8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 574 5 5 9 6 7 7 14 5 15 16 23 17 37 58 53 82 66 73 46 29 1
II. Novotvary 951 5 10 7 5 3 1 5 4 14 17 34 58 71 132 152 150 120 92 60 11 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 179 2 7 4 2 3 0 0 0 0 5 4 8 7 15 15 22 26 21 32 5 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 611 4 3 1 3 5 3 1 3 1 11 7 16 28 44 62 90 62 110 111 40 6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 521 0 0 0 6 16 28 24 18 37 29 29 36 30 31 40 47 34 48 51 15 2
VI. Nemoci nervové soustavy 750 5 8 18 2 10 11 14 13 36 26 34 42 66 63 107 79 101 54 45 16 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 24 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 4 1 2 5 2 1 3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 31 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 2 6 5 2 6 5 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 5 556 1 4 2 0 6 14 10 23 42 69 146 219 368 553 802 890 785 803 600 197 22
X. Nemoci dýchací soustavy 1 238 11 18 3 9 13 6 9 8 9 17 24 32 68 126 140 182 183 176 140 57 7
XI. Nemoci trávicí soustavy 910 11 8 3 4 9 7 9 10 12 21 40 43 73 76 90 104 99 146 105 38 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 167 1 0 0 2 0 2 2 1 3 1 9 13 10 18 29 18 18 21 13 3 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 173 1 3 1 4 4 5 6 8 26 32 56 92 187 322 435 472 270 162 66 21 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 624 2 3 3 2 4 5 3 3 8 8 17 16 26 53 69 85 88 116 77 33 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 92 0 0 0 0 6 24 31 16 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 186 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 23 16 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 574 3 16 2 9 11 6 7 5 6 11 20 21 39 49 54 82 65 91 55 21 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 848 3 17 6 24 40 51 56 48 66 83 77 136 152 195 272 337 347 445 341 142 10
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 159 115 0 1 2 4 6 8 5 19 20 24 41 93 124 141 150 156 158 66 26 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 19 191 371 102 60 82 142 176 200 170 309 370 546 790 1 260 1 866 2 468 2 797 2 429 2 524 1 814 657 58
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 40 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 3 3 14 6 1 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 23 10 21 26 24 12 10 3 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3 1 2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 4 9 6 10 12 12 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 5 11 9 11 14 16 5 2
VI. Nemoci nervové soustavy 98 0 0 0 0 0 1 2 0 4 0 0 7 7 3 20 17 14 8 11 4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 465 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 8 18 33 68 70 75 86 69 28 4
X. Nemoci dýchací soustavy 110 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 5 16 15 20 25 18 3 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 2 12 10 12 10 7 11 10 4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 1 1 4 7 2 7 3 3 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 115 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 1 2 7 17 18 16 24 17 5 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 71 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 5 8 14 13 14 11 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 2 5 8 3 9 2 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 253 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 6 17 11 24 29 34 57 39 22 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 174 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 15 14 11 24 29 32 29 16 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 783 0 0 0 0 0 2 5 1 14 18 28 38 113 114 238 251 274 316 262 97 12
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 177 0 0 0 2 4 10 10 6 7 10 20 15 17 9 20 15 13 10 8 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 185 0 0 0 2 4 10 10 6 7 10 20 15 17 10 21 19 14 10 8 2 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
