8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 252 0 5 3 3 1 6 2 2 3 3 6 11 16 12 31 32 36 41 23 14 2
II. Novotvary 562 0 1 1 4 1 1 3 3 4 15 9 31 44 108 87 85 69 58 32 6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 66 2 2 1 0 0 0 0 1 2 0 4 5 2 4 5 4 8 5 13 8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 272 1 3 3 0 0 0 0 2 3 3 5 6 11 28 24 44 37 41 38 21 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 297 0 0 1 2 13 17 14 16 23 26 28 14 21 35 10 20 23 16 13 5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 303 3 1 4 2 3 1 3 4 9 12 8 12 26 40 38 22 45 34 30 6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 2 4 3 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 950 1 0 1 0 3 2 8 6 31 40 71 91 194 307 403 477 432 461 305 104 13
X. Nemoci dýchací soustavy 493 7 10 0 4 3 2 2 3 1 4 8 17 27 46 68 69 55 73 69 22 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 429 4 2 1 1 0 3 2 6 5 8 15 16 20 39 49 54 58 68 55 18 5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 101 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 4 3 8 4 7 20 7 22 13 6 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 679 2 2 2 0 0 4 7 10 19 19 20 23 29 71 106 109 104 92 46 14 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 373 0 2 0 0 0 2 5 7 9 8 9 15 23 27 34 44 46 47 69 25 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 61 0 0 0 0 5 12 18 13 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 344 4 13 7 3 2 3 2 5 6 11 10 7 15 20 28 40 50 45 58 14 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 198 0 13 7 11 25 53 44 47 53 54 64 64 131 137 152 204 253 402 326 143 15
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 260 43 0 1 0 2 3 5 7 3 2 11 8 11 27 26 36 24 33 11 6 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9 777 181 56 32 30 58 109 116 133 183 210 272 324 579 908 1 072 1 264 1 251 1 441 1 102 412 44
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 10 3 9 5 3 4 2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 4 3 2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 3 3 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 98 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 3 17 18 9 23 14 7 1
X. Nemoci dýchací soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 4 1 2 1 2 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 3 0 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6 8 9 2 4 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 2 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2 5 7 5 13 9 2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 201 0 0 0 0 0 2 1 1 1 3 5 4 4 14 22 23 32 51 30 8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 514 0 0 0 0 1 2 1 2 2 4 11 13 14 35 65 76 76 113 70 27 2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 139 0 0 0 1 4 9 11 12 21 10 12 10 14 11 3 7 4 8 2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 141 0 0 0 1 4 9 11 12 21 10 12 10 14 12 3 7 4 8 2 1 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
II. Novotvary 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 2 2 4 3 2 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 32 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 4 4 2 4 7 4 1 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 263 0 5 3 3 1 6 2 2 3 3 6 11 16 12 35 34 40 41 23 15 2
péče celkem II. Novotvary 603 0 1 1 4 1 1 3 3 4 15 9 34 45 118 90 94 75 61 36 8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 71 2 2 1 0 0 0 0 1 2 0 4 5 2 4 6 4 10 7 13 8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 288 1 3 3 0 0 0 0 2 4 4 5 7 11 29 24 47 41 44 40 21 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 440 0 0 1 3 17 26 25 28 44 36 40 24 36 47 14 28 27 24 15 5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 318 3 1 4 2 3 1 3 4 9 12 9 13 26 41 38 26 48 37 31 7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 2 4 3 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 050 1 0 1 0 3 2 8 7 31 40 72 94 195 311 420 495 442 484 319 111 14
X. Nemoci dýchací soustavy 520 7 10 0 4 3 2 2 3 2 4 8 18 31 48 70 74 59 75 74 23 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 443 4 2 1 1 0 3 2 6 5 8 17 17 20 40 53 55 60 69 57 18 5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 110 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 4 3 10 4 8 20 9 25 13 7 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 716 2 2 2 0 0 4 7 10 19 19 20 23 30 72 111 115 112 101 48 18 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 378 0 2 0 0 0 2 5 7 10 8 9 15 23 28 34 45 46 49 69 25 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 61 0 0 0 0 5 12 18 13 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 357 4 13 7 3 3 3 2 5 6 11 10 9 15 22 30 40 51 47 60 15 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 247 0 13 7 11 25 53 44 47 53 54 66 64 135 139 157 211 258 415 335 145 15
