8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 116 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1 4 3 18 18 10 23 15 13 3 1
II. Novotvary 386 1 1 1 1 1 2 5 5 8 6 18 16 25 55 63 78 49 19 25 7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 40 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 3 3 7 12 6 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 107 1 0 0 2 0 1 0 0 1 2 2 5 2 10 12 14 17 19 13 4 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 174 0 0 0 6 9 10 12 18 14 13 17 15 8 12 7 9 11 7 3 2 1
VI. Nemoci nervové soustavy 128 1 0 4 1 1 1 1 2 3 1 5 5 3 12 17 25 16 12 14 3 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 11 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 419 2 2 0 1 0 2 6 7 16 14 41 67 107 192 235 200 221 162 106 32 6
X. Nemoci dýchací soustavy 388 10 10 3 2 1 4 4 4 6 3 3 7 26 43 66 42 52 56 29 11 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 272 3 3 5 4 1 2 1 5 4 8 13 10 13 23 37 37 29 34 26 14 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 44 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 7 6 8 5 9 4 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 454 0 0 3 0 0 1 2 2 4 9 11 23 42 56 86 100 64 37 8 6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 262 2 2 0 2 0 0 2 5 2 9 5 6 11 19 44 24 37 39 38 14 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 100 0 0 0 0 6 23 23 25 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 14 8 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 250 5 3 4 6 1 1 0 1 4 4 7 9 13 15 29 35 35 33 29 14 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 757 1 4 5 2 12 10 16 14 17 22 23 22 36 47 85 67 89 106 121 49 9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 242 40 1 2 0 2 5 3 3 6 4 11 10 13 20 32 31 20 21 11 6 1
XXII. Kódy pro speciální účely 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 210 113 32 35 28 36 65 76 91 102 102 161 203 304 529 745 685 677 582 446 168 30
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 18 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 2 5 2 4 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 4 7 12 8 4 5 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 6 0 2 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 9 6 6 3 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 17 19 16 17 28 21 12 1
X. Nemoci dýchací soustavy 57 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 9 6 6 10 11 8 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 2 4 6 5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 6 3 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 6 8 11 4 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 3 2 1 0 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 63 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 2 6 5 6 13 15 9 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 487 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 7 6 17 48 61 72 73 89 75 28 3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 29 0 0 0 1 1 3 1 3 5 2 5 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 29 0 0 0 1 1 3 1 3 5 2 5 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 2 3 0 1 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 134 1 1 2 0 1 1 2 0 0 2 1 4 3 19 19 12 28 17 17 3 1
péče celkem II. Novotvary 436 1 1 1 1 1 2 5 5 8 7 19 19 29 59 70 90 58 23 30 7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 44 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 3 3 8 12 8 3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 121 1 0 0 2 0 1 0 0 1 2 2 5 4 12 13 20 17 21 14 4 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 208 0 0 0 7 10 13 13 21 19 15 22 18 9 17 7 10 12 7 5 2 1
VI. Nemoci nervové soustavy 169 1 0 4 1 1 1 1 2 3 1 5 5 3 19 25 36 22 18 17 3 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 11 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 556 2 2 0 1 0 2 6 7 16 14 41 68 111 210 254 216 238 190 127 44 7
X. Nemoci dýchací soustavy 445 10 10 3 2 1 4 4 4 7 3 4 7 30 52 72 48 62 67 37 12 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 295 3 3 5 4 1 2 1 5 4 8 14 10 13 24 38 40 31 38 32 19 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 51 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 9 7 8 5 11 6 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 471 0 0 3 0 0 1 2 2 4 9 12 23 42 56 87 105 70 40 9 6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 304 2 2 0 2 0 0 2 5 2 9 5 6 12 20 53 30 47 50 42 14 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 100 0 0 0 0 6 23 23 25 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 14 8 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 263 5 3 4 6 1 1 0 1 5 4 8 10 13 15 30 36 38 35 31 14 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 821 1 4 5 2 12 10 16 15 18 22 25 23 38 49 91 72 95 119 136 58 10
