8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 398 3 8 4 2 6 2 4 3 3 6 8 14 21 29 45 59 46 54 65 13 3
II. Novotvary 1 046 2 7 3 3 8 6 9 14 20 47 57 63 78 139 154 161 140 67 51 14 3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 68 1 0 2 0 0 0 0 0 3 2 3 2 2 7 4 5 12 15 5 5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 337 0 3 0 1 4 1 3 7 8 18 16 13 23 23 45 40 31 32 47 18 4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 276 0 0 0 2 17 10 15 13 29 20 18 18 21 14 18 10 17 21 22 10 1
VI. Nemoci nervové soustavy 448 7 15 14 11 6 4 13 9 10 17 19 23 27 46 38 61 58 38 29 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 19 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 2 5 2 1 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 2 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 136 2 1 0 4 4 2 10 13 23 36 50 125 183 282 430 516 529 407 383 115 21
X. Nemoci dýchací soustavy 721 16 18 11 6 8 3 5 6 14 12 16 15 38 68 78 98 94 84 78 49 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 655 8 5 6 4 5 6 14 20 18 26 18 23 29 60 67 77 74 95 73 24 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 106 0 0 1 0 1 3 0 2 0 5 3 3 8 12 18 13 14 10 7 3 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 754 0 0 0 1 4 1 5 8 15 22 30 73 136 257 359 422 279 100 33 8 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 658 3 2 2 2 2 3 12 10 22 14 19 24 38 62 66 85 79 78 90 38 7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 120 0 0 0 1 0 8 35 41 27 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 34 15 2 5 2 2 1 1 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 336 9 5 9 5 5 2 5 10 4 15 15 12 11 19 28 33 47 49 31 19 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 163 5 10 11 6 23 29 33 32 51 74 56 83 113 157 166 238 252 291 321 184 28
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 460 92 2 3 0 1 5 6 9 13 13 18 21 27 36 28 56 54 35 30 10 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12 770 185 80 71 50 96 86 170 200 261 335 350 513 756 1 214 1 549 1 880 1 731 1 378 1 268 515 82
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 4 4 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 3 4 3 1 0 1
VI. Nemoci nervové soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 8 11 14 21 21 6 2
X. Nemoci dýchací soustavy 25 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 4 5 3 3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 3 3 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 3 2 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 3 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 29 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 5 3 9 6 0 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 3 1 5 2 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 254 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 14 23 16 37 35 60 45 13 5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 281 0 0 0 1 6 8 8 6 19 18 27 22 14 20 22 27 30 25 22 3 3
VI. Nemoci nervové soustavy 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 5 2 2 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6 1 5 2 0 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 320 0 0 0 1 6 8 8 6 19 18 30 24 15 21 23 35 39 32 26 5 4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
II. Novotvary 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 2 1 2 3 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 5 2 2 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 4 2 1 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 75 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 6 4 7 13 13 14 5 5 1 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 404 3 8 4 2 6 2 4 3 4 6 8 14 21 30 45 60 46 54 68 13 3
péče celkem II. Novotvary 1 062 2 7 3 3 8 6 9 14 20 47 57 64 79 143 155 162 140 71 55 14 3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 68 1 0 2 0 0 0 0 0 3 2 3 2 2 7 4 5 12 15 5 5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 342 0 3 0 1 4 1 3 7 8 18 16 13 23 23 45 40 33 34 47 19 4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 576 0 0 0 3 23 18 23 19 48 38 45 40 38 35 43 40 51 49 45 13 5
VI. Nemoci nervové soustavy 482 7 15 14 11 6 4 14 9 10 17 21 27 29 48 40 66 67 41 31 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 19 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 2 5 2 1 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 2 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 247 2 1 0 4 4 2 10 14 24 36 50 126 189 290 441 529 547 429 405 121 23
