8.3.1 Případy hospitalizace pacientů přeložených do jiného lůžkového zdravotnického zařízení podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 269 50 69 54 27 39 62 62 52 90 93 129 148 230 354 446 530 506 634 486 196 12
II. Novotvary 8 464 11 39 26 37 26 26 46 61 117 200 254 412 664 1 167 1 394 1 373 1 036 927 482 158 8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 249 13 28 19 13 7 5 9 9 12 18 27 35 35 91 107 133 171 214 212 84 7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 783 24 26 26 18 24 19 20 21 38 45 73 107 201 281 498 556 607 924 822 390 63
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 990 3 1 11 64 171 237 212 223 278 267 236 237 267 265 243 241 223 356 329 109 17
VI. Nemoci nervové soustavy 5 151 49 75 81 37 76 67 101 120 175 176 207 232 393 468 652 591 601 546 379 118 7
VII. Nemoci oka a očních adnex 179 2 4 2 7 4 1 1 1 2 4 7 8 14 25 16 16 18 24 15 8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 195 2 13 3 2 3 1 2 5 2 3 4 3 10 14 24 18 28 33 21 4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 44 476 13 15 13 14 46 83 108 151 392 597 1 017 1 567 2 793 4 576 6 344 6 480 6 224 6 980 5 015 1 862 186
X. Nemoci dýchací soustavy 9 009 95 119 53 43 61 82 55 90 92 130 182 267 551 855 1 140 1 145 1 155 1 294 1 095 446 59
XI. Nemoci trávicí soustavy 6 832 58 73 55 50 46 63 66 85 122 173 236 290 401 586 713 727 769 1 078 830 387 24
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 661 9 18 6 6 6 18 21 19 44 33 53 83 118 152 209 203 178 232 178 69 6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 16 636 7 23 22 27 24 39 57 116 226 291 396 649 1 337 2 259 3 242 3 217 2 285 1 552 682 175 10
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 756 29 23 18 11 27 50 59 79 82 103 127 150 237 413 503 607 756 1 078 932 434 38
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 868 0 0 0 0 36 145 281 229 144 31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 036 1 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 331 202 4 5 6 5 11 11 5 12 8 11 11 7 10 13 5 4 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 815 68 105 49 49 54 45 51 54 84 90 116 141 290 362 516 553 583 754 607 223 21
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 27 400 34 125 99 151 319 514 496 540 672 694 782 973 1 304 1 736 2 298 2 684 3 197 4 665 4 096 1 808 213
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6 740 838 12 13 6 26 55 69 75 111 119 181 238 418 626 858 873 806 802 438 167 9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 153 840 2 543 772 555 568 1 000 1 523 1 727 1 935 2 695 3 075 4 040 5 551 9 270 14 240 19 216 19 952 19 147 22 094 16 619 6 638 680
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 215 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 6 13 31 33 30 53 28 14 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 878 0 0 0 0 0 0 2 0 1 9 27 25 73 93 144 147 147 118 63 28 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 8 5 4 12 11 9 3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 438 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 8 17 29 55 60 75 92 71 22 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 316 0 0 0 0 0 0 0 3 2 6 10 13 13 29 31 25 43 54 59 22 6
VI. Nemoci nervové soustavy 527 0 0 0 0 0 6 3 4 9 7 10 32 44 39 82 93 67 70 45 16 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 1 2 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 383 0 0 0 0 0 0 0 5 8 14 36 47 127 260 426 429 476 697 584 251 23
X. Nemoci dýchací soustavy 471 0 0 0 0 0 3 0 0 4 3 5 6 20 36 69 70 78 82 70 21 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 483 0 0 0 0 0 1 0 0 2 7 22 16 34 30 55 50 61 98 83 22 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 199 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 4 8 16 15 31 30 27 36 13 4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 676 0 0 0 0 0 0 1 0 5 5 5 15 17 48 77 110 122 153 92 24 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 414 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 4 4 13 34 38 62 71 87 71 23 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 369 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 9 13 17 28 35 69 77 84 26 5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 846 0 0 0 0 0 5 7 9 11 16 28 38 79 85 148 195 276 429 362 142 16