II. Novotvary 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 1 4 3 2 2 2 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 39 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 4 7 7 7 4 2 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 103 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 6 7 20 15 20 11 10 6 2 0
X. Nemoci dýchací soustavy 104 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 6 17 14 24 17 14 5 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 34 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 7 8 9 5 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 61 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 2 4 12 10 14 12 2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 108 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 7 3 5 7 14 22 14 13 7 5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 488 0 0 1 1 0 0 2 1 13 9 20 15 30 55 68 97 70 62 33 11 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 618 5 5 9 6 7 7 16 5 15 16 24 17 37 59 64 86 69 87 52 30 2
péče celkem II. Novotvary 1 110 5 10 7 5 3 1 5 4 15 19 35 65 98 143 177 179 146 106 72 15 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 190 2 7 4 2 3 0 0 0 0 5 4 9 7 16 17 23 29 22 34 5 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 676 4 3 1 4 5 3 1 3 1 11 8 17 33 48 71 96 73 123 123 42 6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 779 0 0 0 8 20 38 34 24 44 40 51 53 50 45 71 71 58 72 75 21 4
VI. Nemoci nervové soustavy 894 5 8 18 2 10 12 16 13 42 27 37 51 77 74 135 107 120 64 56 20 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 24 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 4 1 2 5 2 1 3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 34 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 2 6 7 2 6 5 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6 124 1 4 2 0 6 14 10 23 47 69 153 233 393 606 885 980 871 899 675 227 26
X. Nemoci dýchací soustavy 1 452 11 18 4 9 13 6 9 8 11 19 29 34 75 148 170 221 220 215 163 61 8
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 001 11 8 3 4 9 7 9 10 12 23 49 45 85 86 102 114 107 157 115 43 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 203 1 0 0 2 0 2 2 1 3 7 11 14 11 22 36 20 25 24 16 3 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 322 1 3 1 4 4 5 7 8 30 35 57 94 191 329 459 498 295 191 83 26 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 695 2 3 3 2 4 6 3 3 8 8 18 16 29 58 77 99 101 130 88 34 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 92 0 0 0 0 6 24 31 16 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 186 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 23 16 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 621 3 16 2 9 11 6 7 5 6 11 21 23 46 51 58 87 74 95 65 23 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 162 3 17 6 24 40 51 57 49 71 86 82 143 170 208 300 378 391 516 392 166 12
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 441 115 0 1 2 4 6 9 6 23 27 33 44 113 145 166 196 199 203 102 47 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 21 647 371 102 61 85 146 188 217 178 343 407 614 858 1 420 2 045 2 795 3 164 2 787 2 912 2 117 767 70
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 47,1 42,7 10,2 14,2 10,9 12 8,9 16,8 6 15,1 17,2 27 20,9 44,5 68,3 72 142,7 187,3 288,7 338,4 622,2 191,2
II. Novotvary 78 42,7 20,5 11 9,1 5,2 1,3 6 4,8 14,1 18,3 40 71,2 85,4 155,5 206,4 261 340,5 363,9 441,4 236 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 14,7 17,1 14,3 6,3 3,6 5,2 0 0 0 0 5,4 4,7 9,8 8,4 17,7 20,4 38,3 73,8 83,1 235,4 107,3 191,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 50,1 34,1 6,1 1,6 5,4 8,6 3,8 1,2 3,6 1 11,8 8,2 19,6 33,7 51,8 84,2 156,6 175,9 435,1 816,7 858,2 1 147,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 42,7 0 0 0 10,9 27,5 35,5 28,8 21,7 37,2 31,2 34,1 44,2 36,1 36,5 54,3 81,8 96,5 189,9 375,2 321,8 382,4
VI. Nemoci nervové soustavy 61,5 42,7 16,4 28,3 3,6 17,2 13,9 16,8 15,7 36,2 28 40 51,6 79,4 74,2 145,3 137,5 286,6 213,6 331,1 343,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 0 0 3,6 0 0 1,2 0 0 0 1,2 0 2,4 4,7 1,4 3,5 14,2 7,9 7,4 64,4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,5 0 0 0 0 1,7 0 0 0 1 1,1 0 0 2,4 2,4 8,1 8,7 5,7 23,7 36,8 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 455,5 8,5 8,2 3,1 0 10,3 17,7 12 27,7 42,2 74,3 171,6 269 442,6 651,5 1 088,9 1 548,6 2 227,6 3 176,2 4 414,4 4 226,6 4 206,5
