8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 367 4 8 3 4 4 9 7 7 13 7 10 9 15 30 34 57 49 44 39 13 1
II. Novotvary 965 0 4 4 2 7 4 5 16 34 37 58 56 87 121 164 140 98 82 39 7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 84 2 0 2 0 1 0 0 0 0 2 2 3 3 4 11 10 11 14 14 3 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 340 3 2 1 4 0 4 1 3 5 4 4 14 16 36 36 40 33 57 50 26 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 228 0 0 0 2 4 13 18 13 26 20 12 14 14 15 12 13 16 18 9 5 4
VI. Nemoci nervové soustavy 396 1 8 3 5 10 9 13 14 12 7 15 22 30 39 51 47 37 36 28 8 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 24 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3 2 1 3 2 2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 19 0 2 2 1 1 0 3 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 3 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 357 0 0 0 1 5 5 7 14 25 45 78 122 207 280 474 510 501 496 406 160 21
X. Nemoci dýchací soustavy 781 4 16 8 2 10 15 7 6 13 14 26 29 40 80 103 98 87 91 77 49 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 787 3 3 6 5 10 7 20 12 22 30 32 28 51 71 70 86 94 104 85 45 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 141 0 2 0 0 0 2 0 1 1 4 3 6 9 16 24 11 19 25 6 11 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 705 1 1 2 3 1 1 2 10 13 20 38 84 150 258 347 389 226 120 24 15 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 673 0 0 1 0 2 7 15 12 23 16 18 33 28 52 78 76 92 99 72 45 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 89 0 0 0 0 0 10 18 31 20 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 31 12 5 3 3 1 0 0 0 1 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 258 2 6 4 3 3 1 5 4 5 6 8 11 13 14 28 26 24 31 48 16 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 169 1 12 11 11 17 31 47 44 64 56 86 82 106 166 173 220 248 316 318 147 13
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 534 92 1 0 1 0 5 2 4 15 6 18 28 32 43 64 66 56 53 35 13 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12 991 168 72 51 49 76 123 170 191 293 283 413 545 804 1 231 1 672 1 792 1 595 1 591 1 252 563 57
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 7 3 1 10 3 4 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 4 2 3 4 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 2 1 4 9 1 1
VI. Nemoci nervové soustavy 35 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 1 4 1 1 4 8 5 4 0 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 18 21 30 35 53 56 20 1
X. Nemoci dýchací soustavy 55 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 4 9 6 8 14 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 2 9 3 8 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 2 2 2 2 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 4 4 4 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 3 2 10 2 1 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 2 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 108 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 8 9 9 16 20 24 13 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 6 6 6 1 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 663 0 2 0 0 0 0 3 0 4 4 7 16 19 53 62 84 93 131 132 49 4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 284 0 0 1 1 5 8 5 11 17 14 10 24 19 27 36 35 18 29 18 6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 6 2 4 2 2 3 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 3 3 2 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 324 0 0 1 1 5 8 6 12 17 15 11 25 23 34 39 42 23 33 22 7 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VI. Nemoci nervové soustavy 18 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 4 1 3 0 5 1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 5 1 3 2 2 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 25 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 2 3 4 5 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 26 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 2 6 3 4 3 0 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 110 0 0 2 1 3 0 0 2 2 4 2 12 5 12 13 13 14 14 5 5 1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 379 4 8 3 4 4 9 7 8 13 8 10 10 15 31 35 59 51 45 40 14 1
