8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 113 1 0 2 2 2 2 2 5 2 4 3 6 4 21 16 15 10 9 6 1 0
II. Novotvary 386 0 1 1 6 4 1 6 8 12 9 23 20 38 48 68 58 31 38 6 8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 27 1 3 3 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 0 2 3 3 2 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 130 2 1 1 0 2 1 0 2 3 4 3 3 9 15 12 22 11 14 17 5 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 163 1 0 0 5 7 15 11 15 11 9 9 6 7 8 14 7 8 10 15 5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 187 2 1 2 2 4 2 9 6 9 3 9 18 24 22 21 18 10 21 3 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 8 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 16 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 5 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 825 1 0 1 2 1 7 7 9 22 32 51 70 128 219 315 310 235 217 143 48 7
X. Nemoci dýchací soustavy 393 6 3 9 2 3 0 5 5 4 4 8 15 29 44 79 59 36 48 22 10 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 273 9 6 2 0 2 6 5 4 10 7 16 8 21 22 30 36 17 25 36 10 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 35 0 1 1 0 0 0 0 2 2 1 2 0 3 3 8 3 3 3 1 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 341 0 0 1 2 2 1 2 4 7 17 17 23 33 39 66 54 37 18 15 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 233 2 3 4 1 1 6 5 10 11 6 6 11 12 17 29 22 21 27 21 14 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 101 0 0 0 0 3 19 26 37 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 39 29 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 122 3 1 2 3 4 2 1 2 6 4 2 3 6 14 16 16 14 11 8 4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 024 1 9 7 3 23 32 30 39 61 38 55 44 63 77 85 78 74 111 131 55 8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 299 83 0 0 0 0 2 1 1 9 11 7 10 21 28 31 35 26 18 12 4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 767 193 33 41 29 58 97 110 151 185 151 215 238 401 581 793 740 537 578 438 172 26
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 2 4 1 0 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 3 11 6 2 12 3 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 19 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 6 0 3 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 4 2 4 5 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 128 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 3 4 7 19 24 17 19 18 9 3 0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 88 0 0 1 1 1 12 6 5 9 6 4 2 10 7 6 6 4 6 0 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 93 0 0 1 1 1 12 6 5 9 6 4 3 10 8 6 7 4 7 1 2 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 29 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 6 7 2 3 2 0 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 117 1 0 2 2 2 2 2 5 3 4 3 6 5 21 16 16 11 9 6 1 0
péče celkem II. Novotvary 403 0 1 1 6 4 1 6 8 12 9 24 20 41 54 70 62 32 38 6 8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 27 1 3 3 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 0 2 3 3 2 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 134 2 1 1 0 2 1 0 2 3 4 3 3 9 15 13 22 13 15 17 5 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 253 1 0 1 6 8 27 17 20 20 15 13 8 17 16 20 13 13 16 15 7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 203 2 3 2 2 4 2 9 6 9 4 9 20 24 24 22 21 12 22 4 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 8 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 16 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 5 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 877 1 0 1 2 1 7 7 9 22 33 52 72 133 223 329 316 238 229 146 49 7
X. Nemoci dýchací soustavy 413 6 5 9 3 3 0 5 5 4 4 8 16 29 51 85 59 39 48 22 10 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 275 9 6 2 0 2 6 5 4 10 7 16 8 21 22 31 36 18 25 36 10 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 35 0 1 1 0 0 0 0 2 2 1 2 0 3 3 8 3 3 3 1 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 354 0 0 1 2 2 1 2 4 7 17 17 23 34 42 69 55 41 19 15 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 235 2 3 4 1 1 6 5 10 11 6 6 11 12 18 29 22 22 27 21 14 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 101 0 0 0 0 3 19 26 37 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 39 29 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 122 3 1 2 3 4 2 1 2 6 4 2 3 6 14 16 16 14 11 8 4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 047 1 9 7 3 23 32 30 39 62 38 56 44 64 77 87 82 77 117 136 55 8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 306 83 0 0 0 0 2 1 1 9 11 7 10 22 30 32 36 26 18 13 5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 017 193 37 42 31 59 109 116 156 196 159 222 245 423 614 830 766 563 605 448 177 26
