8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 169 0 5 4 0 2 8 1 2 4 7 4 3 11 13 18 17 26 21 15 8 0
II. Novotvary 440 0 2 6 5 5 4 2 6 9 12 13 16 32 46 75 73 52 44 33 5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 49 1 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 3 7 5 9 7 6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 147 1 2 0 1 1 1 0 3 1 2 1 3 4 7 13 16 30 24 22 14 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 268 0 0 0 4 13 9 12 29 19 20 21 30 18 7 12 18 15 15 18 8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 293 2 5 12 6 5 0 8 7 10 8 8 17 8 29 27 39 44 33 14 10 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 9 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 772 0 0 1 0 1 3 5 8 13 37 50 91 117 188 272 310 236 218 149 63 10
X. Nemoci dýchací soustavy 364 3 3 3 2 4 1 0 3 7 6 9 7 23 33 58 44 56 52 27 21 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 258 1 1 5 3 4 3 2 4 6 7 6 8 24 17 31 24 24 38 34 14 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 32 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 1 1 2 5 1 1 5 1 4 4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 690 0 0 1 2 2 1 1 3 13 13 21 39 55 83 136 142 100 46 22 9 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 250 0 1 0 0 6 2 2 2 4 11 3 9 13 18 29 35 29 37 36 9 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 56 0 0 0 0 0 6 29 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 41 30 1 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 170 5 3 1 0 2 0 5 2 2 3 8 7 8 13 19 23 25 26 13 4 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 263 1 7 6 11 4 23 18 25 23 32 33 42 51 83 112 113 143 236 175 114 11
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 487 47 1 0 2 1 3 2 5 10 3 10 27 31 59 75 69 41 58 34 8 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 804 129 36 45 38 52 66 87 118 128 164 190 301 401 607 881 933 832 859 605 298 34
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 1 9 2 4 4 8 6 2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 5 8 5 3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 5 5 3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 3 4 5 2 8 2 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 190 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 1 3 9 25 34 27 28 40 15 2
X. Nemoci dýchací soustavy 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 2 3 7 1 3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 5 5 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 3 3 8 4 1 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 54 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 3 6 8 2 8 10 8 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 4 4 4 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 7 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 180 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 10 12 20 29 50 35 16 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 4 2 7 4 5 3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 688 0 0 0 0 0 2 1 4 3 4 8 16 14 51 70 81 107 147 122 54 4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 135 0 0 0 1 6 7 12 15 13 12 6 9 11 7 7 5 7 6 6 5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 145 0 0 0 1 6 7 12 15 13 12 6 9 12 7 8 6 8 10 8 5 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
II. Novotvary 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0 1 1 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 1 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 17 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 4 1 0 5 3 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 6 3 1 4 0
X. Nemoci dýchací soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5 3 6 2 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 0 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4 0 2 1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 109 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 4 13 17 16 21 20 4 7 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 173 0 5 4 0 2 8 1 2 4 7 4 3 11 14 19 17 26 23 15 8 0
péče celkem II. Novotvary 493 0 2 6 5 5 4 2 6 9 15 14 22 34 56 80 77 57 53 39 7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 52 1 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 3 7 6 11 7 6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 176 1 2 0 1 1 1 0 3 1 2 1 3 5 8 17 18 35 32 27 17 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 429 0 0 0 5 19 16 24 44 32 32 27 39 30 16 21 27 27 28 28 14 0
VI. Nemoci nervové soustavy 353 2 5 12 6 5 0 10 8 11 8 12 19 9 36 33 45 52 48 18 13 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 9 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 1 0 2 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 987 0 0 1 0 1 3 5 10 13 37 54 92 122 200 300 347 269 249 190 82 12