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 594 0 0 0 0 0 5 1 6 2 4 9 13 34 42 55 86 90 117 95 35 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 10 880 0 0 0 0 1 21 16 31 56 82 169 238 509 780 1 275 1 433 1 645 2 175 1 732 654 63
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 382 0 1 2 16 50 114 147 157 195 135 173 179 210 200 205 156 122 174 110 33 3
VI. Nemoci nervové soustavy 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 7 19 19 30 40 48 57 22 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 1 5 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 662 0 1 2 16 51 114 147 157 195 138 177 184 218 220 226 192 168 228 167 56 5
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 54 0 0 0 0 0 0 3 0 2 3 5 2 3 6 6 5 8 9 2 0 0
II. Novotvary 545 0 0 0 1 0 0 3 0 3 5 11 20 37 71 112 101 68 57 37 13 6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 34 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2 3 5 7 2 3 6 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 41 0 0 1 0 0 2 3 0 3 1 2 4 5 3 3 3 2 0 6 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 249 0 1 0 1 3 3 6 4 9 16 12 19 28 31 38 32 16 16 12 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 458 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 12 15 22 63 75 65 47 74 55 23 4
X. Nemoci dýchací soustavy 416 0 6 7 3 0 1 2 2 5 7 7 8 36 51 69 63 53 61 26 9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 4 3 8 10 3 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 226 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 3 10 17 17 33 40 49 33 12 5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 7 2 6 4 3 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 63 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 2 4 4 9 5 10 9 8 5 0 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 154 0 0 0 1 0 0 1 1 5 2 2 3 7 6 7 25 26 34 27 7 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 332 0 0 0 0 0 0 2 3 7 8 9 13 23 36 53 54 48 34 29 12 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 650 0 7 8 7 5 6 24 14 40 49 67 98 188 300 418 410 346 347 223 81 12
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 539 50 69 54 27 39 62 66 52 95 96 134 152 239 373 483 568 545 696 516 210 13
péče celkem II. Novotvary 9 887 11 39 26 38 26 26 51 61 121 214 292 457 774 1 331 1 650 1 621 1 251 1 102 582 199 15
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 317 13 28 19 13 7 5 9 10 12 18 29 37 35 99 113 138 184 229 221 91 7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 257 24 26 26 19 26 19 22 21 41 47 77 115 220 314 558 624 684 1 019 899 412 64
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 729 3 2 14 80 221 353 362 383 478 409 421 433 495 497 482 425 390 584 504 167 26
VI. Nemoci nervové soustavy 6 182 49 76 81 38 79 76 110 128 193 201 233 288 472 557 791 746 724 680 493 158 9
VII. Nemoci oka a očních adnex 184 2 4 2 7 4 1 1 1 2 4 7 8 15 27 16 16 19 24 16 8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 204 2 13 3 2 3 1 2 5 2 3 4 3 11 14 24 22 28 34 23 5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 48 323 13 15 13 14 46 83 108 156 402 612 1 065 1 629 2 943 4 899 6 846 6 974 6 750 7 752 5 654 2 136 213
X. Nemoci dýchací soustavy 9 897 95 125 60 46 61 86 57 92 101 140 194 281 607 942 1 278 1 278 1 287 1 437 1 191 476 63
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 352 58 73 55 50 46 64 66 85 125 180 258 306 437 619 772 780 838 1 186 916 412 26