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 25,7 22 0 7,9 9,6 9,8 7,8 7 16,7 5,4 11 10,6 22,1 15,1 67,3 52,1 76,2 82,3 101 115 52,4 0
II. Novotvary 87,9 0 5,4 4 28,9 19,7 3,9 21 26,8 32,4 24,7 81 73,7 143 153,9 221,3 294,6 255,1 426,3 115 419,5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6,1 22 16,1 11,9 4,8 0 0 0 3,3 0 0 7 3,7 3,8 6,4 0 10,2 24,7 33,7 38,3 104,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 29,6 44 5,4 4 0 9,8 3,9 0 6,7 8,1 11 10,6 11,1 33,9 48,1 39,1 111,7 90,5 157,1 325,7 262,2 1 639,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 37,1 22 0 0 24,1 34,5 58,4 38,5 50,2 29,7 24,7 31,7 22,1 26,3 25,7 45,6 35,6 65,8 112,2 287,4 262,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 42,6 44 5,4 7,9 9,6 19,7 7,8 31,5 20,1 24,3 8,2 31,7 66,3 90,3 70,5 68,4 91,4 82,3 235,6 57,5 52,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,8 0 0 0 0 0 3,9 0 3,3 2,7 0 0 0 3,8 0 6,5 10,2 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3,6 0 5,4 11,9 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 3,8 3,2 3,3 10,2 8,2 56,1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 415,6 22 0 4 9,6 4,9 27,2 24,5 30,1 59,4 87,8 179,5 257,9 481,8 702,3 1 025,3 1 574,5 1 933,7 2 434,6 2 740,0 2 517,0 3 825,1
X. Nemoci dýchací soustavy 89,5 132 16,1 35,8 9,6 14,8 0 17,5 16,7 10,8 11 28,2 55,3 109,2 141,1 257,1 299,7 296,2 538,5 421,5 524,4 1 092,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 62,2 197,9 32,3 7,9 0 9,8 23,4 17,5 13,4 27 19,2 56,3 29,5 79 70,5 97,6 182,8 139,9 280,5 689,8 524,4 546,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8 0 5,4 4 0 0 0 0 6,7 5,4 2,7 7 0 11,3 9,6 26 15,2 24,7 33,7 19,2 104,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 77,7 0 0 4 9,6 9,8 3,9 7 13,4 18,9 46,6 59,8 84,7 124,2 125,1 214,8 274,3 304,5 202 287,4 157,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 53,1 44 16,1 15,9 4,8 4,9 23,4 17,5 33,5 29,7 16,5 21,1 40,5 45,2 54,5 94,4 111,7 172,8 302,9 402,4 734,1 2 185,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 23 0 0 0 0 14,8 74 90,9 123,9 37,8 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 11,8 1 143,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8,9 637,8 16,1 7,9 0 0 0 0 0 2,7 0 3,5 0 0 3,2 0 5,1 0 0 0 0 546,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 27,8 66 5,4 7,9 14,5 19,7 7,8 3,5 6,7 16,2 11 7 11,1 22,6 44,9 52,1 81,3 115,2 123,4 153,3 209,8 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 233,2 22 48,4 27,8 14,5 113,3 124,5 104,9 130,6 164,6 104,2 193,6 162,1 237,1 246,9 276,7 396,2 608,9 1 245,4 2 510,1 2 884,1 4 371,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 68,1 1 825,4 0 0 0 0 7,8 3,5 3,3 24,3 30,2 24,6 36,8 79 89,8 100,9 177,8 213,9 202 229,9 209,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 313,3 4 244,6 177,6 163 139,8 285,6 377,5 384,6 505,7 499,1 414,1 756,9 876,9 1 509,3 1 863,1 2 581,2 3 758,4 4 418,7 6 484,9 8 392,4 9 019,4 14 207,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0 5,1 8,2 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 7,5 16 6,5 20,3 8,2 0 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 16,5 11,2 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 8,2 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 10,2 8,2 0 0 52,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 3,5 7,4 15,1 9,6 35,8 30,5 16,5 134,6 57,5 52,4 0
