8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 385 2 4 3 5 10 5 3 5 6 9 9 8 20 38 39 46 58 65 32 15 3
II. Novotvary 1 057 1 6 3 2 3 2 10 9 30 45 51 69 78 135 185 174 122 66 49 17 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 85 1 0 2 0 0 0 0 2 2 2 4 1 5 4 8 10 8 19 12 5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 361 2 5 1 2 1 1 5 4 9 6 8 21 15 35 40 51 39 53 41 21 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 234 0 0 1 3 9 10 10 11 12 10 7 23 14 13 14 21 13 29 25 7 2
VI. Nemoci nervové soustavy 366 1 10 10 4 11 2 10 10 12 11 17 17 26 30 41 46 53 34 16 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 25 0 1 2 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 3 6 3 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 15 0 2 0 0 0 0 3 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 0 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 431 2 1 2 2 1 8 7 13 22 41 76 110 202 311 451 524 527 523 411 182 15
X. Nemoci dýchací soustavy 741 10 17 15 6 10 3 4 6 10 9 20 23 36 78 105 103 75 84 73 46 8
XI. Nemoci trávicí soustavy 784 7 2 10 8 10 10 13 17 24 22 31 39 44 66 83 88 78 105 79 41 7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 136 1 2 0 2 1 1 1 1 0 2 10 5 8 15 19 19 15 13 16 3 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 661 0 3 1 0 2 0 4 6 12 23 38 67 149 225 386 355 239 100 34 16 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 721 1 1 1 1 0 4 8 18 21 21 15 20 25 46 87 86 91 103 119 46 7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 100 0 0 0 0 1 16 41 24 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 38 13 7 5 1 2 1 1 0 2 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 265 1 4 6 2 2 0 1 1 7 7 12 9 8 22 20 30 41 45 34 11 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 273 5 7 9 14 21 41 44 60 66 58 65 75 104 162 160 264 262 350 313 172 21
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 486 101 4 2 2 1 4 3 4 12 11 16 13 33 44 48 56 39 50 27 16 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13 201 185 76 73 54 88 108 169 192 257 286 380 502 768 1 227 1 692 1 877 1 666 1 646 1 282 604 69
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 5 4 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 3 3 5 9 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4 3 4 2 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 2 3 5 6 11 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 4 2 7 2 3 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 9 11 24 19 34 35 40 21 3
X. Nemoci dýchací soustavy 47 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 3 10 8 3 7 5 1 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6 5 5 5 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 3 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 27 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 4 0 4 4 4 4 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 4 7 4 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 5 3 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 79 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 1 8 6 9 7 17 20 4 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 2 3 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 584 0 2 1 0 0 0 1 0 3 8 9 10 19 30 76 69 83 108 111 48 6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 291 0 0 1 3 4 19 5 9 22 19 11 21 23 23 28 21 17 26 25 13 1
VI. Nemoci nervové soustavy 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 3 2 5 3 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2 4 0 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 333 0 0 1 3 4 19 5 9 22 19 11 22 24 26 37 30 22 35 28 15 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