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 246 40 1 2 0 2 5 3 3 6 5 11 10 13 20 33 32 20 22 11 6 1
XXII. Kódy pro speciální účely 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 737 113 32 35 29 37 68 79 95 110 107 173 212 322 581 809 760 753 671 522 196 33
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 39,2 36,3 9 12,4 0 7,4 6,5 0 0 0 3,9 4,7 19,5 16,2 86,3 86,5 67,1 224,5 245,3 384,7 269,5 523,6
II. Novotvary 130,4 36,3 9 6,2 6,9 7,4 13,1 26,5 26 37,4 23,4 85,1 78 135,2 263,6 302,8 523,2 478,3 310,7 739,9 628,9 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 13,5 0 0 6,2 0 7,4 0 5,3 0 0 0 14,2 4,9 0 0 14,4 20,1 68,3 196,2 177,6 179,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 36,1 36,3 0 0 13,8 0 6,5 0 0 4,7 7,8 9,5 24,4 10,8 47,9 57,7 93,9 166 310,7 384,7 359,4 1 047,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 58,8 0 0 0 41,5 66,6 65,3 63,5 93,5 65,5 50,8 80,4 73,1 43,3 57,5 33,6 60,4 107,4 114,5 88,8 179,7 523,6
VI. Nemoci nervové soustavy 43,2 36,3 0 24,8 6,9 7,4 6,5 5,3 10,4 14 3,9 23,6 24,4 16,2 57,5 81,7 167,7 156,2 196,2 414,3 269,5 523,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,4 0 18,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,4 13,4 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3,7 0 9 24,8 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 5,4 0 4,8 0 9,8 16,4 0 89,8 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 479,2 72,6 18,1 0 6,9 0 13,1 31,7 36,4 74,9 54,7 193,8 326,4 578,5 920,2 1 129,5 1 341,7 2 157,4 2 649,2 3 137,0 2 875,1 3 141,4
X. Nemoci dýchací soustavy 131 363,2 90,3 18,6 13,8 7,4 26,1 21,2 20,8 28,1 11,7 14,2 34,1 140,6 206,1 317,2 281,7 507,6 915,8 858,2 988,3 3 141,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 91,9 109 27,1 31 27,7 7,4 13,1 5,3 26 18,7 31,3 61,5 48,7 70,3 110,2 177,8 248,2 283,1 556 769,5 1 257,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14,9 0 0 0 0 0 6,5 0 0 0 0 4,7 9,7 5,4 33,6 28,8 53,7 48,8 147,2 118,4 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 153,3 0 0 18,6 0 0 6,5 10,6 10,4 18,7 35,2 52 112,1 227,1 268,4 413,3 670,8 624,8 605,1 236,8 539,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 88,5 72,6 18,1 0 13,8 0 0 10,6 26 9,4 35,2 23,6 29,2 59,5 91,1 211,5 161 361,2 637,8 1 124,6 1 257,9 523,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 33,8 0 0 0 0 44,4 150,3 121,7 129,9 79,6 23,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 12,8 1 380,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4,7 290,6 18,1 6,2 6,9 0 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,8 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 84,4 181,6 27,1 24,8 41,5 7,4 6,5 0 5,2 18,7 15,6 33,1 43,8 70,3 71,9 139,4 234,8 341,7 539,7 858,2 1 257,9 1 047,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 255,7 36,3 36,1 31 13,8 88,8 65,3 84,7 72,7 79,6 85,9 108,7 107,2 194,6 225,3 408,5 449,5 868,8 1 733,4 3 580,9 4 402,5 4 712,0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 81,7 1 453,0 9 12,4 0 14,8 32,7 15,9 15,6 28,1 15,6 52 48,7 70,3 95,9 153,8 208 195,2 343,4 325,5 539,1 523,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 759,5 4 104,6 288,8 217,3 193,8 266,5 424,7 402,1 472,9 477,3 398,5 761 989 1 643,5 2 535,5 3 580,7 4 595,2 6 608,7 9 517,6 13 199,2 15 094,3 15 706,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 6,1 0 0 0 0 0 0 10,6 0 0 3,9 0 0 0 4,8 4,8 13,4 48,8 32,7 118,4 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 4,7 14,6 21,6 19,2 33,6 80,5 78,1 65,4 148 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,8 0 59,2 89,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8 9,6 4,8 40,2 0 32,7 29,6 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 0 0 9,8 0 59,2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 12,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,6 33,6 60,4 58,6 98,1 88,8 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 45,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 21,6 81,5 91,3 107,3 166 457,9 621,5 1 078,2 523,6
