8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 176 3 3 5 3 3 1 4 4 5 0 11 7 5 10 26 32 16 20 15 3 0
II. Novotvary 383 0 3 2 6 3 8 5 9 5 17 13 32 22 32 78 73 30 29 12 2 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 34 2 1 1 3 0 0 0 0 1 0 1 2 0 4 4 3 3 3 4 1 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 176 2 1 0 0 1 1 2 4 5 9 9 4 13 16 22 18 27 21 14 7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 140 0 0 1 3 11 10 12 7 16 13 12 7 7 7 8 6 4 11 4 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 240 3 7 3 0 3 2 5 12 8 14 19 14 30 9 30 28 23 21 4 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 747 2 1 2 0 2 2 6 5 17 43 69 79 107 222 300 291 229 190 122 46 12
X. Nemoci dýchací soustavy 419 8 5 2 5 4 2 3 5 3 16 10 16 46 51 68 66 47 36 18 8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 264 4 7 4 3 5 5 8 4 12 6 15 16 11 19 38 34 26 24 18 5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 35 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 4 6 5 3 3 4 1 4 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 452 0 0 1 4 2 1 2 5 8 15 16 19 27 67 91 70 75 31 13 5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 237 3 1 1 3 2 7 7 9 11 6 10 10 7 12 33 23 26 28 23 10 5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 73 0 0 0 0 3 5 27 17 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 29 11 3 0 3 2 0 1 2 0 0 0 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 153 7 5 1 1 2 0 1 4 2 7 7 5 7 14 17 16 22 17 8 9 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 020 0 4 3 3 23 24 27 27 54 37 56 52 47 81 110 119 83 108 112 45 5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 293 86 0 0 3 1 0 0 4 2 5 5 15 8 30 36 30 26 27 11 3 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 938 185 44 26 40 68 69 111 118 168 196 253 285 345 582 866 813 643 567 382 150 27
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 2 3 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 37 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 5 6 3 5 4 4 2 0
X. Nemoci dýchací soustavy 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 2 14 6 2 3 1 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 2 4 1 2 1 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 5 2 2 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 147 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5 7 10 10 12 32 22 15 17 9 5 0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 80 0 0 0 2 2 8 5 6 8 7 6 6 4 10 4 5 3 3 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 85 0 0 0 2 2 8 5 6 8 7 6 6 4 10 5 6 5 4 0 1 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 9 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 33 0 2 1 0 0 1 1 1 4 1 2 1 0 0 5 1 6 3 4 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 177 3 3 5 3 3 1 4 4 5 0 11 7 5 10 26 33 16 20 15 3 0
péče celkem II. Novotvary 396 0 3 2 6 3 8 5 9 5 17 14 32 22 33 81 76 32 32 12 2 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 35 2 1 1 3 0 0 0 0 1 0 1 2 0 4 4 4 3 3 4 1 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 178 2 1 0 0 1 1 2 4 5 9 9 4 13 16 23 19 27 21 14 7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 221 0 0 1 5 13 18 17 13 24 20 19 13 11 17 12 11 7 14 4 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 260 3 7 3 0 3 3 5 13 12 15 19 15 30 9 32 31 26 25 4 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 785 2 1 2 0 2 2 6 6 17 43 69 83 110 227 307 294 234 194 126 48 12
X. Nemoci dýchací soustavy 460 8 6 2 5 4 2 3 5 3 18 12 18 50 53 82 73 49 39 19 9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 267 4 7 4 3 5 5 8 4 12 6 15 17 11 19 39 34 27 24 18 5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 36 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 4 6 5 3 3 4 1 4 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 480 0 0 1 5 2 1 2 5 8 16 20 21 28 68 95 74 78 35 15 6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 237 3 1 1 3 2 7 7 9 11 6 10 10 7 12 33 23 26 28 23 10 5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 73 0 0 0 0 3 5 27 17 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 30 11 3 1 3 2 0 1 2 0 0 0 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 159 7 5 1 1 2 0 1 4 2 7 7 6 8 16 18 17 22 17 8 9 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 040 0 5 3 3 23 24 28 27 55 39 56 52 47 82 112 119 88 110 116 46 5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 302 86 0 0 3 1 0 0 4 2 5 5 15 9 30 39 30 28 28 13 3 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 203 185 46 27 43 70 78 117 126 181 209 268 302 359 604 908 842 669 591 395 156 27