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 461 43 0 1 0 2 5 6 8 4 5 16 12 15 41 48 59 56 84 41 14 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 10 464 181 56 32 31 63 120 128 147 208 224 296 350 611 959 1 142 1 351 1 338 1 566 1 175 440 46
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 39,6 0 18,6 8,8 10,4 3,4 15,4 4,8 4,5 5,6 6,2 14,4 27,2 35,9 26,6 76,2 114,7 188,7 276,1 298,9 556,2 662,3
II. Novotvary 88,2 0 3,7 2,9 13,8 3,4 2,6 7,3 6,8 7,5 31,1 21,6 76,8 98,9 239,3 213,9 304,7 361,7 390,6 415,9 238,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10,4 31,2 7,4 2,9 0 0 0 0 2,3 3,7 0 9,6 12,4 4,5 8,9 12,3 14,3 41,9 33,7 168,9 317,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 42,7 15,6 11,1 8,8 0 0 0 0 4,5 5,6 6,2 12 14,9 24,7 62 59 157,7 193,9 276,1 493,8 834,3 662,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 46,6 0 0 2,9 6,9 44,2 43,5 33,9 36,2 42,8 53,9 67,2 34,7 47,2 77,6 24,6 71,7 120,6 107,7 168,9 198,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 47,6 46,9 3,7 11,7 6,9 10,2 2,6 7,3 9 16,8 24,9 19,2 29,7 58,4 88,6 93,4 78,9 235,9 229 389,9 238,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,8 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,5 7,2 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,7 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 2,5 2,2 4,4 4,9 7,2 21 20,2 13 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 463,2 15,6 0 2,9 0 10,2 5,1 19,4 13,6 57,7 82,9 170,5 225,4 435,9 680,3 991 1 710,0 2 264,4 3 104,4 3 963,6 4 131,9 4 304,6
X. Nemoci dýchací soustavy 77,4 109,3 37,1 0 13,8 10,2 5,1 4,8 6,8 1,9 8,3 19,2 42,1 60,7 101,9 167,2 247,4 288,3 491,6 896,7 874,1 993,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 67,4 62,5 7,4 2,9 3,5 0 7,7 4,8 13,6 9,3 16,6 36 39,6 44,9 86,4 120,5 193,6 304 457,9 714,7 715,1 1 655,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 15,9 0 3,7 0 0 0 0 0 2,3 1,9 6,2 9,6 7,4 18 8,9 17,2 71,7 36,7 148,1 168,9 238,4 331,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 106,6 31,2 7,4 5,9 0 0 10,2 17 22,6 35,4 39,4 48 57 65,2 157,3 260,7 390,8 545,1 619,5 597,8 556,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 58,6 0 7,4 0 0 0 5,1 12,1 15,8 16,8 16,6 21,6 37,1 51,7 59,8 83,6 157,7 241,1 316,5 896,7 993,2 331,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 9,6 0 0 0 0 17 30,7 43,6 29,4 20,5 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 17 1 686,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 93,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 54 62,5 48,2 20,5 10,4 6,8 7,7 4,8 11,3 11,2 22,8 24 17,3 33,7 44,3 68,9 143,4 262,1 303 753,7 556,2 331,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 345,1 0 48,2 20,5 38 85 135,7 106,7 106,3 98,7 111,9 153,7 158,5 294,3 303,6 373,8 731,3 1 326,1 2 707,1 4 236,5 5 681,4 4 966,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 40,8 671,6 0 2,9 0 6,8 7,7 12,1 15,8 5,6 4,1 26,4 19,8 24,7 59,8 63,9 129,1 125,8 222,2 142,9 238,4 331,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 535,1 2 826,8 207,8 93,9 103,6 197,3 279 281,2 300,9 340,9 435,2 653 802,4 1 300,9 2 012,0 2 636,0 4 531,4 6 557,3 9 703,7 14 321,0 16 368,7 14 569,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,8 7,2 10,5 0 0 39,7 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2,2 22,2 7,4 32,3 26,2 20,2 52 79,5 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 10,5 6,7 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 2,5 0 2,2 0 10,8 21 20,2 26 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,2 2,5 3,6 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,5 0 0 0 14,3 15,7 20,2 13 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 15,4 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 2,4 7,4 2,2 6,6 41,8 64,5 47,2 154,9 181,9 278,1 331,1
