8.3.3 Případy hospitalizace dle místa hospitalizace u pacientů s bydlištěm v jiném regionu podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 242 24 50 26 19 19 10 18 10 7 6 3 5 9 4 6 10 6 3 5 2 0
II. Novotvary 324 2 1 1 2 0 4 9 7 11 26 41 22 45 32 32 37 24 18 9 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 36 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 2 1 1 1 6 5 3 5 2 3 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 140 6 17 9 8 6 4 4 4 2 6 8 9 6 9 12 11 8 3 6 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 103 0 0 2 5 13 4 15 9 5 6 15 4 9 6 4 2 0 3 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 193 3 1 4 12 1 6 7 10 18 9 33 18 14 19 10 7 9 6 5 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 104 0 3 3 5 6 2 2 6 4 2 6 5 11 3 19 14 6 4 0 3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 94 1 9 14 7 0 1 2 4 7 8 7 5 6 11 3 5 3 0 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 676 0 0 0 8 8 6 13 14 19 38 44 52 59 83 68 77 84 53 35 13 2
X. Nemoci dýchací soustavy 766 51 254 139 26 20 13 15 16 11 14 17 18 23 26 27 29 31 18 15 3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 586 7 16 16 25 17 29 36 24 38 61 44 44 40 49 42 29 31 18 17 3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 72 3 11 3 1 3 7 8 3 6 2 3 6 2 4 3 4 2 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 824 0 1 3 2 19 18 33 32 60 58 68 85 91 101 102 86 40 18 6 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 620 5 11 12 11 28 43 36 47 44 71 46 43 40 40 40 51 21 15 14 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 118 0 0 0 0 24 145 377 372 154 43 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 23 1 5 14 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 277 9 19 20 29 34 8 10 15 10 13 9 11 21 8 14 12 15 9 7 4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 882 13 56 31 42 65 65 63 56 57 71 46 71 57 49 40 44 20 16 17 3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 085 809 5 8 3 10 60 158 275 284 155 34 37 49 41 68 47 26 12 3 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9 217 986 460 305 206 273 425 807 906 738 592 428 437 483 486 496 470 329 201 144 42 3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 3 4 3 1 8 3 3
X. Nemoci dýchací soustavy 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 1 4 3 1 0 2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 3 7 5 7 7 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 0 2 3 2 2 2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 9 4 13 11 22 21 17 24 7 4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 107 0 1 20 54 80 111 187 190 207 228 177 184 156 145 112 85 61 48 39 16 6
VI. Nemoci nervové soustavy 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 17 18 29 18 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 204 0 1 20 54 80 111 187 190 207 228 177 184 156 149 118 102 79 77 57 21 6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 4 5 6 4 4 4 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 4 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 52 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 3 2 4 6 7 6 8 4 5 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 242 24 50 26 19 19 10 18 10 7 6 3 5 9 4 6 10 6 3 5 2 0
péče celkem II. Novotvary 366 2 1 1 2 0 4 9 7 11 28 43 26 48 37 37 44 30 22 13 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 36 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 2 1 1 1 6 5 3 5 2 3 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 145 6 17 9 8 6 4 4 4 2 6 8 9 6 9 13 12 9 4 7 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 210 0 1 22 59 93 115 202 199 212 234 192 188 165 151 116 87 61 51 40 16 6
VI. Nemoci nervové soustavy 297 3 1 4 12 1 6 7 10 19 9 33 18 14 23 17 25 29 36 24 6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 104 0 3 3 5 6 2 2 6 4 2 6 5 11 3 19 14 6 4 0 3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 94 1 9 14 7 0 1 2 4 7 8 7 5 6 11 3 5 3 0 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 717 0 0 0 8 8 6 13 14 19 38 44 54 59 87 72 81 89 57 43 20 5
