8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 157 5 3 3 0 2 2 2 3 3 3 5 10 5 12 15 24 21 15 16 8 0
II. Novotvary 385 1 1 2 1 3 5 5 5 4 10 15 19 27 53 65 66 49 25 23 5 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 48 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 6 9 6 12 5 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 139 1 0 2 1 1 1 2 1 2 0 0 0 8 9 11 17 20 23 27 12 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 279 0 0 0 5 17 25 23 20 20 20 15 17 23 15 19 13 14 16 11 4 2
VI. Nemoci nervové soustavy 278 1 6 5 3 6 4 1 3 9 10 9 16 15 41 38 31 26 29 20 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 622 0 1 4 1 3 1 8 5 22 32 50 75 96 157 255 267 259 174 150 56 6
X. Nemoci dýchací soustavy 361 9 1 0 0 2 4 3 2 4 6 4 9 11 32 55 65 49 48 43 11 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 289 4 4 5 2 3 6 2 7 5 11 11 10 16 28 33 41 26 34 28 12 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 37 0 1 0 0 0 4 0 1 1 1 0 2 6 4 7 4 1 1 2 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 655 1 2 6 4 0 4 5 2 1 10 26 31 56 84 111 139 88 56 17 10 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 233 2 1 0 1 1 2 6 8 3 9 6 10 8 10 21 29 34 43 29 9 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 60 0 0 0 0 3 5 18 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 38 19 13 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 152 4 1 1 3 2 4 1 6 1 6 3 3 3 17 21 27 14 16 14 4 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 186 2 6 6 5 26 14 25 20 28 24 37 40 40 65 109 122 148 170 183 98 18
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 459 45 0 1 0 4 1 3 1 3 4 9 22 27 53 67 87 67 38 22 2 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 437 142 40 37 30 73 82 104 100 124 146 191 266 343 582 837 942 826 701 591 241 39
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 2 3 5 3 2 2 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 1 5 3 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 2 1 2 3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 4 7 1 9 1 3 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 17 20 23 25 20 8 1
X. Nemoci dýchací soustavy 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 6 5 2 3 2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 0 0 3 2 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 3 2 1 4 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 6 7 14 17 24 27 12 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 18 18 22 57 60 69 64 66 26 5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 146 0 0 0 1 1 18 14 17 16 10 10 8 7 12 14 11 2 2 3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 4 3 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 159 0 0 0 1 1 18 14 17 16 10 10 9 8 14 14 12 6 5 4 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
II. Novotvary 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 3 8 4 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 13 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 2 0 2 2 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 6 5 2 4 0
X. Nemoci dýchací soustavy 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 2 5 2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 3 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 111 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 4 11 12 14 20 23 13 6 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 160 5 3 3 0 2 2 2 3 3 3 5 10 6 13 15 24 22 15 16 8 0
péče celkem II. Novotvary 438 1 1 2 1 3 5 5 5 4 10 15 27 30 57 70 77 55 35 29 5 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 50 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 6 9 6 13 5 3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 156 1 0 2 1 1 1 2 1 2 0 0 0 11 11 13 18 25 26 28 12 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 444 0 0 0 6 18 43 37 38 36 30 25 28 33 29 35 26 17 20 17 4 2
VI. Nemoci nervové soustavy 335 1 7 5 3 6 4 1 3 10 11 11 18 20 49 47 33 41 35 24 6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 772 0 1 4 1 3 1 8 5 22 32 50 76 100 166 273 291 288 204 172 68 7