X. Nemoci dýchací soustavy 763 16 18 12 6 8 3 5 6 14 12 16 15 40 71 82 110 100 91 82 52 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 670 8 5 6 4 5 6 14 20 18 27 18 23 30 62 68 79 77 98 75 24 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 108 0 0 1 0 1 3 0 2 0 5 3 3 9 12 18 13 14 11 7 3 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 791 0 0 0 1 4 1 5 8 15 22 31 76 138 259 360 432 282 108 37 10 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 667 3 2 2 2 2 3 12 10 22 14 19 24 39 63 67 85 82 78 93 38 7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 120 0 0 0 1 0 8 35 41 27 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 34 15 2 5 2 2 1 1 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 340 9 5 9 5 5 2 5 10 4 15 15 12 11 19 28 34 47 52 31 19 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 198 5 10 11 6 23 30 33 32 51 75 58 84 113 159 167 243 257 300 327 184 30
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 493 92 2 3 0 1 5 6 10 13 13 18 21 27 41 33 61 59 42 33 12 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13 419 185 80 72 51 102 95 179 208 282 355 382 545 789 1 265 1 601 1 965 1 819 1 475 1 344 534 91
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 33,7 22,5 15,7 6,2 3,6 12,2 3,4 5,2 3,5 3,2 5,9 10,1 18,3 30,2 37,3 61,2 95,8 113,6 204,1 383,4 207,3 248,8
II. Novotvary 88,6 15 13,7 4,7 5,5 16,3 10,1 11,8 16,4 21,1 46,3 71,9 82,4 112 179 209,3 261,3 345,8 253,2 300,8 223,2 248,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,8 7,5 0 3,1 0 0 0 0 0 3,2 2 3,8 2,6 2,9 9 5,4 8,1 29,6 56,7 29,5 79,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 28,5 0 5,9 0 1,8 8,1 1,7 3,9 8,2 8,4 17,7 20,2 17 33 29,6 61,2 64,9 76,6 121 277,2 287 331,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 23,4 0 0 0 3,6 34,6 16,8 19,6 15,3 30,5 19,7 22,7 23,5 30,2 18 24,5 16,2 42 79,4 129,8 159,5 82,9
VI. Nemoci nervové soustavy 38 52,5 29,3 21,7 20 12,2 6,7 17 10,6 10,5 16,7 24 30,1 38,8 59,2 51,7 99 143,2 143,6 171,1 47,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 0 2 0 0 0 0 0 2,3 1,1 0 1,3 0 0 2,6 1,4 3,2 12,3 7,6 5,9 15,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 5,4 6,5 0 0 11,8 15,9 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 265,7 15 2 0 7,3 8,1 3,4 13,1 15,3 24,2 35,4 63,1 163,4 262,8 363,1 584,5 837,5 1 306,5 1 538,3 2 259,2 1 833,8 1 741,3
X. Nemoci dýchací soustavy 61,1 120,1 35,2 17,1 10,9 16,3 5 6,5 7 14,7 11,8 20,2 19,6 54,6 87,6 106 159,1 232,2 317,5 460,1 781,4 331,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 55,5 60 9,8 9,3 7,3 10,2 10,1 18,3 23,5 19 25,6 22,7 30,1 41,6 77,3 91,1 125 182,8 359,1 430,6 382,7 248,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9 0 0 1,6 0 2 5 0 2,3 0 4,9 3,8 3,9 11,5 15,5 24,5 21,1 34,6 37,8 41,3 47,8 248,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 148,6 0 0 0 1,8 8,1 1,7 6,5 9,4 15,8 21,6 37,8 95,4 195,3 331 488 685 689 378 194,7 127,6 82,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 55,7 22,5 3,9 3,1 3,6 4,1 5 15,7 11,7 23,2 13,8 24 31,4 54,6 79,8 89,7 138 195,1 294,8 530,9 606 580,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 10,2 0 0 0 1,8 0 13,4 45,7 48,2 28,4 5,9 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,9 165,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,9 112,6 3,9 7,8 3,6 4,1 1,7 1,3 1,2 0 2 1,3 1,3 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 28,5 67,5 9,8 14 9,1 10,2 3,4 6,5 11,7 4,2 14,8 18,9 15,7 15,8 24,5 38,1 53,6 116,1 185,2 182,9 303 248,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 183,2 37,5 19,6 17,1 10,9 46,8 48,8 43,1 37,6 53,7 72,8 70,6 108,5 162,2 202,2 225,6 386,3 622,4 1 099,9 1 893,5 2 934,1 2 321,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 39 690,4 3,9 4,7 0 2 8,4 7,8 10,6 13,7 12,8 22,7 27,5 38,8 46,4 38,1 90,9 133,4 132,3 177 159,5 82,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 081,8 1 388,4 156,5 110,1 90,9 195,3 144,6 222 234,9 274,8 329,7 441,5 670,6 1 085,5 1 563,3 2 105,6 3 051,5 4 275,0 5 208,5 7 479,5 8 212,4 6 799,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 11,8 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,4 3,9 1,4 1,6 0 15,1 23,6 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 7,6 0 15,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 1,3 4,1 4,9 9,9 11,3 5,9 0 82,9
VI. Nemoci nervové soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 1,4 3,2 2,5 3,8 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,2 9 10,9 17,9 34,6 79,4 123,9 95,7 165,8
