8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 181 7 1 1 1 5 6 3 6 7 3 5 5 11 12 22 27 25 17 10 7 0
II. Novotvary 523 4 7 8 5 1 0 4 12 10 27 32 49 56 50 69 88 57 28 15 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 29 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 3 1 1 5 2 6 3 4 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 183 5 2 2 2 1 0 1 0 3 1 5 1 7 16 29 38 25 21 18 4 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 338 1 1 0 8 22 25 18 28 22 23 34 25 18 24 13 20 12 15 26 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 264 0 4 2 1 6 4 0 4 12 8 11 19 17 23 61 29 22 24 16 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 10 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 0 0 2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 487 0 1 3 1 4 2 5 12 20 56 83 95 165 282 409 438 356 309 178 56 12
X. Nemoci dýchací soustavy 473 6 7 0 4 7 3 3 5 7 7 18 21 28 53 79 84 48 41 42 9 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 332 6 8 8 1 4 5 3 9 5 10 20 13 19 31 38 45 30 39 23 15 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 45 0 2 1 1 0 0 1 5 0 4 0 2 4 3 5 4 2 7 3 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 814 1 1 1 4 6 3 4 8 13 26 26 48 69 101 151 176 108 44 17 7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 450 1 3 2 0 1 8 14 17 22 20 22 25 22 35 55 54 40 59 32 14 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 105 0 0 0 0 5 19 31 19 22 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 40 24 3 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 263 3 4 2 6 3 2 4 4 5 8 9 12 8 37 26 39 30 28 19 13 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 368 1 9 3 13 51 36 31 34 44 55 58 46 57 118 121 143 144 166 160 67 11
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 292 65 1 3 0 1 2 6 6 3 7 9 12 9 17 32 41 39 13 17 8 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 326 246 56 39 48 117 116 129 170 197 267 333 377 492 805 1 117 1 237 946 814 582 206 32
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5 5 0 2 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 3 4 3 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 9 5 11 8 12 9 6 2
X. Nemoci dýchací soustavy 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7 7 5 2 7 0 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 3 4 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 1 4 3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 42 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 10 5 9 10 1 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 46 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 10 5 8 7 7 3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 280 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 5 3 6 16 40 50 44 42 50 15 4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 149 0 0 2 13 13 10 8 11 15 10 7 13 4 9 13 3 6 8 1 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 164 0 0 2 13 13 10 9 11 15 10 7 14 4 9 15 4 7 13 5 3 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 13 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 1 2 1 1 0 2 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 28 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 3 2 3 4 3 3 1 0 1 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 184 7 1 1 1 5 6 3 6 7 3 5 5 11 13 22 28 26 17 10 7 0
péče celkem II. Novotvary 533 4 7 8 5 1 0 4 12 10 27 32 49 56 51 72 89 59 31 15 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 30 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 3 1 1 5 2 6 3 5 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 201 5 2 2 2 1 0 1 0 3 1 5 1 8 16 33 43 30 21 20 5 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 493 1 1 2 21 35 36 26 39 37 33 41 38 22 33 27 24 19 23 29 6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 306 0 4 2 1 6 4 0 4 16 10 12 20 19 24 70 30 28 32 23 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 10 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 0 0 2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 10 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 561 0 1 3 1 4 2 5 12 20 56 86 97 166 293 414 451 364 322 187 63 14