X. Nemoci dýchací soustavy 784 51 254 139 26 20 13 15 16 11 14 20 18 24 28 28 33 34 19 15 6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 594 7 16 16 25 17 29 36 24 38 61 44 44 40 49 44 31 32 20 18 3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 75 3 11 3 1 3 7 8 3 6 2 3 6 2 4 3 4 3 1 2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 859 0 1 3 2 19 18 33 32 60 59 69 87 91 103 105 93 45 25 13 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 626 5 11 12 11 28 43 36 47 44 71 46 43 41 40 40 51 21 17 16 2 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 118 0 0 0 0 24 145 377 372 154 43 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 23 1 5 14 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 283 9 19 20 29 34 8 10 17 10 13 9 12 21 9 14 13 15 9 8 4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 901 13 56 31 42 65 65 63 56 57 71 47 74 58 52 40 46 23 18 19 5 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 085 809 5 8 3 10 60 158 275 284 155 34 37 49 41 68 47 26 12 3 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 11 611 986 461 325 260 353 536 994 1 098 946 823 612 633 645 652 631 601 435 303 229 75 13
Počet případů hospitalizace - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 41,5 403,8 220,3 85,9 68,4 72,8 32,7 47,8 26,2 16,1 12,2 7,5 12,6 24,3 9,9 16 33,2 28,8 21 60 70,8 0
II. Novotvary 55,6 33,6 4,4 3,3 7,2 0 13,1 23,9 18,4 25,4 52,9 102,7 55,5 121,5 79,3 85,2 122,9 115,1 125,9 108 35,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6,2 0 4,4 0 0 0 0 0 5,2 0 6,1 5 2,5 2,7 2,5 16 16,6 14,4 35 24 106,3 202,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 24 100,9 74,9 29,7 28,8 23 13,1 10,6 10,5 4,6 12,2 20 22,7 16,2 22,3 32 36,5 38,4 21 72 70,8 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 17,7 0 0 6,6 18 49,8 13,1 39,8 23,6 11,5 12,2 37,6 10,1 24,3 14,9 10,7 6,6 0 21 12 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 33,1 50,5 4,4 13,2 43,2 3,8 19,6 18,6 26,2 41,5 18,3 82,7 45,4 37,8 47,1 26,6 23,3 43,2 42 60 35,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 17,8 0 13,2 9,9 18 23 6,5 5,3 15,7 9,2 4,1 15 12,6 29,7 7,4 50,6 46,5 28,8 28 0 106,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 16,1 16,8 39,7 46,3 25,2 0 3,3 5,3 10,5 16,1 16,3 17,5 12,6 16,2 27,3 8 16,6 14,4 0 12 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 115,9 0 0 0 28,8 30,7 19,6 34,5 36,7 43,8 77,3 110,2 131,2 159,3 205,7 181,1 255,8 402,9 370,7 420 460,5 405,7
X. Nemoci dýchací soustavy 131,4 858 1 119,1 459,3 93,6 76,7 42,5 39,8 42 25,4 28,5 42,6 45,4 62,1 64,4 71,9 96,3 148,7 125,9 180 106,3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 100,5 117,8 70,5 52,9 90 65,2 94,8 95,5 63 87,6 124,1 110,2 111 108 121,4 111,9 96,3 148,7 125,9 204 106,3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12,3 50,5 48,5 9,9 3,6 11,5 22,9 21,2 7,9 13,8 4,1 7,5 15,1 5,4 9,9 8 13,3 9,6 0 12 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 141,3 0 4,4 9,9 7,2 72,8 58,9 87,6 84 138,4 118 170,3 214,5 245,7 250,3 271,6 285,7 191,9 125,9 72 35,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 106,3 84,1 48,5 39,6 39,6 107,3 140,6 95,5 123,3 101,5 144,4 115,2 108,5 108 99,1 106,5 169,4 100,7 104,9 168 70,8 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 191,8 0 0 0 0 92 474,2 1 000,6 976 355,2 87,5 5 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8,9 874,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3,9 16,8 22 46,3 3,6 0 0 2,7 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 47,5 151,4 83,7 66,1 104,4 130,3 26,2 26,5 39,4 23,1 26,4 22,5 27,8 56,7 19,8 37,3 39,9 72 62,9 84 141,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 151,3 218,7 246,7 102,4 151,2 249,2 212,6 167,2 146,9 131,5 144,4 115,2 179,2 153,9 121,4 106,5 146,2 95,9 111,9 204 106,3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 357,6 13 610,4 22 26,4 10,8 38,3 196,2 419,3 721,5 655,1 315,3 85,2 93,4 132,3 101,6 181,1 156,2 124,7 83,9 36 35,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 580,9 16 588,2 2 026,7 1 007,7 741,7 1 046,5 1 389,8 2 141,8 2 377,1 1 702,2 1 204,1 1 072,1 1 102,8 1 304,1 1 204,5 1 320,9 1 561,5 1 578,2 1 405,8 1 727,9 1 487,8 608,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,7 2,5 0 3,3 9,6 0 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 3,3 4,8 7 12 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 3,3 9,6 7 12 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9,9 8 13,3 14,4 7 96 106,3 608,5
