8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 156 2 1 3 1 3 0 0 1 6 2 8 8 8 15 17 22 16 18 16 6 3
II. Novotvary 327 0 2 1 1 1 1 2 3 6 3 10 8 23 55 51 57 43 30 24 6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 45 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 0 1 8 7 2 6 8 2 3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 224 2 0 1 1 1 2 5 1 2 1 4 3 18 6 25 32 26 34 39 16 5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 174 0 0 1 5 9 10 10 9 14 10 4 8 10 18 5 6 5 17 21 11 1
VI. Nemoci nervové soustavy 267 2 3 2 2 4 4 16 2 14 5 20 8 16 27 44 29 27 24 13 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 4 2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 156 0 3 0 0 3 5 5 5 27 29 40 69 141 261 375 275 300 301 213 98 6
X. Nemoci dýchací soustavy 392 2 3 2 4 2 8 7 2 5 9 10 11 15 40 72 55 41 53 35 16 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 293 2 4 1 1 3 5 2 2 2 14 9 11 22 27 42 28 26 39 31 20 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 86 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 1 9 7 8 13 8 7 15 10 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 581 1 1 1 0 1 2 1 1 6 13 13 32 43 73 131 93 70 57 34 8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 255 0 1 0 0 1 3 2 7 4 6 13 6 9 25 19 33 41 41 29 14 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 46 0 0 0 0 1 2 18 14 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 11 9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 256 5 5 1 2 1 1 2 8 2 3 5 7 16 24 20 31 23 52 32 16 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 352 1 2 10 12 15 28 31 27 43 33 46 53 65 88 117 129 144 224 187 85 12
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 394 47 0 0 0 1 2 2 3 8 7 6 6 30 38 63 38 56 45 25 16 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 063 105 27 25 31 46 73 103 85 151 140 192 239 426 715 1 005 839 833 962 713 322 31
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 1 5 4 3 3 2 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 64 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 3 5 4 8 12 11 10 4 0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
II. Novotvary 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 1 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 21 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 2 1 1 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 40 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3 8 8 6 3 1 1 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 159 2 1 3 1 3 0 0 1 6 2 8 9 8 16 17 22 16 18 17 6 3
péče celkem II. Novotvary 345 0 2 1 1 1 1 4 3 6 3 10 8 23 59 54 62 45 30 26 6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 45 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 0 1 8 7 2 6 8 2 3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 228 2 0 1 1 1 2 5 1 2 1 4 3 18 7 25 32 27 34 41 16 5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 176 0 0 1 5 9 10 10 9 14 11 4 8 10 18 5 6 6 17 21 11 1
VI. Nemoci nervové soustavy 270 2 3 2 2 4 4 16 2 14 5 20 8 16 27 46 29 27 25 13 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 4 2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 184 0 3 0 0 3 5 5 5 27 29 41 70 144 265 376 281 304 304 216 100 6
X. Nemoci dýchací soustavy 414 2 5 5 5 2 8 7 2 5 9 11 12 17 43 76 57 42 54 36 16 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 294 2 4 1 1 3 5 2 2 2 14 9 11 22 27 43 28 26 39 31 20 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 87 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 1 9 7 8 13 8 7 16 10 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 588 1 1 1 0 1 2 1 1 6 13 13 33 44 73 132 93 71 59 35 8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 260 0 1 0 0 1 3 2 7 4 6 13 6 9 25 19 33 43 43 29 15 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 46 0 0 0 0 1 2 18 14 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 11 9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 261 5 5 1 2 1 1 2 8 2 3 5 8 16 24 20 31 25 54 32 16 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 357 1 2 10 12 15 28 31 28 43 33 46 53 65 88 117 130 145 224 188 86 12
