8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 872 38 61 59 30 44 52 69 80 73 86 117 145 185 322 455 494 497 488 385 170 22
II. Novotvary 11 813 31 74 67 84 75 81 120 191 281 471 524 709 942 1 543 2 144 1 784 1 256 812 484 126 14
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 999 10 42 25 9 10 13 6 12 8 11 27 28 31 75 105 97 115 161 131 76 7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 325 32 38 37 27 24 19 44 47 71 77 94 147 219 365 448 473 528 647 639 301 48
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 861 4 7 5 80 220 227 240 266 285 270 241 251 221 196 220 236 216 299 275 92 10
VI. Nemoci nervové soustavy 4 955 55 76 88 54 92 55 98 155 171 242 215 244 302 435 628 677 527 453 282 98 8
VII. Nemoci oka a očních adnex 189 4 11 5 4 5 1 4 1 6 8 5 9 9 21 22 20 19 16 16 3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 218 13 33 8 3 4 1 7 7 4 7 5 9 10 7 20 15 14 25 20 5 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 40 529 21 14 12 24 44 93 112 197 349 659 1 033 1 633 2 525 4 220 6 257 6 365 5 956 5 508 3 826 1 498 183
X. Nemoci dýchací soustavy 9 224 154 163 99 63 64 63 54 85 112 177 212 299 558 909 1 327 1 301 1 157 1 121 854 398 54
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 151 90 74 67 77 92 84 129 134 198 203 274 323 438 627 822 837 778 844 686 330 44
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 153 13 19 12 9 8 9 11 22 29 22 43 55 73 112 148 148 116 125 108 63 8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17 301 7 15 37 36 35 32 65 81 226 319 454 823 1 459 2 320 3 544 3 508 2 418 1 261 491 158 12
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 129 21 19 22 27 51 68 163 259 347 384 356 394 415 637 867 954 904 964 832 375 70
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 160 0 0 0 1 61 251 582 620 465 176 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 213 1 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 612 305 77 54 22 13 5 11 21 17 16 6 8 15 9 7 11 5 5 1 0 4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 920 108 99 70 50 74 33 50 53 72 100 109 147 193 315 388 458 474 512 411 185 19
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 25 815 35 118 109 180 312 467 463 555 641 744 738 927 1 217 1 809 2 269 2 829 3 089 3 832 3 547 1 671 263
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6 050 1 086 24 13 20 25 47 75 131 142 143 183 264 304 591 750 750 574 524 307 90 7
XXII. Kódy pro speciální účely 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 153 491 3 239 964 789 800 1 253 1 601 2 303 2 917 3 499 4 115 4 640 6 415 9 116 14 513 20 421 20 957 18 643 17 597 13 295 5 639 775
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 243 0 0 0 0 1 0 3 4 2 5 3 2 8 13 31 32 35 50 36 18 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 847 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 12 44 39 112 149 139 127 121 71 24 3
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 99 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 2 4 7 15 17 23 15 8 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 549 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 4 9 36 48 85 78 67 93 89 32 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 360 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5 11 12 21 25 34 36 49 63 76 21 3
VI. Nemoci nervové soustavy 501 0 0 0 0 1 0 4 4 10 6 13 30 24 35 64 96 67 74 50 20 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 158 0 0 0 0 0 0 1 3 8 13 33 58 103 234 376 457 475 608 528 230 31
X. Nemoci dýchací soustavy 1 031 0 2 2 1 1 0 2 5 16 14 15 29 44 110 180 178 154 133 102 40 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 489 0 0 0 0 0 0 1 3 3 7 8 17 22 36 57 61 69 84 87 30 4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 187 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5 8 12 18 32 26 28 26 21 7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 031 0 0 0 4 5 2 13 10 9 22 30 38 47 81 153 142 166 157 108 38 6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 471 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 7 12 27 43 67 91 103 74 35 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 365 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 6 11 27 36 48 57 76 71 22 4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 022 0 0 0 0 1 2 8 11 10 16 30 37 46 109 163 240 301 433 432 163 20