II. Novotvary 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 5 2 2 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 8 3 1 1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 2 0 1 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 3 1 3 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 4 1 2 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 89 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 5 7 5 7 16 21 9 8 5 1 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 404 2 4 3 5 10 5 3 5 6 10 9 9 20 38 39 46 62 68 38 19 3
péče celkem II. Novotvary 1 100 1 6 3 2 3 2 10 9 30 45 53 71 80 140 194 178 126 71 58 18 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 90 1 0 2 0 0 0 0 2 2 2 4 1 5 4 9 10 8 21 12 7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 383 2 5 1 2 2 1 5 4 9 6 9 21 15 35 45 55 42 57 43 23 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 561 0 0 2 6 13 29 15 20 34 30 19 47 37 37 44 45 36 61 61 22 3
VI. Nemoci nervové soustavy 431 1 10 10 4 12 2 10 10 12 11 17 21 31 36 54 55 59 46 21 8 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 26 0 1 2 0 3 0 1 0 0 1 0 1 0 1 3 3 6 3 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 15 0 2 0 0 0 0 3 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 0 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 655 2 1 2 2 1 8 7 13 22 42 78 113 212 323 480 552 564 559 452 204 18
X. Nemoci dýchací soustavy 797 10 19 16 6 10 3 4 6 10 10 25 23 38 83 116 113 78 92 79 47 9
XI. Nemoci trávicí soustavy 808 7 2 10 8 10 10 13 17 24 22 32 39 45 67 89 93 83 110 79 41 7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 147 1 2 0 2 1 1 1 1 0 2 10 5 8 15 21 22 17 13 19 4 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 714 0 3 1 0 2 0 5 6 13 25 39 69 151 226 392 363 246 111 39 21 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 745 1 1 1 1 0 4 8 18 21 21 15 21 25 46 88 91 95 110 123 48 7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 100 0 0 0 0 1 16 41 24 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 38 13 7 5 1 2 1 1 0 2 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 284 1 4 6 2 2 0 1 1 7 7 12 9 8 22 25 34 43 50 37 11 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 355 5 7 9 15 21 41 44 60 68 60 66 77 105 170 167 273 269 367 334 176 21
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 517 101 4 2 2 1 4 3 4 12 12 16 13 35 45 52 63 46 54 30 18 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 207 185 78 75 58 94 127 175 201 282 315 405 541 816 1 290 1 821 1 997 1 780 1 797 1 426 668 76
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 32,7 15,4 7,9 4,7 9,5 20,4 7,9 3,9 5,8 6,1 9,2 11,6 10,5 27,8 48,5 52,6 79 151,5 243,4 191,5 245,3 294,4
II. Novotvary 89,8 7,7 11,9 4,7 3,8 6,1 3,2 13 10,5 30,6 45,8 65,9 91 108,4 172,4 249,5 299 318,6 247,1 293,2 278,1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7,2 7,7 0 3,1 0 0 0 0 2,3 2 2 5,2 1,3 7 5,1 10,8 17,2 20,9 71,1 71,8 81,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 30,7 15,4 9,9 1,6 3,8 2 1,6 6,5 4,6 9,2 6,1 10,3 27,7 20,9 44,7 54 87,6 101,8 198,4 245,4 343,5 98,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 19,9 0 0 1,6 5,7 18,4 15,8 13 12,8 12,2 10,2 9 30,3 19,5 16,6 18,9 36,1 33,9 108,6 149,6 114,5 196,3
VI. Nemoci nervové soustavy 31,1 7,7 19,9 15,5 7,6 22,4 3,2 13 11,6 12,2 11,2 22 22,4 36,1 38,3 55,3 79 138,4 127,3 95,8 81,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,1 0 2 3,1 0 6,1 0 1,3 0 0 0 0 1,3 0 1,3 4 5,2 15,7 11,2 6 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,3 0 4 0 0 0 0 3,9 1,2 0 1 1,3 1,3 0 1,3 0 0 0 15 0 16,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 291,5 15,4 2 3,1 3,8 2 12,6 9,1 15,1 22,4 41,8 98,3 145,1 280,9 397,1 608,3 900,4 1 376,2 1 958,3 2 459,6 2 976,8 1 472,0