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 40 62,6 16,4 19,5 14,2 14,8 4,1 14 13,6 14,1 0 37,8 25,2 19,6 33,2 82,4 151,9 123,8 228,4 284,5 149,1 0
II. Novotvary 87 0 16,4 7,8 28,4 14,8 32,9 17,6 30,6 14,1 44,7 44,7 115 86,2 106,2 247,3 346,5 232,2 331,2 227,6 99,4 757,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7,7 41,7 5,5 3,9 14,2 0 0 0 0 2,8 0 3,4 7,2 0 13,3 12,7 14,2 23,2 34,3 75,9 49,7 378,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 40 41,7 5,5 0 0 4,9 4,1 7 13,6 14,1 23,7 30,9 14,4 50,9 53,1 69,8 85,4 209 239,8 265,6 347,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 31,8 0 0 3,9 14,2 54,3 41,1 42,1 23,8 45,2 34,2 41,3 25,2 27,4 23,2 25,4 28,5 31 125,6 75,9 49,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 54,5 62,6 38,3 11,7 0 14,8 8,2 17,6 40,8 22,6 36,8 65,3 50,3 117,5 29,9 95,1 132,9 178 239,8 75,9 248,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,8 0 10,9 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 3,6 3,9 3,3 0 4,7 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,1 0 5,5 0 0 4,9 0 0 0 0 2,6 0 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 396,9 41,7 5,5 7,8 0 9,9 8,2 21,1 17 48 113,1 237,3 283,9 419,1 736,6 951,3 1 381,4 1 772,3 2 169,7 2 314,1 2 286,3 4 545,5
X. Nemoci dýchací soustavy 95,2 166,9 27,3 7,8 23,7 19,7 8,2 10,5 17 8,5 42,1 34,4 57,5 180,2 169,2 215,6 313,3 363,7 411,1 341,4 397,6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 60 83,5 38,3 15,6 14,2 24,7 20,5 28,1 13,6 33,9 15,8 51,6 57,5 43,1 63 120,5 161,4 201,2 274,1 341,4 248,5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8 0 0 0 0 0 4,1 3,5 0 8,5 0 0 14,4 23,5 16,6 9,5 14,2 31 11,4 75,9 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 102,7 0 0 3,9 18,9 9,9 4,1 7 17 22,6 39,4 55 68,3 105,8 222,3 288,6 332,3 580,5 354 246,6 248,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 53,8 62,6 5,5 3,9 14,2 9,9 28,8 24,6 30,6 31,1 15,8 34,4 35,9 27,4 39,8 104,6 109,2 201,2 319,7 436,3 497 1 893,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,6 0 0 0 0 14,8 20,5 94,8 57,9 45,2 13,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 12,3 1 126,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,6 229,5 16,4 0 14,2 9,9 0 3,5 6,8 0 0 0 0 3,9 6,6 6,3 0 15,5 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 34,8 146 27,3 3,9 4,7 9,9 0 3,5 13,6 5,6 18,4 24,1 18 27,4 46,5 53,9 76 170,3 194,1 151,7 447,3 378,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 231,7 0 21,9 11,7 14,2 113,5 98,6 94,8 91,9 152,5 97,3 192,6 186,9 184,1 268,8 348,8 564,9 642,4 1 233,3 2 124,4 2 236,6 1 893,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 66,6 1 794,3 0 0 14,2 4,9 0 0 13,6 5,6 13,1 17,2 53,9 31,3 99,5 114,2 142,4 201,2 308,3 208,6 149,1 378,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 349,0 3 859,8 240,5 101,3 189,2 335,7 283,5 389,7 401,6 474,5 515,4 870 1 024,2 1 351,4 1 931,1 2 746,2 3 859,3 4 976,4 6 474,8 7 245,8 7 455,3 10 227,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 3,3 9,5 14,2 15,5 34,3 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 4,7 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 9,5 0 34,3 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 8,4 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 14,4 11,8 16,6 19 14,2 38,7 45,7 75,9 99,4 0