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 765 0 0 0 0 0 1 6 4 8 9 10 20 41 62 107 124 111 126 85 44 7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12 133 0 2 2 5 9 9 40 48 74 110 182 321 470 942 1 521 1 740 1 817 2 171 1 847 732 91
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 403 0 0 12 38 87 147 134 163 189 179 135 162 185 174 178 190 139 125 104 53 9
VI. Nemoci nervové soustavy 203 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 4 8 11 38 43 50 37 5 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2 4 0 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 629 0 0 12 38 87 147 135 164 189 179 137 164 189 183 192 234 185 182 142 60 10
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 3 2 0 0
II. Novotvary 115 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 7 8 16 20 11 25 10 8 2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 25 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 6 4 2 3 4 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 1 4 4 5 1 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 249 0 0 1 1 1 5 10 10 11 17 14 20 19 35 32 26 25 10 8 4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 281 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 7 8 24 41 65 47 36 25 16 3
X. Nemoci dýchací soustavy 79 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 4 1 4 10 12 16 8 7 8 3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 15 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 4 1 2 2 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 179 0 0 0 1 1 1 0 3 1 5 5 2 5 19 28 46 26 23 9 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 3 2 1 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 28 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 2 7 0 6 1 5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 104 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 3 1 3 10 12 11 13 23 19 3 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 263 0 0 0 0 0 0 4 4 3 6 12 10 13 21 46 56 37 29 15 6 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 399 0 3 4 4 5 9 16 21 20 36 50 53 64 143 207 253 195 162 101 48 5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 127 38 61 59 30 45 52 72 84 75 91 121 148 193 336 487 528 533 541 423 188 22
péče celkem II. Novotvary 12 776 31 74 67 84 75 82 120 192 287 474 539 760 989 1 671 2 313 1 934 1 408 944 563 152 17
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 103 10 42 25 9 10 13 7 12 9 11 28 32 33 79 112 113 134 185 146 84 9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 899 32 38 38 27 25 19 44 49 71 82 99 157 255 414 539 555 597 743 732 334 49
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 649 4 7 17 118 307 375 374 429 477 454 388 426 430 398 433 466 408 492 456 168 22
VI. Nemoci nervové soustavy 5 908 55 76 89 55 94 60 113 170 192 265 244 296 349 513 735 837 662 587 377 127 12
VII. Nemoci oka a očních adnex 195 4 11 5 4 5 1 4 1 6 9 5 9 10 21 26 20 19 16 16 3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 222 13 33 8 3 4 1 7 7 4 7 5 9 10 7 20 16 15 26 21 5 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 43 974 21 14 12 24 44 93 113 202 358 675 1 069 1 698 2 636 4 478 6 677 6 888 6 478 6 153 4 379 1 745 217
X. Nemoci dýchací soustavy 10 334 154 166 102 65 66 65 56 90 128 191 231 329 606 1 029 1 519 1 495 1 319 1 261 964 441 57
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 656 90 74 67 77 92 84 131 138 201 212 283 340 460 664 883 899 849 930 774 360 48
