8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 116 2 2 6 0 2 0 0 4 1 1 4 6 3 14 14 13 18 12 12 2 0
II. Novotvary 338 1 3 3 0 1 5 2 2 12 11 17 26 32 39 54 54 32 27 13 4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 32 0 3 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 2 1 3 1 5 7 3 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 105 1 1 2 0 0 1 1 3 0 1 2 5 5 12 11 7 17 14 15 6 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 170 0 0 0 3 6 14 13 14 13 13 12 15 8 10 9 8 8 10 11 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 100 2 2 2 0 2 4 1 1 3 3 5 8 5 8 10 10 12 12 10 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 2 2 0 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 357 0 1 0 0 0 5 3 8 18 18 37 57 115 161 228 208 205 153 101 36 3
X. Nemoci dýchací soustavy 304 1 6 4 3 0 1 1 5 6 7 5 10 21 32 55 45 34 32 23 11 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 309 5 1 1 5 6 4 5 12 15 10 16 14 22 26 45 29 32 28 17 14 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 49 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 4 2 6 13 2 3 7 5 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 498 0 0 2 0 1 2 1 4 12 7 20 26 34 71 119 90 57 37 12 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 223 0 3 2 1 1 2 5 7 7 3 6 6 7 20 20 27 40 30 25 10 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 96 0 0 0 0 2 18 39 17 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 29 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 20 9 4 1 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 206 9 6 4 1 3 2 3 1 3 12 4 10 9 16 26 17 22 27 20 10 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 849 2 8 4 14 17 21 14 16 16 17 21 36 39 74 69 94 123 111 100 44 9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 252 76 2 0 1 1 5 9 10 9 5 2 5 6 22 24 30 16 16 11 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 074 136 44 31 31 43 86 98 107 131 117 154 230 314 512 703 639 624 525 380 149 20
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 14 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 3 1 1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 10 2 6 5 4 0 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 2 3 2 2 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 2 2 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 5 9 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 176 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7 10 26 21 27 32 36 13 2
X. Nemoci dýchací soustavy 52 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 7 8 8 12 8 2 4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 5 1 1 6 3 2 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 2 0 4 2 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 2 10 3 7 2 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5 8 11 7 12 3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 3 1 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 488 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 2 7 13 44 72 53 83 84 87 30 5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 23 0 0 0 0 1 6 1 3 2 3 0 1 0 3 2 0 1 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 23 0 0 0 0 1 6 1 3 2 3 0 1 0 3 2 0 1 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 21 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2 2 8 1 2 1 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 130 2 2 6 0 2 0 2 4 1 1 4 6 3 15 15 14 22 15 13 3 0
péče celkem II. Novotvary 385 1 3 3 0 1 5 2 2 12 11 17 26 33 49 64 56 46 32 17 4 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 36 0 3 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 2 1 3 1 7 7 5 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 125 1 1 2 0 0 1 1 3 0 1 2 5 7 16 14 9 20 16 17 8 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 204 0 0 0 3 7 20 14 17 15 16 12 18 8 13 14 9 11 12 12 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 124 2 2 2 0 2 4 3 2 3 3 5 8 5 9 11 12 15 17 19 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 2 2 0 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 540 0 1 0 0 0 5 3 8 19 18 38 58 122 171 255 230 232 186 139 50 5
