8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 631 46 68 38 19 55 48 72 79 85 97 119 144 207 264 429 496 435 401 388 125 16
II. Novotvary 11 218 36 109 87 54 58 53 106 212 261 463 529 686 868 1 467 1 904 1 857 1 217 719 407 107 18
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 956 19 28 24 13 8 10 14 11 10 26 21 28 28 57 84 121 114 155 128 49 8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 562 48 49 31 34 32 23 29 39 46 85 104 114 174 272 394 462 419 456 481 239 31
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 040 1 3 4 93 277 257 219 286 291 297 258 237 235 222 237 254 232 271 246 101 19
VI. Nemoci nervové soustavy 4 691 61 87 75 61 74 65 79 112 170 207 240 265 275 444 559 632 533 371 286 86 9
VII. Nemoci oka a očních adnex 193 6 9 2 4 3 3 4 2 6 5 7 7 6 17 23 27 26 14 17 5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 200 17 26 14 7 3 0 2 3 4 6 3 7 6 7 30 19 12 14 13 6 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 37 215 32 22 15 28 60 59 124 210 346 651 985 1 540 2 246 3 929 5 770 6 433 5 697 4 558 3 263 1 088 159
X. Nemoci dýchací soustavy 8 473 143 172 73 68 77 55 66 79 110 134 180 252 379 862 1 236 1 309 1 067 966 839 344 62
XI. Nemoci trávicí soustavy 6 224 69 92 73 68 93 70 90 121 154 226 256 257 369 559 700 765 711 695 587 242 27
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 991 11 17 11 3 6 11 4 20 16 33 18 49 57 91 144 135 120 123 79 35 8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17 851 5 23 39 40 49 27 60 104 186 342 421 908 1 420 2 440 3 479 3 902 2 656 1 166 467 107 10
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 427 31 32 29 40 37 60 178 258 279 389 392 392 394 555 828 892 826 802 698 268 47
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 168 0 0 0 1 63 255 563 620 469 179 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 152 1 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 592 307 87 33 20 18 15 7 9 14 16 8 12 9 6 9 9 3 5 0 0 5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 898 94 90 65 68 59 43 49 78 82 125 115 163 193 336 424 475 438 474 351 152 24
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 23 337 35 121 120 168 374 435 441 480 584 747 655 875 1 082 1 588 2 096 2 621 2 799 3 151 3 237 1 471 257
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6 246 1 123 39 26 14 38 51 66 96 144 159 169 240 356 525 736 797 756 496 306 95 14
XXII. Kódy pro speciální účely 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 144 066 3 236 1 074 759 803 1 384 1 540 2 173 2 819 3 257 4 187 4 498 6 176 8 304 13 641 19 083 21 206 18 061 14 837 11 793 4 520 715
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 124 0 0 0 0 1 1 4 2 1 3 1 5 2 7 9 17 19 25 21 5 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 421 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 23 28 50 69 87 63 50 35 9 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 5 17 8 3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 266 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 3 14 19 23 51 49 44 45 10 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 161 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2 3 9 15 17 24 22 28 26 10 1
VI. Nemoci nervové soustavy 323 0 0 0 0 0 1 0 2 4 6 8 4 20 30 51 45 55 56 33 8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 809 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 14 15 58 131 210 251 329 359 283 130 23
X. Nemoci dýchací soustavy 706 0 5 2 0 0 2 2 2 4 2 8 14 24 70 142 132 96 90 82 23 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 259 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 6 7 18 14 28 52 30 36 44 15 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 95 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 1 5 7 12 20 15 15 8 4 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 4 7 18 42 49 67 64 71 29 3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 9 27 33 40 53 37 12 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 255 0 0 0 0 0 1 0 3 6 2 4 4 1 16 18 36 45 45 56 17 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 002 0 0 0 0 0 3 6 2 7 8 11 14 25 40 74 128 141 220 211 90 22