X. Nemoci dýchací soustavy 63 76,9 33,8 23,3 11,3 20,4 4,7 5,2 7 10,2 9,2 25,9 30,3 50,1 99,6 141,6 177 195,9 314,5 436,9 752,4 785,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 66,6 53,9 4 15,5 15,1 20,4 15,8 16,9 19,7 24,5 22,4 40,1 51,4 61,2 84,3 112 151,2 203,7 393,2 472,8 670,6 686,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11,6 7,7 4 0 3,8 2 1,6 1,3 1,2 0 2 12,9 6,6 11,1 19,2 25,6 32,6 39,2 48,7 95,8 49,1 196,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 141,1 0 6 1,6 0 4,1 0 5,2 7 12,2 23,4 49,1 88,4 207,2 287,3 520,6 610 624,1 374,4 203,5 261,7 98,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 61,3 7,7 2 1,6 1,9 0 6,3 10,4 20,9 21,4 21,4 19,4 26,4 34,8 58,7 117,3 147,8 237,6 385,7 712,1 752,4 686,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 8,5 0 0 0 0 2 25,2 53,2 27,9 10,2 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3,1 284,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3,2 100 13,9 7,8 1,9 4,1 1,6 1,3 0 2 0 0 0 1,4 1,3 4 1,7 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 22,5 7,7 7,9 9,3 3,8 4,1 0 1,3 1,2 7,1 7,1 15,5 11,9 11,1 28,1 27 51,6 107,1 168,5 203,5 179,9 196,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 193,1 38,5 13,9 14 26,5 42,8 64,7 57,1 69,7 67,3 59,1 84 98,9 144,6 206,8 215,8 453,6 684,2 1 310,5 1 873,1 2 813,2 2 060,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 41,3 777 7,9 3,1 3,8 2 6,3 3,9 4,6 12,2 11,2 20,7 17,1 45,9 56,2 64,7 96,2 101,8 187,2 161,6 261,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 121,6 1 423,3 150,9 113,4 102,1 179,5 170,4 219,4 222,9 262,2 291,3 491,3 662 1 067,8 1 566,7 2 282,2 3 225,4 4 350,6 6 163,2 7 672,1 9 879,0 6 771,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10,4 7,5 29,9 65,4 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 5,1 10,8 5,2 7,8 18,7 53,9 16,4 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 7,5 0 32,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 5,4 6,9 7,8 15 12 16,4 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,3 4 0 1,3 2,7 5,2 13,1 22,5 65,8 32,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 4,2 1,3 2,7 6,9 5,2 26,2 12 49,1 98,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,3 2,6 12,5 14 32,4 32,6 88,8 131,1 239,4 343,5 294,4
X. Nemoci dýchací soustavy 4 0 4 1,6 0 0 0 0 0 0 1 3,9 0 2,8 3,8 13,5 13,7 7,8 26,2 29,9 16,4 98,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,4 1,3 8,1 8,6 13,1 18,7 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 5,2 5,2 0 18 16,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,3 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1 1 1,3 1,3 1,4 0 5,4 0 10,4 15 23,9 65,4 98,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 1,3 8,6 10,4 26,2 23,9 32,7 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 5,2 2,6 18,7 18 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1,3 2,6 1,4 10,2 8,1 15,5 18,3 63,7 119,7 65,4 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,3 5,2 15,7 7,5 18 32,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 49,6 0 4 1,6 0 0 0 1,3 0 3,1 8,1 11,6 13,2 26,4 38,3 102,5 118,6 216,7 404,4 664,3 785,1 588,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 24,7 0 0 1,6 5,7 8,2 30 6,5 10,5 22,4 19,3 14,2 27,7 32 29,4 37,8 36,1 44,4 97,4 149,6 212,6 98,1
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,4 2,6 8,1 5,2 5,2 18,7 18 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,7 0 0 0 16,4 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 8,6 5,2 15 0 16,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 28,3 0 0 1,6 5,7 8,2 30 6,5 10,5 22,4 19,3 14,2 29 33,4 33,2 49,9 51,6 57,5 131,1 167,6 245,3 98,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 3,7 6 0 0
