8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 175 3 3 2 0 5 0 2 3 2 6 12 7 9 11 16 31 27 16 10 10 0
II. Novotvary 386 1 8 11 7 2 1 4 2 3 13 15 20 24 49 64 75 51 19 11 5 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 47 2 4 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 3 3 6 4 8 3 3 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 156 2 2 0 0 1 3 2 3 1 4 15 6 4 19 21 14 9 18 22 9 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 178 0 0 0 7 16 8 9 10 11 17 11 11 12 8 13 15 9 11 9 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 207 4 1 6 4 3 2 4 3 8 4 5 10 24 26 33 18 20 15 12 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 11 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4 0 0 1 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 839 6 0 1 2 4 4 6 9 19 43 53 77 133 197 309 352 225 200 140 55 4
X. Nemoci dýchací soustavy 444 6 3 5 2 9 8 3 9 3 8 9 15 25 49 62 86 50 34 39 15 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 228 2 6 1 3 7 4 7 4 9 4 14 5 13 18 30 22 32 19 20 8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 38 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 3 3 8 1 6 6 3 1 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 391 0 3 3 4 1 2 2 7 5 13 18 16 28 50 76 66 56 31 9 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 253 4 0 2 1 1 1 6 17 9 10 11 15 10 16 23 29 24 38 26 10 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 52 0 0 0 0 2 5 22 14 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 28 15 4 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 124 2 2 3 1 2 2 1 4 5 5 3 7 8 18 11 20 11 4 7 7 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 037 1 7 9 10 19 35 25 25 36 40 43 43 51 58 96 103 86 138 142 62 8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 334 78 1 0 0 2 1 3 3 6 4 11 11 25 21 48 43 31 27 11 8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 988 181 45 47 43 77 77 97 116 126 181 222 249 370 551 811 888 641 583 463 200 20
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 4 3 2 1 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 2 0 4 0
X. Nemoci dýchací soustavy 39 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 2 9 14 4 2 2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 2 2 3 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 128 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 2 2 6 11 20 33 18 14 10 5 0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 98 0 0 0 1 2 5 13 3 4 7 10 7 10 11 3 5 8 4 4 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 106 0 0 0 1 2 5 13 3 5 7 10 7 11 11 4 6 10 5 5 1 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 22 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 4 2 4 4 0 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 177 3 3 2 0 5 0 2 3 2 6 13 7 9 11 16 31 28 16 10 10 0
péče celkem II. Novotvary 403 1 8 11 7 2 1 4 2 3 13 15 21 25 54 68 78 53 20 11 5 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 47 2 4 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 3 3 6 4 8 3 3 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 161 2 2 0 0 1 3 2 3 1 4 15 6 4 20 21 15 10 18 24 9 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 278 0 0 0 8 18 13 22 13 15 24 21 18 22 19 16 21 17 16 13 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 227 4 2 6 5 3 2 4 3 9 5 6 10 27 26 35 20 23 19 13 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 11 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4 0 0 1 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 860 6 0 1 2 4 4 6 9 19 43 54 77 133 199 311 355 232 202 140 59 4
X. Nemoci dýchací soustavy 485 6 4 5 2 9 8 3 11 3 8 9 16 27 52 71 100 54 37 41 15 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 234 2 6 1 3 7 4 7 4 9 4 14 5 13 19 30 25 33 19 21 8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 40 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 3 4 8 1 6 6 4 1 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 397 0 3 3 4 1 2 2 7 5 13 18 16 28 51 76 68 57 32 10 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 260 4 0 2 1 1 1 6 17 9 10 11 15 10 16 26 31 24 39 27 10 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 52 0 0 0 0 2 5 22 14 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 28 15 4 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 128 2 2 3 1 2 3 1 4 6 5 3 7 8 18 11 21 12 4 7 7 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 057 1 7 9 10 19 35 27 25 36 40 44 43 51 58 99 105 89 143 145 63 8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 339 78 1 0 0 2 1 3 3 6 4 11 11 26 21 50 45 31 27 11 8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 244 181 47 47 45 79 83 112 121 132 189 236 258 388 575 839 929 673 606 478 206 20
