8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 169 3 5 4 1 0 1 2 2 6 5 1 4 11 14 20 27 22 22 14 4 1
II. Novotvary 411 2 3 2 2 3 1 1 3 5 13 11 18 27 44 74 55 47 57 40 3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 33 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 2 4 4 5 6 4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 190 2 5 1 0 3 1 3 0 1 3 3 2 10 6 13 24 31 36 31 13 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 242 0 0 0 1 11 17 12 11 25 26 18 18 20 10 12 14 15 13 15 4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 246 3 1 8 5 2 0 2 1 10 5 12 6 13 29 26 36 37 25 20 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 770 1 0 0 0 3 5 6 8 16 30 37 67 120 190 256 277 273 245 162 66 8
X. Nemoci dýchací soustavy 360 5 4 1 1 5 6 4 3 4 8 9 13 18 45 33 39 42 42 47 29 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 258 1 4 2 2 0 2 2 5 2 4 8 13 14 21 39 37 29 31 31 11 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 40 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 3 2 2 3 8 6 6 1 1 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 672 0 2 1 5 4 2 3 5 13 9 19 31 40 87 139 135 92 58 17 10 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 252 0 1 0 0 2 3 5 3 8 4 7 10 10 16 31 28 26 38 37 18 5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 70 0 0 0 0 3 11 23 15 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 28 15 5 0 1 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 169 0 5 2 2 1 4 3 0 1 5 3 4 6 14 28 19 21 25 22 4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 218 6 8 5 7 20 19 21 17 34 29 30 46 49 75 113 117 152 180 201 78 11
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 488 37 1 1 3 3 3 1 2 5 7 12 14 42 63 77 68 61 51 28 9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 691 138 46 29 30 60 77 90 77 146 153 171 250 388 617 870 888 864 834 673 260 30
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 8 5 2 10 2 5 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 6 3 3 3 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 1 3 6 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 2 6 4 4 4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 7 7 24 25 38 35 31 12 1
X. Nemoci dýchací soustavy 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 3 2 6 3 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 5 3 3 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 3 1 1 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 34 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 2 10 5 6 3 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 1 2 5 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 4 4 4 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 176 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 5 9 17 14 26 35 47 14 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 2 1 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 610 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 10 7 24 40 66 82 105 106 117 43 2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 150 0 0 0 1 5 9 16 14 13 10 10 12 18 7 8 8 7 6 5 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 6 2 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 168 0 0 0 1 5 9 16 14 13 10 10 12 18 7 8 11 9 12 7 6 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 4 3 1 2 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 7 1 2 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 1 6 3 10 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 2 2 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 4 1 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 4 2 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 120 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 8 9 27 13 19 13 21 2 1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 172 3 5 4 1 0 1 2 2 6 5 1 4 11 14 21 28 22 22 15 4 1
péče celkem II. Novotvary 468 2 3 2 2 3 1 1 3 5 14 14 19 33 53 82 61 60 60 47 3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 35 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 0 2 4 5 5 6 4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 214 2 5 1 0 3 1 3 0 1 4 3 2 10 8 18 30 34 39 34 14 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 417 0 0 0 2 16 26 28 26 39 36 28 30 39 18 22 27 24 23 26 7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 306 3 1 8 5 2 0 2 1 11 6 12 7 15 33 36 42 47 35 26 14 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 1 0 0 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 983 1 0 0 0 3 5 6 8 16 32 40 67 128 197 287 303 317 283 203 78 9
