8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 458 2 3 1 2 1 7 7 4 5 8 9 16 27 28 47 63 44 65 89 28 2
II. Novotvary 767 1 2 3 4 8 5 6 7 13 15 19 45 59 84 112 120 98 94 45 24 3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 120 1 3 2 1 1 0 0 0 1 2 1 3 3 5 10 14 24 18 23 7 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 513 1 2 4 1 1 3 2 2 5 4 10 10 29 24 48 46 72 100 99 45 5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 325 0 0 0 2 9 12 19 18 18 18 15 22 19 26 24 21 23 37 31 9 2
VI. Nemoci nervové soustavy 508 6 4 6 5 12 10 4 11 13 14 21 25 49 39 69 51 59 53 49 8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 25 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 3 0 3 5 5 2 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 13 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 5 3 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 110 0 0 2 0 2 6 11 9 34 52 59 138 223 386 494 595 566 734 552 221 26
X. Nemoci dýchací soustavy 748 11 8 5 3 2 5 1 6 5 7 14 21 42 70 78 87 100 132 110 37 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 742 3 12 4 4 3 10 17 13 8 19 24 22 40 51 65 77 101 123 84 58 4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 165 2 2 2 0 0 0 2 2 3 3 9 6 8 24 25 25 11 21 10 9 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 610 0 0 1 1 2 1 1 10 11 22 31 67 136 220 331 340 232 127 60 16 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 626 2 2 3 0 4 5 6 10 6 9 7 14 24 37 52 55 90 131 116 47 6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 59 0 0 0 0 0 10 20 18 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 15 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 399 3 7 4 3 0 3 1 4 7 6 5 18 23 27 53 42 50 74 42 26 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 653 1 4 11 7 18 41 46 51 65 70 83 106 136 158 269 238 305 439 383 208 14
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 768 84 2 1 0 1 11 5 3 8 13 20 27 53 68 88 114 90 89 69 21 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14 646 147 51 50 34 65 129 149 169 212 266 328 542 872 1 250 1 768 1 892 1 877 2 245 1 764 765 71
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 8 6 4 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 1 10 12 7 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 5 6 4 2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 41 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 2 6 3 6 9 8 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 1 8 3 6 4 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 13 13 35 34 68 60 36 4
X. Nemoci dýchací soustavy 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 9 6 6 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 7 8 8 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 2 4 0 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 7 6 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 5 7 3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 5 2 5 9 12 24 31 14 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 5 2 1 1 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 684 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 2 10 23 31 41 83 107 163 149 66 4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 274 0 0 0 0 2 9 10 12 14 15 13 14 21 29 31 20 18 34 25 6 1
VI. Nemoci nervové soustavy 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 9 2 0 2 1 5 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 1 5 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 317 0 0 0 0 2 9 10 12 14 16 13 17 22 38 34 25 25 41 30 8 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 13 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 1 2 1 3 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 1 1
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 32 0 0 1 2 0 0 1 1 2 1 0 2 1 0 2 1 3 3 8 2 2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 483 2 3 1 2 1 7 7 4 5 8 9 16 28 29 47 64 48 73 95 32 2
péče celkem II. Novotvary 819 1 2 3 4 8 5 7 7 15 15 20 47 62 85 116 122 110 107 55 25 3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 121 1 3 2 1 1 0 0 0 1 2 1 3 3 5 10 15 24 18 23 7 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 539 1 2 4 1 1 3 2 2 5 4 10 10 30 30 50 51 78 104 101 45 5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 641 0 0 1 2 11 21 29 30 33 33 28 37 43 57 61 44 47 80 64 17 3
VI. Nemoci nervové soustavy 568 6 4 6 6 12 10 4 11 13 16 21 29 54 50 72 59 64 60 59 12 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 26 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 3 0 3 5 5 3 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 14 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 5 3 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 390 0 0 2 0 2 6 11 9 34 52 59 141 224 399 508 630 603 805 616 258 31
