8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 822 67 73 40 25 36 59 61 72 88 109 115 139 188 329 417 476 497 513 358 145 15
II. Novotvary 11 656 15 72 34 56 85 49 100 190 310 416 538 707 1 021 1 599 2 070 1 746 1 174 888 466 114 6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 014 14 22 28 13 18 12 14 11 8 19 30 24 42 67 96 118 132 156 135 51 4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 528 33 53 33 36 31 14 35 40 77 98 120 154 202 381 490 514 523 695 662 298 39
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 753 2 3 8 54 190 244 231 249 288 279 226 246 221 218 235 224 212 271 238 100 14
VI. Nemoci nervové soustavy 4 789 59 70 63 62 78 92 105 129 180 171 214 241 328 465 573 624 481 465 282 96 11
VII. Nemoci oka a očních adnex 178 1 7 5 7 1 4 3 3 4 8 4 9 17 17 24 19 17 16 10 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 251 20 42 11 2 3 3 7 1 6 4 11 3 2 16 7 29 27 36 11 8 2
IX. Nemoci oběhové soustavy 40 534 30 14 12 22 47 95 146 189 378 590 1 020 1 599 2 554 4 276 6 111 6 388 5 794 5 674 3 995 1 427 173
X. Nemoci dýchací soustavy 9 465 151 190 115 31 83 95 61 84 99 157 214 313 520 911 1 249 1 212 1 200 1 268 959 489 64
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 197 79 85 64 65 75 84 94 119 156 230 249 308 460 664 817 848 744 922 760 345 29
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 167 12 21 15 7 11 14 10 11 23 27 31 53 85 107 167 157 134 138 98 41 5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 16 818 7 14 29 34 40 29 59 125 216 314 435 803 1 396 2 336 3 400 3 406 2 246 1 300 494 130 5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 817 27 21 18 27 45 98 155 185 281 319 345 396 423 644 890 889 877 1 011 770 345 51
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 170 0 0 0 1 62 256 563 650 468 160 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 204 1 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 594 317 83 24 17 16 14 8 14 10 9 13 9 15 15 14 6 4 1 2 1 2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 985 82 112 54 60 79 40 59 62 92 108 113 157 201 362 413 395 437 543 423 164 29
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 25 413 55 141 120 151 333 504 540 530 685 752 819 1 009 1 188 1 640 2 241 2 734 2 916 3 864 3 445 1 563 183
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6 267 972 14 10 19 25 67 73 123 167 131 205 267 361 590 870 750 649 553 327 88 6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 152 622 3 147 1 037 683 689 1 258 1 773 2 324 2 787 3 536 3 901 4 712 6 437 9 224 14 637 20 084 20 535 18 064 18 314 13 435 5 407 638
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 226 0 0 0 0 0 0 1 0 3 7 5 8 12 7 24 32 43 39 32 11 2
nemocných (LDN) II. Novotvary 840 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 26 26 61 101 139 147 130 120 65 16 3
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 86 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 5 2 8 9 15 22 15 7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 495 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 17 21 28 64 89 71 82 77 33 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 328 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 8 11 17 24 30 40 31 72 62 17 2
VI. Nemoci nervové soustavy 536 0 0 0 0 0 1 6 4 10 14 10 20 36 44 67 105 95 68 43 13 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 312 0 0 0 0 0 1 1 3 6 17 26 47 100 246 392 445 486 696 588 226 32
X. Nemoci dýchací soustavy 995 1 4 1 2 0 3 3 2 5 1 20 13 45 100 152 170 152 154 123 38 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 475 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 10 16 19 48 43 59 66 86 80 35 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 166 0 0 0 0 0 0 2 1 1 5 7 7 11 21 23 19 21 20 21 7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 669 0 0 0 0 1 1 2 2 7 3 7 11 24 43 71 101 122 149 91 30 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 429 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 21 23 40 69 70 91 77 24 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 326 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 7 12 11 30 34 49 97 64 16 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 896 0 0 0 0 4 7 9 6 13 20 29 38 49 85 171 213 265 410 401 162 14
