451,3 230,7
VI. Nemoci nervové soustavy 56,4 58,5 19,1 15,7 5,1 14,6 12,3 13,5 20 26,3 30 36,6 43,1 57,5 76,9 131,6 164,3 163 266,6 223,5 157 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 3,5 1,3 1,2 2,5 1,6 0 4 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,5 0 2,1 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,2 5,1 1,6 7 8,1 13,5 39,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 408,6 83,5 4,2 3,1 11,9 20,1 7,7 16 29,9 32 66,1 147,8 249,4 356,9 670,3 898,6 1 347,4 2 077,5 2 463,8 2 918,9 2 531,4 1 384,1
X. Nemoci dýchací soustavy 89,1 167 61,5 18,8 30,6 23,8 6,1 1,2 8,7 17,2 14 23,6 37,3 43,1 116 197,4 239,9 354 549,3 839,8 843,8 692
XI. Nemoci trávicí soustavy 77 75,2 17 12,6 5,1 16,4 20 14,7 16,2 22,9 26 57,9 57,1 88,9 113,6 138 195,5 302,8 351,4 548,6 451,3 115,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12 16,7 2,1 3,1 0 1,8 0 1,2 3,7 4,6 2 2,4 9,3 2,6 14,7 34,2 27,9 62,9 76,7 88 39,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 227,9 8,4 12,7 7,8 1,7 5,5 4,6 1,2 17,5 30,9 41 67,4 189,9 302 478,6 660,6 972,8 1 029,4 613,9 535 392,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 69,9 16,7 2,1 1,6 8,5 7,3 6,1 16 21,2 16 14 33,1 40,8 64,1 91,6 143 198,8 328,4 452,4 419,9 549,5 576,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 20,5 0 0 0 0 16,4 69,1 105,7 86,1 37,7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 12,8 1 286,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4,6 300,6 10,6 6,3 1,7 3,7 0 0 1,2 1,1 2 0 1,2 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 32,5 58,5 19,1 12,6 10,2 12,8 9,2 7,4 5 9,2 9 9,5 14 22,2 48,8 57 69 132,8 193,9 264,1 274,7 115,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 240,6 16,7 25,5 11 23,8 82,2 72,2 52,8 88,6 58,3 89,1 93,4 138,7 234 278,4 364,5 578,4 940,9 1 498,4 2 377,1 2 472,5 3 114,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 117,1 1 244,3 6,4 9,4 3,4 3,7 7,7 9,8 18,7 14,9 19 34,3 40,8 142,5 177 220,2 351,6 484,4 670,5 629,8 353,2 115,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 656,2 3 615,9 246 142,8 146,4 288,8 281 317 398,1 369,5 415,4 660,8 1 001,0 1 651,0 2 552,0 3 469,0 4 918,0 6 796,0 8 489,8 10 368,4 9 850,9 6 574,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)