X. Nemoci dýchací soustavy 781 11 8 5 4 2 5 1 6 5 7 14 21 44 72 82 89 110 138 116 37 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 771 3 12 4 4 3 10 17 13 8 19 24 22 41 51 66 81 108 131 92 58 4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 182 2 2 2 0 0 0 2 2 3 3 9 6 9 25 28 30 13 25 10 10 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 652 0 0 1 1 2 1 1 10 11 23 31 67 136 220 334 347 242 139 66 19 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 646 2 2 3 0 4 5 6 10 6 9 7 14 24 38 53 55 93 136 123 50 6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 59 0 0 0 0 0 10 20 18 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 15 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 406 3 7 4 3 0 3 1 4 7 6 5 18 24 27 53 44 51 75 43 26 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 761 1 4 11 7 18 41 46 51 65 72 84 109 141 160 274 247 317 463 414 222 14
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 783 84 2 1 0 1 12 5 4 8 13 20 29 54 68 88 119 92 90 70 22 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15 679 147 51 51 36 67 139 160 182 229 286 343 571 918 1 319 1 845 2 001 2 012 2 452 1 951 841 78
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 39,1 15,9 5,9 1,6 4 2 9,9 8,8 4,5 4,8 9 11,7 22,1 34,9 35,8 65,2 117,9 125,3 236 560,9 496,2 278,6
II. Novotvary 65,5 7,9 3,9 4,9 8 15,7 7,1 7,6 7,9 12,6 16,9 24,8 62,2 76,3 107,3 155,5 224,5 279,1 341,3 283,6 425,3 417,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10,3 7,9 5,9 3,3 2 2 0 0 0 1 2,3 1,3 4,1 3,9 6,4 13,9 26,2 68,3 65,3 144,9 124 139,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 43,8 7,9 3,9 6,6 2 2 4,3 2,5 2,3 4,8 4,5 13 13,8 37,5 30,7 66,6 86,1 205 363,1 623,9 797,4 696,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 27,8 0 0 0 4 17,6 17,1 24 20,3 17,4 20,3 19,6 30,4 24,6 33,2 33,3 39,3 65,5 134,3 195,4 159,5 278,6
VI. Nemoci nervové soustavy 43,4 47,6 7,9 9,8 10 23,5 14,2 5,1 12,4 12,6 15,8 27,4 34,5 63,4 49,8 95,8 95,4 168 192,4 308,8 141,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2,3 0 1,4 1,3 3,8 0 5,6 14,2 18,2 12,6 17,7 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,1 0 0 1,6 0 0 0 0 1,1 0 0 1,3 0 0 0 1,4 1,9 14,2 10,9 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 351,1 0 0 3,3 0 3,9 8,5 13,9 10,1 32,9 58,7 77 190,7 288,5 493 685,7 1 113,1 1 611,8 2 664,8 3 478,7 3 916,4 3 621,2
X. Nemoci dýchací soustavy 63,9 87,2 15,7 8,2 6 3,9 7,1 1,3 6,8 4,8 7,9 18,3 29 54,3 89,4 108,3 162,8 284,8 479,2 693,2 655,7 557,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 63,4 23,8 23,6 6,6 8 5,9 14,2 21,5 14,6 7,7 21,4 31,3 30,4 51,7 65,1 90,2 144,1 287,6 446,6 529,4 1 027,8 557,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14,1 15,9 3,9 3,3 0 0 0 2,5 2,3 2,9 3,4 11,7 8,3 10,3 30,7 34,7 46,8 31,3 76,2 63 159,5 139,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 137,5 0 0 1,6 2 3,9 1,4 1,3 11,3 10,6 24,8 40,4 92,6 175,9 281 459,5 636,1 660,7 461,1 378,1 283,5 139,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 53,5 15,9 3,9 4,9 0 7,8 7,1 7,6 11,3 5,8 10,2 9,1 19,3 31 47,3 72,2 102,9 256,3 475,6 731 832,9 835,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 5 0 0 0 0 0 14,2 25,3 20,3 9,7 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,9 174,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,3 63,4 0 0 0 0 0 1,3 0 0 1,1 0 1,4 0 0 2,8 0 5,7 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 34,1 23,8 13,8 6,6 6 0 4,3 1,3 4,5 6,8 6,8 6,5 24,9 29,8 34,5 73,6 78,6 142,4 268,7 264,7 460,7 139,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 226,6 7,9 7,9 18 14 35,2 58,3 58,1 57,5 62,9 79 108,3 146,4 175,9 201,8 373,4 445,3 868,6 1 593,8 2 413,7 3 686,0 1 949,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 65,6 666 3,9 1,6 0 2 15,6 6,3 3,4 7,7 14,7 26,1 37,3 68,6 86,8 122,2 213,3 256,3 323,1 434,8 372,1 139,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 251,1 1 165,6 100,2 82 68,2 127,2 183,3 188,2 190,4 205,2 300,1 427,9 748,8 1 128,0 1 596,4 2 454,3 3 539,6 5 345,3 8 150,6 11 116,7 13 556,6 9 888,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,3 0 1,9 11,4 29 37,8 70,9 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,4 2,6 1,3 4,2 1,9 28,5 43,6 44,1 17,7 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 7,7 2,8 9,4 17,1 14,5 12,6 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1,4 3,9 2,6 8,3 5,6 17,1 32,7 50,4 35,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 5,2 2,6 1,4 15 8,5 21,8 25,2 35,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 22,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 1,3 16,6 18 65,5 96,8 246,9 378,1 638 557,1