X. Nemoci dýchací soustavy 397 9 1 1 0 2 4 3 2 4 6 4 9 12 34 65 73 55 51 46 13 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 303 4 4 5 2 3 6 2 7 5 11 11 11 17 28 39 41 26 37 30 13 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 45 0 1 0 0 0 4 0 1 1 1 0 3 7 4 9 6 2 2 2 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 676 1 2 6 4 0 4 5 2 1 10 27 33 56 85 113 142 92 58 23 10 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 238 2 1 0 1 1 2 6 8 3 9 6 11 8 10 21 31 36 43 29 9 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 60 0 0 0 0 3 5 18 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 38 19 13 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 162 4 1 1 3 2 4 1 6 1 6 3 3 3 17 22 30 18 16 15 5 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 316 2 6 6 5 26 14 25 20 28 25 40 41 41 71 117 137 167 196 215 112 22
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 469 45 0 1 0 4 1 3 1 3 4 9 23 27 53 71 89 67 41 22 2 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 118 142 41 38 31 74 100 118 118 141 158 207 295 373 629 920 1 028 921 793 674 273 44
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 28,5 88,8 13,6 10 0 8 7 5,8 8,6 7,5 6,4 13,3 28,2 15,6 31,2 39,3 77,7 110,5 115,8 193 281,2 0
II. Novotvary 69,9 17,8 4,5 6,7 3,7 12 17,4 14,5 14,3 10 21,4 39,8 53,5 84 137,9 170,1 213,6 257,8 193 277,4 175,7 200,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8,7 0 0 3,3 7,4 0 0 0 0 0 0 2,7 0 6,2 5,2 15,7 29,1 31,6 92,6 60,3 70,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 25,2 17,8 0 6,7 3,7 4 3,5 5,8 2,9 5 0 0 0 24,9 23,4 28,8 55 105,2 177,6 325,7 421,8 200,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 50,6 0 0 0 18,6 68,2 87,1 66,9 57,3 49,9 42,8 39,8 47,9 71,5 39 49,7 42,1 73,7 123,5 132,7 140,6 401,6
VI. Nemoci nervové soustavy 50,5 17,8 27,3 16,7 11,1 24,1 13,9 2,9 8,6 22,5 21,4 23,9 45,1 46,7 106,6 99,5 100,3 136,8 223,9 241,2 175,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 10,5 0 12,1 35,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 3,2 5,3 7,7 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 294,5 0 4,5 13,3 3,7 12 3,5 23,3 14,3 54,9 68,4 132,6 211,2 298,6 408,4 667,5 864,1 1 362,9 1 343,4 1 809,2 1 968,4 1 204,8
X. Nemoci dýchací soustavy 65,5 159,9 4,5 0 0 8 13,9 8,7 5,7 10 12,8 10,6 25,3 34,2 83,2 144 210,4 257,8 370,6 518,6 386,6 602,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 52,5 71,1 18,2 16,7 7,4 12 20,9 5,8 20,1 12,5 23,5 29,2 28,2 49,8 72,8 86,4 132,7 136,8 262,5 337,7 421,8 200,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,7 0 4,5 0 0 0 13,9 0 2,9 2,5 2,1 0 5,6 18,7 10,4 18,3 12,9 5,3 7,7 24,1 70,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 118,9 17,8 9,1 20 14,8 0 13,9 14,5 5,7 2,5 21,4 69 87,3 174,2 218,5 290,6 449,9 463,1 432,4 205 351,5 401,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 42,3 35,5 4,5 0 3,7 4 7 17,5 22,9 7,5 19,2 15,9 28,2 24,9 26 55 93,9 178,9 332 349,8 316,3 200,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 10,9 0 0 0 0 12 17,4 52,4 45,9 44,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8,7 852,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,9 337,5 59,1 3,3 7,4 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 27,6 71,1 4,5 3,3 11,1 8 13,9 2,9 17,2 2,5 12,8 8 8,4 9,3 44,2 55 87,4 73,7 123,5 168,9 140,6 200,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 215,3 35,5 27,3 20 18,6 104,3 48,8 72,7 57,3 69,9 51,3 98,1 112,6 124,4 169,1 285,3 394,8 778,8 1 312,5 2 207,2 3 444,6 3 614,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 83,3 799,4 0 3,3 0 16 3,5 8,7 2,9 7,5 8,6 23,9 62 84 137,9 175,4 281,6 352,6 293,4 265,3 70,3 602,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 168,6 2 522,7 181,8 123,3 111,3 292,7 285,7 302,6 286,6 309,4 312,1 506,7 749,1 1 066,9 1 513,8 2 190,9 3 048,6 4 346,5 5 412,3 7 128,2 8 471,0 7 831,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,5 9,3 5,2 7,9 16,2 15,8 15,4 24,1 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,3 5,2 5,2 3,2 26,3 23,2 12,1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,4 6,2 2,6 5,2 6,5 5,3 15,4 36,2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 2,8 6,2 10,4 18,3 3,2 47,4 7,7 36,2 35,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 22,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 12,4 15,6 44,5 64,7 121 193 241,2 281,2 200,8