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 39,7 62,3 16,2 7,9 0 24,6 0 7,1 10,3 5,9 15,4 39,7 24,8 36,4 37,8 51,2 133,3 196,6 185,4 187 489,5 0
II. Novotvary 87,5 20,8 43,2 43,3 31,9 9,8 4,3 14,2 6,9 8,9 33,3 49,6 70,9 97,1 168,6 204,7 322,6 371,3 220,1 205,7 244,7 301,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10,7 41,5 21,6 7,9 0 9,8 4,3 0 3,4 3 0 3,3 7,1 0 10,3 9,6 25,8 29,1 92,7 56,1 146,8 301,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 35,4 41,5 10,8 0 0 4,9 13 7,1 10,3 3 10,2 49,6 21,3 16,2 65,4 67,2 60,2 65,5 208,6 411,4 440,5 301,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 40,4 0 0 0 31,9 78,8 34,8 32 34,4 32,6 43,6 36,4 39 48,5 27,5 41,6 64,5 65,5 127,4 168,3 48,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 46,9 83 5,4 23,6 18,2 14,8 8,7 14,2 10,3 23,7 10,2 16,5 35,5 97,1 89,4 105,5 77,4 145,6 173,8 224,4 244,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 0 0 0 0 0 0 3,6 0 3 5,1 0 0 0 0 3,2 8,6 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,5 20,8 5,4 0 0 0 0 0 3,4 0 0 3,3 3,5 0 0 12,8 0 0 11,6 18,7 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 417,1 124,6 0 3,9 9,1 19,7 17,4 21,3 30,9 56,3 110,2 175,3 273,1 537,9 677,7 988,3 1 514,0 1 638,3 2 317,2 2 618,3 2 692,1 1 204,8
X. Nemoci dýchací soustavy 100,7 124,6 16,2 19,7 9,1 44,3 34,8 10,7 30,9 8,9 20,5 29,8 53,2 101,1 168,6 198,3 369,9 364,1 393,9 729,4 734,2 1 204,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 51,7 41,5 32,4 3,9 13,7 34,5 17,4 24,9 13,7 26,7 10,2 46,3 17,7 52,6 61,9 95,9 94,6 233 220,1 374 391,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,6 20,8 0 0 0 4,9 0 0 3,4 3 5,1 0 10,6 12,1 27,5 3,2 25,8 43,7 34,8 18,7 48,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 88,7 0 16,2 11,8 18,2 4,9 8,7 7,1 24,1 14,8 33,3 59,5 56,8 113,2 172 243,1 283,9 407,7 359,2 168,3 48,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 57,4 83 0 7,9 4,6 4,9 4,3 21,3 58,4 26,7 25,6 36,4 53,2 40,4 55 73,6 124,7 174,7 440,3 486,3 489,5 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 11,8 0 0 0 0 9,8 21,7 78,1 48,1 11,9 12,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 12 1 100,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,4 311,4 21,6 7,9 9,1 0 0 0 0 5,9 2,6 0 0 4 0 0 0 0 11,6 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 28,1 41,5 10,8 11,8 4,6 9,8 8,7 3,6 13,7 14,8 12,8 9,9 24,8 32,4 61,9 35,2 86 80,1 46,3 130,9 342,6 301,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 235,2 20,8 37,8 35,4 45,5 93,6 152,1 88,8 85,9 106,7 102,5 142,2 152,5 206,3 199,5 307 443 626,2 1 598,9 2 655,7 3 034,8 2 409,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 75,7 1 619,3 5,4 0 0 9,8 4,3 10,7 10,3 17,8 10,2 36,4 39 101,1 72,2 153,5 185 225,7 312,8 205,7 391,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 358,0 3 757,5 242,8 184,9 195,7 379,1 334,7 344,4 398,7 373,3 463,7 734,2 883,3 1 496,3 1 895,6 2 593,8 3 819,5 4 667,2 6 754,7 8 659,1 9 789,5 6 024,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 7,3 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 4 17,2 12,8 12,9 14,6 11,6 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 4,3 7,3 0 37,4 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 11,6 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 4 0 0 4,3 7,3 34,8 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 6,4 12,9 36,4 23,2 0 195,8 0