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 440 0 0 0 0 0 2 0 1 1 5 4 7 22 36 60 56 71 71 77 25 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 492 0 5 2 0 1 11 13 16 34 46 71 105 241 463 787 983 1 048 1 174 1 037 391 64
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
II. Novotvary 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 370 0 0 9 43 77 134 134 134 164 153 163 158 150 212 195 176 158 143 116 44 7
VI. Nemoci nervové soustavy 240 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 8 12 17 28 49 59 49 9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 3 7 1 3 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6 1 6 2 0 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 674 0 0 9 43 77 134 135 134 165 153 170 164 159 226 218 218 219 213 171 58 8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 4 0 0
II. Novotvary 102 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 4 2 4 9 13 17 14 22 9 4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 24 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 4 2 2 3 2 2 3 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 183 0 2 1 1 5 1 4 3 11 9 6 11 20 15 28 28 20 5 6 7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 212 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 6 7 11 23 23 44 36 23 18 10 3
X. Nemoci dýchací soustavy 99 0 0 7 1 0 1 0 0 1 0 2 1 7 12 17 20 11 11 6 2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 3 1 2 2 3 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 95 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 5 8 16 11 20 16 11 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5 2 3 3 3 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 28 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 6 6 3 2 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 101 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 1 2 2 7 14 17 27 17 6 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 238 0 0 0 0 1 0 0 3 3 3 7 6 9 22 40 46 40 33 24 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 151 0 2 9 5 7 3 6 10 25 20 33 38 61 105 163 194 175 150 108 33 4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 768 46 68 38 19 56 49 76 81 87 101 121 149 210 272 439 514 455 426 413 131 17
péče celkem II. Novotvary 11 745 36 109 87 55 58 53 106 212 264 467 536 711 900 1 526 1 986 1 962 1 295 792 451 121 18
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 002 19 28 24 13 8 10 14 11 11 26 21 28 30 57 87 123 120 175 137 52 8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 837 48 49 31 34 33 23 29 41 47 86 106 117 188 292 418 515 470 500 528 249 33
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 595 1 3 13 137 354 392 353 421 460 451 423 402 396 451 452 456 414 445 388 156 27
VI. Nemoci nervové soustavy 5 437 61 89 76 62 79 67 83 117 186 222 259 283 323 501 655 733 657 491 374 110 9
VII. Nemoci oka a očních adnex 198 6 9 2 4 3 3 4 2 6 5 8 7 6 17 25 27 27 15 17 5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 202 17 26 14 7 3 0 2 3 4 6 3 7 6 7 30 19 13 14 13 7 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 39 258 32 22 15 28 60 59 125 213 350 657 1 006 1 564 2 315 4 083 6 007 6 731 6 069 4 941 3 567 1 229 185
X. Nemoci dýchací soustavy 9 282 143 177 82 69 77 58 68 81 115 136 190 267 410 945 1 395 1 462 1 174 1 067 927 371 68
XI. Nemoci trávicí soustavy 6 506 69 92 73 68 93 70 91 121 157 231 263 265 387 576 732 821 744 733 634 258 28
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 091 11 17 12 3 6 11 4 22 17 36 19 51 62 98 156 155 135 138 89 39 10