X. Nemoci dýchací soustavy 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 23,6 19,4 26,3 15,4 36,2 70,3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 3,1 0 13,1 0 0 23,2 24,1 35,1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 3,1 0 5,2 6,5 5,3 7,7 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 5,6 0 0 5,2 9,7 10,5 7,7 48,2 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 6,5 10,5 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,7 5,3 0 12,1 35,1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 5,3 0 3,1 15,6 18,3 45,3 89,5 185,3 325,7 421,8 803,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3,2 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 74,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 13,3 50,7 56 57,2 149,2 194,2 363,1 494,1 796 913,9 1 004,0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 26,5 0 0 0 3,7 4 62,7 40,7 48,7 39,9 21,4 26,5 22,5 21,8 31,2 36,6 35,6 10,5 15,4 36,2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 3,1 5,2 0 3,2 21 23,2 12,1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 28,9 0 0 0 3,7 4 62,7 40,7 48,7 39,9 21,4 26,5 25,3 24,9 36,4 36,6 38,8 31,6 38,6 48,2 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 5,3 0 0 0 0
II. Novotvary 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 5,2 19,4 15,8 61,8 48,2 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 3,1 2,6 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,4 0 4,5 0 0 0 0 0 0 2,5 2,1 0 0 6,2 5,2 5,2 0 10,5 15,4 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,8 2,6 12,9 31,6 38,6 24,1 140,6 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1,5 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 2,6 6,5 5,3 7,7 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 10,5 7,7 24,1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 15,8 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 2,8 0 0 2,6 3,2 10,5 15,4 60,3 70,3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 7,9 3,2 0 23,2 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 20,2 0 4,5 3,3 0 0 0 0 2,9 2,5 2,1 2,7 5,6 12,4 28,6 31,4 45,3 105,2 177,6 156,8 210,9 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 29 88,8 13,6 10 0 8 7 5,8 8,6 7,5 6,4 13,3 28,2 18,7 33,8 39,3 77,7 115,8 115,8 193 281,2 0
péče celkem II. Novotvary 79,5 17,8 4,5 6,7 3,7 12 17,4 14,5 14,3 10 21,4 39,8 76 93,3 148,3 183,2 249,2 289,4 270,2 349,8 175,7 200,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9,1 0 0 3,3 7,4 0 0 0 0 0 0 2,7 0 6,2 5,2 15,7 29,1 31,6 100,4 60,3 105,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 28,3 17,8 0 6,7 3,7 4 3,5 5,8 2,9 5 0 0 0 34,2 28,6 34 58,3 131,6 200,7 337,7 421,8 200,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 80,6 0 0 0 22,3 72,2 149,8 107,6 108,9 89,8 64,1 66,3 78,8 102,7 75,4 91,6 84,1 89,5 154,4 205 140,6 401,6
VI. Nemoci nervové soustavy 60,8 17,8 31,8 16,7 11,1 24,1 13,9 2,9 8,6 25 23,5 29,2 50,7 62,2 127,5 123 106,8 215,7 270,2 289,5 210,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 10,5 0 12,1 35,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 3,2 5,3 7,7 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 321,7 0 4,5 13,3 3,7 12 3,5 23,3 14,3 54,9 68,4 132,6 214 311,1 431,8 714,6 941,8 1 515,5 1 575,0 2 074,5 2 390,2 1 405,6
X. Nemoci dýchací soustavy 72,1 159,9 4,5 3,3 0 8 13,9 8,7 5,7 10 12,8 10,6 25,3 37,3 88,4 170,1 236,3 289,4 393,8 554,8 456,9 602,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 55 71,1 18,2 16,7 7,4 12 20,9 5,8 20,1 12,5 23,5 29,2 31 52,9 72,8 102,1 132,7 136,8 285,7 361,8 456,9 200,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,2 0 4,5 0 0 0 13,9 0 2,9 2,5 2,1 0 8,4 21,8 10,4 23,6 19,4 10,5 15,4 24,1 70,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 122,7 17,8 9,1 20 14,8 0 13,9 14,5 5,7 2,5 21,4 71,6 92,9 174,2 221,1 295,8 459,6 484,1 447,8 277,4 351,5 401,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 43,2 35,5 4,5 0 3,7 4 7 17,5 22,9 7,5 19,2 15,9 31 24,9 26 55 100,3 189,4 332 349,8 316,3 200,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 10,9 0 0 0 0 12 17,4 52,4 45,9 44,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8,7 852,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,9 337,5 59,1 3,3 7,4 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 29,4 71,1 4,5 3,3 11,1 8 13,9 2,9 17,2 2,5 12,8 8 8,4 9,3 44,2 57,6 97,1 94,7 123,5 180,9 175,7 200,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 238,9 35,5 27,3 20 18,6 104,3 48,8 72,7 57,3 69,9 53,4 106,1 115,5 127,5 184,7 306,3 443,4 878,8 1 513,3 2 593,2 3 936,7 4 417,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 85,1 799,4 0 3,3 0 16 3,5 8,7 2,9 7,5 8,6 23,9 64,8 84 137,9 185,8 288 352,6 316,6 265,3 70,3 602,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 292,2 2 522,7 186,3 126,6 115 296,7 348,5 343,3 338,2 351,8 337,8 549,1 830,7 1 160,3 1 636,1 2 408,2 3 327,0 4 846,3 6 122,6 8 129,3 9 595,8 8 835,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)