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 344 13 19 12 9 8 11 11 22 29 24 48 63 85 131 180 175 144 153 129 70 8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 18 524 7 15 37 41 41 35 78 94 236 346 489 863 1 511 2 421 3 725 3 701 2 612 1 445 608 201 18
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 614 21 19 22 27 51 68 163 260 349 385 361 401 427 664 912 1 023 998 1 070 907 412 74
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 160 0 0 0 1 61 251 582 620 465 176 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 213 1 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 619 305 78 55 22 13 5 11 21 17 16 6 8 16 10 7 11 7 5 2 0 4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 314 108 99 70 50 74 34 51 54 72 103 113 155 205 343 426 513 532 594 483 212 23
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 27 941 35 119 109 181 314 469 472 566 651 761 771 965 1 266 1 928 2 444 3 080 3 403 4 288 3 998 1 837 284
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 078 1 086 24 13 20 25 48 85 139 153 158 205 294 358 674 903 930 722 679 407 140 15
XXII. Kódy pro speciální účely 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 169 652 3 239 969 807 847 1 354 1 766 2 494 3 150 3 782 4 440 5 009 6 953 9 839 15 781 22 341 23 184 20 840 20 112 15 385 6 479 881
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 36,6 34 13,8 10 6,1 9,6 9,1 10 10,9 8,4 9,6 16,6 21 28,8 44,9 65,7 96,1 149,8 211,6 281,4 353,8 306,4
II. Novotvary 111,8 27,8 16,8 11,3 17,1 16,4 14,2 17,4 26 32,4 52,5 74,3 102,8 146,6 215,3 309,8 347,2 378,5 352,1 353,7 262,2 195
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9,5 9 9,5 4,2 1,8 2,2 2,3 0,9 1,6 0,9 1,2 3,8 4,1 4,8 10,5 15,2 18,9 34,7 69,8 95,7 158,2 97,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 40,9 28,7 8,6 6,2 5,5 5,2 3,3 6,4 6,4 8,2 8,6 13,3 21,3 34,1 50,9 64,7 92,1 159,1 280,6 467 626,4 668,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 36,5 3,6 1,6 0,8 16,3 48 39,7 34,9 36,3 32,9 30,1 34,2 36,4 34,4 27,4 31,8 45,9 65,1 129,7 201 191,5 139,3
VI. Nemoci nervové soustavy 46,9 49,3 17,2 14,9 11 20,1 9,6 14,2 21,1 19,7 27 30,5 35,4 47 60,7 90,7 131,8 158,8 196,4 206,1 203,9 111,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,8 3,6 2,5 0,8 0,8 1,1 0,2 0,6 0,1 0,7 0,9 0,7 1,3 1,4 2,9 3,2 3,9 5,7 6,9 11,7 6,2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,1 11,6 7,5 1,4 0,6 0,9 0,2 1 1 0,5 0,8 0,7 1,3 1,6 1 2,9 2,9 4,2 10,8 14,6 10,4 13,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 383,6 18,8 3,2 2 4,9 9,6 16,3 16,3 26,9 40,3 73,4 146,6 236,7 393,1 588,9 904,1 1 238,8 1 794,9 2 388,4 2 796,0 3 117,5 2 548,4
X. Nemoci dýchací soustavy 87,3 137,9 37 16,7 12,8 14 11 7,9 11,6 12,9 19,7 30,1 43,3 86,9 126,9 191,7 253,2 348,7 486,1 624,1 828,3 752
XI. Nemoci trávicí soustavy 67,7 80,6 16,8 11,3 15,7 20,1 14,7 18,8 18,3 22,8 22,6 38,9 46,8 68,2 87,5 118,8 162,9 234,5 366 501,3 686,8 612,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10,9 11,6 4,3 2 1,8 1,7 1,6 1,6 3 3,3 2,5 6,1 8 11,4 15,6 21,4 28,8 35 54,2 78,9 131,1 111,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 163,8 6,3 3,4 6,2 7,3 7,6 5,6 9,5 11 26,1 35,5 64,4 119,3 227,1 323,8 512,1 682,7 728,7 546,8 358,8 328,8 167,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 76,9 18,8 4,3 3,7 5,5 11,1 11,9 23,7 35,3 40 42,8 50,5 57,1 64,6 88,9 125,3 185,7 272,4 418 608 780,4 974,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 20,4 0 0 0 0,2 13,3 43,9 84,6 84,5 53,6 19,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 11,5 1 085,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,8 273,2 17,5 9,1 4,5 2,8 0,9 1,6 2,9 2 1,8 0,9 1,2 2,3 1,3 1 2,1 1,5 2,2 0,7 0 55,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 37,1 96,7 22,5 11,8 10,2 16,1 5,8 7,3 7,2 8,3 11,1 15,5 21,3 30 44 56,1 89,1 142,8 222 300,4 385 264,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 244,3 31,3 26,8 18,4 36,7 68,1 81,6 67,3 75,7 74 82,9 104,7 134,4 189,5 252,5 327,9 550,6 930,9 1 661,6 2 592,1 3 477,6 3 662,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 