8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 115 1 1 0 0 2 2 0 0 1 5 2 3 7 16 16 13 14 12 18 2 0
II. Novotvary 275 0 0 1 1 0 0 0 0 4 4 7 7 29 32 46 44 38 41 15 6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 8 7 1 4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 111 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 3 1 1 7 12 10 23 28 13 7 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 182 0 0 0 0 5 19 14 9 15 14 13 15 11 10 19 12 8 9 8 0 1
VI. Nemoci nervové soustavy 104 0 1 3 0 0 0 3 1 0 5 3 1 6 17 13 9 12 16 10 2 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 112 0 0 0 1 0 2 4 4 7 17 28 37 73 137 151 178 169 138 119 44 3
X. Nemoci dýchací soustavy 392 2 6 0 1 3 2 4 5 9 5 5 18 27 55 79 52 48 40 22 8 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 257 4 5 2 1 2 2 0 2 7 8 7 15 11 19 28 24 31 51 32 6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 39 0 1 0 0 0 1 0 0 3 2 3 4 1 2 4 3 3 6 5 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 360 0 1 1 1 0 0 2 3 3 1 7 14 27 58 77 73 47 29 14 1 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 213 1 0 1 0 0 2 2 1 3 4 7 5 7 14 22 21 42 34 36 11 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 54 0 0 0 0 2 12 17 9 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 232 7 7 2 6 3 1 6 2 3 6 8 5 13 14 23 17 37 34 28 9 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 821 0 6 4 8 7 11 12 13 18 24 29 21 41 45 58 78 109 143 141 49 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 210 40 1 0 2 2 3 2 6 3 3 5 7 16 12 29 23 23 19 14 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 541 76 33 15 22 26 57 66 56 88 102 127 153 271 444 577 562 613 610 479 150 14
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 68 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5 8 19 9 11 6 5 2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 4 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 4 8 3 5 2 0 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 14 20 17 27 24 26 11 1
X. Nemoci dýchací soustavy 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 2 0 3 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 2 8 3 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 2 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 8 5 4 6 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 2 2 2 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 6 8 6 6 4 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 403 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 22 31 63 54 70 63 65 23 1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 122 1 1 0 0 2 2 0 0 1 5 2 3 7 16 16 13 14 13 24 2 0
péče celkem II. Novotvary 343 0 0 1 1 0 0 0 0 5 5 7 8 34 40 65 53 49 47 20 8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 8 7 1 4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 124 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 3 1 1 7 12 13 27 32 15 7 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 192 0 0 0 0 5 19 14 9 15 14 14 15 11 11 19 12 10 11 12 0 1
VI. Nemoci nervové soustavy 135 0 1 3 0 0 0 3 1 0 6 3 3 9 21 21 12 17 18 10 5 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 261 0 0 0 1 0 2 4 4 7 17 30 37 80 151 171 195 196 162 145 55 4
X. Nemoci dýchací soustavy 406 2 6 0 1 3 2 4 5 9 5 5 18 27 57 84 53 50 40 25 9 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 279 4 5 2 1 2 2 0 2 7 8 8 15 11 20 30 27 33 59 35 8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 42 0 1 0 0 0 1 0 0 3 2 3 4 2 2 5 3 4 6 5 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 369 0 1 1 1 0 0 2 3 3 1 7 14 27 58 77 75 48 33 16 1 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 241 1 0 1 0 0 2 2 1 3 4 7 6 9 14 24 29 47 38 42 11 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 54 0 0 0 0 2 12 17 9 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 243 7 7 2 6 3 1 6 2 3 6 8 5 14 14 26 18 39 36 30 9 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 857 0 6 4 8 7 11 12 13 18 24 29 21 43 46 61 84 117 149 147 53 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 211 40 1 0 2 2 3 2 6 3 3 5 7 17 12 29 23 23 19 14 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 944 76 33 15 22 26 57 66 56 89 104 131 157 293 475 640 616 683 673 544 173 15