X. Nemoci dýchací soustavy 391 3 3 3 2 4 1 0 3 7 6 9 8 23 38 61 47 59 59 28 25 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 278 1 1 5 3 4 3 2 4 6 7 6 8 24 20 32 26 26 43 39 16 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 57 0 0 1 0 1 4 0 2 0 1 1 2 4 5 4 4 13 5 5 5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 766 0 0 1 2 2 1 2 3 14 14 21 42 58 93 149 147 114 58 31 13 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 271 0 1 0 0 6 2 2 2 4 12 3 9 13 19 31 37 34 42 40 10 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 56 0 0 0 0 0 6 29 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 41 30 1 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 187 5 3 1 0 2 0 5 2 2 3 8 7 8 13 20 26 27 29 20 5 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 452 1 7 6 11 4 23 18 26 24 32 33 44 53 93 125 134 174 290 210 131 13
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 528 47 1 0 2 1 3 2 6 10 3 10 29 33 61 81 75 48 64 40 11 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 746 129 36 45 39 58 75 102 138 144 181 205 328 431 678 976 1 036 968 1 036 739 364 38
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 30,7 0 22,8 13,1 0 8 26,3 2,9 5,7 9,4 15,3 11 8,5 33 33,2 46,8 59,4 143,7 159,5 184,3 292,9 0
II. Novotvary 79,8 0 9,1 19,7 19,3 19,9 13,1 5,8 17 21,2 26,2 35,6 45,5 96 117,3 195,1 254,9 287,4 334,2 405,4 183,1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8,9 17,9 18,3 3,3 3,9 0 0 0 2,8 0 0 0 0 3 7,7 7,8 24,4 27,6 68,4 86 219,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 26,7 17,9 9,1 0 3,9 4 3,3 0 8,5 2,4 4,4 2,7 8,5 12 17,9 33,8 55,9 165,8 182,3 270,2 512,6 243,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 48,6 0 0 0 15,4 51,9 29,5 34,7 82,2 44,8 43,7 57,6 85,4 54 17,9 31,2 62,9 82,9 113,9 221,1 292,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 53,2 35,9 22,8 39,3 23,2 19,9 0 23,1 19,8 23,6 17,5 21,9 48,4 24 74 70,2 136,2 243,2 250,6 172 366,2 243,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 35,9 0 0 3,9 4 0 0 0 2,4 0 0 0 0 2,6 0 0 5,5 0 12,3 36,6 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,8 0 4,6 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,7 2,8 3 5,1 0 3,5 0 7,6 12,3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 321,5 0 0 3,3 0 4 9,8 14,5 22,7 30,7 80,9 137,1 259 350,8 479,4 707,6 1 082,6 1 304,3 1 655,7 1 830,2 2 306,8 2 433,1
X. Nemoci dýchací soustavy 66 53,8 13,7 9,8 7,7 16 3,3 0 8,5 16,5 13,1 24,7 19,9 69 84,2 150,9 153,7 309,5 394,9 331,7 768,9 486,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 46,8 17,9 4,6 16,4 11,6 16 9,8 5,8 11,3 14,2 15,3 16,5 22,8 72 43,4 80,6 83,8 132,6 288,6 417,6 512,6 486,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,8 0 0 3,3 0 4 6,6 0 5,7 0 2,2 2,7 2,8 6 12,8 2,6 3,5 27,6 7,6 49,1 146,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 125,2 0 0 3,3 7,7 8 3,3 2,9 8,5 30,7 28,4 57,6 111 164,9 211,7 353,8 495,9 552,7 349,4 270,2 329,5 243,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 45,4 0 4,6 0 0 23,9 6,6 5,8 5,7 9,4 24 8,2 25,6 39 45,9 75,4 122,2 160,3 281 442,2 329,5 973,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 10,2 0 0 0 0 0 19,7 83,9 42,5 14,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6,5 646,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7,4 538,4 4,6 13,1 0 0 0 0 2,8 0 2,2 2,7 0 6 0 0 3,5 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 30,8 89,7 13,7 3,3 0 8 0 14,5 5,7 4,7 6,6 21,9 19,9 24 33,2 49,4 80,3 138,2 197,5 159,7 146,5 243,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 229,1 17,9 32 19,7 42,5 16 75,5 52,1 70,9 54,3 70 90,5 119,6 152,9 211,7 291,3 394,6 790,3 1 792,4 2 149,6 4 174,3 2 676,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 88,4 843,5 4,6 0 7,7 4 9,8 5,8 14,2 23,6 6,6 27,4 76,9 93 150,5 195,1 241 226,6 440,5 417,6 292,9 243,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 234,4 2 315,1 164,3 147,4 146,7 207,4 216,7 251,7 334,5 302 358,5 521 856,8 1 202,5 1 547,9 2 291,8 3 258,1 4 598,2 6 523,9 7 431,5 10 911,8 8 272,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,6 0 0 7,6 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 2,7 17,1 3 23 5,2 14 22,1 60,8 73,7 73,2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 15,2 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,6 7,8 7 27,6 60,8 61,4 109,8 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,6 5,2 3,5 27,6 38 36,9 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 8,2 5,7 0 7,7 10,4 17,5 11,1 60,8 24,6 109,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 34,5 0 0 0 0 0 0 0 5,7 0 0 11 2,8 9 23 65 118,7 149,2 212,7 491,3 549,2 486,6