X. Nemoci dýchací soustavy 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 5,2 0 52 39,7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 2,5 0 2,2 9,8 3,6 10,5 6,7 26 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 2,5 0 10,5 20,2 0 39,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,2 12,3 21,5 41,9 60,6 26 158,9 331,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 2,2 0 3,6 0 13,5 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,6 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,2 4,9 0 5,2 6,7 26 39,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 9 4,4 12,3 25,1 26,2 87,5 117 79,5 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 31,6 0 0 0 0 0 5,1 2,4 2,3 1,9 6,2 12 9,9 9 31 54,1 82,5 167,7 343,4 389,9 317,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 80,7 0 0 0 0 3,4 5,1 2,4 4,5 3,7 8,3 26,4 32,2 31,5 77,6 159,8 272,5 398,4 760,9 909,7 1 072,7 662,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 21,8 0 0 0 3,5 13,6 23 26,7 27,1 39,1 20,7 28,8 24,8 31,5 24,4 7,4 25,1 21 53,9 26 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 39,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 22,1 0 0 0 3,5 13,6 23 26,7 27,1 39,1 20,7 28,8 24,8 31,5 26,6 7,4 25,1 21 53,9 26 39,7 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5 0 0 0 0
II. Novotvary 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 5,2 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 2,5 9 4,4 4,9 14,3 15,7 13,5 13 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,2 0 0 0 6,7 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 2,4 7,4 9 8,9 4,9 14,3 36,7 26,9 13 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 41,3 0 18,6 8,8 10,4 3,4 15,4 4,8 4,5 5,6 6,2 14,4 27,2 35,9 26,6 86,1 121,9 209,7 276,1 298,9 595,9 662,3
péče celkem II. Novotvary 94,7 0 3,7 2,9 13,8 3,4 2,6 7,3 6,8 7,5 31,1 21,6 84,2 101,1 261,5 221,3 337 393,1 410,8 467,8 317,8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11,1 31,2 7,4 2,9 0 0 0 0 2,3 3,7 0 9,6 12,4 4,5 8,9 14,8 14,3 52,4 47,1 168,9 317,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 45,2 15,6 11,1 8,8 0 0 0 0 4,5 7,5 8,3 12 17,3 24,7 64,3 59 168,5 214,9 296,3 519,8 834,3 662,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 69,1 0 0 2,9 10,4 57,8 66,6 60,6 63,3 82 74,6 96 59,4 80,9 104,1 34,4 100,4 141,5 161,6 194,9 198,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 49,9 46,9 3,7 11,7 6,9 10,2 2,6 7,3 9 16,8 24,9 21,6 32,2 58,4 90,9 93,4 93,2 251,6 249,2 402,9 278,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,8 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,5 7,2 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,7 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 2,5 2,2 4,4 4,9 7,2 21 20,2 13 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 478,9 15,6 0 2,9 0 10,2 5,1 19,4 15,8 57,7 82,9 172,9 232,8 438,1 689,1 1 032,8 1 774,6 2 316,8 3 259,3 4 145,5 4 410,0 4 635,8
X. Nemoci dýchací soustavy 81,6 109,3 37,1 0 13,8 10,2 5,1 4,8 6,8 3,7 8,3 19,2 44,6 69,6 106,4 172,1 265,3 309,3 505,1 961,7 913,8 993,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 69,6 62,5 7,4 2,9 3,5 0 7,7 4,8 13,6 9,3 16,6 40,8 42,1 44,9 88,6 130,3 197,2 314,5 464,6 740,7 715,1 1 655,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17,3 0 3,7 0 0 0 0 0 2,3 1,9 6,2 9,6 7,4 22,5 8,9 19,7 71,7 47,2 168,4 168,9 278,1 331,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 112,4 31,2 7,4 5,9 0 0 10,2 17 22,6 35,4 39,4 48 57 67,4 159,5 272,9 412,3 587,1 680,1 623,8 715,1 331,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 59,3 0 7,4 0 0 0 5,1 12,1 15,8 18,6 16,6 21,6 37,1 51,7 62 83,6 161,3 241,1 330 896,7 993,2 331,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 9,6 0 0 0 0 17 30,7 43,6 29,4 20,5 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 17 1 686,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,3 93,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 56,1 62,5 48,2 20,5 10,4 10,2 7,7 4,8 11,3 11,2 22,8 24 22,3 33,7 48,7 73,8 143,4 267,3 316,5 779,7 595,9 331,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 352,8 0 48,2 20,5 38 85 135,7 106,7 106,3 98,7 111,9 158,5 158,5 303,3 308 386,1 756,4 1 352,3 2 794,6 4 353,5 5 760,8 4 966,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 72,4 671,6 0 2,9 0 6,8 12,8 14,5 18,1 7,5 10,4 38,4 29,7 33,7 90,9 118 211,5 293,5 565,7 532,8 556,2 331,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 642,9 2 826,8 207,8 93,9 107 214,3 307,2 310,3 332,5 387,5 464,2 710,7 866,8 1 372,8 2 125,0 2 808,2 4 843,3 7 013,3 10 545,5 15 269,7 17 481,1 15 231,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)