X. Nemoci dýchací soustavy 101,5 93,9 36,9 4,7 16,3 22,4 7,6 10,8 9,7 9,1 18,3 28,2 39,3 81,8 148,4 190,1 316,7 519,3 696,1 1 030,0 1 222,9 1 338,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 74,6 93,9 16,4 4,7 7,3 15,5 8,9 10,8 12,1 12,1 22,6 47 52,8 87,8 89,5 122,2 181 280,9 577,5 772,5 815,3 382,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 13,7 8,5 0 0 3,6 0 2,5 2,4 1,2 3 1,1 10,6 16 12 21,2 39,4 31,3 51,1 83,1 95,6 64,4 573,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 178,2 8,5 6,1 1,6 7,3 6,9 6,3 7,2 9,7 26,1 34,5 65,8 113 224,9 379,4 590,6 821,3 766,2 640,8 485,6 450,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 51,2 17,1 6,1 4,7 3,6 6,9 6,3 3,6 3,6 8 8,6 20 19,6 31,3 62,4 93,7 147,9 249,7 458,8 566,5 708 573,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7,5 0 0 0 0 10,3 30,4 37,2 19,3 13,1 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 15,2 1 587,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,9 136,5 0 0 0 0 0 0 0 1 1,1 1,2 0 1,2 1,2 0 0 5,7 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 47,1 25,6 32,8 3,1 16,3 18,9 7,6 8,4 6 6 11,8 23,5 25,8 46,9 57,7 73,3 142,7 184,5 359,9 404,6 450,5 191,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 233,5 25,6 34,8 9,4 43,6 68,8 64,6 67,2 57,9 66,4 89,4 90,5 167 182,8 229,7 369,3 586,4 984,7 1 760,1 2 508,8 3 046,6 1 912,0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 95 981,4 0 1,6 3,6 6,9 7,6 9,6 6 19,1 21,5 28,2 50,4 111,8 146,1 191,4 261 442,7 625 485,6 557,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 573,4 3 166,1 209 94,4 148,9 244,1 223,1 240 205,1 310,8 398,4 641,8 970,2 1 515,4 2 198,4 3 351,0 4 866,8 6 892,9 9 983,4 13 346,1 14 095,7 11 089,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3,3 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 1,2 13,6 5,2 8,5 55,4 44,1 21,5 191,2
nemocných (LDN) II. Novotvary 11,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 8,6 27,7 11,8 28,5 45,2 68,1 47,5 73,6 64,4 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,2 2,7 1,7 8,5 4 14,7 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 6 4,7 12,2 10,4 28,4 47,5 88,3 42,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 2,4 2,5 3,6 5,9 14,9 15,7 31,2 55,4 117,7 107,3 382,4
VI. Nemoci nervové soustavy 8 0 0 0 0 0 1,3 2,4 0 4 0 0 8,6 8,4 3,5 27,2 29,6 39,7 31,6 80,9 85,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 21,5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 38,1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3,5 9,8 21,6 38,9 92,3 121,8 212,8 340,2 507,7 600,7 764,8
X. Nemoci dýchací soustavy 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,2 2,4 1,2 1,2 5,9 21,7 26,1 56,8 98,9 132,4 64,4 191,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 10,6 2,5 14,4 11,8 16,3 17,4 19,9 43,5 73,6 85,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 2,4 1,2 1,2 4,7 9,5 3,5 19,9 11,9 22,1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9,4 0 0 0 0 0 0 1,2 0 3 2,2 1,2 1,2 2,4 8,2 23,1 31,3 45,4 94,9 125,1 107,3 191,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5,8 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 1,2 0 3,6 5,9 10,9 24,4 36,9 55,4 80,9 21,5 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 7,2 1,2 2,7 8,7 22,7 11,9 66,2 42,9 191,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20,7 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 2 3,2 5,9 7,4 20,4 13 32,6 50,5 96,5 225,5 286,9 472 382,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,1 2,4 0 18 16,5 14,9 41,8 82,3 126,6 213,4 343,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 146,2 0 0 0 0 0 2,5 6 1,2 14,1 19,4 32,9 46,7 135,9 134,3 323,2 436,7 777,5 1 249,9 1 927,6 2 081,1 2 294,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14,5 0 0 0 3,6 6,9 12,7 12 7,2 7 10,8 23,5 18,4 20,4 10,6 27,2 26,1 36,9 39,6 58,9 21,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,4 7 2,8 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15,2 0 0 0 3,6 6,9 12,7 12 7,2 7 10,8 23,5 18,4 20,4 11,8 28,5 33,1 39,7 39,6 58,9 42,9 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 1,2 0 0 0 1,4 1,7 0 0 0 0 0