57,3 972,6 5,4 2,2 4,1 5,5 8,2 10,9 17,9 16,4 15,9 26 38,3 47,3 82,5 108,4 146 173 227,2 224,3 187,3 97,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 452,8 2 900,8 218,7 133,2 163,1 273,4 279,9 334,8 397,8 403,7 458,5 658,3 929,8 1 419,1 2 025,4 2 950,7 4 078,7 5 618,2 7 630,4 9 715,7 11 735,4 10 792,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,3 0 0 0 0 0,2 0 0,4 0,5 0,2 0,6 0,4 0,3 1,2 1,8 4,5 6,2 10,5 21,7 26,3 37,5 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 8 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,3 0,2 1,7 6,4 6,1 15,6 21,5 27,1 38,3 52,5 51,9 49,9 41,8
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0,6 0,3 0,6 1 2,9 5,1 10 11 16,6 27,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,6 0,6 1,3 5,6 6,7 12,3 15,2 20,2 40,3 65 66,6 13,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,4 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,3 0,6 1,6 1,7 3,3 3,5 4,9 7 14,8 27,3 55,5 43,7 41,8
VI. Nemoci nervové soustavy 4,7 0 0 0 0 0,2 0 0,6 0,5 1,2 0,7 1,8 4,3 3,7 4,9 9,2 18,7 20,2 32,1 36,5 41,6 41,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0 0,6 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,7 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 29,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,9 1,4 4,7 8,4 16 32,7 54,3 88,9 143,1 263,6 385,9 478,7 431,7
X. Nemoci dýchací soustavy 9,8 0 0,5 0,3 0,2 0,2 0 0,3 0,7 1,8 1,6 2,1 4,2 6,8 15,4 26 34,6 46,4 57,7 74,5 83,2 41,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 4,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,3 0,8 1,1 2,5 3,4 5 8,2 11,9 20,8 36,4 63,6 62,4 55,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,8 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,2 0,7 1,2 1,9 2,5 4,6 5,1 8,4 11,3 15,3 14,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9,8 0 0 0 0,8 1,1 0,3 1,9 1,4 1 2,5 4,3 5,5 7,3 11,3 22,1 27,6 50 68,1 78,9 79,1 83,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,7 1 1,9 3,8 6,2 13 27,4 44,7 54,1 72,8 55,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0,6 0 0,7 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,4 0,9 1,7 3,8 5,2 9,3 17,2 33 51,9 45,8 55,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,1 0 0 0 0 0,2 0,3 1,2 1,5 1,2 1,8 4,3 5,4 7,2 15,2 23,6 46,7 90,7 187,8 315,7 339,2 278,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7,2 0 0 0 0 0 0,2 0,9 0,5 0,9 1 1,4 2,9 6,4 8,7 15,5 24,1 33,5 54,6 62,1 91,6 97,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 114,8 0 0,5 0,3 1 2 1,6 5,8 6,5 8,5 12,3 25,8 46,5 73,2 131,5 219,8 338,6 547,6 941,4 1 349,8 1 523,4 1 267,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 22,7 0 0 2 7,7 19 25,7 19,5 22,2 21,8 19,9 19,2 23,5 28,8 24,3 25,7 37 41,9 54,2 76 110,3 125,3
VI. Nemoci nervové soustavy 1,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,3 0,3 0,6 1,1 1,6 7,4 13 21,7 27 10,4 13,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,2 0 0,4 0 2,1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 1 0,6 1,7 0 2,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 24,9 0 0 2 7,7 19 25,7 19,6 22,4 21,8 19,9 19,4 23,8 29,4 25,5 27,7 45,5 55,8 78,9 103,8 124,9 139,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,4 0,3 1,3 1,5 0 0
II. Novotvary 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0,4 1 1,2 2,2 2,9 2,1 7,5 4,3 5,8 4,2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,2 0,6 0,4 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,9 0,8 0,6 1,3 2,9 2,1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,4 0,1 0,8 1,2 2,2 0,7 4,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,4 0 0 0,2 0,2 0,2 0,9 1,5 1,4 1,3 1,9 2 2,9 3 4,9 4,6 5,1 7,5 4,3 5,8 8,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,3 0,4 1 1,2 3,3 5,9 12,7 14,2 15,6 18,3 33,3 41,8
