8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 223 6 5 5 0 1 6 4 3 4 3 5 6 15 22 21 26 25 36 20 8 2
II. Novotvary 387 0 2 1 4 1 0 1 1 3 15 9 21 30 39 65 65 48 43 31 8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 74 2 2 3 2 1 0 1 0 0 0 1 5 0 3 4 8 9 9 15 9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 177 1 1 0 2 2 1 1 0 0 2 3 5 2 13 15 22 30 33 32 10 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 268 0 0 0 3 8 14 19 25 22 17 26 15 25 13 12 18 11 22 14 3 1
VI. Nemoci nervové soustavy 300 4 9 11 10 6 6 5 4 7 11 7 9 17 32 44 35 24 28 23 7 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 381 1 0 1 0 5 3 8 12 21 32 70 97 169 253 378 321 317 346 242 100 5
X. Nemoci dýchací soustavy 403 5 8 4 2 1 1 3 1 5 8 5 12 24 37 55 46 42 56 59 25 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 315 0 6 2 3 0 5 3 3 11 3 7 22 18 23 34 26 32 60 38 18 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 70 0 2 1 0 0 0 0 2 1 2 0 1 2 4 10 10 13 7 11 4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 910 0 2 8 7 3 0 3 6 12 15 19 30 79 110 166 181 141 89 34 5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 305 3 0 0 1 2 2 3 8 4 1 3 12 14 24 23 31 34 60 56 22 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 44 0 0 0 0 5 5 15 12 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 30 19 0 1 2 0 0 1 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 205 2 2 0 2 3 2 3 3 5 1 3 5 12 19 32 18 21 36 27 9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 576 1 7 8 8 32 42 16 33 38 53 43 48 71 103 113 168 168 293 231 84 16
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 583 26 2 3 0 1 4 5 10 9 9 14 18 40 69 110 92 58 65 38 10 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 341 146 48 48 46 71 91 91 124 149 173 216 307 521 766 1 082 1 068 977 1 187 873 323 34
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 4 21 8 15 10 3 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 4 5 1 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 2 5 5 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 32 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 6 2 2 5 3 5 4 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 190 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 8 13 18 24 34 41 29 17 1
X. Nemoci dýchací soustavy 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 2 2 0 3 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 3 8 4 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 3 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 4 10 11 7 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 2 6 2 1 4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1 5 6 9 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 183 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 7 7 19 23 30 49 30 10 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 2 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 675 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 7 18 32 38 79 84 117 151 99 42 1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 3 0 0 2 0 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 3 7 3 2 1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 10 4 8 10 2 4 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 6 1 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 24 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 1 1 2 4 8 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 3 1 3 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 148 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 6 10 12 14 23 12 22 21 14 7 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 229 6 5 5 0 1 6 4 3 4 3 5 6 15 22 23 27 26 38 20 8 2
péče celkem II. Novotvary 470 0 2 1 4 1 0 3 1 3 16 11 23 38 43 89 73 63 55 34 10 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 77 2 2 3 2 1 0 1 0 0 0 1 5 0 3 4 8 10 10 16 9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 197 1 1 0 2 2 1 1 0 0 2 3 5 2 14 20 25 34 38 33 11 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 301 0 0 0 3 8 15 21 26 25 18 29 16 25 15 12 19 14 27 20 7 1
VI. Nemoci nervové soustavy 360 4 9 11 10 6 6 5 5 7 13 10 19 26 41 49 42 28 33 27 8 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 620 1 0 1 0 5 3 8 14 21 33 72 100 181 270 406 349 359 397 273 121 6