X. Nemoci dýchací soustavy 356 1 6 4 3 0 1 1 7 7 7 5 10 21 39 63 53 46 40 25 15 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 334 5 1 1 5 6 4 5 12 15 10 17 17 22 28 50 30 33 34 20 16 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 56 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 4 3 7 13 3 3 8 7 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 515 0 0 2 0 1 2 1 5 12 7 20 26 35 73 123 92 57 41 14 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 255 0 3 2 1 1 2 5 7 7 3 6 6 8 21 25 29 50 33 32 12 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 96 0 0 0 0 2 18 39 17 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 29 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 20 9 4 1 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 218 9 6 4 1 3 2 3 1 3 12 5 10 9 17 27 18 24 30 23 10 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 899 2 8 4 14 17 21 14 16 16 17 21 37 39 77 74 102 134 118 112 47 9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 263 76 2 0 1 1 5 9 10 9 5 2 6 6 24 25 32 16 19 12 3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 606 136 44 31 31 44 92 103 114 135 120 157 239 327 560 779 694 716 610 469 180 25
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 39 72,5 17,9 36,2 0 14,9 0 0 20,6 4,4 4 19,3 29,5 15,7 65,9 67,2 94 182,4 198,7 369,6 181 0
II. Novotvary 113,7 36,3 26,9 18,1 0 7,4 30,6 10,3 10,3 53,2 43,5 82,2 127,8 167 183,6 259,1 390,3 324,3 447,2 400,4 362 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10,8 0 26,9 0 0 7,4 12,2 0 0 0 4 4,8 0 10,4 4,7 14,4 7,2 50,7 115,9 92,4 181 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 35,3 36,3 9 12,1 0 0 6,1 5,2 15,5 0 4 9,7 24,6 26,1 56,5 52,8 50,6 172,3 231,9 462 543 621,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 57,2 0 0 0 21,6 44,6 85,6 67,2 72,2 57,6 51,4 58 73,7 41,8 47,1 43,2 57,8 81,1 165,6 338,8 271,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 33,6 72,5 17,9 12,1 0 14,9 24,5 5,2 5,2 13,3 11,9 24,2 39,3 26,1 37,7 48 72,3 121,6 198,7 308 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 4,9 5,2 0 4,8 14,5 0 16,6 61,6 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 0 9 0 0 0 0 0 0 0 4 4,8 4,9 15,7 0 9,6 14,5 0 16,6 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 456,4 0 9 0 0 0 30,6 15,5 41,3 79,8 71,2 178,8 280,2 600,2 757,9 1 093,9 1 503,3 2 077,6 2 534,0 3 110,6 3 257,9 1 863,4
X. Nemoci dýchací soustavy 102,2 36,3 53,8 24,1 21,6 0 6,1 5,2 25,8 26,6 27,7 24,2 49,2 109,6 150,6 263,9 325,2 344,6 530 708,3 995,5 1 242,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 103,9 181,3 9 6 35,9 44,6 24,5 25,8 61,9 66,5 39,6 77,3 68,8 114,8 122,4 215,9 209,6 324,3 463,7 523,6 1 267,0 1 242,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 16,5 0 9 0 7,2 0 0 0 10,3 0 4 0 19,7 10,4 28,2 62,4 14,5 30,4 115,9 154 181 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 167,5 0 0 12,1 0 7,4 12,2 5,2 20,6 53,2 27,7 96,7 127,8 177,5 334,2 570,9 650,5 577,7 612,8 369,6 271,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 75 0 26,9 12,1 7,2 7,4 12,2 25,8 36,1 31 11,9 29 29,5 36,5 94,1 96 195,1 405,4 496,9 769,9 905 621,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 32,3 0 0 0 0 14,9 110,1 201,6 87,7 66,5 19,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 9,8 1 015,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621,1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,7 326,3 35,8 6 14,4 0 0 5,2 0 4,4 4 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 69,3 326,3 53,8 24,1 7,2 22,3 12,2 15,5 5,2 13,3 47,5 19,3 49,2 47 75,3 124,7 122,9 223 447,2 616 905 621,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 285,6 72,5 71,7 24,1 100,6 126,3 128,4 72,4 82,5 70,9 67,3 101,5 177 203,6 348,3 331 679,4 1 246,6 1 838,4 3 079,8 3 981,9 5 590,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 84,8 2 755,6 17,9 0 7,2 7,4 30,6 46,5 51,6 39,9 19,8 9,7 24,6 31,3 103,6 115,1 216,8 162,2 265 338,8 181 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 706,6 4 931,1 394,3 187,1 222,8 319,5 525,8 506,5 551,8 580,5 463 744,3 1 130,8 1 638,9 2 410,1 3 372,8 4 618,4 6 324,1 8 694,9 11 703,1 13 484,2 12 422,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,7 0 0 0 0 0 0 10,3 0 0 0 0 0 0 4,7 4,8 7,2 40,5 49,7 30,8 90,5 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 13,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 47,1 48 14,5 60,8 82,8 123,2 0 621,1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,3 0 61,6 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,4 18,8 14,4 14,5 30,4 33,1 61,6 181 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,8 0 0 14,4 7,2 20,3 33,1 30,8 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7,1 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0 0 0 4,7 0 14,5 30,4 82,8 277,2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 59,2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 4,8 0 36,5 47,1 124,7 151,8 273,6 530 1 108,7 1 176,5 1 242,2