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 18 329 5 23 39 40 49 27 60 104 187 347 429 917 1 433 2 466 3 537 3 968 2 744 1 252 551 137 14
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 669 31 32 29 40 37 60 178 258 279 390 393 393 400 567 861 927 869 858 739 280 48
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 169 0 0 0 1 63 255 564 620 469 179 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 152 1 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 593 307 87 33 20 18 15 7 9 14 16 8 12 9 7 9 9 3 5 0 0 5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 181 94 90 65 69 59 44 49 81 88 127 119 167 194 356 448 517 489 522 409 169 25
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 24 444 35 121 120 168 374 439 448 482 592 756 670 890 1 109 1 631 2 177 2 763 2 958 3 400 3 465 1 567 279
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6 924 1 123 39 26 14 39 53 66 100 148 167 180 253 387 583 836 899 867 600 407 121 16
XXII. Kódy pro speciální účely 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 154 383 3 236 1 081 779 851 1 469 1 688 2 327 2 979 3 481 4 406 4 772 6 483 8 765 14 435 20 251 22 601 19 503 16 374 13 109 5 002 791
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 34,3 40,6 15,3 6,5 3,7 12 8,9 10,6 10,9 10,2 10,5 16,4 20,7 33,2 37,4 62,4 90 124,6 176 276,7 252,9 187,3
II. Novotvary 105,9 31,8 24,5 14,8 10,6 12,6 9,8 15,6 29,2 31,4 50,1 72,8 98,4 139 208,1 276,9 337 348,5 315,5 290,2 216,5 210,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9 16,8 6,3 4,1 2,5 1,7 1,9 2,1 1,5 1,2 2,8 2,9 4 4,5 8,1 12,2 22 32,6 68 91,3 99,1 93,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 33,6 42,3 11 5,3 6,6 7 4,3 4,3 5,4 5,5 9,2 14,3 16,4 27,9 38,6 57,3 83,9 120 200,1 343 483,5 362,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 38,2 0,9 0,7 0,7 18,2 60,2 47,7 32,1 39,3 35 32,1 35,5 34 37,6 31,5 34,5 46,1 66,4 118,9 175,4 204,3 222,4
VI. Nemoci nervové soustavy 44,3 53,8 19,6 12,7 11,9 16,1 12,1 11,6 15,4 20,4 22,4 33 38 44,1 63 81,3 114,7 152,6 162,8 203,9 174 105,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,8 5,3 2 0,3 0,8 0,7 0,6 0,6 0,3 0,7 0,5 1 1 1 2,4 3,3 4,9 7,4 6,1 12,1 10,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,9 15 5,9 2,4 1,4 0,7 0 0,3 0,4 0,5 0,6 0,4 1 1 1 4,4 3,4 3,4 6,1 9,3 12,1 11,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 351,4 28,2 5 2,5 5,5 13 10,9 18,2 28,9 41,6 70,5 135,6 220,9 359,8 557,3 839 1 167,6 1 631,6 2 000,0 2 326,6 2 201,2 1 861,0
X. Nemoci dýchací soustavy 80 126,1 38,7 12,4 13,3 16,7 10,2 9,7 10,9 13,2 14,5 24,8 36,2 60,7 122,3 179,7 237,6 305,6 423,9 598,2 696 725,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 58,8 60,9 20,7 12,4 13,3 20,2 13 13,2 16,6 18,5 24,5 35,2 36,9 59,1 79,3 101,8 138,8 203,6 305 418,5 489,6 316
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9,4 9,7 3,8 1,9 0,6 1,3 2 0,6 2,8 1,9 3,6 2,5 7 9,1 12,9 20,9 24,5 34,4 54 56,3 70,8 93,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 168,6 4,4 5,2 6,6 7,8 10,6 5 8,8 14,3 22,3 37 57,9 130,3 227,5 346,1 505,9 708,2 760,7 511,6 333 216,5 117
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 70,1 27,3 7,2 4,9 7,8 8 11,1 26,1 35,5 33,5 42,1 54 56,2 63,1 78,7 120,4 161,9 236,6 351,9 497,7 542,2 550,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 20,5 0 0 0 0,2 13,7 47,3 82,6 85,3 56,3 19,4 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,9 1 016,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,6 270,8 19,6 5,6 3,9 3,9 2,8 1 1,2 1,7 1,7 1,1 1,7 1,4 0,9 1,3 1,6 0,9 2,2 0 0 58,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 36,8 82,9 20,3 11 13,3 12,8 8 7,2 10,7 9,8 13,5 15,8 23,4 30,9 47,7 61,7 86,2 125,4 208 250,3 307,5 280,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 220,4 30,9 27,2 20,4 32,8 81,3 80,7 64,7 66 70,2 80,8 90,2 125,5 173,3 225,3 304,8 475,7 801,6 1 382,6 2 308,0 2 976,1 3 008,0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 59 990,5 8,8 4,4 2,7 8,3 9,5 9,7 13,2 17,3 17,2 23,3 34,4 57 74,5 107 144,7 216,5 217,6 218,2 192,2 163,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 360,5 2 854,1 241,7 128,9 156,9 300,7 285,6 319 387,8 391,2 453,1 619,1 886,1 1 330,3 1 934,9 2 774,8 3 848,9 5 172,5 6 510,2 8 408,6 9 144,8 8 368,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,2 0 0 0 0 0,2 0,2 0,6 0,3 0,1 0,3 0,1 0,7 0,3 1 1,3 3,1 5,4 11 15 10,1 11,7