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 38,3 36 8,2 0 0 14,3 10,8 0 0 4 21,3 9,7 15,4 33,9 72,5 83,2 98,5 157,6 203,4 588,8 199,4 0
II. Novotvary 91,7 0 0 6,2 7,4 0 0 0 0 15,9 17 33,9 35,9 140,4 144,9 239,2 333,3 427,7 694,9 490,7 598,2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10,3 36 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,6 0 30,3 90 118,6 32,7 398,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 37 0 8,2 6,2 7,4 0 0 0 0 8 0 14,5 5,1 4,8 31,7 62,4 75,7 258,9 474,6 425,3 697,9 1 111,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 60,7 0 0 0 0 35,7 103 69,9 44,9 59,6 59,7 63 76,8 53,3 45,3 98,8 90,9 90 152,5 261,7 0 1 111,1
VI. Nemoci nervové soustavy 34,7 0 8,2 18,7 0 0 0 15 5 0 21,3 14,5 5,1 29,1 77 67,6 68,2 135,1 271,2 327,1 199,4 2 222,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 8,2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7,6 11,3 16,9 32,7 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,3 0 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 4,5 0 0 0 33,9 65,4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 370,8 0 0 0 7,4 0 10,8 20 19,9 27,8 72,5 135,7 189,5 353,5 620,6 785,2 1 348,3 1 902,1 2 339,0 3 892,7 4 386,8 3 333,3
X. Nemoci dýchací soustavy 130,7 72,1 49,5 0 7,4 21,4 10,8 20 24,9 35,8 21,3 24,2 92,2 130,7 249,1 410,8 393,9 540,2 678 719,7 797,6 1 111,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 85,7 144,2 41,2 12,5 7,4 14,3 10,8 0 10 27,8 34,1 33,9 76,8 53,3 86,1 145,6 181,8 348,9 864,4 1 046,8 598,2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 13 0 8,2 0 0 0 5,4 0 0 11,9 8,5 14,5 20,5 4,8 9,1 20,8 22,7 33,8 101,7 163,6 99,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 120 0 8,2 6,2 7,4 0 0 10 15 11,9 4,3 33,9 71,7 130,7 262,7 400,4 552,9 529 491,5 458 99,7 1 111,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 71 36 0 6,2 0 0 10,8 10 5 11,9 17 33,9 25,6 33,9 63,4 114,4 159,1 472,7 576,3 1 177,6 1 096,7 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 18 0 0 0 0 14,3 65,1 84,9 44,9 39,8 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,7 612,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 108,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 77,4 252,3 57,7 12,5 44,2 21,4 5,4 30 10 11,9 25,6 38,8 25,6 62,9 63,4 119,6 128,8 416,4 576,3 915,9 897,3 1 111,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 273,8 0 49,5 25 59 50 59,6 59,9 64,8 71,6 102,3 140,5 107,6 198,5 203,8 301,6 590,8 1 226,8 2 423,7 4 612,4 4 885,3 4 444,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 70 1 442,0 8,2 0 14,7 14,3 16,3 10 29,9 11,9 12,8 24,2 35,9 77,5 54,4 150,8 174,2 258,9 322 458 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 514,3 2 739,7 272,1 93,7 162,2 185,9 309 329,6 279,1 349,8 434,8 615,3 783,8 1 312,2 2 011,1 3 000,5 4 256,9 6 899,3 10 339,0 15 669,0 14 955,1 15 555,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,9 196,3 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 22,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4,3 0 5,1 24,2 36,2 98,8 68,2 123,8 101,7 163,6 199,4 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,7 45 67,8 65,4 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 4,5 0 0 22,5 33,9 130,8 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 10,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 10,2 14,5 18,1 41,6 22,7 56,3 33,9 0 299,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 49,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,7 0 33,9 63,4 104 128,8 303,9 406,8 850,5 1 096,7 1 111,1