péče celkem II. Novotvary 1 003 0 4 4 2 7 4 5 16 34 37 59 57 91 122 171 143 99 93 42 13 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 89 2 0 2 0 1 0 0 0 0 2 2 3 3 4 12 10 12 14 16 4 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 361 3 2 1 4 1 4 1 3 5 4 4 17 16 36 39 44 35 60 54 27 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 537 0 0 1 3 9 21 23 24 43 34 22 40 33 45 49 50 35 51 36 12 6
VI. Nemoci nervové soustavy 473 1 8 4 5 11 9 16 15 16 9 16 30 34 49 57 64 45 42 31 10 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 24 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3 2 1 3 2 2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 19 0 2 2 1 1 0 3 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 3 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 618 0 0 0 1 5 5 7 14 25 46 80 126 212 299 500 541 539 551 464 181 22
X. Nemoci dýchací soustavy 861 4 18 9 3 10 15 7 6 13 15 27 32 43 91 109 110 97 104 92 50 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 819 3 3 6 5 10 7 20 13 22 30 32 29 53 75 71 88 103 107 93 46 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 155 0 2 0 0 0 2 1 1 1 5 4 6 9 18 24 13 21 27 8 12 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 747 1 1 2 3 1 1 2 10 14 21 40 85 154 262 349 394 234 127 29 17 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 701 0 0 1 0 2 7 15 12 23 16 18 34 29 55 80 79 94 110 75 46 5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 89 0 0 0 0 0 10 18 31 20 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 31 12 5 3 3 1 0 0 0 1 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 268 2 6 4 3 3 1 5 4 5 6 8 11 13 14 29 28 26 34 50 16 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 281 1 12 11 11 17 31 47 44 65 57 88 85 107 175 182 230 264 337 343 160 14
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 590 92 1 0 1 1 5 2 4 15 7 18 29 36 48 76 75 66 62 36 16 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 088 168 74 54 51 84 131 179 205 316 306 433 598 851 1 330 1 786 1 931 1 725 1 769 1 411 624 62
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 31,3 31,2 15,9 4,8 7,8 8,1 13,4 9 8 12,9 7,5 13,1 12,1 20,1 38,2 46,3 102,4 135 162,3 239,3 219,2 133,2
II. Novotvary 82,2 0 8 6,3 3,9 14,1 5,9 6,4 18,4 33,6 39,5 75,9 75,2 116,6 154,2 223,1 251,4 270,1 302,6 239,3 118 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7,2 15,6 0 3,2 0 2 0 0 0 0 2,1 2,6 4 4 5,1 15 18 30,3 51,7 85,9 50,6 266,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 29 23,4 4 1,6 7,8 0 5,9 1,3 3,4 4,9 4,3 5,2 18,8 21,4 45,9 49 71,8 90,9 210,3 306,8 438,4 133,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 19,4 0 0 0 3,9 8,1 19,3 23,1 14,9 25,7 21,3 15,7 18,8 18,8 19,1 16,3 23,3 44,1 66,4 55,2 84,3 532,6
VI. Nemoci nervové soustavy 33,7 7,8 15,9 4,8 9,8 20,2 13,4 16,7 16,1 11,9 7,5 19,6 29,6 40,2 49,7 69,4 84,4 102 132,8 171,8 134,9 133,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 4 1,6 3,9 0 0 0 0 0 0 1,3 4 2,7 3,8 2,7 1,8 8,3 7,4 12,3 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 0 4 3,2 2 2 0 3,9 0 1 1,1 0 0 0 1,3 1,4 3,6 2,8 11,1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 286,1 0 0 0 2 10,1 7,4 9 16,1 24,7 48 102 163,9 277,5 356,9 644,9 915,8 1 380,6 1 830,1 2 491,0 2 698,1 2 796,3