X. Nemoci dýchací soustavy 504 6 7 0 4 7 3 3 5 7 7 19 21 29 53 86 91 53 43 49 9 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 338 6 8 8 1 4 5 3 9 5 10 20 14 20 31 39 45 30 40 24 16 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 48 0 2 1 1 0 0 1 5 0 4 0 2 4 3 5 7 2 7 3 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 831 1 1 1 4 6 3 4 8 14 27 26 49 69 101 153 177 111 48 21 7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 454 1 3 2 0 1 8 14 17 22 20 23 25 22 36 55 55 41 59 32 14 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 106 0 0 0 0 5 19 32 19 22 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 40 24 3 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 279 3 4 2 6 3 2 4 4 5 8 9 12 8 37 28 43 32 29 23 16 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 410 1 9 3 13 51 37 31 34 44 55 58 47 58 120 122 153 149 175 170 68 12
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 340 65 1 3 0 1 3 6 7 3 7 9 13 10 19 43 47 47 20 24 11 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 798 246 56 41 61 130 129 138 182 217 280 346 397 504 833 1 176 1 294 1 000 870 637 225 36
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 28,3 103,3 3,8 2,8 3,2 17,4 18,1 7,4 14,5 14,6 5,6 11,5 11,9 27,8 26,6 51,7 80,6 119,2 117,4 116,2 243,4 0
II. Novotvary 81,8 59 26,6 22,7 15,9 3,5 0 9,8 29 20,8 50,1 73,7 116,5 141,8 111 162,1 262,7 271,8 193,3 174,4 34,8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,5 0 0 2,8 0 0 0 2,5 0 2,1 0 2,3 7,1 2,5 2,2 11,7 6 28,6 20,7 46,5 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 28,6 73,8 7,6 5,7 6,4 3,5 0 2,5 0 6,2 1,9 11,5 2,4 17,7 35,5 68,1 113,4 119,2 145 209,2 139,1 400,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 52,9 14,8 3,8 0 25,5 76,6 75,4 44,2 67,6 45,8 42,6 78,3 59,4 45,6 53,3 30,5 59,7 57,2 103,6 302,2 104,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 41,3 0 15,2 5,7 3,2 20,9 12,1 0 9,7 25 14,8 25,3 45,2 43 51 143,3 86,6 104,9 165,7 186 34,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 0 0 0 0 0 3 0 0 2,1 0 0 0 0 4,4 2,3 9 0 0 23,2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,4 29,5 7,6 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,5 0 0 3 4,8 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 389,1 0 3,8 8,5 3,2 13,9 6 12,3 29 41,6 103,8 191,1 225,9 417,7 625,9 960,9 1 307,5 1 697,7 2 133,2 2 069,0 1 947,1 2 404,8
X. Nemoci dýchací soustavy 74 88,5 26,6 0 12,8 24,4 9 7,4 12,1 14,6 13 41,5 49,9 70,9 117,6 185,6 250,7 228,9 283,1 488,2 312,9 200,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 51,9 88,5 30,4 22,7 3,2 13,9 15,1 7,4 21,7 10,4 18,5 46,1 30,9 48,1 68,8 89,3 134,3 143,1 269,2 267,3 521,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7 0 7,6 2,8 3,2 0 0 2,5 12,1 0 7,4 0 4,8 10,1 6,7 11,7 11,9 9,5 48,3 34,9 34,8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 127,4 14,8 3,8 2,8 12,8 20,9 9 9,8 19,3 27 48,2 59,9 114,1 174,7 224,2 354,7 525,4 515 303,8 197,6 243,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 70,4 14,8 11,4 5,7 0 3,5 24,1 34,4 41,1 45,8 37,1 50,7 59,4 55,7 77,7 129,2 161,2 190,7 407,3 372 486,8 801,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,4 0 0 0 0 17,4 57,3 76,1 45,9 45,8 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 18,8 1 770,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,3 354,1 11,4 2,8 3,2 0 0 0 2,4 0 5,6 0 0 0 0 2,3 14,9 4,8 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 41,1 44,3 15,2 5,7 19,1 10,4 6 9,8 9,7 10,4 14,8 20,7 28,5 20,3 82,1 61,1 116,4 143,1 193,3 220,9 452 200,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 214 14,8 34,2 8,5 41,5 177,6 108,6 76,1 82,1 91,5 102 133,6 109,4 144,3 261,9 284,3 426,9 686,7 1 146,0 1 859,8 2 329,6 2 204,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 45,7 959,1 3,8 8,5 0 3,5 6 14,7 14,5 6,2 13 20,7 28,5 22,8 37,7 75,2 122,4 186 89,7 197,6 278,2 200,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 302,6 3 629,9 212,7 110,9 153,1 407,4 349,9 316,8 410,5 409,7 495 766,9 896,5 1 245,5 1 786,7 2 624,2 3 692,5 4 511,2 5 619,6 6 765,1 7 162,7 6 412,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 3 4,8 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 4,7 3 4,8 20,7 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,6 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 9,4 14,9 23,8 0 23,2 34,8 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 3 4,8 0 23,2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 14,1 0 14,3 27,6 34,9 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 2,4 2,5 20 11,7 32,8 38,1 82,8 104,6 208,6 400,8