X. Nemoci dýchací soustavy 4,3 0 5,4 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 22,4 19,5 0 24,7 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 8,2 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 32,9 11,2 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 8,2 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 3,5 0 3,8 0 6,5 20,3 16,5 44,9 95,8 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 3,3 0 0 0 19,2 52,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 29,1 0 5,4 0 4,8 0 0 0 0 5,4 2,7 10,6 14,7 26,3 60,9 78,1 86,3 156,3 202 172,4 157,3 0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 20 0 0 4 4,8 4,9 46,7 21 16,7 24,3 16,5 14,1 7,4 37,6 22,4 19,5 30,5 32,9 67,3 0 104,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 3,2 0 5,1 0 11,2 19,2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 21,2 0 0 4 4,8 4,9 46,7 21 16,7 24,3 16,5 14,1 11,1 37,6 25,7 19,5 35,6 32,9 78,5 19,2 104,9 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 3,2 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,4 0 10,8 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 3,2 3,3 0 8,2 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 3,2 9,8 0 8,2 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,2 0 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 6,4 9,8 5,1 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 22,4 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 3,2 0 5,1 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6,6 0 16,1 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 18,8 19,2 22,8 10,2 24,7 22,4 0 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 26,6 22 0 7,9 9,6 9,8 7,8 7 16,7 8,1 11 10,6 22,1 18,8 67,3 52,1 81,3 90,5 101 115 52,4 0
péče celkem II. Novotvary 91,8 0 5,4 4 28,9 19,7 3,9 21 26,8 32,4 24,7 84,5 73,7 154,3 173,2 227,8 314,9 263,3 426,3 115 419,5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6,1 22 16,1 11,9 4,8 0 0 0 3,3 0 0 7 3,7 3,8 6,4 0 10,2 24,7 33,7 38,3 104,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 30,5 44 5,4 4 0 9,8 3,9 0 6,7 8,1 11 10,6 11,1 33,9 48,1 42,3 111,7 107 168,3 325,7 262,2 1 639,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 57,6 22 0 4 28,9 39,4 105,1 59,4 67 54 41,1 45,8 29,5 64 51,3 65,1 66 107 179,5 287,4 367,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 46,2 44 16,1 7,9 9,6 19,7 7,8 31,5 20,1 24,3 11 31,7 73,7 90,3 77 71,6 106,7 98,7 246,8 76,6 104,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,8 0 0 0 0 0 3,9 0 3,3 2,7 0 0 0 3,8 0 6,5 10,2 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3,6 0 5,4 11,9 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 3,8 3,2 3,3 10,2 8,2 56,1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 427,4 22 0 4 9,6 4,9 27,2 24,5 30,1 59,4 90,5 183,1 265,3 500,6 715,1 1 070,9 1 605,0 1 958,4 2 569,3 2 797,5 2 569,5 3 825,1
X. Nemoci dýchací soustavy 94,1 132 26,9 35,8 14,5 14,8 0 17,5 16,7 10,8 11 28,2 59 109,2 163,5 276,7 299,7 320,9 538,5 421,5 524,4 1 092,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 62,6 197,9 32,3 7,9 0 9,8 23,4 17,5 13,4 27 19,2 56,3 29,5 79 70,5 100,9 182,8 148,1 280,5 689,8 524,4 546,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8 0 5,4 4 0 0 0 0 6,7 5,4 2,7 7 0 11,3 9,6 26 15,2 24,7 33,7 19,2 104,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 80,6 0 0 4 9,6 9,8 3,9 7 13,4 18,9 46,6 59,8 84,7 128 134,7 224,6 279,3 337,4 213,2 287,4 157,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 53,5 44 16,1 15,9 4,8 4,9 23,4 17,5 33,5 29,7 16,5 21,1 40,5 45,2 57,7 94,4 111,7 181 302,9 402,4 734,1 2 185,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 23 0 0 0 0 14,8 74 90,9 123,9 37,8 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 11,8 1 143,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8,9 637,8 16,1 7,9 0 0 0 0 0 2,7 0 3,5 0 0 3,2 0 5,1 0 0 0 0 546,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 27,8 66 5,4 7,9 14,5 19,7 7,8 3,5 6,7 16,2 11 7 11,1 22,6 44,9 52,1 81,3 115,2 123,4 153,3 209,8 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 238,4 22 48,4 27,8 14,5 113,3 124,5 104,9 130,6 167,3 104,2 197,1 162,1 240,9 246,9 283,2 416,5 633,6 1 312,7 2 605,9 2 884,1 4 371,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 69,7 1 825,4 0 0 0 0 7,8 3,5 3,3 24,3 30,2 24,6 36,8 82,8 96,2 104,2 182,8 213,9 202 249,1 262,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 370,2 4 244,6 199,1 166,9 149,4 290,5 424,2 405,6 522,5 528,8 436 781,6 902,7 1 592,1 1 968,9 2 701,6 3 890,5 4 632,6 6 787,8 8 584,0 9 281,6 14 207,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)