X. Nemoci dýchací soustavy 66,6 31,2 31,8 12,7 3,9 20,2 22,3 9 6,9 12,9 14,9 34 39 53,6 102 140,1 176 239,7 335,8 472,4 826,3 798,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 67,1 23,4 6 9,5 9,8 20,2 10,4 25,7 13,8 21,8 32 41,9 37,6 68,4 90,5 95,2 154,4 259 383,7 521,5 758,9 399,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12 0 4 0 0 0 3 0 1,1 1 4,3 3,9 8,1 12,1 20,4 32,7 19,8 52,4 92,2 36,8 185,5 133,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 145,3 7,8 2 3,2 5,9 2 1,5 2,6 11,5 12,9 21,3 49,7 112,8 201,1 328,8 472,1 698,5 622,8 442,8 147,2 253 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 57,4 0 0 1,6 0 4 10,4 19,3 13,8 22,7 17,1 23,5 44,3 37,5 66,3 106,1 136,5 253,5 365,3 441,7 758,9 532,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7,6 0 0 0 0 0 14,8 23,1 35,6 19,8 8,5 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3,7 335,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,6 93,7 9,9 4,8 5,9 2 0 0 0 1 0 2,6 1,3 1,3 2,5 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 22 15,6 11,9 6,3 5,9 6,1 1,5 6,4 4,6 4,9 6,4 10,5 14,8 17,4 17,8 38,1 46,7 66,1 114,4 294,5 269,8 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 184,8 7,8 23,9 17,4 21,5 34,3 46 60,4 50,6 63,3 59,7 112,5 110,2 142,1 211,6 235,4 395 683,4 1 166,0 1 951,0 2 478,9 1 731,0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 45,5 718,1 2 0 2 0 7,4 2,6 4,6 14,8 6,4 23,5 37,6 42,9 54,8 87,1 118,5 154,3 195,6 214,7 219,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 107,1 1 311,3 143,2 80,8 95,8 153,3 182,6 218,5 219,6 289,7 301,9 540,2 732,1 1 077,8 1 568,9 2 275,0 3 217,8 4 395,4 5 870,4 7 681,5 9 494,1 7 589,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,4 3,6 5,5 3,7 6,1 16,9 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 5,4 1,3 9,5 5,4 2,8 36,9 18,4 67,5 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 2,8 0 12,3 16,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4,1 7,2 5,5 11,1 24,5 16,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 3,8 1,4 3,6 2,8 14,8 55,2 16,9 133,2
VI. Nemoci nervové soustavy 3 0 0 0 0 0 0 2,6 0 3 1,1 1,3 5,4 1,3 1,3 5,4 14,4 13,8 14,8 0 16,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 20,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,3 1,3 6,7 22,9 28,6 53,9 96,5 195,6 343,6 337,3 133,2
X. Nemoci dýchací soustavy 4,7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 2,7 10,2 5,4 16,2 16,5 29,5 85,9 16,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 2,7 5,1 1,4 3,6 24,8 11,1 49,1 16,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,2 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 1,1 1,3 0 0 2,5 0 3,6 5,5 7,4 12,3 16,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 2,7 1,3 1,4 3,6 11 14,8 24,5 33,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,3 3,8 2,7 5,4 5,5 36,9 12,3 16,9 133,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 3,6 2,8 11,1 12,3 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,1 2,6 4 1,3 10,2 12,2 16,2 44,1 73,8 147,2 219,2 133,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 3,8 8,2 10,8 16,5 22,1 6,1 16,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 56,5 0 4 0 0 0 0 3,9 0 4 4,3 9,2 21,5 25,5 67,5 84,4 150,8 256,3 483,4 809,9 826,3 532,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 24,2 0 0 1,6 2 10,1 11,9 6,4 12,6 16,8 14,9 13,1 32,2 25,5 34,4 49 62,8 49,6 107 110,4 101,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 1,1 0 0 2,7 7,6 2,7 7,2 5,5 7,4 18,4 16,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,3 2,7 1,3 1,4 5,4 8,3 7,4 6,1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 27,6 0 0 1,6 2 10,1 11,9 7,7 13,8 16,8 16 14,4 33,6 30,8 43,3 53,1 75,4 63,4 121,8 135 118 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 1,1 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 3,7 0 33,7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133,2