X. Nemoci dýchací soustavy 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,6 5,6 3,7 25,6 21,8 37,8 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,4 7,5 19,9 29 50,4 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,3 4,2 9,4 5,7 14,5 0 17,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 5,6 22,8 25,4 37,8 35,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,4 0 8,5 18,2 44,1 53,2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 3,7 2,8 3,6 6,3 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 1,3 4,1 6,5 2,6 6,9 16,8 34,2 87,1 195,4 248,1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,2 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 2,8 1,3 0 0 9,4 5,7 3,6 6,3 17,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 58,4 0 0 0 0 0 1,4 0 0 1 3,4 2,6 13,8 29,8 39,6 56,9 155,3 304,7 591,8 939 1 169,6 557,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 23,4 0 0 0 0 3,9 12,8 12,6 13,5 13,6 16,9 17 19,3 27,2 37 43 37,4 51,3 123,4 157,5 106,3 139,3
VI. Nemoci nervové soustavy 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 1,3 11,5 2,8 0 5,7 3,6 31,5 35,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5 3,6 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 1,4 7,5 2,8 18,2 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 27,1 0 0 0 0 3,9 12,8 12,6 13,5 13,6 18,1 17 23,5 28,5 48,5 47,2 46,8 71,2 148,9 189,1 141,8 139,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 1,1 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,9 0 0 1,4 1,3 0 1,4 1,9 5,7 3,6 18,9 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1,1 0 1,4 0 0 0 0 0 0 6,3 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 7,3 25,2 17,7 139,3
X. Nemoci dýchací soustavy 0,1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 17,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2,7 0 0 1,6 4 0 0 1,3 1,1 1,9 1,1 0 2,8 1,3 0 2,8 1,9 8,5 10,9 50,4 35,4 278,6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 41,3 15,9 5,9 1,6 4 2 9,9 8,8 4,5 4,8 9 11,7 22,1 36,2 37 65,2 119,7 136,7 265 598,7 567,1 278,6
péče celkem II. Novotvary 70 7,9 3,9 4,9 8 15,7 7,1 8,8 7,9 14,5 16,9 26,1 64,9 80,2 108,6 161 228,2 313,3 388,5 346,6 443 417,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10,3 7,9 5,9 3,3 2 2 0 0 0 1 2,3 1,3 4,1 3,9 6,4 13,9 28,1 68,3 65,3 144,9 124 139,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 46 7,9 3,9 6,6 2 2 4,3 2,5 2,3 4,8 4,5 13 13,8 38,8 38,3 69,4 95,4 222,1 377,6 636,5 797,4 696,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 54,8 0 0 1,6 4 21,5 29,8 36,6 33,8 31,9 37,2 36,5 51,1 55,6 72,8 84,7 82,3 133,8 290,4 403,3 301,3 417,8
VI. Nemoci nervové soustavy 48,5 47,6 7,9 9,8 12 23,5 14,2 5,1 12,4 12,6 18,1 27,4 40,1 69,9 63,9 99,9 110,4 182,3 217,8 371,8 212,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2,3 0 1,4 1,3 3,8 0 5,6 14,2 18,2 18,9 17,7 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,2 0 0 1,6 0 0 0 0 1,1 0 0 1,3 0 0 0 1,4 1,9 14,2 10,9 6,3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 375 0 0 3,3 0 3,9 8,5 13,9 10,1 32,9 58,7 77 194,8 289,8 509,6 705,2 1 178,6 1 717,2 2 922,6 3 882,0 4 572,0 4 317,5
X. Nemoci dýchací soustavy 66,7 87,2 15,7 8,2 8 3,9 7,1 1,3 6,8 4,8 7,9 18,3 29 56,9 92 113,8 166,5 313,3 501 731 655,7 557,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 65,9 23,8 23,6 6,6 8 5,9 14,2 21,5 14,6 7,7 21,4 31,3 30,4 53 65,1 91,6 151,5 307,6 475,6 579,8 1 027,8 557,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 15,5 15,9 3,9 3,3 0 0 0 2,5 2,3 2,9 3,4 11,7 8,3 11,6 31,9 38,9 56,1 37 90,8 63 177,2 139,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 141,1 0 0 1,6 2 3,9 1,4 1,3 11,3 10,6 26 40,4 92,6 175,9 281 463,6 649,2 689,2 504,6 415,9 336,7 139,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 55,2 15,9 3,9 4,9 0 7,8 7,1 7,6 11,3 5,8 10,2 9,1 19,3 31 48,5 73,6 102,9 264,8 493,8 775,1 886,1 835,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 5 0 0 0 0 0 14,2 25,3 20,3 9,7 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,9 174,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,3 63,4 0 0 0 0 0 1,3 0 0 1,1 0 1,4 0 0 2,8 0 5,7 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 34,7 23,8 13,8 6,6 6 0 4,3 1,3 4,5 6,8 6,8 6,5 24,9 31 34,5 73,6 82,3 145,2 272,3 271 460,7 278,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 235,8 7,9 7,9 18 14 35,2 58,3 58,1 57,5 62,9 81,2 109,6 150,6 182,4 204,3 380,4 462,1 902,7 1 680,9 2 609,0 3 934,1 1 949,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 66,9 666 3,9 1,6 0 2 17,1 6,3 4,5 7,7 14,7 26,1 40,1 69,9 86,8 122,2 222,6 262 326,7 441,1 389,9 139,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 339,3 1 165,6 100,2 83,7 72,2 131,1 197,5 202,1 205 221,6 322,7 447,4 788,9 1 187,5 1 684,5 2 561,1 3 743,5 5 729,7 8 902,1 12 295,2 14 903,4 10 863,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)