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 674 0 0 0 0 1 2 2 1 7 10 10 12 30 72 68 80 103 132 91 50 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 11 462 1 4 1 2 6 17 28 26 66 94 167 241 463 855 1 323 1 613 1 721 2 240 1 831 686 77
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
II. Novotvary 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 552 0 0 10 38 96 136 178 177 189 140 146 159 187 234 231 181 126 158 111 49 6
VI. Nemoci nervové soustavy 247 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 2 4 10 14 38 39 67 44 19 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 1 3 3 2 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 825 0 0 10 38 97 136 179 178 191 143 149 163 196 245 246 223 168 230 156 68 9
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 15 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 1 3 3 0 0
II. Novotvary 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 8 21 25 19 23 10 12 7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 16 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 4 2 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1
VI. Nemoci nervové soustavy 220 0 5 1 0 7 4 6 4 8 13 13 14 21 24 29 30 15 11 14 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 7 19 25 57 39 50 39 40 13 1
X. Nemoci dýchací soustavy 119 0 2 7 3 0 0 0 0 0 1 3 4 5 7 17 21 21 22 6 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 177 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 8 7 19 21 41 34 25 12 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 1 4 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 3 5 6 7 6 1 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 137 0 0 0 1 1 1 1 0 0 3 0 1 8 11 10 17 19 26 25 11 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 304 0 0 0 0 1 2 2 2 2 7 5 6 18 28 45 65 45 47 19 9 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 514 0 8 8 5 11 7 11 11 13 33 34 50 93 145 219 248 222 196 145 49 6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 065 67 74 40 25 36 59 62 73 91 117 120 149 201 337 442 508 541 557 393 156 17
péče celkem II. Novotvary 12 635 15 72 34 56 85 51 100 191 311 420 569 740 1 090 1 721 2 234 1 912 1 327 1 018 543 137 9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 102 14 22 28 13 18 12 15 11 8 19 32 24 47 69 105 128 147 178 150 58 4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 039 33 53 33 37 33 14 35 41 79 101 124 171 224 411 556 604 598 779 740 331 42
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 649 2 3 18 92 286 380 410 431 482 425 380 417 426 478 497 447 370 502 412 168 23
VI. Nemoci nervové soustavy 5 792 59 75 64 62 85 97 118 137 200 201 238 277 389 543 683 797 630 611 383 129 14
VII. Nemoci oka a očních adnex 183 1 7 5 7 1 4 3 3 4 8 4 9 17 17 25 19 19 16 11 3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 255 20 42 11 2 3 3 7 1 6 4 11 3 2 16 7 30 28 38 11 8 2
IX. Nemoci oběhové soustavy 44 146 30 14 12 22 47 96 147 192 384 609 1 052 1 653 2 673 4 547 6 560 6 873 6 330 6 410 4 623 1 666 206
X. Nemoci dýchací soustavy 10 581 152 196 123 36 83 98 64 86 104 159 238 330 571 1 018 1 418 1 403 1 373 1 444 1 088 527 70
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 690 79 85 64 65 75 84 94 122 160 235 260 325 480 713 863 910 812 1 010 841 381 32