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 863 9 18 6 6 6 18 21 21 49 41 57 91 134 167 240 233 208 268 191 73 6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17 550 7 23 22 27 24 39 58 119 232 300 404 674 1 371 2 324 3 353 3 371 2 457 1 743 786 204 12
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6 196 29 23 18 11 27 51 59 81 83 104 132 154 252 447 548 671 833 1 169 1 006 458 40
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 868 0 0 0 0 36 145 281 229 144 31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 036 1 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 334 202 4 5 6 5 11 11 5 12 8 12 11 8 11 13 5 4 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 247 68 105 49 49 55 45 54 54 86 93 121 154 307 388 549 598 661 839 696 249 27
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 29 400 34 125 99 152 319 519 504 550 688 712 812 1 014 1 390 1 827 2 453 2 904 3 499 5 128 4 485 1 957 229
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 667 838 12 13 6 27 60 72 84 120 131 199 264 475 704 966 1 013 944 953 562 214 10
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 170 032 2 543 780 565 591 1 057 1 664 1 914 2 137 2 986 3 344 4 453 6 071 10 185 15 540 21 135 21 987 21 306 24 844 18 741 7 429 760
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 40,6 46,1 15,2 9,6 5,8 8,3 9,8 8,8 6,8 9,7 11,4 18,5 22,6 33,1 48,6 67,2 113,4 165,3 267,6 374,7 448,4 237,1
II. Novotvary 80,4 10,1 8,6 4,6 8 5,5 4,1 6,6 8 12,6 24,6 36,5 62,9 95,6 160,3 209,9 293,8 338,5 391,3 371,6 361,5 158,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11,9 12 6,2 3,4 2,8 1,5 0,8 1,3 1,2 1,3 2,2 3,9 5,3 5 12,5 16,1 28,5 55,9 90,3 163,4 192,2 138,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 45,4 22,1 5,7 4,6 3,9 5,1 3 2,9 2,8 4,1 5,5 10,5 16,3 28,9 38,6 75 119 198,3 390 633,7 892,2 1 244,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 37,9 2,8 0,2 2 13,8 36,3 37,4 30,2 29,2 30 32,8 33,9 36,2 38,4 36,4 36,6 51,6 72,9 150,3 253,6 249,4 335,9
VI. Nemoci nervové soustavy 48,9 45,2 16,5 14,4 8 16,1 10,6 14,4 15,7 18,9 21,6 29,7 35,4 56,6 64,3 98,2 126,5 196,4 230,5 292,2 270 138,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,7 1,8 0,9 0,4 1,5 0,8 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 1 1,2 2 3,4 2,4 3,4 5,9 10,1 11,6 18,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,9 1,8 2,9 0,5 0,4 0,6 0,2 0,3 0,7 0,2 0,4 0,6 0,5 1,4 1,9 3,6 3,9 9,1 13,9 16,2 9,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 422,6 12 3,3 2,3 3 9,8 13,1 15,4 19,8 42,3 73,4 146,2 239,1 402,1 628,5 955,3 1 386,5 2 033,7 2 946,3 3 866,0 4 259,9 3 675,2
X. Nemoci dýchací soustavy 85,6 87,7 26,3 9,4 9,3 12,9 12,9 7,8 11,8 9,9 16 26,2 40,7 79,3 117,4 171,7 245 377,4 546,2 844,1 1 020,4 1 165,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 64,9 53,5 16,1 9,8 10,8 9,8 9,9 9,4 11,1 13,2 21,3 33,9 44,2 57,7 80,5 107,4 155,6 251,3 455 639,8 885,4 474,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 15,8 8,3 4 1,1 1,3 1,3 2,8 3 2,5 4,8 4,1 7,6 12,7 17 20,9 31,5 43,4 58,2 97,9 137,2 157,9 118,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 158,1 6,5 5,1 3,9 5,8 5,1 6,1 8,1 15,2 24,4 35,8 56,9 99 192,5 310,2 488,2 688,3 746,6 655,1 525,8 400,4 197,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 54,7 26,8 5,1 3,2 2,4 5,7 7,9 8,4 10,4 8,9 12,7 18,3 22,9 34,1 56,7 75,7 129,9 247 455 718,5 992,9 750,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 8,2 0 0 0 0 7,6 22,9 40,1 30 15,6 3,8 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 9,8 955,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3,1 186,4 0,9 0,9 1,3 1,1 1,7 1,6 0,7 1,3 1 1,6 1,7 1 1,4 2 1,1 1,3 0,4 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 45,7 62,7 23,2 8,7 10,5 11,5 7,1 7,3 7,1 9,1 11,1 16,7 21,5 41,8 49,7 77,7 118,3 190,5 318,3 467,9 510,2 414,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 260,3 31,4 27,6 17,6 32,5 67,7 81 70,8 70,8 72,6 85,3 112,4 148,5 187,8 238,4 346 574,3 1 044,6 1 969,1 3 157,6 4 136,4 4 208,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 64 773,2 2,6 2,3 1,3 5,5 8,7 9,8 9,8 12 14,6 26 36,3 60,2 86 129,2 186,8 263,4 338,5 337,7 382,1 177,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 461,7 2 346,3 170,3 98,6 122,3 212,1 240,1 246,4 253,6 291,1 378 580,6 847 1 334,7 1 955,7 2 893,6 4 269,1 6 256,2 9 326,1 12 811,5 15 186,5 13 436,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0 0 0,3 0,9 1,8 4,7 7,1 9,8 22,4 21,6 32 19,8