VI. Nemoci nervové soustavy 1,5 0 0 1,6 0 2 0 0 1,1 1 0 0 5,4 1,3 3,8 0 9 2,8 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 4 0 1,3 6,8 1,8 8,3 7,4 12,3 16,9 0
X. Nemoci dýchací soustavy 2,1 0 0 1,6 2 0 0 0 0 0 1,1 1,3 2,7 1,3 3,8 2,7 5,4 11 18,4 6,1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,1 0 0 0 2,5 0 0 2,8 3,7 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 6,1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,8 0 3,7 6,1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1,1 0 1,3 4 2,5 8,2 5,4 11 11,1 0 33,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9,4 0 0 3,2 2 6,1 0 0 2,3 2 4,3 2,6 16,1 6,7 15,3 17,7 23,3 38,6 51,7 30,7 84,3 133,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 32,3 31,2 15,9 4,8 7,8 8,1 13,4 9 9,2 12,9 8,5 13,1 13,4 20,1 39,5 47,6 105,9 140,5 166 245,4 236,1 133,2
péče celkem II. Novotvary 85,5 0 8 6,3 3,9 14,1 5,9 6,4 18,4 33,6 39,5 77,2 76,6 122 155,5 232,7 256,8 272,8 343,1 257,7 219,2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7,6 15,6 0 3,2 0 2 0 0 0 0 2,1 2,6 4 4 5,1 16,3 18 33,1 51,7 98,2 67,5 266,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 30,8 23,4 4 1,6 7,8 2 5,9 1,3 3,4 4,9 4,3 5,2 22,8 21,4 45,9 53,1 79 96,5 221,4 331,3 455,3 133,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 45,8 0 0 1,6 5,9 18,2 31,2 29,6 27,6 42,5 36,3 28,8 53,7 44,2 57,4 66,7 89,8 96,5 188,2 220,9 202,4 798,9
VI. Nemoci nervové soustavy 40,3 7,8 15,9 6,3 9,8 22,2 13,4 20,6 17,2 15,8 9,6 20,9 40,3 45,6 62,5 77,6 114,9 124 155 190,2 168,6 133,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 4 1,6 3,9 0 0 0 0 0 0 1,3 4 2,7 3,8 2,7 1,8 8,3 7,4 12,3 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 0 4 3,2 2 2 0 3,9 0 1 1,1 0 0 0 1,3 1,4 3,6 2,8 11,1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 308,3 0 0 0 2 10,1 7,4 9 16,1 24,7 49,1 104,6 169,3 284,2 381,1 680,3 971,4 1 485,3 2 033,1 2 846,8 3 052,3 2 929,4
X. Nemoci dýchací soustavy 73,4 31,2 35,8 14,3 5,9 20,2 22,3 9 6,9 12,9 16 35,3 43 57,6 116 148,3 197,5 267,3 383,7 564,5 843,2 798,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 69,8 23,4 6 9,5 9,8 20,2 10,4 25,7 14,9 21,8 32 41,9 39 71,1 95,6 96,6 158 283,8 394,8 570,6 775,7 399,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 13,2 0 4 0 0 0 3 1,3 1,1 1 5,3 5,2 8,1 12,1 22,9 32,7 23,3 57,9 99,6 49,1 202,4 133,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 148,9 7,8 2 3,2 5,9 2 1,5 2,6 11,5 13,8 22,4 52,3 114,2 206,5 333,9 474,9 707,5 644,8 468,6 177,9 286,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 59,7 0 0 1,6 0 4 10,4 19,3 13,8 22,7 17,1 23,5 45,7 38,9 70,1 108,8 141,9 259 405,9 460,2 775,7 665,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7,6 0 0 0 0 0 14,8 23,1 35,6 19,8 8,5 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3,7 335,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,6 93,7 9,9 4,8 5,9 2 0 0 0 1 0 2,6 1,3 1,3 2,5 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 22,8 15,6 11,9 6,3 5,9 6,1 1,5 6,4 4,6 4,9 6,4 10,5 14,8 17,4 17,8 39,5 50,3 71,6 125,5 306,8 269,8 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 194,4 7,8 23,9 17,4 21,5 34,3 46 60,4 50,6 64,3 60,8 115,1 114,2 143,4 223 247,6 413 727,5 1 243,5 2 104,4 2 698,1 1 864,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 50,3 718,1 2 0 2 2 7,4 2,6 4,6 14,8 7,5 23,5 39 48,3 61,2 103,4 134,7 181,9 228,8 220,9 269,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 200,6 1 311,3 147,2 85,5 99,7 169,4 194,5 230 235,7 312,4 326,4 566,3 803,3 1 140,8 1 695,1 2 430,1 3 467,4 4 753,6 6 527,2 8 657,0 10 522,8 8 255,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)