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 336 12 21 15 7 11 14 12 12 24 32 38 60 96 129 191 176 155 158 120 48 5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17 681 7 14 29 34 41 30 63 129 225 319 443 823 1 431 2 399 3 493 3 551 2 405 1 476 598 162 9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 261 27 21 18 27 45 98 155 185 282 320 347 403 444 668 933 962 947 1 103 851 371 54
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 170 0 0 0 1 62 256 563 650 468 160 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 204 1 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 596 317 83 24 17 16 14 8 14 10 9 13 10 15 16 14 6 4 1 2 1 2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 347 82 112 54 60 80 40 59 62 94 110 115 164 216 374 446 434 492 647 493 181 32
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 27 446 55 141 120 152 338 512 550 536 698 775 848 1 048 1 245 1 736 2 422 2 964 3 200 4 300 3 871 1 736 199
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 245 972 14 10 19 27 71 77 126 176 148 220 285 409 690 983 895 797 732 437 147 10
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 168 423 3 148 1 049 702 734 1 372 1 933 2 542 3 002 3 806 4 171 5 062 6 891 9 976 15 882 21 872 22 619 20 175 20 980 15 567 6 210 730
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 36,3 60,7 16,5 6,9 5,3 7,8 9,7 8,8 9,7 9,8 12,7 16,6 20,6 28,2 45,4 61,2 97,4 157,3 219,1 269 313,7 289,8
II. Novotvary 110,6 13,6 16,2 5,8 11,8 18,5 8,1 14,4 25,6 34,4 48,4 77,5 104,5 153,2 220,8 303,6 357,4 371,5 379,2 350,1 246,6 115,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9,6 12,7 5 4,8 2,7 3,9 2 2 1,5 0,9 2,2 4,3 3,5 6,3 9,3 14,1 24,2 41,8 66,6 101,4 110,3 77,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 43 29,9 12 5,7 7,6 6,7 2,3 5 5,4 8,5 11,4 17,3 22,8 30,3 52,6 71,9 105,2 165,5 296,8 497,4 644,7 753,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 35,6 1,8 0,7 1,4 11,4 41,3 40,2 33,3 33,5 32 32,5 32,6 36,4 33,2 30,1 34,5 45,9 67,1 115,7 178,8 216,3 270,5
VI. Nemoci nervové soustavy 45,4 53,5 15,8 10,8 13 16,9 15,2 15,1 17,4 20 19,9 30,8 35,6 49,2 64,2 84 127,7 152,2 198,6 211,9 207,7 212,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,7 0,9 1,6 0,9 1,5 0,2 0,7 0,4 0,4 0,4 0,9 0,6 1,3 2,6 2,3 3,5 3,9 5,4 6,8 7,5 4,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,4 18,1 9,5 1,9 0,4 0,7 0,5 1 0,1 0,7 0,5 1,6 0,4 0,3 2,2 1 5,9 8,5 15,4 8,3 17,3 38,6
IX. Nemoci oběhové soustavy 384,5 27,2 3,2 2,1 4,6 10,2 15,6 21,1 25,5 42 68,6 146,9 236,4 383,2 590,5 896,3 1 307,8 1 833,3 2 422,8 3 001,7 3 087,1 3 342,3
X. Nemoci dýchací soustavy 89,8 136,8 42,9 19,7 6,5 18 15,6 8,8 11,3 11 18,3 30,8 46,3 78 125,8 183,2 248,1 379,7 541,4 720,6 1 057,9 1 236,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 68,3 71,6 19,2 11 13,7 16,3 13,8 13,6 16 17,3 26,8 35,9 45,5 69 91,7 119,8 173,6 235,4 393,7 571 746,4 560,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11,1 10,9 4,7 2,6 1,5 2,4 2,3 1,4 1,5 2,6 3,1 4,5 7,8 12,8 14,8 24,5 32,1 42,4 58,9 73,6 88,7 96,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 159,5 6,3 3,2 5 7,2 8,7 4,8 8,5 16,8 24 36,5 62,7 118,7 209,4 322,6 498,7 697,3 710,7 555,1 371,2 281,2 96,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 74,1 24,5 4,7 3,1 5,7 9,8 16,1 22,4 24,9 31,2 37,1 49,7 58,6 63,5 88,9 130,5 182 277,5 431,7 578,5 746,4 985,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 20,6 0 0 0 0,2 13,5 42,2 81,2 87,5 52 18,6 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 11,4 1 091,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,6 287,3 18,7 4,1 3,6 3,5 2,3 1,2 1,9 1,1 1 1,9 1,3 2,3 2,1 2,1 1,2 1,3 0,4 1,5 2,2 38,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 37,8 74,3 25,3 9,3 12,6 17,2 6,6 8,5 8,4 10,2 12,6 16,3 23,2 30,2 50 60,6 80,9 138,3 231,9 317,8 354,8 560,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 241,1 49,8 31,8 20,6 31,8 72,3 83 77,9 71,4 76 87,5 118 149,2 178,2 226,5 328,7 559,7 922,7 1 649,9 2 588,4 3 381,4 3 535,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 59,4 880,8 3,2 1,7 4 5,4 11 10,5 16,6 18,5 15,2 29,5 39,5 54,2 81,5 127,6 153,5 205,4 236,1 245,7 190,4 115,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 447,7 2 851,7 233,9 117,1 145 273,2 292 335,2 375,4 392,5 453,9 678,7 951,8 1 383,8 2 021,3 2 945,7 4 204,0 5 715,7 7 820,1 10 094,5 11 697,4 12 326,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,8 0,7 1,2 1,8 1 3,5 6,6 13,6 16,7 24 23,8 38,6