nemocných (LDN) II. Novotvary 8,3 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,1 1,1 3,9 3,8 10,5 12,8 21,7 31,5 48 49,8 48,6 64,1 19,8
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 1,1 0,8 0,9 3,9 4,6 6,9 6,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,6 1,2 2,4 4 8,3 12,8 24,5 38,8 54,7 50,3 19,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,2 0,7 1,4 2 1,9 4 4,7 5,3 14,1 22,8 45,5 50,3 118,6
VI. Nemoci nervové soustavy 5 0 0 0 0 0 0,9 0,4 0,5 1 0,9 1,4 4,9 6,3 5,4 12,3 19,9 21,9 29,5 34,7 36,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 0 0,3 0 0,8 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,9 0 0,4 1,5 2,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 32,1 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,9 1,7 5,2 7,2 18,3 35,7 64,1 91,8 155,5 294,2 450,2 574,2 454,5
X. Nemoci dýchací soustavy 4,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,4 0,4 0,7 0,9 2,9 4,9 10,4 15 25,5 34,6 54 48 79
XI. Nemoci trávicí soustavy 4,6 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0,9 3,2 2,4 4,9 4,1 8,3 10,7 19,9 41,4 64 50,3 39,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 1 0,6 1,2 2,3 2,1 4,7 6,4 8,8 15,2 10 9,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,5 0,6 0,7 2,3 2,4 6,6 11,6 23,5 39,9 64,6 70,9 54,9 39,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3,9 0 0 0 0 0 0,2 0 0,3 0,1 0,1 0,6 0,6 1,9 4,7 5,7 13,3 23,2 36,7 54,7 52,6 39,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,5 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0 0,1 0 0,4 1,4 1,9 2,3 4,2 7,5 22,5 32,5 64,8 59,5 98,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 17,5 0 0 0 0 0 0,8 1 1,2 1,2 2 4 5,8 11,4 11,7 22,3 41,7 90,2 181,1 279,1 324,9 316,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,6 0 0 0 0 0 0,8 0,1 0,8 0,2 0,5 1,3 2 4,9 5,8 8,3 18,4 29,4 49,4 73,2 80,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 103,4 0 0 0 0 0,2 3,3 2,3 4,1 6 10,1 24,3 36,3 73,3 107,1 192 306,6 537,5 918,1 1 335,2 1 496,2 1 244,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 22,6 0 0,2 0,4 3,4 10,6 18 21 20,6 21,1 16,6 24,9 27,3 30,2 27,5 30,9 33,4 39,9 73,4 84,8 75,5 59,3
VI. Nemoci nervové soustavy 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,8 1 2,6 2,9 6,4 13,1 20,3 43,9 50,3 39,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0 1 0,4 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,2 0,9 0,3 2,1 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 25,3 0 0,2 0,4 3,4 10,8 18 21 20,6 21,1 17 25,4 28,1 31,4 30,2 34 41,1 54,9 96,2 128,7 128,1 98,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,5 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,2 0,4 0,7 0,3 0,4 0,8 0,9 1,1 2,6 3,8 1,5 0 0
II. Novotvary 5,2 0 0 0 0,2 0 0 0,4 0 0,3 0,6 1,6 3,1 5,3 9,8 16,9 21,6 22,2 24,1 28,5 29,7 118,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,3 1,7 0 9,2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0 0 0 0,2 0,4 0 0,3 0 0,1 0 0 0 0,3 0,4 0,8 1,5 0,7 1,3 4,6 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,4 0 0 0,2 0 0 0,3 0,4 0 0,3 0,1 0,3 0,6 0,7 0,4 0,5 0,6 0,7 0 4,6 6,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,4 0 0,2 0 0,2 0,6 0,5 0,9 0,5 1 2 1,7 2,9 4 4,3 5,7 6,8 5,2 6,8 9,3 4,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 1,7 2,3 3,2 8,7 11,3 13,9 15,4 31,2 42,4 52,6 79