nemocných (LDN) II. Novotvary 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 3,3 4,5 7,1 10 15,8 18 21,9 25 18,2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,4 0,4 1,4 7,5 5,7 6,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0,3 0,4 2,2 2,7 3,3 9,3 14 19,3 32,1 20,2 23,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,5 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,4 0 0,3 0,4 1,4 2,1 2,5 4,4 6,3 12,3 18,5 20,2 11,7
VI. Nemoci nervové soustavy 3,1 0 0 0 0 0 0,2 0 0,3 0,5 0,6 1,1 0,6 3,2 4,3 7,4 8,2 15,8 24,6 23,5 16,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,3 0 0 0,4 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 17,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 1,9 2,2 9,3 18,6 30,5 45,6 94,2 157,5 201,8 263 269,2
X. Nemoci dýchací soustavy 6,7 0 1,1 0,3 0 0 0,4 0,3 0,3 0,5 0,2 1,1 2 3,8 9,9 20,6 24 27,5 39,5 58,5 46,5 70,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,4 0,8 1 2,9 2 4,1 9,4 8,6 15,8 31,4 30,3 11,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,8 1 1,7 3,6 4,3 6,6 5,7 8,1 11,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,8 0,6 1,1 2,6 6,1 8,9 19,2 28,1 50,6 58,7 35,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 1 1,3 3,9 6 11,5 23,3 26,4 24,3 11,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,4 0 0 0 0 0 0,2 0 0,4 0,7 0,2 0,6 0,6 0,2 2,3 2,6 6,5 12,9 19,7 39,9 34,4 11,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9,5 0 0 0 0 0 0,6 0,9 0,3 0,8 0,9 1,5 2 4 5,7 10,8 23,2 40,4 96,5 150,4 182,1 257,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,2 0 0 0 0 0 0,4 0 0,1 0,1 0,5 0,6 1 3,5 5,1 8,7 10,2 20,3 31,2 54,9 50,6 23,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 61,3 0 1,1 0,3 0 0,2 2 1,9 2,2 4,1 5 9,8 15,1 38,6 65,7 114,4 178,4 300,1 515,1 739,4 791,1 749,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0 2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 22,4 0 0 1,5 8,4 16,7 24,9 19,7 18,4 19,7 16,6 22,4 22,7 24 30,1 28,4 31,9 45,2 62,7 82,7 89 81,9
VI. Nemoci nervové soustavy 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,7 0,4 1,3 1,7 2,5 5,1 14 25,9 34,9 18,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 0 0,6 0,5 2 0,4 2,1 2 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0 0 4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,3 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0 0 1,1 0,3 2,6 1,4 0 11,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,7 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0,9 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 25,3 0 0 1,5 8,4 16,7 24,9 19,8 18,4 19,8 16,6 23,4 23,5 25,5 32,1 31,7 39,6 62,7 93,5 121,9 117,3 93,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0 2,9 0 0
II. Novotvary 1 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,2 0,1 0,6 0,3 0,6 1,3 1,9 3,1 4 9,7 6,4 8,1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,9 0,7 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,3 0 1,4 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0 0,6 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 1,3 0 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,7 0 0,5 0,2 0,2 1,1 0,2 0,6 0,4 1,3 1 0,8 1,6 3,2 2,1 4,1 5,1 5,7 2,2 4,3 14,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,2 0,2 0,8 1 1,8 3,3 3,3 8 10,3 10,1 12,8 20,2 35,1