nemocných (LDN) II. Novotvary 8 0 0 0 0 0 0,3 0 0,1 0,1 0,2 3,7 3,8 9,2 13,9 20,4 30,1 41,1 51,2 48,8 34,6 58
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,3 0 0,8 0,3 1,2 1,8 4,7 9,4 11,3 15,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,6 2,5 3,2 3,9 9,4 18,2 22,5 35 57,9 71,4 58
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,4 0,7 1,2 1,6 2,6 3,3 4,4 8,2 9,8 30,7 46,6 36,8 38,6
VI. Nemoci nervové soustavy 5,1 0 0 0 0 0 0,2 0,9 0,5 1,1 1,6 1,4 3 5,4 6,1 9,8 21,5 30,1 29 32,3 28,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0 0,8 2,2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,9 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 31,4 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,4 0,7 2 3,7 6,9 15 34 57,5 91,1 153,8 297,2 441,8 488,9 618,2
X. Nemoci dýchací soustavy 9,4 0,9 0,9 0,2 0,4 0 0,5 0,4 0,3 0,6 0,1 2,9 1,9 6,8 13,8 22,3 34,8 48,1 65,8 92,4 82,2 115,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,5 1,4 2,4 2,9 6,6 6,3 12,1 20,9 36,7 60,1 75,7 58
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,6 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0,6 1 1 1,7 2,9 3,4 3,9 6,6 8,5 15,8 15,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,3 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,8 0,3 1 1,6 3,6 5,9 10,4 20,7 38,6 63,6 68,4 64,9 77,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 1 3,2 3,2 5,9 14,1 22,1 38,9 57,9 51,9 58
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 1 1,8 1,5 4,4 7 15,5 41,4 48,1 34,6 38,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18 0 0 0 0 0,9 1,2 1,3 0,8 1,4 2,3 4,2 5,6 7,4 11,7 25,1 43,6 83,8 175,1 301,3 350,5 270,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,4 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,1 0,8 1,2 1,4 1,8 4,5 9,9 10 16,4 32,6 56,4 68,4 108,2 58
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 108,7 0,9 0,9 0,2 0,4 1,3 2,8 4 3,5 7,3 10,9 24,1 35,6 69,5 118,1 194 330,2 544,5 956,5 1 375,7 1 484,1 1 487,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 24,2 0 0 1,7 8 20,8 22,4 25,7 23,8 21 16,3 21 23,5 28,1 32,3 33,9 37,1 39,9 67,5 83,4 106 115,9
VI. Nemoci nervové soustavy 2,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,3 0,1 0,3 0,6 1,4 2,1 7,8 12,3 28,6 33,1 41,1 58
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,4 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,6 0,1 0,1 0,6 0,9 0,9 0,8 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 26,8 0 0 1,7 8 21,1 22,4 25,8 24 21,2 16,6 21,5 24,1 29,4 33,8 36,1 45,7 53,2 98,2 117,2 147,1 173,9
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0,3 1,3 2,3 0 0
II. Novotvary 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,7 0,9 1,2 2,9 3,7 3,9 7,3 4,3 9 15,1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,2 1,3 0,9 0,8 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0 0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,4 0,3 0,4 0,8 4,3 19,3
VI. Nemoci nervové soustavy 2,1 0 1,1 0,2 0 1,5 0,7 0,9 0,5 0,9 1,5 1,9 2,1 3,2 3,3 4,3 6,1 4,7 4,7 10,5 2,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,9 1 2,9 3,5 8,4 8 15,8 16,7 30,1 28,1 19,3