II. Novotvary 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,1 1,2 0 4,8 1,2 5,4 5,2 5,7 7,9 14,7 21,5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 4 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,1 3,5 2,5 4,8 8,2 9,5 12,2 11,4 7,9 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 8,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4,7 7,4 8,4 23,6 20,4 34,8 31,2 39,6 44,1 42,9 0
X. Nemoci dýchací soustavy 8,5 0 0 1,6 0 0 0 0 0 1 0 3,5 1,2 7,2 20 19 41,8 48,2 55,4 36,8 21,5 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,1 0 1,2 2,4 0 9,5 13,9 25,5 19,8 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 1,2 1,2 2,7 0 2,8 4 7,4 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1,2 1,2 2,4 5,4 20,9 28,4 55,4 88,3 42,9 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8,9 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 3 6,5 8,2 3,7 6 8,2 19 38,3 39,7 51,4 51,5 107,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 40 0 0 1,6 1,8 0 0 2,4 1,2 13,1 9,7 23,5 18,4 36,1 64,8 92,3 168,8 198,6 245,2 242,8 236 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 50,7 42,7 10,2 14,2 10,9 12 8,9 19,2 6 15,1 17,2 28,2 20,9 44,5 69,5 86,9 149,6 195,8 344,1 382,6 643,6 382,4
péče celkem II. Novotvary 91 42,7 20,5 11 9,1 5,2 1,3 6 4,8 15,1 20,5 41,1 79,8 117,9 168,5 240,3 311,5 414,3 419,3 529,7 321,8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 15,6 17,1 14,3 6,3 3,6 5,2 0 0 0 0 5,4 4,7 11,1 8,4 18,9 23,1 40 82,3 87 250,1 107,3 191,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 55,4 34,1 6,1 1,6 7,3 8,6 3,8 1,2 3,6 1 11,8 9,4 20,9 39,7 56,6 96,4 167 207,2 486,5 904,9 901,1 1 147,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 63,9 0 0 0 14,5 34,4 48,2 40,8 29 44,3 43,1 59,9 65,1 60,1 53 96,4 123,5 164,6 284,8 551,8 450,5 764,8
VI. Nemoci nervové soustavy 73,3 42,7 16,4 28,3 3,6 17,2 15,2 19,2 15,7 42,2 29,1 43,5 62,6 92,6 87,2 183,3 186,2 340,5 253,1 412 429,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 0 0 3,6 0 0 1,2 0 0 0 1,2 0 2,4 4,7 1,4 3,5 14,2 7,9 7,4 64,4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,8 0 0 0 0 1,7 0 0 0 1 1,1 0 0 2,4 2,4 8,1 12,2 5,7 23,7 36,8 21,5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 502,1 8,5 8,2 3,1 0 10,3 17,7 12 27,7 47,3 74,3 179,8 286,2 472,6 714 1 201,6 1 705,2 2 471,7 3 555,9 4 966,2 4 870,2 4 971,3
X. Nemoci dýchací soustavy 119 93,9 36,9 6,3 16,3 22,4 7,6 10,8 9,7 11,1 20,5 34,1 41,8 90,2 174,4 230,8 384,5 624,3 850,4 1 199,2 1 308,7 1 529,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 82,1 93,9 16,4 4,7 7,3 15,5 8,9 10,8 12,1 12,1 24,8 57,6 55,3 102,2 101,3 138,5 198,4 303,6 621 846,1 922,5 382,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 16,6 8,5 0 0 3,6 0 2,5 2,4 1,2 3 7,5 12,9 17,2 13,2 25,9 48,9 34,8 70,9 94,9 117,7 64,4 573,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 190,4 8,5 6,1 1,6 7,3 6,9 6,3 8,4 9,7 30,2 37,7 67 115,4 229,7 387,6 623,2 866,5 837,1 755,5 610,7 557,8 191,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 57 17,1 6,1 4,7 3,6 6,9 7,6 3,6 3,6 8 8,6 21,2 19,6 34,9 68,3 104,5 172,3 286,6 514,2 647,4 729,5 573,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7,5 0 0 0 0 10,3 30,4 37,2 19,3 13,1 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 15,2 1 587,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,9 136,5 0 0 0 0 0 0 0 1 1,1 1,2 0 1,2 1,2 0 0 5,7 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 50,9 25,6 32,8 3,1 16,3 18,9 7,6 8,4 6 6 11,8 24,7 28,2 55,3 60,1 78,8 151,4 210 375,8 478,2 493,5 382,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 259,2 25,6 34,8 9,4 43,6 68,8 64,6 68,4 59,1 71,4 92,6 96,4 175,6 204,5 245,1 407,3 657,7 1 109,6 2 041,0 2 884,0 3 561,5 2 294,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 118,1 981,4 0 1,6 3,6 6,9 7,6 10,8 7,2 23,1 29,1 38,8 54 135,9 170,8 225,4 341 564,7 802,9 750,4 1 008,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 774,7 3 166,1 209 96 154,3 251 238,3 260,3 214,7 345 438,2 721,7 1 053,7 1 707,8 2 409,3 3 795,0 5 505,4 7 908,9 11 518,1 15 575,3 16 455,7 13 384,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)