X. Nemoci dýchací soustavy 0,7 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0 0 0 0 0,6 0,1 0,6 1,4 1,7 3,1 2,4 3 5,8 6,2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0 0 0,1 0,6 0,2 0,6 0,9 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0,9 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,7 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0 0,4 0,1 0,6 0,7 0,3 0,8 2,7 4 9 7,8 10 6,6 8,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,9 0,9 0,7 4,2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 1,4 0 2,6 0,7 10,4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 0,2 0 0,2 0,2 0 0,1 0 0 0,1 0,4 0,1 0,5 1,4 1,7 2,1 3,9 10 13,9 6,2 13,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,5 0 0 0 0 0 0 0,6 0,5 0,3 0,7 1,7 1,4 2 2,9 6,6 10,9 11,2 12,6 11 12,5 13,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13,2 0 0,7 0,7 0,8 1,1 1,6 2,3 2,9 2,3 4 7,1 7,7 10 20 29,9 49,2 58,8 70,2 73,8 99,9 69,6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 39,1 34 13,8 10 6,1 9,8 9,1 10,5 11,5 8,7 10,1 17,2 21,5 30 46,9 70,4 102,8 160,6 234,6 309,1 391,3 306,4
péče celkem II. Novotvary 120,9 27,8 16,8 11,3 17,1 16,4 14,3 17,4 26,2 33,1 52,8 76,5 110,2 154 233,2 334,2 376,4 424,3 409,3 411,4 316,3 236,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10,4 9 9,5 4,2 1,8 2,2 2,3 1 1,6 1 1,2 4 4,6 5,1 11 16,2 22 40,4 80,2 106,7 174,8 125,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 46,4 28,7 8,6 6,4 5,5 5,5 3,3 6,4 6,7 8,2 9,1 14 22,8 39,7 57,8 77,9 108 179,9 322,2 534,9 695,1 682,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 62,9 3,6 1,6 2,9 24,1 67 65,6 54,4 58,5 55 50,6 55 61,7 66,9 55,5 62,6 90,7 123 213,3 333,2 349,6 306,4
VI. Nemoci nervové soustavy 55,9 49,3 17,2 15 11,2 20,5 10,5 16,4 23,2 22,2 29,5 34,6 42,9 54,3 71,6 106,2 162,9 199,5 254,5 275,5 264,3 167,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,8 3,6 2,5 0,8 0,8 1,1 0,2 0,6 0,1 0,7 1 0,7 1,3 1,6 2,9 3,8 3,9 5,7 6,9 11,7 6,2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,1 11,6 7,5 1,4 0,6 0,9 0,2 1 1 0,5 0,8 0,7 1,3 1,6 1 2,9 3,1 4,5 11,3 15,3 10,4 13,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 416,2 18,8 3,2 2 4,9 9,6 16,3 16,4 27,5 41,3 75,2 151,7 246,1 410,4 625 964,8 1 340,6 1 952,2 2 668,1 3 200,1 3 631,6 3 021,9
X. Nemoci dýchací soustavy 97,8 137,9 37,7 17,2 13,3 14,4 11,4 8,1 12,3 14,8 21,3 32,8 47,7 94,3 143,6 219,5 291 397,5 546,8 704,5 917,8 793,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 72,5 80,6 16,8 11,3 15,7 20,1 14,7 19 18,8 23,2 23,6 40,2 49,3 71,6 92,7 127,6 175 255,9 403,3 565,6 749,2 668,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12,7 11,6 4,3 2 1,8 1,7 1,9 1,6 3 3,3 2,7 6,8 9,1 13,2 18,3 26 34,1 43,4 66,3 94,3 145,7 111,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 175,3 6,3 3,4 6,2 8,4 8,9 6,1 11,3 12,8 27,2 38,6 69,4 125,1 235,2 337,9 538,2 720,3 787,1 626,6 444,3 418,3 250,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 81,5 18,8 4,3 3,7 5,5 11,1 11,9 23,7 35,5 40,3 42,9 51,2 58,1 66,5 92,7 131,8 199,1 300,8 464 662,8 857,4 1 030,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 20,4 0 0 0 0,2 13,3 43,9 84,6 84,5 53,6 19,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 11,5 1 085,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,9 273,2 17,7 9,3 4,5 2,8 0,9 1,6 2,9 2 1,8 0,9 1,2 2,5 1,4 1 2,1 2,1 2,2 1,5 0 55,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 40,8 96,7 22,5 11,8 10,2 16,1 5,9 7,4 7,4 8,3 11,5 16 22,5 31,9 47,9 61,6 99,8 160,3 257,6 353 441,2 320,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 264,5 31,3 27 18,4 36,9 68,5 82 68,6 77,2 75,1 84,8 109,4 139,9 197,1 269,1 353,1 599,4 1 025,5 1 859,4 2 921,7 3 823,0 3 954,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 67 972,6 5,4 2,2 4,1 5,5 8,4 12,4 19 17,7 17,6 29,1 42,6 55,7 94,1 130,5 181 217,6 294,4 297,4 291,4 208,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 605,7 2 900,8 219,8 136,2 172,7 295,4 308,7 362,6 429,5 436,3 494,7 710,7 1 007,8 1 531,7 2 202,4 3 228,1 4 512,1 6 280,3 8 721,0 11 243,1 13 483,6 12 268,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)