X. Nemoci dýchací soustavy 418 5 8 4 2 1 1 3 1 5 8 5 13 26 37 59 48 44 56 62 26 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 339 0 6 2 3 0 5 3 3 11 3 7 22 19 23 37 30 35 68 42 19 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 78 0 2 1 0 0 0 0 2 1 2 0 1 2 4 11 14 13 10 11 4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 960 0 2 8 7 3 0 3 6 12 15 19 32 79 114 171 185 157 101 41 5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 329 3 0 0 1 2 2 3 9 4 1 3 12 15 29 24 33 40 63 57 26 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 44 0 0 0 0 5 5 15 12 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 30 19 0 1 2 0 0 1 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 237 2 2 0 2 3 2 3 3 5 1 3 10 12 19 33 19 27 44 36 11 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 783 1 7 8 8 32 42 16 34 40 53 48 52 80 111 133 192 200 346 269 95 16
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 610 26 2 3 0 1 4 5 10 9 9 14 18 42 71 113 99 62 68 43 11 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9 173 146 48 48 46 71 92 95 130 154 178 231 335 565 818 1 184 1 164 1 116 1 359 986 372 35
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 40,4 109,8 21,9 17 0 3,9 17,8 11,3 8,2 8,6 7,1 14 17,9 40,6 55 57 102 147,9 262,1 264,8 329,1 709,2
II. Novotvary 70,1 0 8,8 3,4 16,1 3,9 0 2,8 2,7 6,5 35,7 25,2 62,8 81,1 97,5 176,4 255,1 284 313 410,4 329,1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 13,4 36,6 8,8 10,2 8 3,9 0 2,8 0 0 0 2,8 15 0 7,5 10,9 31,4 53,2 65,5 198,6 370,2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 32,1 18,3 4,4 0 8 7,8 3 2,8 0 0 4,8 8,4 15 5,4 32,5 40,7 86,3 177,5 240,2 423,6 411,4 709,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 48,6 0 0 0 12,1 31,1 41,6 53,8 68 47,4 40,4 72,9 44,9 67,6 32,5 32,6 70,6 65,1 160,2 185,3 123,4 354,6
VI. Nemoci nervové soustavy 54,4 73,2 39,4 37,4 40,2 23,3 17,8 14,2 10,9 15,1 26,2 19,6 26,9 46 80 119,4 137,4 142 203,8 304,5 287,9 354,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 2,5 0 3,9 0 7,3 13,2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,7 21,8 13,2 41,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 431,6 18,3 0 3,4 0 19,4 8,9 22,7 32,6 45,3 76,1 196,4 290,2 457,1 632,7 1 025,9 1 259,8 1 875,3 2 518,7 3 203,6 4 113,5 1 773,0
X. Nemoci dýchací soustavy 73 91,5 35,1 13,6 8 3,9 3 8,5 2,7 10,8 19 14 35,9 64,9 92,5 149,3 180,5 248,5 407,7 781 1 028,4 1 418,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 57,1 0 26,3 6,8 12,1 0 14,9 8,5 8,2 23,7 7,1 19,6 65,8 48,7 57,5 92,3 102 189,3 436,8 503 740,4 354,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12,7 0 8,8 3,4 0 0 0 0 5,4 2,2 4,8 0 3 5,4 10 27,1 39,2 76,9 51 145,6 164,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 164,9 0 8,8 27,2 28,1 11,7 0 8,5 16,3 25,9 35,7 53,3 89,7 213,7 275,1 450,5 710,3 834,1 647,9 450,1 205,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 55,3 54,9 0 0 4 7,8 5,9 8,5 21,8 8,6 2,4 8,4 35,9 37,9 60 62,4 121,7 201,1 436,8 741,3 905 709,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 8 0 0 0 0 19,4 14,9 42,5 32,6 12,9 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13,8 1 391,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,4 347,8 0 3,4 8 0 0 2,8 2,7 2,2 0 2,8 3 5,4 2,5 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 37,2 36,6 8,8 0 8 11,7 5,9 8,5 8,2 10,8 2,4 8,4 15 32,5 47,5 86,9 70,6 124,2 262,1 357,4 370,2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 285,6 18,3 30,7 27,2 32,2 124,5 124,9 45,3 89,7 81,9 126 120,6 143,6 192 257,6 306,7 659,3 993,8 2 132,9 3 058,0 3 455,4 5 673,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 105,7 475,9 8,8 10,2 0 3,9 11,9 14,2 27,2 19,4 21,4 39,3 53,8 108,2 172,6 298,5 361,1 343,1 473,2 503 411,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 511,8 2 672,5 210,4 163,1 184,9 276,1 270,6 257,7 337,2 321,2 411,4 605,9 918,3 1 409,2 1 915,7 2 936,6 4 191,4 5 779,7 8 640,9 11 556,8 13 286,7 12 056,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 3,9 5,9 14,6 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 6 16,2 10 57 31,4 88,7 72,8 39,7 41,1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 7,3 13,2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 10,9 11,8 23,7 36,4 13,2 41,1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 3 0 5 0 3,9 11,8 36,4 66,2 123,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5,8 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 9 16,2 5 5,4 19,6 17,7 36,4 53 41,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 34,4 0 0 0 0 0 0 0 5,4 0 2,4 2,8 3 21,6 32,5 48,9 94,2 201,1 298,5 383,9 699,3 354,6