II. Novotvary 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,6 0 1,3 1,3 1,7 2,6 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 16,4 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2,6 1,4 3,8 6,7 3,4 5,2 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,3 1,4 1,3 2,7 13,7 7,8 3,7 6 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 2,6 1,3 3,4 0 3,7 6 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,3 1,4 0 2,7 5,2 2,6 11,2 6 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,3 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 6 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2,8 0 4 6,9 2,6 7,5 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7,6 0 0 0 1,9 4,1 0 0 0 0 2 6,5 9,2 7 8,9 21,6 36,1 23,5 30 29,9 16,4 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 34,3 15,4 7,9 4,7 9,5 20,4 7,9 3,9 5,8 6,1 10,2 11,6 11,9 27,8 48,5 52,6 79 161,9 254,6 227,4 310,8 294,4
péče celkem II. Novotvary 93,5 7,7 11,9 4,7 3,8 6,1 3,2 13 10,5 30,6 45,8 68,5 93,6 111,2 178,8 261,7 305,9 329 265,8 347,1 294,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7,6 7,7 0 3,1 0 0 0 0 2,3 2 2 5,2 1,3 7 5,1 12,1 17,2 20,9 78,6 71,8 114,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 32,5 15,4 9,9 1,6 3,8 4,1 1,6 6,5 4,6 9,2 6,1 11,6 27,7 20,9 44,7 60,7 94,5 109,7 213,4 257,3 376,2 98,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 47,7 0 0 3,1 11,3 26,5 45,8 19,5 23,2 34,7 30,6 24,6 62 51,4 47,2 59,3 77,3 94 228,4 365,1 359,8 294,4
VI. Nemoci nervové soustavy 36,6 7,7 19,9 15,5 7,6 24,5 3,2 13 11,6 12,2 11,2 22 27,7 43,1 46 72,8 94,5 154,1 172,2 125,7 130,8 98,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,2 0 2 3,1 0 6,1 0 1,3 0 0 1 0 1,3 0 1,3 4 5,2 15,7 11,2 6 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,3 0 4 0 0 0 0 3,9 1,2 0 1 1,3 1,3 0 1,3 0 0 0 15 0 16,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 310,5 15,4 2 3,1 3,8 2 12,6 9,1 15,1 22,4 42,8 100,8 149 294,8 412,4 647,4 948,5 1 472,8 2 093,1 2 705,0 3 336,6 1 766,4
X. Nemoci dýchací soustavy 67,7 76,9 37,7 24,9 11,3 20,4 4,7 5,2 7 10,2 10,2 32,3 30,3 52,8 106 156,5 194,2 203,7 344,5 472,8 768,7 883,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 68,7 53,9 4 15,5 15,1 20,4 15,8 16,9 19,7 24,5 22,4 41,4 51,4 62,6 85,5 120 159,8 216,7 411,9 472,8 670,6 686,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12,5 7,7 4 0 3,8 2 1,6 1,3 1,2 0 2 12,9 6,6 11,1 19,2 28,3 37,8 44,4 48,7 113,7 65,4 196,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 145,6 0 6 1,6 0 4,1 0 6,5 7 13,3 25,5 50,4 91 209,9 288,6 528,7 623,8 642,4 415,6 233,4 343,5 196,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 63,3 7,7 2 1,6 1,9 0 6,3 10,4 20,9 21,4 21,4 19,4 27,7 34,8 58,7 118,7 156,4 248,1 411,9 736,1 785,1 686,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 8,5 0 0 0 0 2 25,2 53,2 27,9 10,2 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3,1 284,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3,2 100 13,9 7,8 1,9 4,1 1,6 1,3 0 2 0 0 0 1,4 1,3 4 1,7 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 24,1 7,7 7,9 9,3 3,8 4,1 0 1,3 1,2 7,1 7,1 15,5 11,9 11,1 28,1 33,7 58,4 112,3 187,2 221,4 179,9 196,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 200,1 38,5 13,9 14 28,4 42,8 64,7 57,1 69,7 69,4 61,1 85,3 101,5 146 217,1 225,3 469,1 702,5 1 374,2 1 998,8 2 878,6 2 060,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 43,9 777 7,9 3,1 3,8 2 6,3 3,9 4,6 12,2 12,2 20,7 17,1 48,7 57,5 70,1 108,3 120,1 202,2 179,5 294,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 207,1 1 423,3 154,9 116,5 109,7 191,8 200,4 227,2 233,4 287,7 320,8 523,6 713,4 1 134,5 1 647,1 2 456,2 3 431,6 4 648,2 6 728,6 8 533,8 10 925,7 7 458,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)