X. Nemoci dýchací soustavy 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 2,5 0 16,4 20,9 23,8 13,8 81,4 0 200,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,3 0 0 6,9 11,6 34,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 2,3 3 14,3 20,7 46,5 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 3 4,8 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 11,9 9,5 6,9 46,5 104,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6,6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2,4 2,5 4,4 2,3 29,9 23,8 62,1 116,2 34,8 200,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7,2 0 0 0 0 0 3 0 2,4 0 0 0 2,4 2,5 4,4 23,5 14,9 38,1 48,3 81,4 104,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 43,8 0 0 0 0 0 9 0 2,4 0 1,9 11,5 7,1 15,2 35,5 94 149,3 209,8 290 581,2 521,6 801,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 23,3 0 0 5,7 41,5 45,3 30,2 19,6 26,6 31,2 18,5 16,1 30,9 10,1 20 30,5 9 28,6 55,2 11,6 104,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 3 4,8 27,6 46,5 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 6,9 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0,2 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 25,7 0 0 5,7 41,5 45,3 30,2 22,1 26,6 31,2 18,5 16,1 33,3 10,1 20 35,2 11,9 33,4 89,7 58,1 104,3 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 4,8 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 3,7 0 2,4 5,1 2,2 2,3 0 9,5 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 6 0 0 0 34,8 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 2,4 0 0 2,3 0 0 6,9 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 3 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 10,4 3,7 2,3 7,1 5,1 6,7 9,4 9 14,3 6,9 0 34,8 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 28,8 103,3 3,8 2,8 3,2 17,4 18,1 7,4 14,5 14,6 5,6 11,5 11,9 27,8 28,9 51,7 83,6 124 117,4 116,2 243,4 0
péče celkem II. Novotvary 83,4 59 26,6 22,7 15,9 3,5 0 9,8 29 20,8 50,1 73,7 116,5 141,8 113,2 169,1 265,7 281,4 214 174,4 34,8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,7 0 0 2,8 0 0 0 2,5 0 2,1 0 2,3 7,1 2,5 2,2 11,7 6 28,6 20,7 58,1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 31,4 73,8 7,6 5,7 6,4 3,5 0 2,5 0 6,2 1,9 11,5 2,4 20,3 35,5 77,5 128,4 143,1 145 232,5 173,9 400,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 77,1 14,8 3,8 5,7 67 121,9 108,6 63,9 94,2 76,9 61,2 94,4 90,4 55,7 73,2 63,4 71,6 90,6 158,8 337,1 208,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 47,9 0 15,2 5,7 3,2 20,9 12,1 0 9,7 33,3 18,5 27,6 47,6 48,1 53,3 164,5 89,6 133,5 220,9 267,3 34,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 0 0 0 0 0 3 0 0 2,1 0 0 0 0 4,4 2,3 9 0 0 23,2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 29,5 7,6 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,5 0 0 3 9,5 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 400,7 0 3,8 8,5 3,2 13,9 6 12,3 29 41,6 103,8 198,1 230,7 420,2 650,3 972,6 1 346,3 1 735,8 2 223,0 2 173,7 2 190,5 2 805,6
X. Nemoci dýchací soustavy 78,9 88,5 26,6 0 12,8 24,4 9 7,4 12,1 14,6 13 43,8 49,9 73,4 117,6 202 271,6 252,7 296,9 569,6 312,9 400,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 52,9 88,5 30,4 22,7 3,2 13,9 15,1 7,4 21,7 10,4 18,5 46,1 33,3 50,6 68,8 91,6 134,3 143,1 276,1 279 556,3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,5 0 7,6 2,8 3,2 0 0 2,5 12,1 0 7,4 0 4,8 10,1 6,7 11,7 20,9 9,5 48,3 34,9 34,8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 130 14,8 3,8 2,8 12,8 20,9 9 9,8 19,3 29,1 50,1 59,9 116,5 174,7 224,2 359,4 528,4 529,3 331,4 244,1 243,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 71 14,8 11,4 5,7 0 3,5 24,1 34,4 41,1 45,8 37,1 53 59,4 55,7 79,9 129,2 164,2 195,5 407,3 372 486,8 801,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,6 0 0 0 0 17,4 57,3 78,6 45,9 45,8 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 18,8 1 770,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,3 354,1 11,4 2,8 3,2 0 0 0 2,4 0 5,6 0 0 0 0 2,3 14,9 4,8 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 43,6 44,3 15,2 5,7 19,1 10,4 6 9,8 9,7 10,4 14,8 20,7 28,5 20,3 82,1 65,8 128,4 152,6 200,2 267,3 556,3 200,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 220,6 14,8 34,2 8,5 41,5 177,6 111,6 76,1 82,1 91,5 102 133,6 111,8 146,8 266,3 286,6 456,7 710,5 1 208,1 1 976,1 2 364,4 2 404,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 53,2 959,1 3,8 8,5 0 3,5 9 14,7 16,9 6,2 13 20,7 30,9 25,3 42,2 101 140,3 224,1 138,1 279 382,5 200,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 376,5 3 629,9 212,7 116,5 194,6 452,7 389,1 338,9 439,5 451,3 519,2 796,8 944 1 275,9 1 848,9 2 762,8 3 862,7 4 768,7 6 006,2 7 404,4 7 823,4 7 214,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)