8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 140 0 1 2 1 2 0 3 2 2 4 9 7 5 11 17 20 21 20 10 3 0
II. Novotvary 347 0 0 0 1 2 0 5 2 7 10 15 22 32 46 70 72 30 21 9 2 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 20 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 2 7 2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 99 1 0 0 0 3 0 2 2 0 5 2 4 6 6 11 13 14 12 15 3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 171 0 0 1 1 10 9 11 18 15 14 17 15 14 10 10 5 7 7 3 4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 128 0 2 4 0 0 4 6 4 6 1 5 9 13 14 22 17 9 7 3 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 13 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 3 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 11 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 237 1 0 1 0 3 0 16 4 7 27 28 46 92 163 199 195 217 131 83 22 2
X. Nemoci dýchací soustavy 322 2 7 5 2 4 2 1 7 5 5 9 29 25 40 34 34 38 33 26 13 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 350 0 1 6 7 1 7 6 9 10 10 18 28 36 27 42 47 35 29 20 11 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 58 1 0 4 1 2 0 1 1 2 3 2 2 3 9 7 5 5 3 6 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 480 0 0 1 0 2 1 3 4 11 11 17 28 42 80 84 90 64 31 10 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 240 1 1 1 0 2 6 3 4 5 1 8 10 12 18 31 26 33 39 24 14 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 106 0 0 0 0 3 24 30 23 19 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 18 7 1 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 161 4 8 2 2 2 2 6 1 2 2 3 5 7 17 18 15 22 25 9 7 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 788 0 7 1 5 10 24 26 24 33 17 30 44 40 62 63 78 92 89 102 39 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 220 54 0 0 2 3 3 6 4 6 2 7 11 9 23 30 12 24 14 8 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 950 113 32 30 24 50 86 126 110 132 118 173 261 339 529 643 635 617 468 331 124 9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 6 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 3 9 6 19 4 4 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 4 4 5 2 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 5 3 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 4 2 7 5 5 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 16 18 22 42 29 20 1
X. Nemoci dýchací soustavy 47 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 6 5 5 6 9 9 3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 10 6 3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 4 3 2 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 8 7 4 4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 57 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 1 5 4 7 14 13 7 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 12 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 3 2 2 1 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 506 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 4 10 14 35 53 48 87 113 91 40 1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 39 0 0 1 0 6 7 3 2 3 2 2 0 2 6 2 1 2 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 40 0 0 1 0 6 7 3 2 3 2 2 0 2 6 2 1 2 1 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 5 0 0 0 1 0 1 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 152 0 1 2 1 2 0 3 2 2 4 9 7 5 12 18 20 24 21 16 3 0
péče celkem II. Novotvary 400 0 0 0 1 2 0 5 2 7 10 17 26 34 49 79 78 49 25 13 2 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 23 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 2 2 7 2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 122 1 0 0 0 3 0 2 2 0 5 2 5 6 6 15 17 18 18 17 5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 224 0 0 2 1 16 16 14 20 18 16 20 15 16 18 13 6 10 12 6 5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 167 0 2 4 0 0 4 7 4 8 1 5 11 15 22 26 19 16 13 8 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 13 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 3 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 11 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 405 1 0 1 0 3 0 16 4 7 27 28 46 97 177 215 213 239 173 112 43 3