X. Nemoci dýchací soustavy 2,1 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 11,4 9,9 18,9 17,7 47,8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1,4 1,3 1,4 1,6 7,4 11,3 5,9 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 3,8 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 4,9 2,5 11,3 11,8 31,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 1,3 1,4 0 4,9 0 17,7 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 11,3 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2,5 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 1,3 1,3 0 1,3 0 8,1 7,4 34 35,4 0 165,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,4 1,4 4,9 2,5 18,9 11,8 15,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 21,5 0 0 1,6 0 0 1,7 0 0 0 1 1,3 2,6 20,1 29,6 21,7 60,1 86,4 226,8 265,4 207,3 414,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 23,8 0 0 0 1,8 12,2 13,4 10,4 7 20 17,7 34,1 28,8 20,1 25,8 29,9 43,8 74,1 94,5 129,8 47,8 248,8
VI. Nemoci nervové soustavy 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 1,6 12,3 7,6 11,8 31,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 1,4 1,6 7,4 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,3 1,4 0 0 9,7 2,5 18,9 11,8 0 82,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 27,1 0 0 0 1,8 12,2 13,4 10,4 7 20 17,7 37,8 31,4 21,5 27 31,3 56,8 96,3 121 153,4 79,7 331,7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 5,9 0 0
II. Novotvary 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,1 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 5,2 0 2,6 1,4 3,2 7,4 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,8 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,1 0 0 0 1,4 1,3 2,7 1,6 2,5 3,8 5,9 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 1,3 5,4 8,1 4,9 7,6 5,9 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,6 0 0 5,9 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 1,4 1,3 1,4 1,6 2,5 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0 0 1,4 0 4,9 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,3 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 5,4 3,2 9,9 7,6 5,9 15,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6,4 0 0 0 0 0 0 1,3 2,3 2,1 1 1,3 7,8 5,7 9 17,7 21,1 34,6 18,9 29,5 15,9 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 34,2 22,5 15,7 6,2 3,6 12,2 3,4 5,2 3,5 4,2 5,9 10,1 18,3 30,2 38,6 61,2 97,4 113,6 204,1 401,1 207,3 248,8
péče celkem II. Novotvary 90 15 13,7 4,7 5,5 16,3 10,1 11,8 16,4 21,1 46,3 71,9 83,7 113,4 184,1 210,7 262,9 345,8 268,4 324,4 223,2 248,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,8 7,5 0 3,1 0 0 0 0 0 3,2 2 3,8 2,6 2,9 9 5,4 8,1 29,6 56,7 29,5 79,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 29 0 5,9 0 1,8 8,1 1,7 3,9 8,2 8,4 17,7 20,2 17 33 29,6 61,2 64,9 81,5 128,5 277,2 303 331,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 48,8 0 0 0 5,5 46,8 30,3 30 22,3 50,5 37,4 56,8 52,3 54,6 45,1 58,5 64,9 126 185,2 265,4 207,3 414,6
VI. Nemoci nervové soustavy 40,8 52,5 29,3 21,7 20 12,2 6,7 18,3 10,6 10,5 16,7 26,5 35,3 41,6 61,8 54,4 107,1 165,5 155 182,9 79,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 0 2 0 0 0 0 0 2,3 1,1 0 1,3 0 0 2,6 1,4 3,2 12,3 7,6 5,9 15,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 5,4 6,5 0 0 11,8 15,9 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 275,1 15 2 0 7,3 8,1 3,4 13,1 16,4 25,3 35,4 63,1 164,7 271,4 373,4 599,5 858,6 1 350,9 1 621,5 2 389,0 1 929,5 1 907,1
X. Nemoci dýchací soustavy 64,6 120,1 35,2 18,6 10,9 16,3 5 6,5 7 14,7 11,8 20,2 19,6 57,4 91,4 111,5 178,5 247 344 483,7 829,2 331,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 56,8 60 9,8 9,3 7,3 10,2 10,1 18,3 23,5 19 26,6 22,7 30,1 43,1 79,8 92,4 128,2 190,2 370,4 442,4 382,7 248,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9,1 0 0 1,6 0 2 5 0 2,3 0 4,9 3,8 3,9 12,9 15,5 24,5 21,1 34,6 41,6 41,3 47,8 248,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 151,7 0 0 0 1,8 8,1 1,7 6,5 9,4 15,8 21,6 39,1 99,3 198,1 333,5 489,4 701,2 696,5 408,2 218,3 159,5 165,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 56,5 22,5 3,9 3,1 3,6 4,1 5 15,7 11,7 23,2 13,8 24 31,4 56 81,1 91,1 138 202,5 294,8 548,6 606 580,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 10,2 0 0 0 1,8 0 13,4 45,7 48,2 28,4 5,9 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,9 165,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,9 112,6 3,9 7,8 3,6 4,1 1,7 1,3 1,2 0 2 1,3 1,3 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 28,8 67,5 9,8 14 9,1 10,2 3,4 6,5 11,7 4,2 14,8 18,9 15,7 15,8 24,5 38,1 55,2 116,1 196,5 182,9 303 248,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 186,2 37,5 19,6 17,1 10,9 46,8 50,4 43,1 37,6 53,7 73,8 73,2 109,8 162,2 204,8 227 394,4 634,7 1 133,9 1 928,9 2 934,1 2 487,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 41,8 690,4 3,9 4,7 0 2 8,4 7,8 11,7 13,7 12,8 22,7 27,5 38,8 52,8 44,9 99 145,7 158,7 194,7 191,4 82,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 136,7 1 388,4 156,5 111,6 92,7 207,5 159,7 233,8 244,3 296,9 349,3 481,9 712,4 1 132,9 1 629,0 2 176,3 3 189,4 4 492,4 5 575,1 7 927,8 8 515,4 7 545,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)