X. Nemoci dýchací soustavy 17,5 0 0 0 0 0 0 0 10,3 4,4 0 0 0 0 33 38,4 57,8 121,6 132,5 61,6 362 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 8,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 14,7 0 9,4 24 7,2 10,1 99,4 92,4 181 621,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 4,7 0 7,2 0 16,6 61,6 90,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,4 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0 5,2 4,7 19,2 14,5 0 66,2 61,6 90,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 4,7 24 14,5 101,3 49,7 215,6 181 621,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 4,8 7,2 20,3 49,7 92,4 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 14,1 24 57,8 111,5 115,9 369,6 271,5 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 9,4 4,8 7,2 0 49,7 30,8 90,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 164,1 0 0 0 0 0 0 15,5 15,5 8,9 0 9,7 34,4 67,9 207,1 345,4 383,1 841,2 1 391,2 2 679,4 2 714,9 3 105,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7,7 0 0 0 0 7,4 36,7 5,2 15,5 8,9 11,9 0 4,9 0 14,1 9,6 0 10,1 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7,7 0 0 0 0 7,4 36,7 5,2 15,5 8,9 11,9 0 4,9 0 14,1 9,6 0 10,1 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,1 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 5,2 5,2 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 0 4,8 7,2 0 16,6 61,6 90,5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,2 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7,1 0 0 0 0 0 0 5,2 5,2 0 0 4,8 4,9 0 4,7 9,6 14,5 81,1 16,6 61,6 90,5 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 43,7 72,5 17,9 36,2 0 14,9 0 10,3 20,6 4,4 4 19,3 29,5 15,7 70,6 72 101,2 223 248,4 400,4 271,5 0
péče celkem II. Novotvary 129,5 36,3 26,9 18,1 0 7,4 30,6 10,3 10,3 53,2 43,5 82,2 127,8 172,2 230,7 307,1 404,7 466,2 530 523,6 362 621,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12,1 0 26,9 0 0 7,4 12,2 0 0 0 4 4,8 0 10,4 4,7 14,4 7,2 70,9 115,9 154 181 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 42 36,3 9 12,1 0 0 6,1 5,2 15,5 0 4 9,7 24,6 36,5 75,3 67,2 65 202,7 265 523,6 724 621,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 68,6 0 0 0 21,6 52 122,3 72,4 87,7 66,5 63,3 58 88,5 41,8 61,2 67,2 65 111,5 198,7 369,6 271,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 41,7 72,5 17,9 12,1 0 14,9 24,5 15,5 10,3 13,3 11,9 24,2 39,3 26,1 42,4 52,8 86,7 152 281,6 585,2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 4,9 5,2 0 4,8 14,5 0 16,6 61,6 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 0 9 0 0 0 0 0 0 0 4 4,8 4,9 15,7 0 9,6 14,5 0 16,6 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 518 0 9 0 0 0 30,6 15,5 41,3 84,2 71,2 183,7 285,2 636,8 804,9 1 223,4 1 662,3 2 351,3 3 080,5 4 280,9 4 524,9 3 105,6
X. Nemoci dýchací soustavy 119,7 36,3 53,8 24,1 21,6 0 6,1 5,2 36,1 31 27,7 24,2 49,2 109,6 183,6 302,3 383,1 466,2 662,5 769,9 1 357,5 1 242,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 112,3 181,3 9 6 35,9 44,6 24,5 25,8 61,9 66,5 39,6 82,2 83,6 114,8 131,8 239,9 216,8 334,4 563,1 616 1 448,0 1 863,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 18,8 0 9 0 7,2 0 0 0 10,3 0 4 0 19,7 15,7 33 62,4 21,7 30,4 132,5 215,6 271,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 173,2 0 0 12,1 0 7,4 12,2 5,2 25,8 53,2 27,7 96,7 127,8 182,7 343,6 590,1 664,9 577,7 679 431,2 362 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 85,8 0 26,9 12,1 7,2 7,4 12,2 25,8 36,1 31 11,9 29 29,5 41,8 98,9 119,9 209,6 506,7 546,5 985,5 1 086,0 1 242,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 32,3 0 0 0 0 14,9 110,1 201,6 87,7 66,5 19,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 9,8 1 015,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621,1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,7 326,3 35,8 6 14,4 0 0 5,2 0 4,4 4 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 73,3 326,3 53,8 24,1 7,2 22,3 12,2 15,5 5,2 13,3 47,5 24,2 49,2 47 80 129,5 130,1 243,2 496,9 708,3 905 621,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 302,4 72,5 71,7 24,1 100,6 126,3 128,4 72,4 82,5 70,9 67,3 101,5 181,9 203,6 362,5 355 737,2 1 358,1 1 954,3 3 449,3 4 253,4 5 590,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 88,5 2 755,6 17,9 0 7,2 7,4 30,6 46,5 51,6 39,9 19,8 9,7 29,5 31,3 113 119,9 231,3 162,2 314,7 369,6 271,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 885,5 4 931,1 394,3 187,1 222,8 327 562,5 532,3 587,9 598,3 474,9 758,8 1 175,1 1 706,8 2 636,0 3 737,5 5 015,9 7 256,5 10 102,7 14 444,1 16 289,6 15 528,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)