X. Nemoci dýchací soustavy 8,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 6,9 7,2 15,7 6,6 44,4 28,5 15,5 34,3 19 49,7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,3 0 0 0 4,7 0 0 0 0 0 2,6 6,9 7,2 3,9 3,3 6,3 19 7,7 22,8 19 49,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 3,9 6,6 3,2 4,7 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 5,3 0 0 0 3,3 6,3 0 38,7 22,8 37,9 49,7 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 3,2 0 0 0 19 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 33,4 0 0 0 4,7 0 0 0 3,4 2,8 13,1 24,1 35,9 39,2 39,8 101,5 104,4 116,1 194,1 170,7 248,5 0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 18,2 0 0 0 9,5 9,9 32,9 17,6 20,4 22,6 18,4 20,6 21,6 15,7 33,2 12,7 23,7 23,2 34,3 0 49,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 4,7 15,5 11,4 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 19,3 0 0 0 9,5 9,9 32,9 17,6 20,4 22,6 18,4 20,6 21,6 15,7 33,2 15,9 28,5 38,7 45,7 0 49,7 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0 0 0 0 0 4,1 0 3,4 11,3 2,6 0 3,6 0 0 0 0 7,7 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,5 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 0 0 0 6,3 0 15,5 22,8 19 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,9 0 5,5 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,9 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 0 15,5 11,4 19 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7,5 0 10,9 3,9 0 0 4,1 3,5 3,4 11,3 2,6 6,9 3,6 0 0 15,9 4,7 46,4 34,3 75,9 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 40,2 62,6 16,4 19,5 14,2 14,8 4,1 14 13,6 14,1 0 37,8 25,2 19,6 33,2 82,4 156,7 123,8 228,4 284,5 149,1 0
péče celkem II. Novotvary 90 0 16,4 7,8 28,4 14,8 32,9 17,6 30,6 14,1 44,7 48,1 115 86,2 109,5 256,9 360,8 247,7 365,4 227,6 99,4 757,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8 41,7 5,5 3,9 14,2 0 0 0 0 2,8 0 3,4 7,2 0 13,3 12,7 19 23,2 34,3 75,9 49,7 378,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 40,4 41,7 5,5 0 0 4,9 4,1 7 13,6 14,1 23,7 30,9 14,4 50,9 53,1 72,9 90,2 209 239,8 265,6 347,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 50,2 0 0 3,9 23,7 64,2 74 59,7 44,2 67,8 52,6 65,3 46,7 43,1 56,4 38,1 52,2 54,2 159,9 75,9 99,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 59,1 62,6 38,3 11,7 0 14,8 12,3 17,6 44,2 33,9 39,4 65,3 53,9 117,5 29,9 101,5 147,2 201,2 285,5 75,9 248,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,8 0 10,9 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 3,6 3,9 3,3 0 4,7 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,1 0 5,5 0 0 4,9 0 0 0 0 2,6 0 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 405,5 41,7 5,5 7,8 0 9,9 8,2 21,1 20,4 48 113,1 237,3 298,3 430,9 753,2 973,5 1 395,6 1 811,0 2 215,4 2 390,0 2 385,7 4 545,5
X. Nemoci dýchací soustavy 104,5 166,9 32,8 7,8 23,7 19,7 8,2 10,5 17 8,5 47,3 41,3 64,7 195,8 175,9 260 346,5 379,2 445,4 360,4 447,3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 60,7 83,5 38,3 15,6 14,2 24,7 20,5 28,1 13,6 33,9 15,8 51,6 61,1 43,1 63 123,7 161,4 209 274,1 341,4 248,5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,2 0 0 0 0 0 4,1 3,5 0 8,5 0 3,4 14,4 23,5 16,6 9,5 14,2 31 11,4 75,9 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 109 0 0 3,9 23,7 9,9 4,1 7 17 22,6 42,1 68,8 75,5 109,7 225,6 301,3 351,3 603,7 399,7 284,5 298,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 53,8 62,6 5,5 3,9 14,2 9,9 28,8 24,6 30,6 31,1 15,8 34,4 35,9 27,4 39,8 104,6 109,2 201,2 319,7 436,3 497 1 893,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,6 0 0 0 0 14,8 20,5 94,8 57,9 45,2 13,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 12,3 1 126,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,8 229,5 16,4 3,9 14,2 9,9 0 3,5 6,8 0 0 0 0 3,9 6,6 6,3 0 15,5 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 36,1 146 27,3 3,9 4,7 9,9 0 3,5 13,6 5,6 18,4 24,1 21,6 31,3 53,1 57,1 80,7 170,3 194,1 151,7 447,3 378,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 236,3 0 27,3 11,7 14,2 113,5 98,6 98,3 91,9 155,4 102,5 192,6 186,9 184,1 272,1 355,2 564,9 681,1 1 256,1 2 200,3 2 286,3 1 893,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 68,6 1 794,3 0 0 14,2 4,9 0 0 13,6 5,6 13,1 17,2 53,9 35,3 99,5 123,7 142,4 216,7 319,7 246,6 149,1 378,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 409,2 3 859,8 251,5 105,2 203,4 345,6 320,5 410,8 428,8 511,3 549,5 921,6 1 085,3 1 406,2 2 004,1 2 879,3 3 997,0 5 177,6 6 748,9 7 492,4 7 753,5 10 227,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)