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 394 47 0 0 0 1 2 2 3 8 7 6 6 30 38 63 38 56 45 25 16 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 167 105 29 28 32 46 73 105 86 151 141 194 244 432 728 1 017 853 848 974 724 326 31
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 35,6 44,6 5,2 12,4 4,9 14,6 0 0 3,2 15,6 5,8 28,2 30,5 28,7 46,8 57,9 117,8 137,8 199,1 308,1 336,3 1 685,4
II. Novotvary 74,5 0 10,4 4,1 4,9 4,9 3,7 6,9 9,7 15,6 8,7 35,3 30,5 82,6 171,6 173,6 305,3 370,4 331,9 462,2 336,3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10,3 22,3 0 4,1 0 0 0 0 0 5,2 2,9 10,6 0 3,6 25 23,8 10,7 51,7 88,5 38,5 168,2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 51 44,6 0 4,1 4,9 4,9 7,4 17,4 3,2 5,2 2,9 14,1 11,5 64,6 18,7 85,1 171,4 224 376,1 751 896,9 2 809,0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 39,7 0 0 4,1 24,4 43,7 37,1 34,7 29,2 36,4 29 14,1 30,5 35,9 56,2 17 32,1 43,1 188,1 404,4 616,6 561,8
VI. Nemoci nervové soustavy 60,8 44,6 15,5 8,3 9,8 19,4 14,9 55,6 6,5 36,4 14,5 70,6 30,5 57,4 84,2 149,7 155,3 232,6 265,5 250,3 280,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 0 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 3,1 13,6 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,7 22,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 3,1 0 5,4 17,2 44,3 38,5 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 491,3 0 15,5 0 0 14,6 18,6 17,4 16,2 70,3 84,1 141,2 263,4 506,2 814,4 1 276,1 1 472,9 2 584,2 3 330,0 4 101,7 5 493,3 3 370,8
X. Nemoci dýchací soustavy 89,3 44,6 15,5 8,3 19,5 9,7 29,7 24,3 6,5 13 26,1 35,3 42 53,8 124,8 245 294,6 353,2 586,3 674 896,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 66,8 44,6 20,7 4,1 4,9 14,6 18,6 6,9 6,5 5,2 40,6 31,8 42 79 84,2 142,9 150 224 431,5 597 1 121,1 1 123,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 19,6 22,3 5,2 0 9,8 0 0 0 0 0 5,8 3,5 34,4 25,1 25 44,2 42,8 60,3 165,9 192,6 112,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 132,4 22,3 5,2 4,1 0 4,9 7,4 3,5 3,2 15,6 37,7 45,9 122,2 154,4 227,8 445,8 498,1 603 630,6 654,7 448,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 58,1 0 5,2 0 0 4,9 11,1 6,9 22,7 10,4 17,4 45,9 22,9 32,3 78 64,7 176,7 353,2 453,6 558,4 784,8 561,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 10,5 0 0 0 0 4,9 7,4 62,5 45,4 23,4 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6,6 647,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,5 200,8 0 4,1 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 58,3 111,6 25,9 4,1 9,8 4,9 3,7 6,9 25,9 5,2 8,7 17,6 26,7 57,4 74,9 68,1 166 198,1 575,3 616,2 896,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 308,1 22,3 10,4 41,3 58,6 72,8 104 107,7 87,5 111,9 95,7 162,4 202,4 233,3 274,6 398,1 690,9 1 240,4 2 478,2 3 601,0 4 764,6 6 741,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 89,8 1 048,9 0 0 0 4,9 7,4 6,9 9,7 20,8 20,3 21,2 22,9 107,7 118,6 214,4 203,5 482,4 497,8 481,4 896,9 561,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 609,6 2 343,2 139,9 103,4 151,4 223,2 271,1 357,8 275,4 393 406,2 677,7 912,5 1 529,2 2 230,9 3 420,0 4 493,6 7 175,5 10 642,8 13 730,0 18 049,3 17 415,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 1,6 0 0 0 0 0 0 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 10,7 8,6 0 38,5 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 8,6 0 38,5 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 8,6 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 0 0 11,1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3,8 10,8 12,5 3,4 26,8 34,5 33,2 57,8 112,1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,3 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 8,6 22,1 19,3 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,2 22,1 0 56,1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 8,6 22,1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,1 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0 5,4 8,6 0 19,3 56,1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14,6 0 0 0 0 0 0 6,9 3,2 0 2,9 3,5 7,6 10,8 15,6 13,6 42,8 103,4 121,7 192,6 224,2 0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 3,1 0 0 0 0 19,3 0 0