X. Nemoci dýchací soustavy 8,8 0 5,4 0 0 0 0 0 6,9 0 0 0 3,5 8,1 6,9 28,8 60,2 29,1 23,2 37,4 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,9 7,3 0 18,7 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 11,6 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 8,6 0 11,6 18,7 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,4 8,6 0 11,6 18,7 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,9 0 0 0 0 0 4,3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4,3 7,3 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3,4 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0 3,3 0 0 0 9,6 8,6 14,6 23,2 56,1 48,9 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 29 0 5,4 0 0 0 4,3 3,6 6,9 3 2,6 6,6 7,1 24,3 37,8 64 141,9 131,1 162,2 187 244,7 0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 22,2 0 0 0 4,6 9,8 21,7 46,2 10,3 11,9 17,9 33,1 24,8 40,4 37,8 9,6 21,5 58,2 46,3 74,8 48,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 3,2 4,3 14,6 11,6 18,7 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 24 0 0 0 4,6 9,8 21,7 46,2 10,3 14,8 17,9 33,1 24,8 44,5 37,8 12,8 25,8 72,8 57,9 93,5 48,9 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,1 0 5,4 0 4,6 0 0 0 0 0 0 3,3 0 4 0 3,2 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 14,6 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 11,6 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,1 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 34,8 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,4 8,6 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 0 5,4 0 4,6 0 0 3,6 0 0 0 6,6 0 4 6,9 12,8 8,6 29,1 46,3 0 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 40,1 62,3 16,2 7,9 0 24,6 0 7,1 10,3 5,9 15,4 43 24,8 36,4 37,8 51,2 133,3 203,9 185,4 187 489,5 0
péče celkem II. Novotvary 91,4 20,8 43,2 43,3 31,9 9,8 4,3 14,2 6,9 8,9 33,3 49,6 74,5 101,1 185,8 217,5 335,5 385,9 231,7 205,7 244,7 301,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10,7 41,5 21,6 7,9 0 9,8 4,3 0 3,4 3 0 3,3 7,1 0 10,3 9,6 25,8 29,1 92,7 56,1 146,8 301,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 36,5 41,5 10,8 0 0 4,9 13 7,1 10,3 3 10,2 49,6 21,3 16,2 68,8 67,2 64,5 72,8 208,6 448,8 440,5 301,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 63 0 0 0 36,4 88,6 56,5 78,1 44,7 44,4 61,5 69,5 63,9 89 65,4 51,2 90,3 123,8 185,4 243,1 97,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 51,5 83 10,8 23,6 22,8 14,8 8,7 14,2 10,3 26,7 12,8 19,8 35,5 109,2 89,4 111,9 86 167,5 220,1 243,1 244,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 0 0 0 0 0 0 3,6 0 3 5,1 0 0 0 0 3,2 8,6 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,5 20,8 5,4 0 0 0 0 0 3,4 0 0 3,3 3,5 0 0 12,8 0 0 11,6 18,7 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 421,8 124,6 0 3,9 9,1 19,7 17,4 21,3 30,9 56,3 110,2 178,6 273,1 537,9 684,6 994,7 1 526,9 1 689,2 2 340,4 2 618,3 2 887,9 1 204,8
X. Nemoci dýchací soustavy 110 124,6 21,6 19,7 9,1 44,3 34,8 10,7 37,8 8,9 20,5 29,8 56,8 109,2 178,9 227,1 430,1 393,2 428,7 766,8 734,2 1 204,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 53,1 41,5 32,4 3,9 13,7 34,5 17,4 24,9 13,7 26,7 10,2 46,3 17,7 52,6 65,4 95,9 107,5 240,3 220,1 392,7 391,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9,1 20,8 0 0 0 4,9 0 0 3,4 3 5,1 0 10,6 16,2 27,5 3,2 25,8 43,7 46,3 18,7 48,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 90 0 16,2 11,8 18,2 4,9 8,7 7,1 24,1 14,8 33,3 59,5 56,8 113,2 175,5 243,1 292,5 415 370,8 187 48,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 59 83 0 7,9 4,6 4,9 4,3 21,3 58,4 26,7 25,6 36,4 53,2 40,4 55 83,2 133,3 174,7 451,9 505 489,5 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 11,8 0 0 0 0 9,8 21,7 78,1 48,1 11,9 12,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 12 1 100,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,4 311,4 21,6 7,9 9,1 0 0 0 0 5,9 2,6 0 0 4 0 0 0 0 11,6 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 29 41,5 10,8 11,8 4,6 9,8 13 3,6 13,7 17,8 12,8 9,9 24,8 32,4 61,9 35,2 90,3 87,4 46,3 130,9 342,6 301,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 239,7 20,8 37,8 35,4 45,5 93,6 152,1 95,9 85,9 106,7 102,5 145,5 152,5 206,3 199,5 316,6 451,6 648 1 656,8 2 711,8 3 083,7 2 409,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 76,9 1 619,3 5,4 0 0 9,8 4,3 10,7 10,3 17,8 10,2 36,4 39 105,1 72,2 159,9 193,6 225,7 312,8 205,7 391,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 416,1 3 757,5 253,6 184,9 204,8 389 360,8 397,7 415,9 391,1 484,2 780,5 915,2 1 569,1 1 978,1 2 683,3 3 995,9 4 900,2 7 021,2 8 939,6 10 083,2 6 024,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)