X. Nemoci dýchací soustavy 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5,4 0 10,9 7,8 11,8 0 39,7 41,1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 5,4 15,7 17,7 58,2 53 41,1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 15,7 0 21,8 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7,5 8,1 15,7 59,2 80,1 92,7 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 2,7 12,5 0 7,8 35,5 14,6 13,2 164,5 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 2,7 3,9 29,6 43,7 119,1 82,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 33,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 11,2 9 18,9 17,5 51,6 90,3 177,5 356,7 397,1 411,4 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 2,5 5,4 7,8 5,9 14,6 26,5 41,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 122,3 0 0 0 0 0 0 0 10,9 4,3 2,4 19,6 53,8 86,6 95 214,4 329,7 692,1 1 099,2 1 310,6 1 727,7 354,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,6 0 0 0 0 0 3 5,7 2,7 4,3 2,4 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1,6 0 0 0 0 0 3 5,7 2,7 4,3 2,4 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 2 0 0 0 0 0 0 5,7 0 0 2,4 0 0 5,4 0 8,1 0 0 14,6 0 41,1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 5,9 0 13,2 41,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 8,4 20,9 8,1 17,5 8,1 7,8 5,9 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 8,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 6 10,8 10 27,1 15,7 47,3 72,8 26,5 164,5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 5,4 0 35,5 7,3 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 7,3 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 14,6 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4,3 0 0 0 0 0 0 0 2,7 2,2 0 2,8 3 5,4 2,5 2,7 3,9 11,8 29,1 105,9 41,1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 2,5 2,7 19,6 17,7 7,3 39,7 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 26,8 0 0 0 0 0 0 5,7 2,7 2,2 7,1 16,8 29,9 32,5 35 62,4 47,1 130,1 152,9 185,3 287,9 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 41,5 109,8 21,9 17 0 3,9 17,8 11,3 8,2 8,6 7,1 14 17,9 40,6 55 62,4 106 153,8 276,6 264,8 329,1 709,2
péče celkem II. Novotvary 85,2 0 8,8 3,4 16,1 3,9 0 8,5 2,7 6,5 38 30,9 68,8 102,8 107,5 241,6 286,5 372,7 400,4 450,1 411,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 14 36,6 8,8 10,2 8 3,9 0 2,8 0 0 0 2,8 15 0 7,5 10,9 31,4 59,2 72,8 211,8 370,2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 35,7 18,3 4,4 0 8 7,8 3 2,8 0 0 4,8 8,4 15 5,4 35 54,3 98,1 201,1 276,6 436,9 452,5 709,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 54,6 0 0 0 12,1 31,1 44,6 59,5 70,7 53,9 42,8 81,3 47,9 67,6 37,5 32,6 74,6 82,8 196,5 264,8 287,9 354,6
VI. Nemoci nervové soustavy 65,2 73,2 39,4 37,4 40,2 23,3 17,8 14,2 13,6 15,1 30,9 28,1 56,8 70,3 102,5 133 164,8 165,6 240,2 357,4 329,1 354,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 2,5 0 3,9 0 7,3 13,2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,7 29,1 13,2 41,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 474,9 18,3 0 3,4 0 19,4 8,9 22,7 38,1 45,3 78,5 202 299,1 489,6 675,3 1 101,9 1 369,6 2 123,8 2 890,0 3 614,0 4 977,4 2 127,7
X. Nemoci dýchací soustavy 75,8 91,5 35,1 13,6 8 3,9 3 8,5 2,7 10,8 19 14 38,9 70,3 92,5 160,1 188,4 260,3 407,7 820,8 1 069,5 1 418,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 61,4 0 26,3 6,8 12,1 0 14,9 8,5 8,2 23,7 7,1 19,6 65,8 51,4 57,5 100,4 117,7 207,1 495 556 781,6 354,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14,1 0 8,8 3,4 0 0 0 0 5,4 2,2 4,8 0 3 5,4 10 29,9 54,9 76,9 72,8 145,6 164,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 174 0 8,8 27,2 28,1 11,7 0 8,5 16,3 25,9 35,7 53,3 95,7 213,7 285,1 464,1 726 928,8 735,2 542,8 205,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 59,6 54,9 0 0 4 7,8 5,9 8,5 24,5 8,6 2,4 8,4 35,9 40,6 72,5 65,1 129,5 236,6 458,6 754,6 1 069,5 709,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 8 0 0 0 0 19,4 14,9 42,5 32,6 12,9 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13,8 1 391,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,4 347,8 0 3,4 8 0 0 2,8 2,7 2,2 0 2,8 3 5,4 2,5 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 43 36,6 8,8 0 8 11,7 5,9 8,5 8,2 10,8 2,4 8,4 29,9 32,5 47,5 89,6 74,6 159,7 320,3 476,6 452,5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 323,2 18,3 30,7 27,2 32,2 124,5 124,9 45,3 92,5 86,2 126 134,6 155,5 216,4 277,6 361 753,5 1 183,2 2 518,7 3 561,0 3 907,9 5 673,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 110,6 475,9 8,8 10,2 0 3,9 11,9 14,2 27,2 19,4 21,4 39,3 53,8 113,6 177,6 306,7 388,5 366,8 495 569,2 452,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 662,6 2 672,5 210,4 163,1 184,9 276,1 273,6 269 353,5 332 423,3 648 1 002,1 1 528,2 2 045,8 3 213,5 4 568,1 6 602,0 9 893,0 13 052,7 15 302,3 12 411,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)