II. Novotvary 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 10,2 16,1 8,6 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 4,8 0 10,4 12,4 4,9 0 0 0 0 0 0 3,5 3,8 7,2 9,4 13,6 10,7 8,6 11,1 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9,1 0 10,4 12,4 4,9 0 0 0 0 0 0 3,5 11,5 10,8 25 27,2 32,1 25,8 11,1 19,3 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 36,2 44,6 5,2 12,4 4,9 14,6 0 0 3,2 15,6 5,8 28,2 34,4 28,7 49,9 57,9 117,8 137,8 199,1 327,4 336,3 1 685,4
péče celkem II. Novotvary 78,6 0 10,4 4,1 4,9 4,9 3,7 13,9 9,7 15,6 8,7 35,3 30,5 82,6 184,1 183,8 332,1 387,6 331,9 500,7 336,3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10,3 22,3 0 4,1 0 0 0 0 0 5,2 2,9 10,6 0 3,6 25 23,8 10,7 51,7 88,5 38,5 168,2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 52 44,6 0 4,1 4,9 4,9 7,4 17,4 3,2 5,2 2,9 14,1 11,5 64,6 21,8 85,1 171,4 232,6 376,1 789,5 896,9 2 809,0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 40,1 0 0 4,1 24,4 43,7 37,1 34,7 29,2 36,4 31,9 14,1 30,5 35,9 56,2 17 32,1 51,7 188,1 404,4 616,6 561,8
VI. Nemoci nervové soustavy 61,5 44,6 15,5 8,3 9,8 19,4 14,9 55,6 6,5 36,4 14,5 70,6 30,5 57,4 84,2 156,5 155,3 232,6 276,6 250,3 280,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 0 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 3,1 13,6 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,7 22,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 3,1 0 5,4 17,2 44,3 38,5 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 497,7 0 15,5 0 0 14,6 18,6 17,4 16,2 70,3 84,1 144,7 267,3 516,9 826,8 1 279,5 1 505,0 2 618,7 3 363,2 4 159,4 5 605,4 3 370,8
X. Nemoci dýchací soustavy 94,3 44,6 25,9 20,7 24,4 9,7 29,7 24,3 6,5 13 26,1 38,8 45,8 61 134,2 258,6 305,3 361,8 597,4 693,2 896,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 67 44,6 20,7 4,1 4,9 14,6 18,6 6,9 6,5 5,2 40,6 31,8 42 79 84,2 146,3 150 224 431,5 597 1 121,1 1 123,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 19,8 22,3 5,2 0 9,8 0 0 0 0 0 5,8 3,5 34,4 25,1 25 44,2 42,8 60,3 177 192,6 112,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 134 22,3 5,2 4,1 0 4,9 7,4 3,5 3,2 15,6 37,7 45,9 126 157,9 227,8 449,2 498,1 611,6 652,7 674 448,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 59,3 0 5,2 0 0 4,9 11,1 6,9 22,7 10,4 17,4 45,9 22,9 32,3 78 64,7 176,7 370,4 475,7 558,4 840,8 561,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 10,5 0 0 0 0 4,9 7,4 62,5 45,4 23,4 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6,6 647,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,5 200,8 0 4,1 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 59,5 111,6 25,9 4,1 9,8 4,9 3,7 6,9 25,9 5,2 8,7 17,6 30,5 57,4 74,9 68,1 166 215,4 597,4 616,2 896,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 309,2 22,3 10,4 41,3 58,6 72,8 104 107,7 90,7 111,9 95,7 162,4 202,4 233,3 274,6 398,1 696,3 1 249,0 2 478,2 3 620,3 4 820,6 6 741,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 89,8 1 048,9 0 0 0 4,9 7,4 6,9 9,7 20,8 20,3 21,2 22,9 107,7 118,6 214,4 203,5 482,4 497,8 481,4 896,9 561,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 633,3 2 343,2 150,3 115,8 156,3 223,2 271,1 364,8 278,6 393 409,1 684,8 931,6 1 550,8 2 271,5 3 460,8 4 568,6 7 304,7 10 775,5 13 941,8 18 273,5 17 415,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)