X. Nemoci dýchací soustavy 0,9 0 0 1,2 0,2 0 0,2 0 0 0,1 0 0,3 0,1 1,1 1,7 2,5 3,6 3,2 4,8 4,3 4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,4 0,4 0,2 0,6 0,9 2,1 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 1,4 0 11,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,6 0,8 1,1 2,3 2 5,7 7 7,8 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,4 0,7 0,4 0,9 1,3 2,1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,9 1,1 1,7 1,3 1,4 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,6 0,1 0,3 0,3 1 2,5 4,9 11,8 12,1 12,1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0,4 0,4 0,3 1 0,9 1,4 3,1 5,8 8,3 11,5 14,5 17,1 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 10,9 0 0,5 1,5 1 1,5 0,6 0,9 1,4 3 2,2 4,5 5,5 9,8 14,9 23,7 35,2 50,1 65,8 77 66,8 46,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 35,6 40,6 15,3 6,5 3,7 12,2 9,1 11,2 11,1 10,5 10,9 16,7 21,4 33,6 38,6 63,8 93,3 130,3 186,9 294,5 265 199
péče celkem II. Novotvary 110,9 31,8 24,5 14,8 10,7 12,6 9,8 15,6 29,2 31,7 50,5 73,8 102 144,2 216,5 288,8 356,1 370,9 347,5 321,6 244,8 210,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9,5 16,8 6,3 4,1 2,5 1,7 1,9 2,1 1,5 1,3 2,8 2,9 4 4,8 8,1 12,7 22,3 34,4 76,8 97,7 105,2 93,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 36,2 42,3 11 5,3 6,6 7,2 4,3 4,3 5,6 5,6 9,3 14,6 16,8 30,1 41,4 60,8 93,5 134,6 219,4 376,5 503,8 386,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 62,3 0,9 0,7 2,2 26,8 76,9 72,7 51,8 57,9 55,3 48,8 58,2 57,7 63,4 64 65,7 82,8 118,6 195,3 276,7 315,6 316
VI. Nemoci nervové soustavy 51,3 53,8 20 12,9 12,1 17,2 12,4 12,2 16,1 22,3 24 35,6 40,6 51,7 71,1 95,2 133 188,2 215,4 266,7 222,6 105,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,9 5,3 2 0,3 0,8 0,7 0,6 0,6 0,3 0,7 0,5 1,1 1 1 2,4 3,6 4,9 7,7 6,6 12,1 10,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,9 15 5,9 2,4 1,4 0,7 0 0,3 0,4 0,5 0,6 0,4 1 1 1 4,4 3,4 3,7 6,1 9,3 14,2 11,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 370,7 28,2 5 2,5 5,5 13 10,9 18,4 29,3 42 71,1 138,5 224,4 370,8 579,2 873,5 1 221,7 1 738,1 2 168,0 2 543,3 2 486,5 2 165,3
X. Nemoci dýchací soustavy 87,7 126,1 39,8 13,9 13,5 16,7 10,8 10 11,1 13,8 14,7 26,2 38,3 65,7 134 202,8 265,4 336,2 468,2 661 750,6 795,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 61,4 60,9 20,7 12,4 13,3 20,2 13 13,4 16,6 18,9 25 36,2 38 62 81,7 106,4 149 213,1 321,6 452,1 522 327,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10,3 9,7 3,8 2 0,6 1,3 2 0,6 3 2 3,9 2,6 7,3 9,9 13,9 22,7 28,1 38,7 60,6 63,5 78,9 117
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 173,1 4,4 5,2 6,6 7,8 10,6 5 8,8 14,3 22,5 37,6 59 131,6 229,6 349,8 514,3 720,2 785,9 549,4 392,9 277,2 163,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 72,4 27,3 7,2 4,9 7,8 8 11,1 26,1 35,5 33,5 42,2 54,1 56,4 64,1 80,4 125,2 168,2 248,9 376,5 526,9 566,5 561,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 20,5 0 0 0 0,2 13,7 47,3 82,8 85,3 56,3 19,4 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,9 1 016,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,6 270,8 19,6 5,6 3,9 3,9 2,8 1 1,2 1,7 1,7 1,1 1,7 1,4 1 1,3 1,6 0,9 2,2 0 0 58,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 39,5 82,9 20,3 11 13,5 12,8 8,2 7,2 11,1 10,6 13,7 16,4 24 31,1 50,5 65,1 93,8 140 229 291,6 341,9 292,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 230,8 30,9 27,2 20,4 32,8 81,3 81,4 65,8 66,3 71,1 81,8 92,2 127,7 177,7 231,4 316,5 501,5 847,1 1 491,9 2 470,6 3 170,3 3 265,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 65,4 990,5 8,8 4,4 2,7 8,5 9,8 9,7 13,8 17,8 18,1 24,8 36,3 62 82,7 121,6 163,2 248,3 263,3 290,2 244,8 187,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 457,9 2 854,1 243,2 132,3 166,3 319,2 313,1 341,6 409,8 418,1 476,8 656,8 930,1 1 404,1 2 047,6 2 944,6 4 102,0 5 585,5 7 184,6 9 346,9 10 120,0 9 258,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)