X. Nemoci dýchací soustavy 1,1 0 0,5 1,2 0,6 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,6 0,8 1 2,5 4,3 6,6 9,4 4,5 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,6 0,6 0,9 0,8 2,2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0,8 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,7 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,2 0,2 0 1,2 1,1 2,6 3,1 8,4 10,8 10,7 9 4,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,8 0 0,4 3 4,3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,5 0,1 0,4 1 1,9 3 4,5 2,2 19,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,3 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0 0,3 0 0,1 1,2 1,5 1,5 3,5 6 11,1 18,8 23,8 38,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,9 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,8 0,7 0,9 2,7 3,9 6,6 13,3 14,2 20,1 14,3 19,5 19,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14,4 0 1,8 1,4 1,1 2,4 1,2 1,6 1,5 1,4 3,8 4,9 7,4 14 20 32,1 50,8 70,2 83,7 108,9 106 115,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 38,6 60,7 16,7 6,9 5,3 7,8 9,7 8,9 9,8 10,1 13,6 17,3 22 30,2 46,5 64,8 104 171,2 237,8 295,3 337,5 328,4
péče celkem II. Novotvary 119,9 13,6 16,2 5,8 11,8 18,5 8,4 14,4 25,7 34,5 48,9 82 109,4 163,5 237,7 327,7 391,4 419,9 434,7 408 296,4 173,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10,5 12,7 5 4,8 2,7 3,9 2 2,2 1,5 0,9 2,2 4,6 3,5 7,1 9,5 15,4 26,2 46,5 76 112,7 125,5 77,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 47,8 29,9 12 5,7 7,8 7,2 2,3 5 5,5 8,8 11,8 17,9 25,3 33,6 56,8 81,5 123,7 189,2 332,6 556 716,1 811,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 63,1 1,8 0,7 3,1 19,4 62,1 62,6 59,1 58 53,5 49,5 54,7 61,7 63,9 66 72,9 91,5 117,1 214,4 309,6 363,4 444,4
VI. Nemoci nervové soustavy 54,9 53,5 16,9 11 13 18,5 16 17 18,5 22,2 23,4 34,3 41 58,4 75 100,2 163,2 199,3 260,9 287,8 279,1 270,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,7 0,9 1,6 0,9 1,5 0,2 0,7 0,4 0,4 0,4 0,9 0,6 1,3 2,6 2,3 3,7 3,9 6 6,8 8,3 6,5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,4 18,1 9,5 1,9 0,4 0,7 0,5 1 0,1 0,7 0,5 1,6 0,4 0,3 2,2 1 6,1 8,9 16,2 8,3 17,3 38,6
IX. Nemoci oběhové soustavy 418,8 27,2 3,2 2,1 4,6 10,2 15,8 21,2 25,9 42,6 70,9 151,5 244,4 401 627,9 962,1 1 407,1 2 002,9 2 737,1 3 473,5 3 604,2 3 979,9
X. Nemoci dýchací soustavy 100,4 137,7 44,2 21,1 7,6 18 16,1 9,2 11,6 11,5 18,5 34,3 48,8 85,7 140,6 208 287,2 434,4 616,6 817,5 1 140,1 1 352,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 72,9 71,6 19,2 11 13,7 16,3 13,8 13,6 16,4 17,8 27,3 37,5 48,1 72 98,5 126,6 186,3 256,9 431,3 631,9 824,2 618,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12,7 10,9 4,7 2,6 1,5 2,4 2,3 1,7 1,6 2,7 3,7 5,5 8,9 14,4 17,8 28 36 49 67,5 90,2 103,8 96,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 167,7 6,3 3,2 5 7,2 8,9 4,9 9,1 17,4 25 37,1 63,8 121,7 214,7 331,3 512,3 727 761 630,3 449,3 350,5 173,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 78,4 24,5 4,7 3,1 5,7 9,8 16,1 22,4 24,9 31,3 37,2 50 59,6 66,6 92,2 136,8 196,9 299,6 471 639,4 802,6 1 043,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 20,6 0 0 0 0,2 13,5 42,2 81,2 87,5 52 18,6 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 11,4 1 091,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,7 287,3 18,7 4,1 3,6 3,5 2,3 1,2 1,9 1,1 1 1,9 1,5 2,3 2,2 2,1 1,2 1,3 0,4 1,5 2,2 38,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 41,2 74,3 25,3 9,3 12,6 17,4 6,6 8,5 8,4 10,4 12,8 16,6 24,2 32,4 51,6 65,4 88,8 155,7 276,3 370,4 391,6 618,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 260,3 49,8 31,8 20,6 32 73,4 84,3 79,3 72,2 77,5 90,2 122,1 155 186,8 239,7 355,2 606,8 1 012,5 1 836,1 2 908,5 3 755,6 3 844,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 68,7 880,8 3,2 1,7 4 5,9 11,7 11,1 17 19,5 17,2 31,7 42,1 61,4 95,3 144,2 183,2 252,2 312,6 328,3 318 193,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 597,6 2 852,6 236,7 120,3 154,4 297,9 318,4 366,6 404,3 422,5 485,3 729,1 1 018,9 1 496,6 2 193,3 3 207,9 4 630,6 6 383,6 8 958,5 11 696,4 13 434,6 14 103,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)