X. Nemoci dýchací soustavy 369 2 7 5 2 4 2 1 7 6 5 10 30 26 46 39 39 44 42 35 16 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 375 0 1 6 7 1 7 6 9 10 10 18 28 37 28 42 47 39 39 26 14 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 64 1 0 4 1 2 0 2 2 2 4 2 2 3 11 7 5 5 3 7 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 495 0 0 1 0 2 1 3 5 11 11 17 28 43 81 84 93 68 34 12 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 270 1 1 1 0 2 6 3 4 5 1 8 10 13 18 34 29 41 46 28 18 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 106 0 0 0 0 3 24 30 23 19 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 18 7 1 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 175 4 8 2 2 2 2 6 1 2 2 3 5 7 17 18 15 22 32 16 7 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 846 0 7 1 5 10 24 27 24 33 17 30 47 42 64 68 82 99 103 115 46 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 232 54 0 0 2 3 4 6 4 7 3 7 11 10 23 33 14 26 15 8 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 508 113 32 31 24 56 94 132 114 139 122 179 272 357 575 698 684 706 583 422 165 10
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 46,9 0 8,7 12,1 7,3 14,7 0 15,2 10,2 8,3 16,3 43,9 35 25,1 50,7 84,5 149,3 224,5 334,7 319,7 278,6 0
II. Novotvary 116,2 0 0 0 7,3 14,7 0 25,4 10,2 29,2 40,9 73,1 110 160,8 212 347,8 537,4 320,6 351,5 287,7 185,7 952,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6,7 36,6 8,7 0 7,3 0 0 0 5,1 0 0 0 0 0 4,6 14,9 7,5 21,4 117,2 63,9 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 33,2 36,6 0 0 0 22,1 0 10,1 10,2 0 20,4 9,7 20 30,1 27,7 54,7 97 149,6 200,8 479,5 278,6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 57,3 0 0 6 7,3 73,7 51,4 55,8 92,1 62,6 57,2 82,8 75 70,3 46,1 49,7 37,3 74,8 117,2 95,9 371,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 42,9 0 17,3 24,2 0 0 22,8 30,4 20,5 25 4,1 24,4 45 65,3 64,5 109,3 126,9 96,2 117,2 95,9 185,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 4,4 0 8,7 0 7,3 0 11,4 0 0 0 0 0 0 10 4,6 0 22,4 32,1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3,7 0 17,3 0 0 0 5,7 0 0 4,2 0 9,7 5 0 4,6 0 14,9 10,7 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 414,4 36,6 0 6 0 22,1 0 81,2 20,5 29,2 110,4 136,4 229,9 462,3 751,3 988,7 1 455,5 2 319,4 2 192,5 2 653,5 2 042,7 1 904,8
X. Nemoci dýchací soustavy 107,9 73,2 60,7 30,2 14,7 29,5 11,4 5,1 35,8 20,9 20,4 43,9 144,9 125,6 184,4 168,9 253,8 406,2 552,3 831,2 1 207,1 952,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 117,3 0 8,7 36,3 51,3 7,4 40 30,4 46,1 41,7 40,9 87,7 140 180,9 124,5 208,7 350,8 374,1 485,4 639,4 1 021,4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 19,4 36,6 0 24,2 7,3 14,7 0 5,1 5,1 8,3 12,3 9,7 10 15,1 41,5 34,8 37,3 53,4 50,2 191,8 92,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 160,8 0 0 6 0 14,7 5,7 15,2 20,5 45,9 45 82,8 140 211 368,7 417,3 671,8 684,1 518,8 319,7 92,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 80,4 36,6 8,7 6 0 14,7 34,3 15,2 20,5 20,9 4,1 39 50 60,3 83 154 194,1 352,7 652,7 767,3 1 299,9 952,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 35,5 0 0 0 0 22,1 137 152,2 117,7 79,3 24,5 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13,7 1 500,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6 256,2 8,7 12,1 0 7,4 5,7 5,1 0 4,2 0 0 0 5 0 9,9 0 0 0 32 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 53,9 146,4 69,4 12,1 14,7 14,7 11,4 30,4 5,1 8,3 8,2 14,6 25 35,2 78,4 89,4 112 235,1 418,4 287,7 650 1 904,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 264 0 60,7 6 36,7 73,7 137 131,9 122,8 137,7 69,5 146,2 219,9 201 285,8 313 582,2 983,3 1 489,5 3 260,9 3 621,2 1 904,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 73,7 1 976,6 0 0 14,7 22,1 17,1 30,4 20,5 25 8,2 34,1 55 45,2 106 149 89,6 256,5 234,3 255,8 185,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 658,3 4 136,2 277,6 181,3 176 368,7 491 639,3 563 550,8 482,3 842,9 1 304,5 1 703,4 2 438,3 3 194,6 4 739,9 6 594,7 7 832,6 10 581,8 11 513,5 8 571,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 5 0 32,1 16,7 191,8 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 17,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,7 20 10 13,8 44,7 44,8 203,1 66,9 127,9 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,9 7,5 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 19,9 29,9 42,8 83,7 63,9 185,7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 0 9,2 5 0 10,7 83,7 95,9 92,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 9,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 5 0 18,4 19,9 14,9 74,8 83,7 159,8 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 55,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,1 64,5 79,5 134,4 235,1 702,9 927,1 1 857,0 952,4