X. Nemoci dýchací soustavy 389 5 4 1 1 5 6 4 3 4 8 9 13 21 48 37 43 45 50 50 30 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 283 1 4 2 2 0 2 2 5 2 4 9 13 17 23 41 40 34 35 34 13 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 52 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 2 5 2 2 4 10 9 7 2 2 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 718 0 2 1 5 4 2 4 5 13 9 19 32 40 93 142 147 98 66 22 14 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 269 0 1 0 0 2 3 5 3 9 4 7 10 10 16 32 33 27 40 43 19 5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 70 0 0 0 0 3 11 23 15 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 28 15 5 0 1 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 192 0 5 2 2 1 4 3 0 1 5 3 5 6 14 31 23 26 29 28 4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 406 6 8 5 7 20 19 21 18 35 30 33 48 55 85 131 133 178 216 252 93 13
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 511 37 1 1 3 3 3 1 2 5 7 12 14 44 68 81 70 65 55 29 10 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 589 138 46 29 31 65 86 107 93 163 169 192 270 438 673 971 994 997 965 818 311 33
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 30,7 54,3 22,6 13,2 4 0 3,1 5,7 5,6 13,5 11,3 2,8 11,6 31,4 35,3 52,9 100,1 127 163,1 178,2 154 355,9
II. Novotvary 74,6 36,2 13,6 6,6 7,9 11,9 3,1 2,9 8,4 11,2 29,5 30,8 52,3 77 110,8 195,7 203,9 271,3 422,7 509,2 115,5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6 18,1 0 3,3 0 0 0 2,9 2,8 0 0 0 0 11,4 0 5,3 14,8 23,1 37,1 76,4 154 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 34,5 36,2 22,6 3,3 0 11,9 3,1 8,6 0 2,2 6,8 8,4 5,8 28,5 15,1 34,4 89 179 267 394,7 500,4 711,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 43,9 0 0 0 4 43,6 52,7 34,4 30,8 56,1 59 50,4 52,3 57 25,2 31,7 51,9 86,6 96,4 191 154 0
VI. Nemoci nervové soustavy 44,6 54,3 4,5 26,4 19,8 7,9 0 5,7 2,8 22,4 11,3 33,6 17,4 37,1 73 68,8 133,5 213,6 185,4 254,6 192,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,7 2,5 7,9 0 5,8 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,5 18,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 28,9 0 12,7 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 321,1 18,1 0 0 0 11,9 15,5 17,2 22,4 35,9 68 103,6 194,7 342,1 478,5 677 1 027,1 1 576,0 1 816,8 2 062,4 2 540,4 2 847,0
X. Nemoci dýchací soustavy 65,3 90,5 18,1 3,3 4 19,8 18,6 11,5 8,4 9 18,1 25,2 37,8 51,3 113,3 87,3 144,6 242,5 311,5 598,3 1 116,2 711,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 46,8 18,1 18,1 6,6 7,9 0 6,2 5,7 14 4,5 9,1 22,4 37,8 39,9 52,9 103,1 137,2 167,4 229,9 394,7 423,4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,3 18,1 9 3,3 0 0 0 2,9 0 0 2,3 2,8 8,7 5,7 5 7,9 29,7 34,6 44,5 12,7 38,5 355,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 121,9 0 9 3,3 19,8 15,9 6,2 8,6 14 29,2 20,4 53,2 90,1 114 219,1 367,6 500,6 531,1 430,1 216,4 384,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 45,7 0 4,5 0 0 7,9 9,3 14,3 8,4 17,9 9,1 19,6 29,1 28,5 40,3 82 103,8 150,1 281,8 471 692,8 1 779,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 12,7 0 0 0 0 11,9 34,1 66 41,9 33,6 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,9 1 086,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,1 271,5 22,6 0 4 0 6,2 0 2,8 2,2 2,3 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 38,5 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 30,7 0 22,6 6,6 7,9 4 12,4 8,6 0 2,2 11,3 8,4 11,6 17,1 35,3 74,1 70,4 121,2 185,4 280,1 154 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 221 108,6 36,2 16,5 27,7 79,3 58,9 60,3 47,5 76,3 65,8 84 133,7 139,7 188,9 298,8 433,8 877,5 1 334,8 2 558,9 3 002,3 3 914,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 88,5 669,7 4,5 3,3 11,9 11,9 9,3 2,9 5,6 11,2 15,9 33,6 40,7 119,7 158,7 203,6 252,1 352,2 378,2 356,5 346,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 213,9 2 497,7 207,9 95,6 118,8 238 238,7 258,3 215,3 327,5 346,9 478,6 726,6 1 106,2 1 553,8 2 300,9 3 292,5 4 987,9 6 184,6 8 567,8 10 007,7 10 676,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3,7 0 0 12,7 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,4 0 14,3 20,1 13,2 7,4 57,7 14,8 63,7 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 5,8 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 2,5 10,6 22,2 17,3 22,2 38,2 38,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 5,3 18,5 5,8 22,2 76,4 77 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 7,6 7,9 7,4 34,6 29,7 50,9 154 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 33,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 8,4 0 20 17,6 63,5 92,7 219,4 259,5 394,7 461,9 355,9