X. Nemoci dýchací soustavy 4 0 1,3 1,2 0,6 0 0,2 0,3 0,3 0,5 0,9 1 1,2 5,2 7 10,4 13,5 17,3 25,7 20 20,6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,3 0,4 0,6 0,6 2,6 4,2 2,3 4,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,1 0,4 0,4 1,5 2,4 2,3 5 8,6 16 13,9 9,3 11,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0 1,1 0,4 2 1,7 2,3 2,3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,6 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,1 0,4 0,3 0,6 0,6 1,2 0,8 2,1 2,9 3,4 3,9 0 19,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,5 0 0 0 0,2 0 0 0,1 0,1 0,5 0,2 0,3 0,5 1 0,8 1,1 5,3 8,5 14,4 20,8 16 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,2 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,8 1 1,3 2 3,3 4,9 8 11,6 15,7 14,4 22,4 27,5 19,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 25,2 0 1,5 1,4 1,5 1,1 0,9 3,4 1,8 4,3 6 9,6 15 27,1 41,2 62,9 87,7 113,1 146,5 171,9 185,3 237,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 43,1 46,1 15,2 9,6 5,8 8,3 9,8 9,4 6,8 10,3 11,8 19,3 23,2 34,4 51,2 72,7 121,5 178,1 293,8 397,8 480,4 256,9
péče celkem II. Novotvary 93,9 10,1 8,6 4,6 8,2 5,5 4,1 7,3 8 13,1 26,3 42 69,7 111,4 182,8 248,5 346,8 408,8 465,2 448,7 455,3 296,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12,5 12 6,2 3,4 2,8 1,5 0,8 1,3 1,3 1,3 2,2 4,2 5,6 5 13,6 17 29,5 60,1 96,7 170,4 208,2 138,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 49,9 22,1 5,7 4,6 4,1 5,5 3 3,1 2,8 4,4 5,8 11,1 17,5 31,7 43,1 84 133,5 223,5 430,1 693 942,6 1 264,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 63,9 2,8 0,4 2,5 17,2 46,9 55,6 51,7 50,2 51,6 50,3 60,5 66,1 71,3 68,3 72,6 90,9 127,4 246,5 388,5 382,1 513,7
VI. Nemoci nervové soustavy 58,7 45,2 16,8 14,4 8,2 16,8 12 15,7 16,8 20,8 24,7 33,5 43,9 68 76,5 119,1 159,6 236,6 287 380,1 361,5 177,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,7 1,8 0,9 0,4 1,5 0,8 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 1 1,2 2,2 3,7 2,4 3,4 6,2 10,1 12,3 18,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,9 1,8 2,9 0,5 0,4 0,6 0,2 0,3 0,7 0,2 0,4 0,6 0,5 1,6 1,9 3,6 4,7 9,1 14,4 17,7 11,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 459,1 12 3,3 2,3 3 9,8 13,1 15,4 20,4 43,4 75,2 153,1 248,6 423,7 672,8 1 030,9 1 492,2 2 205,5 3 272,2 4 358,7 4 886,8 4 208,7
X. Nemoci dýchací soustavy 94 87,7 27,6 10,7 9,9 12,9 13,6 8,1 12,1 10,9 17,2 27,9 42,9 87,4 129,4 192,4 273,5 420,5 606,6 918,1 1 089,0 1 244,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 69,9 53,5 16,1 9,8 10,8 9,8 10,1 9,4 11,1 13,5 22,1 37,1 46,7 62,9 85 116,3 166,9 273,8 500,6 706,1 942,6 513,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17,7 8,3 4 1,1 1,3 1,3 2,8 3 2,8 5,3 5 8,2 13,9 19,3 22,9 36,1 49,9 68 113,1 147,2 167 118,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 166,7 6,5 5,1 3,9 5,8 5,1 6,1 8,3 15,6 25,1 36,9 58,1 102,8 197,4 319,2 504,9 721,3 802,8 735,7 605,9 466,7 237,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 58,9 26,8 5,1 3,2 2,4 5,7 8 8,4 10,6 9 12,8 19 23,5 36,3 61,4 82,5 143,6 272,2 493,4 775,5 1 047,8 790,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 8,2 0 0 0 0 7,6 22,9 40,1 30 15,6 3,8 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 9,8 955,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3,2 186,4 0,9 0,9 1,3 1,1 1,7 1,6 0,7 1,3 1 1,7 1,7 1,2 1,5 2 1,1 1,3 0,4 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 49,9 62,7 23,2 8,7 10,5 11,7 7,1 7,7 7,1 9,3 11,4 17,4 23,5 44,2 53,3 82,7 128 216 354,1 536,5 569,7 533,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 279,3 31,4 27,6 17,6 32,7 67,7 81,8 71,9 72,1 74,3 87,5 116,7 154,7 200,1 250,9 369,4 621,4 1 143,3 2 164,6 3 457,5 4 477,2 4 524,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 72,8 773,2 2,6 2,3 1,3 5,7 9,5 10,3 11 13 16,1 28,6 40,3 68,4 96,7 145,5 216,8 308,4 402,3 433,2 489,6 197,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 615,5 2 346,3 172,1 100,3 127,2 224,2 262,3 273,1 280,1 322,6 411,1 640 926,3 1 466,5 2 134,2 3 182,6 4 704,6 6 961,7 10 486,9 14 447,4 16 996,1 15 016,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)