X. Nemoci dýchací soustavy 15,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 4,9 5 5 27,7 24,8 37,3 64,1 150,6 287,7 278,6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 8,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4,6 0 0 42,8 167,4 191,8 278,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 0 0 0 0 0 5,1 5,1 0 4,1 0 0 0 9,2 0 0 0 0 32 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 0 0 0 0 0 0 0 5,1 0 0 0 0 5 4,6 0 22,4 42,8 50,2 63,9 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 14,9 22,4 85,5 117,2 127,9 371,4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117,2 223,8 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,1 0 0 0 0 0 0 5,1 0 0 0 0 15 10 4,6 24,8 29,9 74,8 234,3 415,6 650 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 0 0 0 0 0 5,7 0 0 4,2 4,1 0 0 5 0 14,9 14,9 21,4 16,7 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 169,5 0 0 0 0 0 5,7 10,1 10,2 12,5 8,2 19,5 50 70,3 161,3 263,3 358,3 929,9 1 891,2 2 909,2 3 714,0 952,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 13,1 0 0 6 0 44,2 40 15,2 10,2 12,5 8,2 9,7 0 10 27,7 9,9 7,5 21,4 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13,4 0 0 6 0 44,2 40 15,2 10,2 12,5 8,2 9,7 0 10 27,7 9,9 7,5 21,4 16,7 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3 0 0 0 0 0 0 5,1 0 4,2 0 0 5 10 18,4 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,9 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 0 0 0 0 0 0 5,1 0 4,2 0 0 5 10 23 0 0 0 16,7 0 92,9 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 50,9 0 8,7 12,1 7,3 14,7 0 15,2 10,2 8,3 16,3 43,9 35 25,1 55,3 89,4 149,3 256,5 351,5 511,5 278,6 0
péče celkem II. Novotvary 134 0 0 0 7,3 14,7 0 25,4 10,2 29,2 40,9 82,8 130 170,8 225,9 392,5 582,2 523,7 418,4 415,6 185,7 952,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7,7 36,6 8,7 0 7,3 0 0 0 5,1 0 0 0 0 0 4,6 24,8 14,9 21,4 117,2 63,9 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 40,9 36,6 0 0 0 22,1 0 10,1 10,2 0 20,4 9,7 25 30,1 27,7 74,5 126,9 192,4 301,3 543,5 464,3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 75 0 0 12,1 7,3 118 91,3 71 102,4 75,1 65,4 97,4 75 80,4 83 64,6 44,8 106,9 200,8 191,8 464,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 55,9 0 17,3 24,2 0 0 22,8 35,5 20,5 33,4 4,1 24,4 55 75,4 101,4 129,2 141,8 171 217,6 255,8 185,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 4,4 0 8,7 0 7,3 0 11,4 0 0 0 0 0 0 10 4,6 0 22,4 32,1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3,7 0 17,3 0 0 0 5,7 0 0 4,2 0 9,7 5 0 4,6 0 14,9 10,7 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 470,7 36,6 0 6 0 22,1 0 81,2 20,5 29,2 110,4 136,4 229,9 487,4 815,9 1 068,2 1 589,9 2 554,5 2 895,4 3 580,6 3 992,6 2 857,1
X. Nemoci dýchací soustavy 123,6 73,2 60,7 30,2 14,7 29,5 11,4 5,1 35,8 25 20,4 48,7 149,9 130,6 212 193,8 291,1 470,3 702,9 1 118,9 1 485,6 952,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 125,6 0 8,7 36,3 51,3 7,4 40 30,4 46,1 41,7 40,9 87,7 140 185,9 129,1 208,7 350,8 416,8 652,7 831,2 1 299,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 21,4 36,6 0 24,2 7,3 14,7 0 10,1 10,2 8,3 16,3 9,7 10 15,1 50,7 34,8 37,3 53,4 50,2 223,8 92,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 165,8 0 0 6 0 14,7 5,7 15,2 25,6 45,9 45 82,8 140 216,1 373,4 417,3 694,2 726,8 569 383,6 92,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 90,5 36,6 8,7 6 0 14,7 34,3 15,2 20,5 20,9 4,1 39 50 65,3 83 168,9 216,5 438,2 769,9 895,1 1 671,3 952,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 35,5 0 0 0 0 22,1 137 152,2 117,7 79,3 24,5 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13,7 1 500,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6 256,2 8,7 12,1 0 7,4 5,7 5,1 0 4,2 0 0 0 5 0 9,9 0 0 0 32 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 58,6 146,4 69,4 12,1 14,7 14,7 11,4 30,4 5,1 8,3 8,2 14,6 25 35,2 78,4 89,4 112 235,1 535,6 511,5 650 1 904,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 283,4 0 60,7 6 36,7 73,7 137 137 122,8 137,7 69,5 146,2 234,9 211 295 337,8 612,1 1 058,1 1 723,8 3 676,5 4 271,1 1 904,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 77,7 1 976,6 0 0 14,7 22,1 22,8 30,4 20,5 29,2 12,3 34,1 55 50,2 106 164 104,5 277,9 251 255,8 185,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 845,3 4 136,2 277,6 187,3 176 412,9 536,7 669,7 583,5 580 498,6 872,1 1 359,5 1 793,9 2 650,4 3 467,8 5 105,6 7 546,0 9 757,3 13 491,0 15 320,3 9 523,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)