X. Nemoci dýchací soustavy 19,2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 4,7 0 21,6 43,1 28,8 40,2 97,6 179,9 236,8 89,8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 4,8 4,8 20,1 19,5 65,4 177,6 449,2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 4,8 0 0 32,7 59,2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 0 4,8 33,5 58,6 49,1 29,6 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 12,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 4,8 33,6 40,2 78,1 179,9 118,4 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 4,7 4,9 0 0 4,8 6,7 29,3 32,7 29,6 0 523,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 21,3 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 9,5 4,9 10,8 9,6 28,8 33,5 58,6 212,6 443,9 808,6 523,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 0 0 0 4,8 6,7 0 16,4 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 164,5 0 0 0 0 0 0 10,6 5,2 9,4 11,7 33,1 29,2 91,9 230,1 293,2 483 712,6 1 455,4 2 219,6 2 515,7 1 570,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9,8 0 0 0 6,9 7,4 19,6 5,3 15,6 23,4 7,8 23,6 14,6 5,4 14,4 0 6,7 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9,8 0 0 0 6,9 7,4 19,6 5,3 15,6 23,4 7,8 23,6 14,6 5,4 14,4 0 6,7 0 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,8 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 13,4 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 0 19,5 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,6 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 0 0 4,8 14,4 13,4 29,3 0 29,6 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 45,3 36,3 9 12,4 0 7,4 6,5 10,6 0 0 7,8 4,7 19,5 16,2 91,1 91,3 80,5 273,3 278 503,1 269,5 523,6
péče celkem II. Novotvary 147,2 36,3 9 6,2 6,9 7,4 13,1 26,5 26 37,4 27,3 89,8 92,6 156,8 282,8 336,4 603,7 566,2 376,1 887,8 628,9 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 14,9 0 0 6,2 0 7,4 0 5,3 0 0 0 14,2 4,9 0 0 14,4 20,1 78,1 196,2 236,8 269,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 40,9 36,3 0 0 13,8 0 6,5 0 0 4,7 7,8 9,5 24,4 21,6 57,5 62,5 134,2 166 343,4 414,3 359,4 1 047,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 70,2 0 0 0 48,5 74 84,9 68,8 109,1 88,9 58,6 104 87,7 48,7 81,5 33,6 67,1 117,1 114,5 148 179,7 523,6
VI. Nemoci nervové soustavy 57,1 36,3 0 24,8 6,9 7,4 6,5 5,3 10,4 14 3,9 23,6 24,4 16,2 91,1 120,2 241,5 214,8 294,4 503,1 269,5 523,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 0 18,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 13,4 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3,7 0 9 24,8 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 5,4 0 4,8 0 9,8 16,4 0 89,8 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 525,5 72,6 18,1 0 6,9 0 13,1 31,7 36,4 74,9 54,7 193,8 331,3 600,1 1 006,5 1 220,8 1 449,0 2 323,3 3 107,1 3 758,5 3 953,3 3 664,9
X. Nemoci dýchací soustavy 150,3 363,2 90,3 18,6 13,8 7,4 26,1 21,2 20,8 32,8 11,7 18,9 34,1 162,2 249,2 346,1 322 605,2 1 095,7 1 095,0 1 078,2 3 141,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 99,6 109 27,1 31 27,7 7,4 13,1 5,3 26 18,7 31,3 66,2 48,7 70,3 115 182,6 268,3 302,6 621,4 947 1 707,1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17,2 0 0 0 0 0 6,5 0 0 0 0 4,7 9,7 5,4 43,1 33,6 53,7 48,8 179,9 177,6 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 159,1 0 0 18,6 0 0 6,5 10,6 10,4 18,7 35,2 56,7 112,1 227,1 268,4 418,1 704,4 683,3 654,1 266,4 539,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 102,7 72,6 18,1 0 13,8 0 0 10,6 26 9,4 35,2 23,6 29,2 64,9 95,9 254,7 201,2 458,8 817,7 1 243,0 1 257,9 523,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 33,8 0 0 0 0 44,4 150,3 121,7 129,9 79,6 23,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 12,8 1 380,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4,7 290,6 18,1 6,2 6,9 0 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,8 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 88,8 181,6 27,1 24,8 41,5 7,4 6,5 0 5,2 23,4 15,6 37,8 48,7 70,3 71,9 144,2 241,5 370,9 572,4 917,4 1 257,9 1 570,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 277,3 36,3 36,1 31 13,8 88,8 65,3 84,7 77,9 84,2 85,9 118,2 112,1 205,4 234,9 437,4 483 927,4 1 946,0 4 024,9 5 211,1 5 235,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 83,1 1 453,0 9 12,4 0 14,8 32,7 15,9 15,6 28,1 19,5 52 48,7 70,3 95,9 158,6 214,7 195,2 359,8 325,5 539,1 523,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 937,5 4 104,6 288,8 217,3 200,8 273,9 444,3 418 493,7 514,7 418 817,8 1 032,9 1 740,8 2 784,7 3 888,3 5 098,3 7 350,6 10 973,0 15 448,4 17 610,1 17 277,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)