X. Nemoci dýchací soustavy 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,1 26 7,6 22,5 0 98,1 99,7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 4,5 10,4 22,7 22,5 135,6 98,1 199,4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 5,2 0 11,3 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,1 11,3 67,8 65,4 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 9,7 0 10,4 60,6 56,3 67,8 196,3 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 15,6 7,6 22,5 33,9 65,4 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,7 4,5 15,6 45,4 90 101,7 196,3 398,8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 134,4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8,5 19,4 20,5 106,5 140,4 327,6 409 787,8 1 067,8 2 126,3 2 293,1 1 111,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 40,7 36 8,2 0 0 14,3 10,8 0 0 4 21,3 9,7 15,4 33,9 72,5 83,2 98,5 157,6 220,3 785,1 199,4 0
péče celkem II. Novotvary 114,4 0 0 6,2 7,4 0 0 0 0 19,9 21,3 33,9 41 164,6 181,2 338 401,5 551,5 796,6 654,2 797,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10,3 36 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,6 0 30,3 90 118,6 32,7 398,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 41,3 0 8,2 6,2 7,4 0 0 0 0 8 0 14,5 5,1 4,8 31,7 62,4 98,5 303,9 542,4 490,7 697,9 1 111,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 64 0 0 0 0 35,7 103 69,9 44,9 59,6 59,7 67,8 76,8 53,3 49,8 98,8 90,9 112,5 186,4 392,5 0 1 111,1
VI. Nemoci nervové soustavy 45 0 8,2 18,7 0 0 0 15 5 0 25,6 14,5 15,4 43,6 95,1 109,2 90,9 191,3 305,1 327,1 498,5 2 222,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 8,2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7,6 11,3 16,9 32,7 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,7 0 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 4,5 0 7,6 0 33,9 65,4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 420,5 0 0 0 7,4 0 10,8 20 19,9 27,8 72,5 145,3 189,5 387,4 684 889,2 1 477,0 2 206,0 2 745,8 4 743,2 5 483,5 4 444,4
X. Nemoci dýchací soustavy 135,4 72,1 49,5 0 7,4 21,4 10,8 20 24,9 35,8 21,3 24,2 92,2 130,7 258,2 436,8 401,5 562,7 678 817,8 897,3 1 111,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 93 144,2 41,2 12,5 7,4 14,3 10,8 0 10 27,8 34,1 38,8 76,8 53,3 90,6 156 204,5 371,4 1 000,0 1 144,9 797,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14 0 8,2 0 0 0 5,4 0 0 11,9 8,5 14,5 20,5 9,7 9,1 26 22,7 45 101,7 163,6 99,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 123 0 8,2 6,2 7,4 0 0 10 15 11,9 4,3 33,9 71,7 130,7 262,7 400,4 568,1 540,2 559,3 523,4 99,7 1 111,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 80,4 36 0 6,2 0 0 10,8 10 5 11,9 17 33,9 30,7 43,6 63,4 124,8 219,7 529 644,1 1 373,9 1 096,7 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 18 0 0 0 0 14,3 65,1 84,9 44,9 39,8 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,7 612,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 108,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 81 252,3 57,7 12,5 44,2 21,4 5,4 30 10 11,9 25,6 38,8 25,6 67,8 63,4 135,2 136,3 438,9 610,2 981,4 897,3 1 111,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 285,8 0 49,5 25 59 50 59,6 59,9 64,8 71,6 102,3 140,5 107,6 208,2 208,4 317,2 636,3 1 316,8 2 525,4 4 808,6 5 284,1 4 444,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 70,4 1 442,0 8,2 0 14,7 14,3 16,3 10 29,9 11,9 12,8 24,2 35,9 82,3 54,4 150,8 174,2 258,9 322 458 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 648,7 2 739,7 272,1 93,7 162,2 185,9 309 329,6 279,1 353,8 443,3 634,7 804,3 1 418,7 2 151,6 3 328,1 4 666,0 7 687,1 11 406,8 17 795,2 17 248,3 16 666,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)