X. Nemoci dýchací soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,7 7,6 5,3 11,1 11,5 44,5 38,2 38,5 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,7 5 5,3 11,1 28,9 22,2 38,2 77 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 5,8 0 0 0 7,4 17,3 7,4 12,7 38,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,2 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 2,9 0 7,6 5,3 37,1 28,9 44,5 38,2 115,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 2,6 18,5 5,8 14,8 63,7 38,5 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 7,9 14,8 23,1 29,7 50,9 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 31,9 0 0 0 0 0 0 0 2,8 2,2 2,3 8,4 5,8 14,3 22,7 45 51,9 150,1 259,5 598,3 538,9 355,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 10,1 0 0 0 14,8 12,7 38,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 110,7 0 0 0 0 0 0 2,9 2,8 4,5 9,1 28 20,3 68,4 100,7 174,5 304 606,2 786,1 1 489,5 1 655,1 711,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 27,2 0 0 0 4 19,8 27,9 45,9 39,2 29,2 22,7 28 34,9 51,3 17,6 21,2 29,7 40,4 44,5 63,7 38,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 11,5 44,5 25,5 192,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 30,5 0 0 0 4 19,8 27,9 45,9 39,2 29,2 22,7 28 34,9 51,3 17,6 21,2 40,8 52 89 89,1 230,9 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 2,9 2,9 2,5 7,9 14,8 17,3 7,4 25,5 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,6 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,9 0 0 0 0 0 0 0 2,8 2,2 0 0 0 0 2,5 0 0 5,8 7,4 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,3 0 0 5,7 2,5 18,5 3,7 11,5 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 18,5 3,7 34,6 22,2 127,3 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 5,3 3,7 5,8 14,8 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 2,9 0 0 0 0 7,4 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 2,6 7,4 5,8 14,8 25,5 38,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,7 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 0 25,5 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,5 2,6 7,4 0 7,4 50,9 38,5 355,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,5 10,6 7,4 23,1 14,8 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 21,8 0 0 0 0 0 0 0 2,8 4,5 4,5 2,8 2,9 22,8 22,7 71,4 48,2 109,7 96,4 267,3 77 355,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 31,2 54,3 22,6 13,2 4 0 3,1 5,7 5,6 13,5 11,3 2,8 11,6 31,4 35,3 55,5 103,8 127 163,1 191 154 355,9
péče celkem II. Novotvary 84,9 36,2 13,6 6,6 7,9 11,9 3,1 2,9 8,4 11,2 31,7 39,2 55,2 94,1 133,5 216,9 226,2 346,4 444,9 598,3 115,5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6,3 18,1 0 3,3 0 0 0 2,9 2,8 0 0 0 0 14,3 0 5,3 14,8 28,9 37,1 76,4 154 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 38,8 36,2 22,6 3,3 0 11,9 3,1 8,6 0 2,2 9,1 8,4 5,8 28,5 20,1 47,6 111,2 196,3 289,2 432,8 538,9 711,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 75,7 0 0 0 7,9 63,5 80,6 80,4 72,7 87,5 81,6 78,4 87,2 111,2 45,3 58,2 100,1 138,6 170,6 331 269,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 55,5 54,3 4,5 26,4 19,8 7,9 0 5,7 2,8 24,7 13,6 33,6 20,3 42,8 83,1 95,2 155,7 271,3 259,5 331 538,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,7 2,5 7,9 0 5,8 0 0 38,5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,5 18,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 28,9 0 12,7 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 359,8 18,1 0 0 0 11,9 15,5 17,2 22,4 35,9 72,6 112 194,7 364,9 496,1 759 1 123,5 1 830,0 2 098,6 2 584,3 3 002,3 3 202,8
X. Nemoci dýchací soustavy 70,6 90,5 18,1 3,3 4 19,8 18,6 11,5 8,4 9 18,1 25,2 37,8 59,9 120,9 97,9 159,4 259,8 370,8 636,5 1 154,7 711,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 51,3 18,1 18,1 6,6 7,9 0 6,2 5,7 14 4,5 9,1 25,2 37,8 48,5 57,9 108,4 148,3 196,3 259,5 432,8 500,4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9,4 18,1 9 3,3 0 0 0 2,9 0 0 2,3 5,6 14,5 5,7 5 10,6 37,1 52 51,9 25,5 77 355,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 130,3 0 9 3,3 19,8 15,9 6,2 11,5 14 29,2 20,4 53,2 93 114 234,2 375,5 545,1 565,8 489,4 280,1 538,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 48,8 0 4,5 0 0 7,9 9,3 14,3 8,4 20,2 9,1 19,6 29,1 28,5 40,3 84,6 122,4 155,9 296,6 547,4 731,3 1 779,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 12,7 0 0 0 0 11,9 34,1 66 41,9 33,6 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,9 1 086,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,1 271,5 22,6 0 4 0 6,2 0 2,8 2,2 2,3 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 38,5 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 34,8 0 22,6 6,6 7,9 4 12,4 8,6 0 2,2 11,3 8,4 14,5 17,1 35,3 82 85,3 150,1 215,1 356,5 154 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 255,1 108,6 36,2 16,5 27,7 79,3 58,9 60,3 50,3 78,5 68 92,4 139,5 156,8 214,1 346,5 493,1 1 027,6 1 601,8 3 208,1 3 579,7 4 626,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 92,7 669,7 4,5 3,3 11,9 11,9 9,3 2,9 5,6 11,2 15,9 33,6 40,7 125,4 171,2 214,2 259,5 375,2 407,9 369,2 384,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 376,8 2 497,7 207,9 95,6 122,8 257,9 266,6 307,1 260,1 365,6 383,2 537,4 784,7 1 248,7 1 694,8 2 568,0 3 685,6 5 755,7 7 156,1 10 413,7 11 970,7 11 743,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)