X. Nemoci dýchací soustavy 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 2,7 5 2,7 13,3 14,4 7 0 70,8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 3,3 4,8 14 12 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 7 12 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,5 5 0 5 8 23,3 24 49 84 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 7 24 0 202,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,5 0 3,3 0 0 12 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 7,6 2,7 7,4 0 6,6 14,4 14 24 70,8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 23,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12,5 22,7 10,8 32,2 29,3 73,1 100,7 118,9 288 248 811,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 361,4 0 4,4 66,1 194,4 306,7 363 496,3 498,5 477,5 463,7 443,4 464,3 421,2 359,4 298,3 282,4 292,6 335,7 468 566,8 1 217,0
VI. Nemoci nervové soustavy 16,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,9 16 56,5 86,3 202,8 216 177,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 378 0 4,4 66,1 194,4 306,7 363 496,3 498,5 477,5 463,7 443,4 464,3 421,2 369,3 314,3 338,9 379 538,5 683,9 743,9 1 217,0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 5 7,6 5,4 9,9 13,3 19,9 19,2 28 48 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 9,6 21 0 141,7 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8,9 0 0 0 0 0 0 0 5,2 2,3 4,1 5 7,6 5,4 9,9 16 23,3 28,8 56 48 177,1 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 41,5 403,8 220,3 85,9 68,4 72,8 32,7 47,8 26,2 16,1 12,2 7,5 12,6 24,3 9,9 16 33,2 28,8 21 60 70,8 0
péče celkem II. Novotvary 62,8 33,6 4,4 3,3 7,2 0 13,1 23,9 18,4 25,4 56,9 107,7 65,6 129,6 91,7 98,5 146,2 143,9 153,9 156 35,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6,2 0 4,4 0 0 0 0 0 5,2 0 6,1 5 2,5 2,7 2,5 16 16,6 14,4 35 24 106,3 202,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 24,9 100,9 74,9 29,7 28,8 23 13,1 10,6 10,5 4,6 12,2 20 22,7 16,2 22,3 34,6 39,9 43,2 28 84 70,8 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 379 0 4,4 72,7 212,4 356,5 376,1 536,1 522,1 489 475,9 480,9 474,4 445,5 374,2 308,9 289 292,6 356,7 480 566,8 1 217,0
VI. Nemoci nervové soustavy 50,9 50,5 4,4 13,2 43,2 3,8 19,6 18,6 26,2 43,8 18,3 82,7 45,4 37,8 57 45,3 83,1 139,1 251,8 288 212,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 17,8 0 13,2 9,9 18 23 6,5 5,3 15,7 9,2 4,1 15 12,6 29,7 7,4 50,6 46,5 28,8 28 0 106,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 16,1 16,8 39,7 46,3 25,2 0 3,3 5,3 10,5 16,1 16,3 17,5 12,6 16,2 27,3 8 16,6 14,4 0 12 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 123 0 0 0 28,8 30,7 19,6 34,5 36,7 43,8 77,3 110,2 136,3 159,3 215,6 191,7 269,1 426,9 398,7 516 708,5 1 014,2
X. Nemoci dýchací soustavy 134,5 858 1 119,1 459,3 93,6 76,7 42,5 39,8 42 25,4 28,5 50,1 45,4 64,8 69,4 74,6 109,6 163,1 132,9 180 212,5 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 101,9 117,8 70,5 52,9 90 65,2 94,8 95,5 63 87,6 124,1 110,2 111 108 121,4 117,2 103 153,5 139,9 216 106,3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12,9 50,5 48,5 9,9 3,6 11,5 22,9 21,2 7,9 13,8 4,1 7,5 15,1 5,4 9,9 8 13,3 14,4 7 24 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 147,3 0 4,4 9,9 7,2 72,8 58,9 87,6 84 138,4 120 172,8 219,5 245,7 255,3 279,6 309 215,9 174,8 156 35,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 107,4 84,1 48,5 39,6 39,6 107,3 140,6 95,5 123,3 101,5 144,4 115,2 108,5 110,7 99,1 106,5 169,4 100,7 118,9 192 70,8 202,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 191,8 0 0 0 0 92 474,2 1 000,6 976 355,2 87,5 5 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8,9 874,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3,9 16,8 22 46,3 3,6 0 0 2,7 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 48,5 151,4 83,7 66,1 104,4 130,3 26,2 26,5 44,6 23,1 26,4 22,5 30,3 56,7 22,3 37,3 43,2 72 62,9 96 141,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 154,5 218,7 246,7 102,4 151,2 249,2 212,6 167,2 146,9 131,5 144,4 117,7 186,7 156,6 128,9 106,5 152,8 110,3 125,9 228 177,1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 357,6 13 610,4 22 26,4 10,8 38,3 196,2 419,3 721,5 655,1 315,3 85,2 93,4 132,3 101,6 181,1 156,2 124,7 83,9 36 35,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 991,5 16 588,2 2 031,1 1 073,8 936,1 1 353,1 1 752,8 2 638,1 2 880,9 2 182,0 1 673,9 1 533,0 1 597,4 1 741,5 1 615,9 1 680,5 1 996,7 2 086,6 2 119,2 2 747,8 2 656,7 2 636,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)