X. Nemoci dýchací soustavy 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 12,8 7,8 7 16,6 53,2 12,3 109,8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 2,6 7 11,1 38 61,4 73,2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,5 0 0 0 0 0 6,6 0 0 0 0 0 2,8 6 0 7,8 10,5 44,2 30,4 12,3 36,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9,8 0 0 0 0 0 0 2,9 0 2,4 2,2 0 5,7 9 15,3 20,8 7 44,2 75,9 98,3 146,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 2,6 5,2 7 22,1 30,4 49,1 36,6 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11,1 15,2 86 36,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 32,7 0 0 0 0 0 0 0 2,8 2,4 0 0 5,7 6 25,5 31,2 69,8 160,3 379,7 429,9 585,9 486,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,4 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 2,8 3 5,1 10,4 7 38,7 30,4 61,4 109,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 124,8 0 0 0 0 0 6,6 2,9 11,3 7,1 8,7 21,9 45,5 42 130,1 182,1 282,9 591,4 1 116,4 1 498,6 1 977,3 973,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 24,5 0 0 0 3,9 23,9 23 34,7 42,5 30,7 26,2 16,5 25,6 33 17,9 18,2 17,5 38,7 45,6 73,7 183,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2,6 3,5 5,5 30,4 24,6 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 26,3 0 0 0 3,9 23,9 23 34,7 42,5 30,7 26,2 16,5 25,6 36 17,9 20,8 21 44,2 75,9 98,3 183,1 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 0 0 0
II. Novotvary 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 3 2,6 7,8 0 5,5 7,6 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 10,5 0 15,2 12,3 36,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3,1 0 0 0 0 0 0 5,8 2,8 0 0 2,7 0 0 10,2 2,6 0 27,6 22,8 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7,7 7,8 10,5 33,2 22,8 12,3 146,5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 36,6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 10,2 13 10,5 33,2 15,2 12,3 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 7,6 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3,5 0 7,6 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3,5 11,1 30,4 0 36,6 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 3 0 5,2 14 0 15,2 12,3 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 19,8 0 0 0 0 0 0 5,8 2,8 0 2,2 2,7 5,7 12 33,2 44,2 55,9 116,1 151,9 49,1 256,3 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 31,4 0 22,8 13,1 0 8 26,3 2,9 5,7 9,4 15,3 11 8,5 33 35,7 49,4 59,4 143,7 174,7 184,3 292,9 0
péče celkem II. Novotvary 89,4 0 9,1 19,7 19,3 19,9 13,1 5,8 17 21,2 32,8 38,4 62,6 102 142,8 208,1 268,9 315 402,5 479,1 256,3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9,4 17,9 18,3 3,3 3,9 0 0 0 2,8 0 0 0 0 3 7,7 7,8 24,4 33,2 83,5 86 219,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 31,9 17,9 9,1 0 3,9 4 3,3 0 8,5 2,4 4,4 2,7 8,5 15 20,4 44,2 62,9 193,4 243 331,7 622,5 243,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 77,8 0 0 0 19,3 75,8 52,5 69,4 124,7 75,5 70 74 111 90 40,8 54,6 94,3 149,2 212,7 343,9 512,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 64 35,9 22,8 39,3 23,2 19,9 0 28,9 22,7 26 17,5 32,9 54,1 27 91,8 85,8 157,1 287,4 364,5 221,1 476 243,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 35,9 0 0 3,9 4 0 0 0 2,4 0 0 0 0 2,6 0 0 5,5 0 12,3 36,6 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 4,6 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,7 2,8 3 5,1 0 3,5 0 15,2 12,3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 360,5 0 0 3,3 0 4 9,8 14,5 28,3 30,7 80,9 148,1 261,9 365,8 510 780,4 1 211,8 1 486,7 1 891,1 2 333,9 3 002,6 2 919,7
X. Nemoci dýchací soustavy 70,9 53,8 13,7 9,8 7,7 16 3,3 0 8,5 16,5 13,1 24,7 22,8 69 96,9 158,7 164,1 326,1 448,1 343,9 915,4 486,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 50,4 17,9 4,6 16,4 11,6 16 9,8 5,8 11,3 14,2 15,3 16,5 22,8 72 51 83,2 90,8 143,7 326,6 479,1 585,9 486,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10,3 0 0 3,3 0 4 13,1 0 5,7 0 2,2 2,7 5,7 12 12,8 10,4 14 71,8 38 61,4 183,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 139 0 0 3,3 7,7 8 3,3 5,8 8,5 33 30,6 57,6 119,6 173,9 237,2 387,6 513,3 630 440,5 380,8 476 243,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 49,2 0 4,6 0 0 23,9 6,6 5,8 5,7 9,4 26,2 8,2 25,6 39 48,5 80,6 129,2 187,9 319 491,3 366,2 973,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 10,2 0 0 0 0 0 19,7 83,9 42,5 14,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6,5 646,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7,4 538,4 4,6 13,1 0 0 0 0 2,8 0 2,2 2,7 0 6 0 0 3,5 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 33,9 89,7 13,7 3,3 0 8 0 14,5 5,7 4,7 6,6 21,9 19,9 24 33,2 52 90,8 149,2 220,2 245,7 183,1 243,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 263,4 17,9 32 19,7 42,5 16 75,5 52,1 73,7 56,6 70 90,5 125,2 158,9 237,2 325,2 467,9 961,6 2 202,5 2 579,5 4 796,8 3 163,0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 95,8 843,5 4,6 0 7,7 4 9,8 5,8 17 23,6 6,6 27,4 82,5 99 155,6 210,7 261,9 265,3 486,1 491,3 402,8 243,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 405,4 2 315,1 164,3 147,4 150,6 231,3 246,2 295,1 391,2 339,8 395,7 562,2 933,6 1 292,4 1 728,9 2 538,9 3 617,8 5 349,8 7 868,2 9 077,5 13 328,5 9 245,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)